Een kijkje in de “keuken” van een (beginnend) gemeenteraadslid

Als beginnend raadslid wil ik jullie graag een kijkje in de keuken geven van wat er komt kijken voor de maandelijkse vergader cycli van de gemeenteraad en de voorbereidingen hierop.

Ieder jaar in november ontvangen we als fracties een kalender-jaaroverzicht vanuit de gemeente met alle vastgestelde data voor de commissie vergaderingen, raadsvergaderingen in informatie- avonden*. Deze kalender wordt door onze fractievoorzitter Marco aangevuld met:

  • de fractievergaderingen** die nodig zijn ter voorbereiding van de eerder genoemde raads- en commissievergaderingen;
  • uiterste datum waarop de technische*** vragen moeten worden ingeleverd bij Marco, die ze mailt naar de griffier .

In de kalender 2019 staan nu 53 vergaderingen opgenomen. Daarnaast is het nog mogelijk dat er uitnodigingen komen van bijeenkomsten waarbij verwacht wordt dat je daar als raadslid ( of als afgevaardigde van de fractie) ook aanwezig bent.

Zoals je ziet, hoeven we ons niet te vervelen. Gemeenteraadslid ben je voor een uitermate goed doel en zolang je het maar leuk vindt om mee te werken aan je eigen dorp,  is er niets aan de hand, en levert het veel meer energie op dan het kost!

Fractievergadering

Iedere vergadercyclus wordt gestart met een fractievergadering. Deze is in principe altijd op maandagavond bij GBW. Alle fractieleden hebben dan de stukken al gelezen. Alle stukken worden tijdig aangeleverd door de gemeente via onze accountinlog op internet. Wij kunnen de stukken ook benaderen via een speciale vergaderapp op de Ipad.  Jaren geleden is de gemeente namelijk overgestapt op papierloos vergaderen. We bespreken de agendapunten en nemen een standpunt in.  De woordvoering in de commissie en raad wordt gedaan door het raadslid die de portefeuille heeft over dat onderwerp. Bij de start van deze periode, vorig jaar maart, na de verkiezingen,  zijn de portefeuilles verdeeld onder de GBW fractiegenoten.

Commissievergadering

De deelnemers aan de commissievergadering zijn in principe de raadsleden. De raadsleden mogen zich echter tijdens de commissievergadering laten vervangen door een beëdigd plv. commissielid. In de raadsvergaderingen mag dit niet, daar mogen alleen raadsleden deelnemen aan de vergadering.

De commissievergadering wordt voorgezeten door een fractievoorzitter van één van de politieke partijen. Dit is een roulerend systeem. We zijn in afwachting van het landelijke besluit om als technisch voorzitter iemand van buiten de raadsleden te mogen aanstellen. Dat is nu nog niet toegestaan.  De commissie vergadering is in principe openbaar. Dus iedereen is welkom.

De dag na de fractievergadering is de commissievergadering. Tijdens de commissie vergadering worden de agendapunten die er zijn,  uitvoerig besproken met het college en de andere fracties. Vragen die er zijn kunnen dan gesteld worden. Het college geeft vaak met behulp van de (aanwezige) ambtenaren de antwoorden. Alle onderwerpen kunnen hier vrij gedetailleerd worden besproken. Tijdens deze vergadering wordt dan ook besloten door de vergadering of het agendapunt in de komende raadsvergadering als “hamerstuk” kan worden geagendeerd of dat er weer een verdere inhoudelijke bespreking gaat plaatsvinden in de raad, waarna de besluitvorming plaatsvindt. Het stuk wordt dan een “bespreekstuk”

Raadsvergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn ook openbaar. De vergadering wordt voorgezeten door de burgemeester en de deelnemers zijn alle raadsleden en het college. In de gemeenteraad worden uiteindelijk de besluiten genomen. Zoals al eerder geschreven,  is er dan al veel voorwerk verricht in de fractie-, en commissie vergadering.

Even ontspannen…

Na de raadsvergadering is het gebruikelijk om met de raadsleden en het college onderling nog wat te drinken. Ik heb dit ervaren als erg nuttig. Tijdens de raadsvergadering kan het er best pittig aan toe gaan. Dan is het buitengewoon nuttig maar ook simpelweg prettig om na afloop even bij te praten in een informele sfeer, voordat de beschreven cyclus zich in de volgende maand weer herhaalt.

Vind jij het leuk om zo’n maandelijkse cyclus eens mee te maken van dichtbij, of overweeg je een actieve rol in de raad van Woudenberg bij GemeenteBelangen, neem gerust contact met ons op, iedereen is van harte welkom.

Peter van Schaik
Gemeenteraadslid GBW

* Dit zijn avonden die worden georganiseerd door de gemeente waarin bv. sprekers worden uitgenodigd om ons uitleg te geven over specifieke onderwerpen.
** Hierbij zijn de raadsleden van GBW aanwezig en veelal onze wethouder en af en toe een schaduwfractie lid.
*** Dit zijn vragen die meer specifiek zijn over b.v. cijfers of achtergrondinformatie. Dit zijn geen vragen van politieke aard, b.v. waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.