GBW jeugd

GBW Jeugd: Een stem voor de toekomst van Woudenberg

Welkom bij GBW Jeugd, de enthousiaste jeugdtak van Gemeentebelangen Woudenberg (GBW), speciaal opgericht voor en door jongeren.

Onze missie is eenvoudig maar krachtig: de stem van de jeugd een centrale plek geven in de lokale politiek van Woudenberg. We zijn hier om te zorgen dat jongeren niet alleen gehoord worden, maar ook actief meebeslissen over onze toekomst.

Doe ook mee!

Ben jij tussen de 15 en 25 jaar oud en wil je actief bijdragen aan de toekomst van Woudenberg? Sluit je dan aan bij GBW Jeugd! Samen kunnen we Woudenberg maken tot een plek waar jong en oud graag wonen en werken.

Neem contact op via ons contactformulier of kom langs bij een van onze bijeenkomsten. We kijken uit naar je ideeën en enthousiasme!

Onze Focus:

 • Betaalbare en beschikbare woningen voor jongeren: We strijden voor meer betaalbare
  woningen in Woudenberg, zodat jongeren de kans krijgen om in hun eigen gemeente te
  blijven wonen en leven.
 • Faciliteiten en activiteiten voor de jeugd: Van sportvelden tot culturele evenementen en
  gezellige kroegen en feesten, we zetten ons in voor een levendig Woudenberg waar
  jongeren zich kunnen ontplooien en ontspannen.
 • Inspraak en invloed: Wij geloven dat de ideeën en meningen van jongeren essentieel zijn
  voor het vormgeven van ons dorp. We streven naar actieve deelname van jongeren in
  gemeentelijke besluitvorming.
Britt Radstaake

Britt Radstaake

GBW Jeugd

Mijn naam is Britt Radstaake en ik ben 21 jaar oud. Ik ben woonachtig in woudenberg en werk momenteel fulltime bij Intrema in Scherpenzeel.

Dit jaar start ik ook als plaatsvervangend raadslid voor de raadscommissie. Dit ga ik samen met Irene
Houtmsa doen. Zo kan ik meer leren over de politiek.

Mijn beweegredenen in de jeugd GBW zijn om mij in te zetten voor de starterswoningen. Ik vind het belangrijk dat de jeugd die hier opgroeit, hier kan blijven wonen en dat daar ook plek voor is.

Luuk de Kruif

Luuk de Kruif

GBW Jeugd

Mijn naam is Luuk de Kruif en ik ben 22 jaar oud. Als vervolg op mijn behaalde Bachelor in ruimtelijke planning zit ik momenteel in mijn laatste jaar van de Master Urban Environmental Management met een specialisatie in ruimtelijke planning aan de Wageningen University Research. Al mijn hele leven woon ik in Woudenberg en het zal niet als een verrassing komen dat ik de Woudenbergse politiek bij GBW ben binnengestroomd via mijn vader, tevens oud-wethouder, Pieter de Kruif.

Mijn hele leven ben ik geïnteresseerd geweest in steden en hoe de ruimtelijke indeling is georganiseerd en kan worden geoptimaliseerd. Dit is terug te zien in mijn studiekeuze, maar was ook een belangrijke motivatie om lid te worden van deze politieke partij.

Mijn verwachtingen zijn dat ik met deze stap meer kan leren over politiek in het algemeen en de
ontwikkel- en besluitprocessen omtrent het domein ruimtelijke ordening. Hiermee hoop ik kennis
te kunnen vergaren voor mijn toekomstige carrière en een bijdrage te kunnen leveren aan de (ruimtelijke) ontwikkeling van Woudenberg.

Een belangrijke drijfveer is dat ik sta voor een
gezonde (ruimtelijke) ontwikkeling waarin de Woudenbergse identiteit wordt behouden en versterkt en daarmee een positieve invloed heeft op het dorp en al haar inwoners en bezoekers.

Daan Fokke

Daan Fokke

GBW Jeugd

Mijn naam is Daan Fokke en ik ben 19 jaar oud. Met plezier woon ik al mijn hele leven in Woudenberg.

Op dit moment studeer ik hotelmanagement aan de hogeschool Saxion. Ik werk bij het Van der Valk hotel in Leusden en sta daar achter de receptie. Daarvoor heb ik gewerkt bij Schimmel 1885 in Woudenberg.

De reden dat ik bij de jongerenpartij van Gemeentebelangen Woudenberg ben aangesloten, is dat ik het belangrijk vind dat er meer wordt geluisterd naar jongeren.

De komende tijd wil ik mij gaan focussen op het leren kennen van de politiek en wil ik mij gaan inzetten voor de jongeren.

Tijs Boom

Tijs Boom

GBW Jeugd

Mijn naam is Tijs Boom en ik ben 22 jaar. Ik studeer Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en ik ben actief bij mijn studievereniging BOW. Ik woon op dit moment in Nijmegen, maar ik ben opgegroeid in Woudenberg en ik kom nog regelmatig terug in het weekend.

Ik heb altijd al een interesse gehad in de politiek en het openbaar bestuur. Ik heb op de middelbare school stage gelopen bij de toenmalige wethouder Pieter de Kruif, ik heb af en toe geholpen met het sorteren van stembiljetten tijdens verkiezingen, en ik ben als jongste lid ooit lid geworden van GBW op zestienjarige leeftijd.

Ik vind dat een goede overheid de basis vormt voor een goede maatschappij en ik wil me daarom graag inzetten voor een betere overheid. Dat is zowel op lokaal, als op landelijk niveau belangrijk en daarom wil ik graag meedenken met de lokale partij om de gemeente beter te maken.

Leefomgeving en woningbouw zijn voor mij specifiek
interessant. Niet alleen omdat ik zelf op korte termijn een woning nodig zal hebben, maar ook omdat het een complex probleem is.

Voor mijn huidige stage doe ik voor de provincie Gelderland onderzoek naar de technieken en middelen die de provincie inzet om sneller en effectiever woningen te bouwen.

Ik hoop dat ik met deze kennis en ervaring een bijdrage kan leveren aan de woningbouw in Woudenberg.

Doe ook mee!

Ben jij tussen de 15 en 25 jaar oud en wil je actief bijdragen aan de toekomst van Woudenberg? Sluit je dan aan bij GBW Jeugd! Samen kunnen we Woudenberg maken tot een plek waar jong en oud graag wonen en werken.

Onze werkomgeving

We werken veelal vanuit huis, maar de raadsvergaderingen worden gehouden op het mooiste gemeentehuis van de regio. Overleggen van het bestuur en diverse werkgroepen vinden gewoon plaats vanaf de keukentafel bij onze raads- en bestuursleden die allemaal in het mooie Woudenberg wonen.