Wijk Hoevelaar in aanbouw

80 procent van de eerste woningen in Hoevelaar bestemd voor Woudenbergers

De raadsvergadering van februari 2020 was een veelzijdige avond. Rode draad van de avond was burgerparticipatie, de Woudenberger centraal. Misschien wel zoals het hoort in een raadsvergadering.

80% eerste woningen Hoevelaar voor Woudenbergers

Wim Merkens van GBW stelde de vraag aan het college hoe de stand van zaken van de eerste fase bouw in de wijk Hoevelaar verloopt. De eerste 25 woningen zijn in de verkoop gegaan en er blijkt veel interesse te zijn. Alle woningen zijn inmiddels verkocht of onder optie.

De vraag van GBW was hoeveel van deze woningen voor de Woudenbergers zijn, dat blijkt in 80% van de verkochte woningen te zijn. Dit stimuleert ook weer de doorstroming binnen Woudenberg.

Binnenkort komen ook de “goedkope koop” woningen in de verkoop waarbij ook startersleningen aangevraagd kunnen worden. GBW is buitengewoon tevreden over deze geboekte resultaten, en we zijn blij dat we als Woudenberg nog volop kunnen blijven bouwen in de toekomst.

Burgerleden in de welstandscommissie

GBW diende de door de ChristenUnie geïnitieerde amendement mede in voor het benoemen van burgerleden voor de welstandscommissie door de raad. In het voorstel van het college zou dit bij mandaat door het college moeten gebeuren, maar ook in de optiek van GBW is het van toegevoegde waarde de raad te betrekken bij de benoeming van twee Woudenbergers in de kleine commissie van de welstand.

Verkeersintensiteit versus woongenot

De laatste punten op de agenda betroffen twee moties vreemd aan de orde van de dag (dat is een uitspraak van de raad over een onderwerp dat op dat moment niet op de raadsagenda staat). Deze moties betroffen de verkeersintensiteit van gemotoriseerd verkeer in Woudenberg. GBW steunde met mede ondertekening de motie van VVD om uiterlijk in 2025 (i.p.v. 2030) weer nieuwe verkeerstellingen te doen. Dit zo snel mogelijk na afrondingen van de diverse verkeersprojecten (N224/N226 en Nico Bergsteynweg, Hoevelaar) en daar dus niet te lang mee te wachten.

De motie van het CDA voor een extra informatieavond voor bewoners van de Nico Bergsteynweg om ideeën voor verkeersmaatregelen op te halen kon op weinig steun rekenen, zo ook niet van GBW. Peter van Schaik gaf aan dat er al een voorlichtingsavond komt voor ontwikkeling van de Nico Bergsteynweg. Met een extra avond voor verkeersmaatregelen suggereer je al dat deze er ook komen, maar uit onderzoek is gebleken dat het aantal verkeersbewegingen binnen de normen vallen, en dat ook voor bewoners verkeersmaatregelen niet altijd positief worden bevonden.