Pieter, bedankt!

 De verkiezingen van maart 2022 liggen alweer even achter ons. GBW is niet meer de grootste partij. Wij kregen niet meer het initiatief om een nieuwe coalitie en college te vormen. De uitkomst is nu bekend. Er is een coalitie gevormd door de SGP, CDA en PvdAGL. Zij leveren dan ook de wethouders.

Wat zijn dan de consequenties voor de wethouders van de vorige coalitie? Tja, u wordt bedankt voor uw diensten en ze moeten op zoek naar ander werk. Onze Pieter dus ook, maar gelukkig is hij daarin al geslaagd.

Het zal voor ons als fractie wennen zijn dat de oude wethouders er niet meer zijn. Ze hebben allemaal, Pieter, Anita en Marleen, naar eer en geweten hun werk gedaan in het belang van Woudenberg. Er zullen mensen zijn die het prima vinden dat onze Pieter geen wethouder meer is, anderen vinden het jammer. Je kunt het natuurlijk nooit iedereen naar de zin maken.

Pieter is 10 jaar raadslid geweest, daarna nog 11,5 jaar wethouder. Nadenkend over Pieter in zijn rol als wethouder, schieten mij de volgende zaken te binnen die hem goed karakteriseren.

Pieter is een echte Woudenberger en had bij alles wat hij deed, het beste met Woudenberg voor ogen. Zijn intrinsieke motivatie om alles goed op te pakken, na te denken over de te nemen stappen en het uiteindelijke resultaat te bereiken, was groot.

Hij was kritisch op de momenten dat het moest, maar dacht ook na over alternatieven. Als Pieter ervan overtuigd was dat hetgeen hij dacht goed was, verdedigde hij deze overtuiging voor de volle 100%. Echter, als er alsnog argumenten kwamen die zijn vaststaande mening overtuigend konden weerleggen, was Pieter niet te groot om zijn mening bij te stellen. Altijd enthousiast en positief, kenmerkt Pieter tot in iedere vezel.

Een teamspeler die zijn oog op de bal hield (het doel) maar ook op zijn medespelers (college en coalitie) maar zeker ook op de tegenstander. Pieter is voor mij een winnaar die heel veel voor Woudenberg heeft betekend. Waar heeft Pieter zijn steentje aan bijgedragen? Wat te denken van: De realisatie van veel woningen en mooie wijken ingericht zoals Groenewoude, de Nijverheidsweg, de ombouw van het oude INBO-gebouw.

Ook de totstandkoming van het Groenbeleidsplan en de klimaatbestendige herinrichting van de van Goghlaan, de zaaivelden, de oprichting van de Kleine Schans en het Sportakkoord. Te veel om op te noemen.

Pieter, we gaan je missen. We gaan nu aan de slag met een nieuw college die ongetwijfeld ook het beste voor hebben met Woudenberg. Pieter, het gaat je goed.

Peter van Schaik
Fractievoorzitter
Gemeentebelangen Woudenberg