Bereikt in 4 jaar, speerpunten komende 4 jaar

Dit zijn de speerpunten voor de komende 4 jaar:

 1. Behoud en realisatie van goede sportaccommodaties;
 2. Voldoende woningen voor iedereen (jong en oud);
 3. De openbare bibliotheek is een onmisbare schakel en hoort in Woudenberg;
 4. Een veilige leefomgeving met voldoende groen, biodiversiteit en speelvoorzieningen;
 5. Een gezellig en levendig compact dorpshart waar je wilt zijn;
 6. Veilige N224/N226 en goede fietsverbindingen;
 7. Inzetten op zon, wind en hernieuwde energieopwekking;
 8. Goede begaanbare (winkel)straten voor fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers;
 9. Besturen door de inwoner centraal te stellen;
 10. “Lokaal doen wat lokaal kan”.

Lees hier meer over:

Dit hebben we o.a. de afgelopen 4 jaar bereikt:

 • Woningbouw voor alle doelgroepen gerealiseerd. In de periode 2018-2021 zijn er in totaal 397 nieuwe woningen in Woudenberg beschikbaar gekomen
 • Steun voor realisatie padelbanen bij de tennisvereniging;
 • Vernieuwd korfbalveld en aanleg extra voetbalveld sportpark de Grift;
 • Steun bij totstandkoming lokaal sport akkoord;
 • Invoering FIXI-app voor eenvoudige manier van meldingen voor openbare ruimte;
 • Aanpak goede fietsverbinding Oost-West gestart;
 • Vervanging riolering en infra voorzien van klimaat adaptief straatwerk en biodiversiteit rondom Willem de Zwijgerlaan, Vermeerlaan en van Goghlaan;
 • Opnieuw inrichten speelplaatsen in de wijken en aangepast aan de wensen van onze kinderen;
 • Ontwikkeling Parallelweg met nieuwbouw voor lokale bedrijven;
 • Van industrieterrein naar woonwijk aan de Nijverheidsweg;
 • Invoering zelfbewoningsplicht en anti speculatiebeding voor nieuwbouw koopwoningen tot aan de NHG-Grens. Doel om beleggers te weren van de woningmarkt.