Er gebeurt veel in Woudenberg!

Terwijl ik dit schrijf, maart 2021, zitten we nog midden in de coronacrisis. We zijn vooral bezig met bedenken hoe we hier samen gezond en veilig uitkomen. Letterlijk gezond als we denken aan ons gezin, onze familie, onze vrienden, onszelf, maar ook figuurlijk voor ons bedrijf of ons werk.

Mensen uit en mensen van de Woudenbergse horeca hebben het zwaar. Ik spreek veel van onze inwoners. De onzekerheid maakt het lastig, maakt ons angstig. Maar ik hoor en zie ook de Woudenbergse positiviteit. We zien kansen voor de tijd NA corona. Als we elkaar weer mogen ontmoeten. Samen een terrasje pakken, een hapje kunnen eten, naar de Camp kunnen, naar het Griftpark of een zorgeloos praatje op straat. We missen de gezelligheid van Koningsdag, van Haantjesdag. We missen het allemaal. Wat zullen we met elkaar genieten als het wel weer kan. Genieten van de ooit zo normale dingen…

Eerlijk en realistisch in plaats van sluitend

Ook GBW zit in deze tijd niet stil, net als onze gemeente en de regio. Er gebeurt veel. Het zijn lastige financiële tijden. Naast corona en de maatregelen waar we ons met elkaar aan houden hebben we, net als de meeste gemeenten in Nederland, een tekort op de begroting. Een tekort dat vooral wordt veroorzaakt door een tekort aan bijdrage in de zorg vanuit het Rijk.  We moeten het als gemeente wel doen, maar wel met veel te weinig geld vanuit het Rijk/het gemeentefonds. En als GBW willen we dingen goed doen. Heb je zorg nodig? Dan moet dat geregeld worden. Als gemeente heeft Woudenberg ervoor gekozen om dit in de begroting te laten zien. We hebben er bedragen opgezet die nodig zijn, niet de bedragen die er nu beschikbaar zijn. Hiermee hebben we een eerlijke en realistische begroting neergezet, alleen wel een die een tekort laat zien. En dat is geland bij de provincie en het Rijk. Vanuit de VNG wordt er nu heel hard gelobbyd om gemeenten hierin te compenseren. Landelijke politieke partijen knikken instemmend als we hen dit voorleggen, maar we horen ze niet. Nou ja, nauwelijks. In ieder geval te weinig.

Niet altijd gezien, wel gebeurd.

Met alle coronamaatregelen zien we elkaar minder. Het praatje als je ‘s ochtends tegelijk met de buurvrouw naar je werk ging? Niet nu je thuiswerken. Even bijkletsen op de vereniging? Niet als alles dicht zit. Maar ondanks dat we elkaar minder zien, gebeurt er in Woudenberg wel vanalles. Er wordt, ook in deze omstandigheden, hard gewerkt om het coalitieprogramma te realiseren. Wij vinden het als coalitie (CU, VVD en GBW) belangrijk dat we dit ook, of misschien juist, nu goed en zorgvuldig oppakken. Belangrijk voor u, voor jou en voor Woudenberg. We hebben er allemaal mee te maken. Het gaat ons allemaal aan en zo maken we Woudenberg steeds een beetje mooier en beter.

Het gaat te ver om alle punten die bereikt zijn of lopen hier te benoemen. Dat is de kans dat u alles leest erg klein. Daarom licht ik er slechts een paar uit:

  • Wonen: we hebben een woningtekort, in alle types en soorten. Appartementen, eengezinswoningen, sociale huur/koop, middenhuur en vrije sector. Hier werken we hard aan. Achter de schermen gebeurd er veel, maar waar het om gaat is resultaat. En je hoeft maar door het dorp te fietsen en je ziet overal bouwactiviteiten. Zo zie je hoe het oude INBO-kantoor wordt omgebouwd naar appartementen en ook op Julianaplein wordt hard gewerkt aan 30 appartementen. Fiets je richting Scherpenzeel? Dan zie je de nieuwe wijk Hoevelaar steeds meer vorm krijgen. De eerste woningen zijn hier opgeleverd. Onderweg ben je misschien ook over de Nijverheidsweg gekomen. Een zogenaamde inbreidingslocatie die niet alleen de Laan 194-1945 verbindt met het Groene Woud, maar waar ook nieuwe woningen komen. In totaal worden er bij deze twee projecten ongeveer 350 woningen gerealiseerd, waarvan er ongeveer 100 binnen de sociale sector vallen. Er gebeurt dus veel. We programmeren het zo dat er voor alle doelgroepen passende woningen worden gerealiseerd. Voor starters, gezinnen, ouderen en alles daar tussenin. Ook ontwikkelen we zo dat we de doorstroming bevorderen. Als je toe bent aan een grotere woning of juist kleiner, of een aangepaste woning. We luisteren en doen elke 2 jaar een onderzoek. Zo weten we waar behoefte aan is.
  • Werken: op het gebied van bedrijfslocaties zitten we in ons mooie dorp zeker niet stil. Zo is het bedrijventerrein aan de Nijverheidsweg voor een belangrijk deel omgebouwd naar woningen en zijn enkele van de bedrijven verhuisd naar de Parallelweg. Hier is momenteel echt een transformatie aan het plaatsvinden, waar veel lokale bedrijven inmiddels een mooi plekje hebben gevonden en nog steeds vinden. Maar de vraag is groter dan de ruimte en daarom wordt er ook nadrukkelijk gekeken hoe kunnen we met de eigenaren en bedrijven de schaarse m2 zo optimaal mogelijk inrichten. Een zoektocht, maar een mooie tocht waar de resultaten zichtbaar worden. Maar dit is niet genoeg. Er blijft vraag naar bedrijfsruimte en dat is een goed teken. Bedrijven zitten graag in Woudenberg en dat betekent banen en mogelijkheden voor Woudenberg. Door de gemeenteraad is unaniem vastgesteld dat we ruimte en mogelijkheden zien om 50 hectare bedrijventerrein- en woningbouwlocatie te realiseren aan de noordzijde van de N224 maar daarvoor moet uiteraard de infra hierop berekend door bijvoorbeeld het verlengen van de rondweg. De toenemende drukte van de N224 is een zorg die we continu op de agenda bij de provincie plaatsen. Allemaal ontwikkelingen die bijdrage aan een leefbaar dorp waar we momenteel druk zijn om de provincie te overtuigen dat we hiermee bijdrage aan de invulling van de behoefte die er in de provincie Utrecht is.
  • Centrumplan: waar ook veel gebeurd, maar vooral op de tekentafel, is het inrichten van ons centrum. Zowel bij Kostverloren als om en nabij de Jumbo. De structuurvisie geeft hiervoor ruimte. Ruimte voor ondernemers en initiatiefnemers om plannen te maken voor de toekomst. Hoe houden we de detailhandel en het centrum in Woudenberg levendig en fijn om te zijn. Wat daarbij natuurlijk een “boost” kan geven zijn gezellige terrassen en horeca in combinatie met onze fijne en leuke winkels. Een uitdaging en complex. Maar door de recent opgestelde inspiratiegids komt er nadrukkelijk beweging en weten de ondernemers en eigenaren elkaar te vinden.
  • Spelen: belangrijk in al onze wijken zijn goed speelvoorzieningen. Dit moet in alle wijken goed geregeld zijn om de kinderen te laten ontdekken, te ontmoeten en om gewoon lekker te spelen. Het actieplan spelen ziet hierop toe en hoe fijn is het de nieuwe speelplekken al te zien. De wijk aan de JF-Kennedylaan, Nieuwoord en Laanzicht zijn inmiddels klaar. Kinderen en de meeste ouders (sorry maar zand en water vinden de kids echt leuk☺) zijn enthousiast en wij ook. Op naar de volgende wijken!
  • Sport: deze periode is de herinrichting van het Griftpark afgerond. In goede afstemming met de stichting, de korfbalvereniging en de voetbalvereniging is het korfbalveld vernieuwd en is er een volwaardig voetbalveld bij gekomen. Dit was ook nodig en er wordt dan ook al volop gebruik van gemaakt. Een ‘nieuwe’ sport is aan de Woudenbergse voorzieningen toegevoegd, padellen. De tennisvereniging kampte met teruglopende ledenaantal en heeft door de aanleg van 2 paddelbanen de vereniging een enorm impuls gekregen. Zozeer zelfs dat er gestart gaat worden met de aanleg van een 3de Zelf doe ik dit ook al een poosje en ik word er blij van. Maar ook de verbinding onderling heeft vorm, maar vooral inhoud gekregen. Met vele sportverenigingen en organisaties is het Lokaal Sportakkoord opgesteld. Hierin zijn 3 doelen geformuleerd: vitale sport- en beweegaanbieders, vaardig in bewegen, inclusief sporten en bewegen. Een mooie stap waarin alle deelnemers kansen zien om het aanbod en het bewegen voor alle woudenbergers nog beter te krijgen.
  • Duurzaamheid: op dit gebied gebeurt er veel, kleinschalig maar ook vanuit der egio Amersfoort en landelijk. Het klimaatakkoord is opgesteld en de ambitie die daarin staat vraagt om een pro-actieve aanpak. Dit doen gelukkig al veel inwoners door hun huizen te isoleren, zonnepanelen aan te brengen, elektrisch te rijden etc. Veel relatief kleine stappen, maar die dragen erg veel bij aan de doelstellingen. Je huis en je verbruik van energie zo laag mogelijk te houden betekent gewoon dat deze energie niet extra geleverd hoeft te worden via het energienet. Dus hoe energie neutraler we leven des te minder zonnevelden en windmolens er hoeven te komen. Als gemeente zitten we in de RES (Regionale Energie Strategie) regio Amersfoort en met elkaar zijn we aan het werk om hier vanuit de regio aan bij te dragen, dit moet tot 2030 nog d.m.v. wind en zon maar als nieuwe vormen van duurzame energieopwekking bewezen zijn en mogelijk zullen we deze gaan inzetten. Denk aan geothermie en aquathermie. We doen dit dus als regio, omdat niet elke locatie geschikt is en we wel gezamenlijk de doelen willen halen.
  • Klimaatadaptatie en biodiversiteit: door het vaststellen van het Groenbeleidsplan en daarnaast de uitvoeringsagenda is concreet gemaakt hoe we ons openbaar groen, openbare ruimte en buitengebied de komende jaren aanleggen en onderhouden. Initiatieven van burgers/straten pakken we samen op. Dit doen we ook actief samen met SDW en de Imkervereniging. Zo zijn er diverse zaaiveldjes, en worden de straten waar de riolering vervangen wordt gelijk, iom de bewoners, “anders” ingericht. Anders omdat dit toekomstbestendig gebeurd en zo dat regenwater beter kan worden afgevoerd maar ook kan worden vastgehouden. Kijk naar de omgeving van de Willem de Zwijgerlaan en de waterbassins aan de Europalaan en bij de ingang van Hoevelaar. En zo zijn er veel meer voorbeelden, de pluktuin en in het van Rijningenpark. Maar ook is er gestart met het project Heuvelrugtuinen. Een project waarbij je kan meedoen en leert hoe je je tuin kan inrichten als de heuvelrug. Een tuin met minimaal 60% groen en bloemen en planten die bijdrage een plek voor insecten en vogels.

Zomaar een greep wat is bereikt en waarmee we aan de slag zijn. Er gebeurt nog veel meer, wat we hier niet benoemen – maar dat maakt het niet minder belangrijk.

Wij realiseren ons dat niet alle verandering niet door iedereen even fijn wordt ervaren. We weten dat en proberen, zoals u ons ook kent, met alle voor-en tegenargumenten van alle Woudenbergers rekening te houden. Uiteindelijk maken we een keuze, moeten we een keuze maken, die bijdraagt aan een mooi Woudenberg. Een Woudenberg waar het fijn wonen, werken, sporten en recreëren is. Een dorp van u, een dorp van jou, een dorp van ons allemaal! Want waar je woont moet het goed zijn, en ja dat is Woudenberg zeker!

Pieter de Kruijf