Huizen in Woudenberg vraaggericht bouwen, of juist niet?

 

Deze vraag stond centraal bij de behandeling van de Woonvisie 2019+ in januari 2019 in de gemeenteraad van Woudenberg.  Deze (aangenomen) woonvisie geeft een heldere kijk op welke type huizen we in Woudenberg de komende jaren gaan bouwen, voor welke doelgroep we gaan bouwen, huur- of koopwoningen, en wat mogen deze dan gaan kosten? Kortom deze woonvisie is voor GBW ook echt een visie op de toekomstige woningbouw in Woudenberg.

Hoe komt deze woonvisie dan eigenlijk tot stand is maar zo een vraag waarbij ik me kan voorstellen dat jij die hebt. Want, zo horen we als GBW regelmatig, “er zijn véél te weinig huizen in ons dorp en met name de jeugd moet heel lang wachten op een huurwoning en koopwoningen zijn simpelweg te duur voor onze jongeren”.

Voorafgaand aan deze woonvisie, maar met name de uitvoering ervan (want een visie is belangrijk, maar echt gaan bouwen is nog belangrijker!) voert een bureau, in opdracht van de gemeente een zogenaamd woonbehoefte onderzoek uit, zoals alle gemeenten dat trouwens doen. Een belangrijk onderzoek want dit onderzoek toont letterlijk aan, aan welke woningen behoefte is. Dus niet alleen naar de veelgevraagde woningen voor jongeren, maar ook naar woningen voor alle leeftijdscategorieën en variabelen die we daarbij kunnen bedenken. En dan hebben we het dus letterlijk over vraaggericht bouwen. De vraag naar type woningen wordt gepeild, en in de uitvoering gaan we daarmee aan de slag. Dus op de vraag, is vraaggericht bouwen een goed idee? Zonder enige twijfel ja!

Uit het meest recente woningbehoefte onderzoek bleek dat er vooral behoefte is aan kleine goedkope koopwoningen (voor o.a. alleengaanden en starters) tot €200.000, voor vrije sector (midden)huur boven de €720 per maand, sociale en vrije sector huurwoningen voor zorg en zorgconcepten,  en daarnaast dat er behoefte is aan duurdere woningen boven de €500.000. Die laatste categorie is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, maar het zou zo maar kunnen dat door het verhuizen naar een duurdere koopwoning een goedkopere koop- of huurwoning vrij komt en dat daar dan doorstroming zou kunnen ontstaan. Kortom, het woonbehoefte onderzoek laat zien dat er aan vele woningtypen behoefte is, want naast bovengenoemde typen blijft er ook behoefte en aandacht voor bijvoorbeeld sociale huurwoningen en betaalbare koop (tussen €200.000 en €300.000).

Het moeilijke is alleen hoe gaan we aan al deze wensen voldoen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een passende woning in Woudenberg vindt. Hoe goed we ook ons best doen, en hoeveel we ook bouwen, iedereen zal toch de tijd moeten nemen en vinden om een geschikte woning te vinden. Ook omdat niet altijd voldoende bouwgrond ter beschikking is. We willen per slot van rekening ook niet alles volledig dichtbouwen. Er moet ook ruimte blijven voor groen, voor speelplaatsen voor onze kinderen enzovoort. De juiste balans vinden, in alles, daar gaat het om.

We doen meer dan ons best als gemeentebestuur, en dus ook als GBW om samen met partners waaronder Vallei Wonen zo snel mogelijk en zo veel mogelijk vraaggericht en passend te bouwen in ons mooie dorp. Maar we kunnen niet toveren. Ons advies aan iedereen, maar vooral aan onze jongeren is dan ook, neem zelf initiatief, wees proactief en schrijf je nadat je 18 jaar bent geworden in bij Vallei Wonen. Zorg ervoor dat je in beeld blijft, dan gaan wij, ook als GBW proberen zo snel mogelijk zo veel als mogelijk mooie en passende woningen te realiseren, waar mogelijk met verschillende vormen van (starters)leningen. Wil je hier meer over weten, bekijk onze notitie hierover achterin onze nota jongeren enquête, klik hier om deze te bekijken.

Marco van de Hoef

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg