Ereleden

GBW heeft vier ereleden: de heer Joh. ter Maaten, de heer M.J. Hendrikse, mevrouw J. Ravestein van Endhoven en de heer H. van den Berg. Zij zijn inspirerende voorbeelden van gemeentebestuurders / volksvertegenwoordigers, die midden in de samenleving stonden en op een rustige manier tot een gewogen standpunt kwamen. Zij hebben een belangrijke bijdrage aan de partij geleverd op hen eigen unieke wijze.

De heer Joh. ter Maaten

Medeoprichter van Gemeentebelangen Woudenberg in 1946.

Joh. Ter Maaten is van 1945 t/m 1949, in 1952 en 1953 en van 1958 t/m 1978 in de raad namens GBW vertegenwoordigd geweest. De laatste 8 jaren als wethouder.

Hij heeft meegewerkt aan de wederopbouw van de gemeente na de oorlog en de verdere groei van de gemeente in de daarop volgende jaren. Het inwoneraantal was vanaf 1947 (4190) tot in 1978 meer dan verdubbeld en op allerlei gebied zijn er in de loop der jaren veel voorzieningen getroffen.

Naast zijn werkzaamheden voor GemeenteBelangen had dhr. Ter Maaten een veehoudersbedrijf.

De heer M.J. Hendrikse

De heer Hendrikse heeft 20 jaar namens GBW zitting gehad in de gemeenteraad (1970 -1990), waarvan 8 jaar samen met de heer H.A.B. Koops.

Mevr. J. Ravestein – van Endhoven

Judith Ravestein heeft GemeenteBelangen Woudenberg het huidige gezicht gegeven. Gestart in politiek en economisch moeilijke tijden heeft zij eerst als raadslid, vanaf 1990 tot 1994 en daarna tot 18 december 2010 als wethouder de belangen namens GemeenteBelangen Woudenberg en voor alle Woudenbergers gediend. Eerst als minderheidscoalitie samen met GPV/RPF en later met breed gedragen steun van de GPV/RPV, PvdA, Christen Unie en het CDA.

Met de komst van Judith was er ook een omslag gekomen in denken. Niet meer een ad-hoc beleid voeren maar juist een beleid dat gebaseerd is op een brede visie waarin de belangen van alle Woudenbergers voor de korte, middellange en lange termijn worden vastgelegd. Pas nadat het beleid door de raad zo breed mogelijk gedragen wordt overgaan tot invulling en actie.

 

De heer H. van den Berg

H enk van den Berg is in de periode 2002 tot en met 2011 raadslid geweest voor GBW. Ook door diverse schenkingen aan GBW is de heer Van de Berg van grote waarde geweest voor GBW en derhalve benoemd tot erelid van de partij.