GBW in de gemeente

Het team van Gemeentebelangen Woudenberg bestaat uit gedreven en gepassioneerde dorpsgenoten. GBW heeft 5 raadsleden die in de gemeenteraad zitten, ook heeft GBW een partijbestuur.

Welkom op deze GBW-‘in de gemeente’ pagina. Maak kennis en lees wat ons motiveert. Heb je een vraag, wil je lid worden of je als vrijwilliger inzetten? Neem dan contact met ons op. Niet twijfelen, gewoon doen.

Peter van Schaik

Peter van Schaik

Fractievoorzitter

Ik ben Peter van Schaik, 68 jaar, gehuwd en vader van 2 kinderen die nu niet meer thuis wonen.

Ik ben in mei 2018 met vervroegd pensioen gegaan, na 43 jaar bij de Belastingdienst te hebben gewerkt.
Ik ben in 2018 met mijn eerste raadsperiode begonnen. In het verleden ben ik ook al politiek actief geweest (in Scherpenzeel), dus ik ben redelijk ervaren. Ik beschik over voldoende tijd om me in te zetten voor GBW en de inwoners van Woudenberg. Ik ben graag een luisterend oor, en trek er graag op uit om meningen van bewoners te horen.

In september 2021 heb ik het fractievoorzitterschap overgenomen van Marco van de Hoef. Hij heeft nu de raad verlaten en ik heb dus nog een fijne inwerkperiode gehad met Marco van de Hoef.

Nu na de verkiezingen van maart 2022 ben ik weer herkozen als fractievoorzitter. Daarbij heb ik de portefeuilles Veiligheid, Dienstverlening, Belastingen en Strategie. Ik lees veel en krijg daardoor een goede blik op actuele politieke zaken die in het land spelen.

Ik probeer dan de vertaling te maken naar Woudenberg voor deze onderwerpen.
Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt mij bereiken via peter@gemeentebelangenwoudenberg.nl

Sylvia den Herder

Sylvia den Herder

Raadslid

Met veel plezier woon ik sinds 2019 in Woudenberg. Een fijn rustig dorp waar mensen elkaar nog kennen en elkaar begroeten. Ik ben geboren en getogen in Terschuur en heb aan de Universiteit van Utrecht bestuurskunde gestudeerd. In de gemeente Leusden ben ik acht jaar lid geweest van de gemeenteraad voor D66.

Sinds 2015 werk ik 28 uur per week aan de Hogeschool Utrecht, als adviseur medezeggenschap/griffier voor de hogeschoolraad. Een prachtige baan waarin ik dagelijks bezig ben met (strategische) besluitvormingsprocessen. Tevens adviseer ik de organisatie op allerlei medezeggenschapsvraagstukken. Ook coach ik de studenten op het spelen van een goed politiek spel, het communiceren met het college, het raadplegen van de achterban en help ik studenten zicht te krijgen op eigen kwaliteiten.

In mijn functie ben ik tevens verbonden aan het Team Advisering Medezeggenschap. In dit team denk ik na over bijvoorbeeld vernieuwing medezeggenschap waarin participatie een belangrijk onderdeel is. In het team denken wij na over bijvoorbeeld hoe je komt tot een besluit dat recht doet aan een diverse en inclusieve samenleving. Dit helpt mij om kritisch na te gaan op welke wijze het nieuwe college en de raad inzet op bestuurlijke vernieuwing. Ook ben ik benieuwd hoe het college gebruik gaat maken van de participatieladder. Lukt het om de inbreng van alle inwoners te vertalen naar nieuwe beleid?

Ervaring wat betreft participeren in Woudenberg heb ik al opgedaan. Pieter de Kruif, voormalig GBW, wethouder was verantwoordelijk voor het Groenbeleidsplan. Hij nodigde de inwoners van Woudenberg uit om een reflectie te geven op het laatste concept. Omdat mijn hart bij de natuur ligt en ik vanuit mijn ervaring, kennis en kunde dacht hiervoor een geschikt persoon te zijn heb ik dit gedaan. Ik heb met name ten opzichte van dierenwelzijn nog enkele aanpassingen kunnen doen.

Het Groenbeleidsplan zal een leidraad voor mij zijn de komende vier jaar. De drie pijlers Mens, Markt en Milieu uit het Groenbeleidsplan zal bij veel onderwerpen terugkomen. Veel dossiers zal ik langs deze meetlat leggen. Denk hierbij aan de regionale energiestrategie, mobiliteit, verkeersveiligheid, verlichting en verdere zaken rond de leefomgeving. Naast deze portefeuille heb ik nog andere taken die ik op zal pakken.

In maart 2022 ben ik gekozen als vice fractievoorzitter. Dit houdt in dat ik Peter van Schaik, de fractievoorzitter, zal vervangen indien nodig. Ook ben ik voorzitter van de werkgeverscommissie. Dit betekent dat ik samen met Bert Bosman (CU), en Gerben Heldoorn (SGP) verantwoordelijk ben voor de griffie. Omdat de huidige griffier deze periode met pensioen gaat ben ik verantwoordelijk voor het proces om tot een nieuwe griffier te komen. Ik vind dit een mooie uitdaging. Een goede griffier is zeer belangrijk voor het goed functioneren van de raad.

Björn de Jong

Björn de Jong

Raadslid

Mijn naam is Björn de Jong. Ik ben 33 jaar, getrouwd en sinds 2021 vader van onze eerste kindje. Ik woon al mijn hele leven in Woudenberg. Ik ben werkzaam voor Arlande, een management- en adviesbureau. Wij voeren verschillende projecten met in name de branches Onderwijs en Overheid.

In mijn vrije tijd spreek ik graag met vrienden af en ben ik vaak te vinden op het voetbalveld om een balletje te trappen en een biertje te drinken. Daarnaast hebben we met een aantal vrienden het mountainbiken ontdekt, wat in de omgeving heerlijk is om te doen.

Sommigen zullen mij misschien herkennen als organisator van het nieuwjaarsfeest in het dorp. Na een jaar van afwezigheid van het nieuwjaarsfeest in het dorp voelde ik de behoefte om in dit gat te springen. Het feest was altijd een enorm succes en in het jaar van afwezigheid werd het feest gemist en waren er helaas ook weer vernielingen in het dorp. Ik heb 2 edities van het nieuwjaarsfeest met veel plezier en energie mogen organiseren. Echter is hier mede door Corona en het wegblijven van subsidie nog geen vervolg aan gegeven.

Ik ben trots op ons dorp en woon er nog altijd met veel plezier. De afgelopen jaren zijn er mooie initiatieven ontwikkeld en is ons dorp flink gegroeid. Zo zijn er mooie, nieuwe wijken gebouwd en kunnen we gebruik maken van moderne faciliteiten. Echter is er uiteraard altijd ruimte voor verbetering. Na de verkiezingen van maart 2022 ben ik gekozen tot raadslid voor GBW. De portefeuilles die ik heb zijn Economie, Gezondheidszorg, Sport, Cultuur, Toerisme en Recreatie. Hier wil ik mij dan ook van harte voor inzetten en ik zie met veel plezier uit naar de mooie ontwikkelingen en de daarbij behorende uitdagingen die we met z’n allen door zullen gaan maken. De komende periode zullen jullie uiteraard meer van mij gaan horen en mochten jullie vragen hebben, dan zijn die uiteraard altijd welkom!

Jaap Westenberg

Jaap Westenberg

Raadslid

Mijn naam is Jaap Westenberg en sinds 1998 woonachtig in Woudenberg. Geboren (1958) en getogen in Vlaardingen, van Rotterdamse ouders die door de woningnood moesten uitwijken.

Aan de Universiteit Leiden heb ik fiscaal recht gestudeerd en ben daarna bij de Belastingdienst gaan werken. Door de jaren heen heb ik op veel plaatsen in het land gewerkt waarvan meer dan 35 jaar in diverse managementfuncties. Sinds kort als strategisch programmanager binnen de Directie MKB in een voltijds baan.

Al vele jaren heb ik grote interesse in de politiek, en heb ook in de jaren dat ik op St. Maarten N.A. werkte, met politiek bestuurders te maken gehad.

Toen ik eind 2021 benaderd werd om namens GBW op de verkiezingslijst te komen, hoefde ik niet lang na te denken om op het aanbod in te gaan. Mijn drive ligt in het ontwikkelen en het verbeteren van mijzelf en de wereld om mij heen.

Uitdagingen onbevangen aangaan met respect voor anderen is mijn motto. Alleen dan haal je het beste uit jezelf en uit anderen. Dat mag ook best wel een beetje stevig zijn; discussies voeren en standpunten innemen, helpt om verduidelijking te krijgen en scenario’s te ontwikkelen en te verkennen, en van daaruit keuzes te maken.

Ik vind Woudenberg een mooi dorp waarin ik graag woon, en waaraan ik actief wil bijdragen. Eerder heb ik dat ook gedaan als voorzitter van de Tennisvereniging ’t Schilt.

Binnen onze fractie heb ik de portefeuille Wonen, Omgevingsplan, Ruimtelijke Ordening, Grondexploitatie, Onderwijs, Stichting Eem-Vallei-Educatief, en ben lid van de Auditcommissie Gemeentelijke Financiën.

Een grote en uitdagende portefeuille met dwarsverbanden naar de andere portefeuilles binnen onze fractie. Ook een dynamische portefeuille waarin volop belangen spelen bij burgers en bedrijven. Neem contact met mij op als je met mij van gedachten wilt wisselen of anderszins als je dat belangrijk vindt.

Ook voor mij is dat belangrijke en waardevol om jouw volksvertegenwoordiger in de Gemeenteraad te kunnen zijn.

Wilma Opstelten

Wilma Opstelten

Plaatsvervangend commissielid

Mijn naam is Wilma Opstelten. Inderdaad, in verre familie van oud-burgemeester van Rotterdam Ivo Opstelten. Ik ben geboren in Utrecht 26 november 1957. Januari 1983 heb ik mij in Woudenberg gesetteld en heb de eerste 11 jaar als bedrijfsleidster gewerkt. Direct daarna, nu 30 jaar geleden ben ik als zelfstandige een eigen kapsalon begonnen.

Ik ben moeder van 3 kinderen van 35,32 en 30 jaar oud. Allen zelfstandig en wonen in Amersfoort. Daarnaast ben ik ook trotse oma van een prachtige kleinzoon.

In mijn vak heb ik veel in het buitenland meegewerkt in grote kapsalons. Ik heb daarnaast meerdere trainingen gevolgd en bijgedragen aan shows. Op het gebied van technisch knippen heb ik veel onderwijs gehad. Mijn eigen onderwijsbevoegdheid in het kappersvak heb ik 12 jaar geleden gehaald.

Als nummer 6 op de kieslijst van GBW ben ik (net) niet als raadslid benoemd. Dat betekent niet dat ik nu niets ga doen. Als plaatsvervangend raadscommissielid en (schaduw)lid van de fractie ga ik me inzetten voor ons mooie dorp. In de fractie vallen mijn portefeuilles in programma 1 van de gemeentelijke begroting. Gezondheidszorg, jeugdzorg, kunst en cultuur, onderwijs, sport, vrijwilligerswerk en armoedebestrijding ga ik me de komende 4 jaar sterk voor maken. Uiteraard samen met mijn fractiecollega’s.

Ik heb veel zin om mij vanuit mijn eigen perspectief Woudenberg sterker en beter te maken. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten en van je te horen hoe we als GBW Woudenberg nog mooier en beter kunnen maken. Ik heb er veel zin in.

De portefeuilles hebben we onder de raadsleden verdeeld. Klik op de button om de verdeling in te zien.

Onze werkomgeving

We werken veelal vanuit huis, maar de raadsvergaderingen worden gehouden op het mooiste gemeentehuis van de regio. Overleggen van het bestuur en diverse werkgroepen vinden gewoon plaats vanaf de keukentafel bij onze raads- en bestuursleden die allemaal in het mooie Woudenberg wonen.