GBW in de gemeente

Het team van Gemeentebelangen Woudenberg bestaat uit gedreven en gepassioneerde dorpsgenoten. Naast wethouder Pieter de Kruif en de 5 raadsleden die in de gemeenteraad zitten, heeft GBW ook een partijbestuur.

Wethouder

Pieter de Kruif

Pieter de Kruif

Wethouder

Ik ben Pieter de Kruif en als geboren en getogen Woudenberger zet ik me met veel plezier in voor alle Woudenbergers en de Woudenbergse samenleving in zijn geheel.

Dit doe ik de laatste 8 jaar als wethouder namens GBW en daarvoor 10 jaar als gemeenteraadslid. Met veel enthousiasme en plezier zal ik me de komende periode ook weer namens GBW in zetten om Woudenberg nog mooier en beter te maken.

Daarnaast zet ik met, net als vele Woudenbergers, in als vrijwilliger. Als scheidsrechter kunt u me regelmatig aan de gang zien bij onze plaatselijke voetbalvereniging.
Woudenberg is een prachtige gemeente waar velen van u actief zijn om met elkaar Woudenberg te maken zoals we zijn, dat we omzien naar elkaar en elkaar helpen waar nodig.

De afgelopen jaren hebben we veel bereikt, zoals goede onderwijshuisvesting, financieel gezonde gemeente en goede zorg en ondersteuning voor diegene die dat nodig hebben en daarmee ook het realiseren van de coöperatie de Kleine Schans waar dit door organisaties, verenigingen, kerken, u etc te verbinden nog beter van wordt.

Maar ook over de renovatie van de sportvelden, de nieuwe Padelbanen bij tennisvereniging t’ Schilt, verrijdbare tribunes voor de volleybal en de speelvoorzieningen in alle wijken die de komende perioden in uitvoering komen.De invulling van de speelvoorzieningen wordt direct met de bewoners/kids besproken en start in de wijk Nieuwoord.

Duurzame ontwikkelingen zijn gerealiseerd zoals de straatverlichting, repair cafe en zonnepanelen, het centrum is gezellig en veiliger geworden en initiatieven worden gestimuleerd en gefaciliteerd.
Denk hierbij aan Samen op Zondag en de jeugdloop tijdens winterloop, beachkorfbalveld, Woudenberg Sportief, ontmoetingsruimte voor dementie, etc.

Juist deze initiatieven dragen bij een samenleving waarin iedereen meedoet en waar partijpolitiek lokaal geen rol speelt maar de mens centraal staat, u centraal staat!
Naast deze mooie projecten blijven we (sociale) woningbouw realiseren voor onze jongeren, gezinnen en ouderen. Zodat de wijken levendig en divers blijven waar we als jong en oud door elkaar en met elkaar wonen, werken en leven.

Dit zijn onder andere ook de projecten waar we ons als GBW voor blijven inzetten, dit vraagt constante aandacht en ontwikkeling, naast alle andere belangrijke zaken die in in ons programma staan waaronder uiteraard de toenemende verkeersdrukte N224 en N226, gratis WIFI bij ontmoetingsplaatsen en behoud en goede sport- en culturele voorzieningen. We hoeven niet alles te hebben maar wat we hebben moet goed zijn. Woudenberg, dat ben jij. Woudenberg, dat zijn wij!

Fractievoorzitter

Peter van Schaik

Peter van Schaik

Raadslid

Ik ben Peter van Schaik, gehuwd en vader van 2 kinderen die nu niet meer thuis wonen. Ik ben sinds mei 2018 met vervroegd pensioen gegaan, na 43 jaar bij de Belastingdienst te hebben gewerkt.

Ik ben nu begonnen aan mijn eerste raadsperiode voor GBW. In het verleden ben ik ook al politiek actief geweest, dus ik ben redelijk ervaren. Ik beschik dus over voldoende tijd om me in te zetten voor GBW en de inwoners van Woudenberg. Ik ben graag een luisterend oor, en trek er graag op uit om meningen van bewoners te horen.

Binnen de fractie heb ik o.a. Onderwijs in mijn portefeuille. Ik zet me in voor goed onderwijs, goede onderwijshuisvesting en goede vervoersvoorzieningen. Ook met de portefeuille Woon en Leefomgeving mag ik me bezig houden. Ik maak me sterk voor een evenwichtige woningbouw (koop en huur) voor alle doelgroepen. Ik ga vooral aan de slag om de doorstroming op gang te krijgen. Een probleem in Woudenberg en omliggende gemeenten.

Duurzaamheid en Milieu zit ook in mijn portefeuille. We gaan weer aan de slag met een nieuw Groenbeleidsplan (onkruidbestrijding), CO2 neutraal, de afvalverwerking en streven naar een veilige en schone toekomst.

In september 2021 heb ik het fractievoorzitterschap overgenomen van Marco van de Hoef.

Welkom op deze GBW-‘in de gemeente’ pagina. Maak kennis en lees wat ons motiveert. Heb je een vraag, wil je lid worden of je als vrijwilliger inzetten? Neem dan contact met ons op. Niet twijfelen, gewoon doen.

Wim Merkens

Wim Merkens

Raadslid

Wim Merkens, geboren en getogen Woudenberger. Vader van twee kinderen die inmiddels zijn uitgevlogen.
Ik ben ondernemer, als eigenaar van een manege en van een bureau voor advies en interim management. In dat verband ben ik momenteel directeur van een Bungalowpark.

Binnen de GBW-fractie houd ik mij bezig met Ruimtelijke Ordening, zoals de plannen Hoevelaar en de plannen voor een nieuw Centrum van Woudenberg. Ook agrarische zaken en het buitengebied zitten in mijn takenpakket.

Een belangrijke ontwikkeling waar we de komende jaren mee te maken krijgen is de Omgevingswet, waarbij de gemeente meer bevoegdheden krijgt voor het ruimtelijk domein. Als GBW-fractie proberen we binnen dit domein sturend bezig te zijn.

Tenslotte mag ik me bezighouden met de toekomst van het Henschotermeer. Hoewel er inmiddels wel duidelijkheid is over betaalde toegang, hebben is er een bestemmingsplan in voorbereiding, waarbij we als gemeente een duidelijke stempel kunnen zetten op dit mooie stukje Woudenberg.

Irene Houtsma

Irene Houtsma

Raadslid

Ik ben Irene Houtsma, getrouwd en samen hebben wij vier zoons in de leeftijd van 14 tot en met begin 20. Ze wonen allemaal nog thuis. Ik werk als projectmanager/beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling.

Ik richt me binnen de fractie op het sociaal domein en dat is alles wat te maken heeft met het loket de Kleine Schans, minimabeleid, uitkeringen, zorg en welzijn. De gemeente heeft de laatste jaren meer taken op deze terreinen gekregen van het rijk. Nadat de afgelopen jaren de taken hoofdzakelijk gewoon zijn overgenomen, is er nu ruimte om op de Woudenbergse wijze deze taken in te richten.

Ik vind het een voordeel dat Woudenberg een kleine gemeente is, waardoor mensen gezien worden en geen nummer zijn. Onze fractie zet zich in voor goede zorg en ondersteuning voor die mensen die dat nodig hebben. Dat mensen met een probleem snel en goed op weg geholpen worden. Aangezien de kosten van de zorg hard stijgen, zet ik me in voor goede zorg die betaalbaar is.

GemeenteBelangen vindt een bruisend verenigingsleven en bij de Woudenbergse Samenleving betrokken bedrijven belangrijk. Zij vormen het netwerk voor mensen die op zoek zijn naar een eerste stage, betekenisvol vrijwilligerswerk.

Marco van de Hoef

Marco van de Hoef

Raadslid

Ik ben Marco van de Hoef, ik heb een geweldige relatie met Jolanda van Baaren, en ben de trotse vader van Mats en Kirstin. Na de verkiezingen van maart 2018 ben ik begonnen aan mijn vierde periode in de Woudenbergse gemeenteraad. Dit zal ook mijn laatste periode zijn in de raad van Woudenberg. Het fractievoorzitterschap dat ik 11 jaar met plezier heb ingevuld, heb ik intussen overgedragen aan Peter van Schaik. Met 100% inzet, plezier, energie en enthousiasme zet ik mijzelf dagelijks in om Woudenberg nog mooier en beter te maken dan ons prachtige dorp nu al is. Vanzelfsprekend tot en met de verkiezingen in maart 2022.

Dat niet alles, altijd voor iedereen goed gaat realiseer ik me iedere dag. Er zijn momenten dat het algemeen belang botst met het individueel belang. Er zijn dagen dat ik ontevreden mensen spreek omdat dát wat zij graag willen niet kan, of nóg niet kan. Dat geldt zowel voor inwoners als voor ondernemers. Dat zijn dé momenten dat ik me realiseer dat in een samenleving waarin wij wonen, werken, winkelen, sporten en ontspannen niet alles altijd voor iedereen gerealiseerd kan worden. Dat utopische beeld heb ik ondertussen ook uit mijn hoofd gezet. Maar dat staat los van mijn ambitie en inzet om in de breedste zin van het woord Woudenberg te verbeteren, efficiënter maar vooral leuker te maken, en daar al mijn energie op los te laten. Woudenberg sterker maken, daar zijn alle inspanningen op gericht.

Die inzet deel ik met onze fractie waarin alle leden hetzelfde doel nastreven. Dat doen we allemaal vanuit ons eigen deskundigheid en ervaring. Ervaring die we dagelijks opdoen in onze eigen (werk)omgeving. Ik heb het 15 jaar geweldig gevonden om bezig te zijn met de groei van ons dorp, leuk om bezig te zijn met “ons” Woudenberg van vandaag, van morgen en van over een paar jaar. Want de wereld staat niet stil, verre van zelfs, en dat geldt dus ook voor ons dorp.

Karin Schipper

Karin Schipper

Raadslid

Ik ben Karin Schipper, (alleenstaande) moeder van 2 zoons van 14 en 16. Ik ben werkzaam op de poli oogheelkunde in het Meander Medisch Centrum. Daarnaast heb ik veel sportieve hobby’s zoals tennissen, wandelen, mountainbiken en skiën.

Door het vertrek van Arno Vink ben ik pas halverwege deze raadsperiode ingestapt. Dankzij de hulp van mijn mede fractieleden word ik snel ingewijd in het reilen en zeilen van het raadlidmaatschap.

Mijn affiniteit ligt o.a. bij sport en zorg. Als raadslid zal ik mij bezig houden met het Sociaal Domein, waaronder De Kleine Schans, WMO, jeugdbeleid en jeugdzorg, en volksgezondheid. De gemeenten hebben er door het overhevelen van de jeugdzorg naar de lokale overheid een forse taak bijgekregen.

De GBW fractie maakt zich sterk voor goede en betaalbare zorg en ondersteuning voor Woudenberg.
Daarnaast zal ik mij ook bezighouden met Onderwijs en Educatie, Stichting ABC en het Griftpark (o.a. de sportaccommodaties dus).

Woudenberg heeft een flink aantal mooie sportverenigingen, deze zijn belangrijk voor ons dorp. Voor GBW is het van belang dat sport voor iedereen mogelijk gemaakt wordt. Bewegen en gezondheid hangen nauw samen, daar maak ik mij sterk voor.

Onze werkomgeving

We werken veelal vanuit huis, maar de raadsvergaderingen worden gehouden op het mooiste gemeentehuis van de regio. Overleggen van het bestuur en diverse werkgroepen vinden gewoon plaats vanaf de keukentafel bij onze raads- en bestuursleden die allemaal in het mooie Woudenberg wonen.