GBW vraagt om nieuwe woningen bij verhuizing Albert Heijn

Al jarenlang zien we dat AH bezig is met de voorbereidingen van de verhuizing naar een nieuw pand naast de appartementen Kostverloren. Levensgrote borden geven aan dat AH, in feite franchiseondernemer Van den Tweel, van plan is op het voormalige terrein van automaterialen van den Burg, haar nieuwe winkelpand te bouwen.

AH heeft een behoorlijk belang om dit te realiseren. AH ziet gelukkig groeimogelijkheden in ons dorp. Een ruimere winkel met een groter assortiment. GBW is groot voorstander van de verhuizing van AH naar haar nieuwe winkelpand.

Bestemmingsplan

Bij dit soort plannen moeten meestal nogal wat procedures worden doorlopen. Zo ook in dit geval. Het bestemmingsplan moet worden aangepast, want het nieuwe terrein van AH heeft een bedrijfsbestemming, maar het zou een detailhandelsbestemming moeten worden. Door die bestemmingswijziging ontstaat er plotseling nog eens 1500 m2 lege winkelruimte (het huidige AH-pand) in ons dorp waar inmiddels al vele winkels, sommige dichtgetimmerd, wachten op een winkelier of horecaondernemer. Je zou kunnen zeggen, het belang van Woudenberg is er niet mee gediend dat er zoveel meer (lege) m2’s winkel bijkomen. Bovendien heeft AH geen woningen boven zijn nieuwe pand gepland, wat goed mogelijk was geweest en wat zou passen in de gebiedsplannen die in 2018 en 2020 voor het gebied rondom Kostverloren zijn ingediend.

Woningen boven winkels

Het bouwen van woningen boven winkels is meestal voor projectontwikkelaars een lucratieve bezigheid. Immers bij dit soort woningen hoeft niet gevreesd te worden voor leegstand of onverkoopbaarheid. Vreemd genoeg vond ondernemer Van den Tweel het kennelijk niet nodig, misschien uit vrees voor klachten over geluidsoverlast vanuit zijn winkel, om woningen boven zijn nieuwe pand te bouwen.

GBW vindt het echter een win-win situatie om juist wel woningen boven winkels te bouwen en heeft daarom het plan opgevat om druk uit te oefenen op AH om dan maar woningen te bouwen boven het huidige winkelpand van AH. Ook voor dat gebied betekent nieuwbouw met woningen een belangrijke opfrissing van de omgeving en een positieve impuls in tijden van woningnood. Bovendien, zo is onze redenering, voor AH is het ook hier lucratief, dus daarmee die voor ons zo belangrijke win-win situatie.

Waar we voor willen waken is dat AH straks zijn huidige pand verhuurt aan een of meer winkeliers en daarmee feitelijk de bouw van de bovenliggende woningen verhindert. Het huidige pand lijkt immers ongeschikt om zonder nieuwbouw enkele woonlagen te kunnen dragen. We beseffen dat AH ook de tijd nodig heeft om een beslissing te nemen over herbestemming en nieuwbouw van zijn huidige pand, dus moeten we niet wachten met het uiten van onze wensen naar AH.

GBW vraagt om nieuwe woningen

In de commissie van 8 december hebben we de wensen van GBW in dit kader, in het belang van de Woudenbergse woningzoekers, bepleit. Binnenkort staat de toekomstvisie voor het Centrum, van de DES-winkeliers, op de agenda van de gemeenteraad en is er mogelijk een nieuwe, formele gebiedsvisie van de projectontwikkelaars van Kostverloren en omgeving. Veel raadsleden vonden het daarom nog te vroeg om nu al hun mening te geven op het initiatief van GBW. De verwachting is dat de bredere discussie over de centrumplannen zal worden gevoerd in januari 2021.

Gelukkig heeft wethouder Vlam toegezegd de wensen die GBW heeft nu alvast bij AH neer te leggen. Dus, wat GBW betreft, komt er een nieuwe Albert Heijn, inclusief een flink aantal nieuwe woningen.

Wim Merkens
Raadslid GemeenteBelangen Woudenberg