Pieter de Kruif onderscheiden met de gouden speld

Afscheid wethouders Pieter, Marleen en Anita

Pieter de Kruif onderscheiden met de Gouden Speld.

Op vrijdag 3 juni heeft Woudenberg afscheid genomen van wethouders Pieter de Kruif, Marleen Treep en Anita Vlam. Na 11, 4 en 4 jaar kregen Pieter, Marleen en Anita het afscheid dat ze verdienen. Marleen en Anita ontvingen uit handen van burgemeester Jansen de zilveren Woudenbergse speld. Voor Pieter is een nieuwe onderscheiding in het leven geroepen. Hij is de eerste Woudenberger die de gouden Woudenbergse speld uitgereikt kreeg. Een unieke onderscheiding voor Pieter die zich 22 jaar met ziel en zaligheid ingezet heeft in de Woudenbergse politiek.

10 jaar is Pieter raadslid geweest voordat hij in 2011 wethouder werd namens GemeenteBelangen Woudenberg. In zijn rol als wethouder heeft Pieter veel voor Woudenberg betekent. Pieter is een echte Woudenberger en had bij alles wat hij deed, het beste met Woudenberg voor ogen. Zijn intrinsieke motivatie en energie om de portefeuilles waar hij verantwoordelijk voor was goed op te pakken, was groot. Pieter heeft in tijdens zijn wethouderschap vele verschillende portefeuilles gehad. Van het sociaal domein tot ruimtelijke ordening, duurzaamheid en de energietransitie.

Als wethouder was Pieter kritisch op de momenten dat het moest, maar dacht ook na over alternatieven. Als Pieter ervan overtuigd was dat wat hij dacht goed was, verdedigde hij deze overtuiging voor de volle 100%. Echter, als er alsnog argumenten kwamen die zijn vaststaande mening overtuigend konden weerleggen, was Pieter niet te groot om zijn mening bij te stellen. Altijd enthousiast en positief, kenmerkt Pieter tot in iedere vezel.

Uitgebreid stond Pieter in zijn afscheidsspeech stil bij zijn 11 jaar wethouderschap. Hard gewerkt, veel bereikt en met veel energie voor Woudenberg het beste geprobeerd te doen. Vele woningen zijn onder Pieter zijn wethouderschap gebouwd. Coöperatie De Kleine Schans is tot stand gebracht, de energietransitie, duurzaamheid en participatie zijn onder zijn verantwoordelijkheid verder opgepakt en onderdeel van het DNA van de gemeente geworden.

GemeenteBelangen Woudenberg is veel dank verschuldigd aan Marleen en Anita en uiteraard aan onze Pieter in het bijzonder. Na 22 jaar Woudenbergse politiek maakt Pieter de overstap naar het bedrijfsleven. Innax uit Veenendaal haalt met Pieter een topper in huis.

Pieter, namens GBW ontzettend bedankt voor alles wat je voor Woudenberg betekend hebt. Woudenberg is de afgelopen 21 jaar mooier en beter geworden, ook dankzij jou!