GemeentePraat

Foto: Joke van der Heide / de Woudenberger

Wikipedia: “Het vermogen om iets wat grappig, amusant of geestig is aan te voelen, te waarderen of tot uitdrukking te brengen”

Humor

Ik hoor jullie denken wat hebben humor en politiek met elkaar te maken. In eerste instantie is humor ook bij mij niet het woord waaraan ik denk als het om politiek gaat. Toch is het niet alleen maar kommer en kwel tijdens een commissie- of raadsvergadering.

Graag neem ik jullie mee naar donderdagavond 29 januari 2015. Plaats van handeling de raadszaal van het gemeentehuis in Woudenberg. Op de agenda de eerste raadsvergadering van 2015. Een vergadering met korte agenda waarin de vaststelling van de Algemeen Plaatselijke Verordening, kortweg de APV, het enige raadsvoorstel is wat aan de orde komt.

Nu weten we allemaal Woudenberg en het vaststellen van de APV zijn de afgelopen periode geen gelukkige combinatie geweest. Als je als gemeente het landelijk nieuws wilt halen is dat niet om de vaststelling van de APV en de discussie die het toestaan dan wel verbieden van erotische evenementen met zich mee brengt. Hoewel dat is als je het nuchter bekijkt misschien ook wel humor. Het is maar hoe het met je gevoel voor humor gesteld is.

De burgemeester opent als voorzitter de vergadering op gepaste en humorvolle wijze door naast de raad ook het eenkoppige, maar zeer aandachtige, publiek welkom te heten. Ja, mensen de politiek leeft in Woudenberg.

Na de vaststelling van de agenda en de besluitenlijsten, de behandeling van de ingekomen stukken zijn we dan eindelijk aangekomen bij de hoofdact van de avond de vaststelling van de APV.

Het college heeft als opdracht van de coalitie meegekregen de regeldruk te verminderen. Het college heeft hieraan gehoor gegeven door de APV kritisch te beoordelen en overbodige artikelen te schrappen.

In een prachtig overzicht wordt via een kleurenschema aangegeven welke zaken wettelijk verplicht zijn, zwart, reeds afgeschaft zijn, groen, kunnen worden samengevoegd, oranje, kunnen worden versoepeld, blauw en welke artikelen nieuw zijn, rood.
Gelukkig is niet iedereen in onze fractie kleurenblind zodat wij voorafgaand aan de vergadering een zinvolle en goede discussie voeren over deze nieuwe APV.

Dat, als je de APV goed leest, raadsstukken ook een stukje humor in zich hebben bewijst Wils van de Steen van de PvdA. Zijn vraag betreft artikel 4:8 Natuurlijke behoeften doen.

“Het is verboden binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zijn natuurlijke behoefte te doen buiten de daarvoor bestemde plaatsen.”

Of de burgemeester aan kan geven waar deze bestemde plaatsen zich bevinden. Hilariteit alom, ook omdat de burgemeester vervolgens in haar hoofd door Woudenberg fiets en niet zo snel een dergelijke plaats kan aanwijzen.

Even droom ik weg en zie het volgende al voor me. Je doet je natuurlijke behoefte binnen de bebouwde kom en wordt daarbij onderbroken door de plaatselijke BOA. Gelukkig heeft hij het beste met je voor en schrijft hij, geheel volgens de regels van de APV, de bij de overtreding behorende bon uit. Bijkomend voordeel je hoeft dan geen oneigenlijk gebruik te maken van je sokken of je zakdoek.

Maar humor gebruiken kan ook gevaarlijk zijn. Door een oudejaarsconference van een bekende cabaretier als voorbeeld te gebruiken om je punt te maken over het al dan niet verbieden van erotische evenementen lijkt misschien op humor maar is dat mijn inziens niet. Natuurlijk moeten wij er voor waken dat de normen en waarden binnen Woudenberg bewaard blijven. Maar de normen en waarden van wie dan. Waar de een alle verworven vrijheden wil behouden willen andere terug naar de tijd van orde, tucht en gezag.

Mijn idee is dat je meer bereikt met humor dan met verbieden. Immers bij verbieden wordt de verleiding misschien wel te groot om iets te doen wat niet mag. Wanneer je, het liefst met een beetje humor, uitlegt waarom je iets beter wel of niet kunt doen komt de boodschap ook aan en blijft hij langer hangen. Je moet de boodschap dan natuurlijk wel doen waar dat volgens de APV is toegestaan.

Terug naar de raadzaal. Een bewogen uurtje en 4 amendementen later is het tijd voor de stemming. Vanwege de afwezigheid van een van de fractieleden, hij was hard aan vakantie toe nadat hij, met zijn handicap, het gekleurde artikel had gelezen, was er dus een even aantal raadsleden in de zaal.
Het eerste voorstel wordt in stemming gebracht en na zorgvuldige telling staken de stemmen zoals dat zo mooi heet. 7 voor en 7 tegen op het voorstel om voor evenementen op zondag altijd een vergunning aan te moeten vragen.

Met deze stemming komt er een eind aan de vergadering. Het raadsvoorstel wordt meegenomen naar de volgende vergadering en zal opnieuw in stemming worden gebracht.

Hoewel de uitslag mij enigszins teleurstelt heb ik toch weer een mooie avond gehad. Ik heb gelachen, mij verwonderd en zie met vertrouwen de komende raadsvergadering tegemoet. Een minzame glimlach kan ik bij het verlaten van de raadzaal dan ook niet onderdrukken.