GemeentePraat

Allereerst wil ik alle inwoners van Woudenberg een gezond en gelukkig 2015 wensen. Een jaar waarin op politiek gebied een heleboel zal wijzigen.

Maar voordat ik in wil gaan op komend jaar ontkom ik er niet aan om ook even een korte terugblik te geven over afgelopen jaar. Een jaar dat voor GemeenteBelangen Woudenberg als meest succesvolle jaar de boeken in gaat als het gaat om de uitslag bij gemeenteraadsverkiezingen. Met een resultaat van 6 raadszetels hebben de inwoners van Woudenberg duidelijk aangegeven vertrouwen in ons te hebben. Aan de nieuwe fractie en onze wethouder Pieter de Kruif de taak de komende 4 jaar dit vertrouwen niet te beschamen.

Met de verkiezingen van maart 2014  is de samenstelling van de gemeenteraad ook gewijzigd. In de Woudenberger van afgelopen dinsdag omschreef SGP schaduwfractielid Frans Hazeleger dat het debat naar de verkiezingen levendiger is geworden. Daarin heeft hij gelijk maar of dit ook tot betere oplossingen leidt vraag ik mij af. Daar waar in een vorige periode vaak begrip voor elkaars standpunten was, lijkt nu het maken van punten belangrijker dan het uiteindelijke resultaat waarmee alle Woudenbergers gediend zijn.

Ik ervaar de afgelopen periode dan ook als lastig. Het valt soms niet mee om keer op keer een discussie te moeten voeren waar vooraf de standpunten en het resultaat al bekend zijn, maar omwille het maken van het standpunt deze toch nogmaals gevoerd moet worden.

Gelukkig zijn we begonnen aan een nieuw jaar en kunnen we na een korte break de belangen van alle Woudenbergers weer gaan behartigen. Een nieuw jaar met nieuw kansen.

2015 is het jaar van de decentralisaties, ons in de schoot geworden door “Den Haag”.  De zorg dicht bij huis brengen om zodoende geld te kunnen besparen. Of zouden ze daar in Den Haag echt gedacht hebben dat gemeentes dit beter kunnen.

De afgelopen periode is er veel gezegd en geschreven over het proces er naar toe en de kansen en de valkuilen die er aan deze decentralisaties kleven.

Gelukkig heeft het college ons als raad en alle inwoners en betrokkenen meegenomen in dit proces. Ik was dan ook blij dat in de laatste raadsvergadering de voorzitter van de WMO-raad het college de complimenten gaf over hoe zij dit proces tot op heden hebben geleidt.

Vanaf komend jaar vinden er keukentafelgesprekken plaats met hen die voor zorg in aanmerking komen. Met deze gesprekken, in een voor de mensen veilige en vertrouwde omgeving, kunnen stappen worden gezet om de reeds bestaande zorg voor deze mensen zoveel mogelijk te waarborgen en waar mogelijk zelfs te verbeteren. Ik wens alle betrokkenen hierbij veel wijsheid toe.

Tijdens de eerste commissievergadering van het jaar staat de APV op de agenda. De APV zal, bij goedkeuring door de gemeenteraad, op een aantal punten worden aangepast. Maar voordat het zover is zal daar waarschijnlijk nog wel enige discussie aan vooraf gaan. Mijn wens daarbij is dat we een inhoudelijk goede discussie mogen voeren en dat we overeenkomst vinden zonder dat we het regionale en landelijke nieuws halen.

Tot slot wil ik mijn eerste blog op de nieuwe site afsluiten met een tekst welke ik afgelopen week tegenkwam.

“Geef complimenten in plaats van kritiek, zodat je vergroot wat mooi is in plaats wat lelijk is”

Met deze stelling wil ik het nieuwe jaar ingaan. Ik wens iedereen een bijzonder mooi, gelukkig en gezond jaar toe.