Wim Merkens stelt zich voor. De nummer 4 van Lijst 1.

Hallo,

Veel Woudenbergers zullen mij kennen.  Ik ben Wim Merkens, geboren en getogen aan de Zeisterweg. Vanwege studie en werk ben ik bijna 20 jaar weg geweest uit Woudenberg, maar inmiddels ben ik alweer ruim 20 jaar terug in Woudenberg.  Ik heb jarenlang als financieel interim-manager gewerkt, maar gelukkig kan ik het nu iets rustiger aan doen als financieel adviseur met mijn eigen bedrijf. Ik ben ook eigenaar van de manege aan de Meent aan de achterkant van de boerderij aan de Zeisterweg, mijn geboortegrond.

Als boerenzoon voel ik me verbonden met het buitengebied. Aan de ene kant omdat ik vind dat we het prachtige landschap moeten behouden en waar nodig mooier moeten maken. Aan de andere kant bestaat het buitengebied bij de gratie van een ondernemende agrarische sector die in deze tijd ook de ruimte nodig heeft om fors uit te breiden of te vernieuwen door verduurzaming van de landbouw. Maar dat geeft wel eens spanning.

Zo hebben wij ons als Gemeentebelangen verzet tegen de vestiging van een biologische varkensstal aan de grens van de bebouwde kom. Wij zijn voorstander van dat soort bedrijven, maar als we als gemeenteraad moeten kiezen waar het wel of niet kan, dan zijn we in zo’n geval ook duidelijk. Dit kan niet op die plaats. En ik denk dat wij als Gemeentebelangen het grote voordeel hebben dat we niet gebonden zijn aan standpunten van landelijke partijen, zoals onze concullega’s in de gemeenteraad, die nogal eens kiezen voor de partijlijn die landelijk of provinciaal is uitgezet.

In de afgelopen jaren hebben we in de Gemeenteraad veel bereikt, maar er zijn nog de nodige uitdagingen voor de komende jaren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de steeds drukker wordende wegen in en om het dorp.  Wij willen inzetten op een veilige fietsroute aan de noordkant van Woudenberg, want daar wordt de Geerensteinselaan zo langzamerhand voor de jeugd een gevaarlijke oversteekplaats.

Een ander speerpunt is betaalbare en kwalitatieve woningbouw. Voor eigen woningbezitters is de woningdruk vanuit de randstad mooi voor de waarde van hun huis, maar de keerzijde is er ook. En omdat we in de afgelopen jaren gelukkig weer wat financiële buffers hebben opgebouwd vind ik dat we die ook moeten inzetten voor woningbouw door bijvoorbeeld grondprijzen voor sociale woningbouw niet onnodig hoog te houden.

Woudenberg …dat zijn wij.

Met vriendelijke groet,
Wim Merkens


Wist je dat je nu ook kunt WhatsAppen met GBW? 
Heb je een vraag, tip of gewoon een bijzondere foto van ons mooie Woudenberg?
WhatsApp dan naar: 06-114 88 66 7


 

Arno Vink stelt zich voor. De nummer 5 van Lijst 1.

Dag Dorpsgenoten!

Mijn naam is Arno Vink en ik ben 41 jaar geleden geboren in ons mooie Woudenberg. Samen met mijn partner heb ik twee kinderen, Britt van 16 en Rowin van 4. De kans is groot dat je mij weleens in het dorp tegenkomt, want ik ben op veel plekken te vinden. Sinds drie jaar heb ik een eigen assurantiekantoor in Woudenberg. Hier werk ik samen met mijn collega Chantal om klanten optimaal van dienst te zijn. Ik ben er trots op dat de zakelijke en particuliere klanten voor het grootste gedeelte uit dorpsgenoten bestaan.

Ook bij de verschillende sportverenigingen zou je me tegengekomen kunnen zijn. Ik ben ruim 15 jaar voorzitter geweest van Stichting Zaalvoetbal De Camp en in het verenigingsleven altijd sportief geweest bij de diverse Woudenbergse clubs. Als klein kereltje bij de korfbal begonnen en later zelfs nog het vlaggenschip van onze voetbalvereniging weten te halen. Ook tennis ik graag en kun je me in de sportschool vinden. Op zaterdag ben ik nog steeds betrokken bij Voetbalvereniging Woudenberg als teammanager van het eerste.

Ik wil me inzetten voor Gemeentebelangen Woudenberg, omdat de politiek me altijd heeft geboeid. Ik kies voor GBW, omdat de speerpunten voor mij het dichtst bij de wensen van Woudenbergers staan. Niet gebonden aan de standpunten van landelijke partijen, waardoor wij ons echt kunnen richten op wat er in ons dorp speelt. Voor en door Woudenbergers, daarom wil ik me beschikbaar stellen als raadslid.

Dat de GemeenteBelangenWoudenberg zich optimaal inzet voor al onze sportaccommodaties en de toekomst hiervan is dus voor mij een geweldig speerpunt. Hier moeten we ons voor blijven inzetten. Ik ga ervoor. Ik vind het belangrijk dat een politieke partij weet wat er speelt in de gemeente. Alleen op die manier kun je een standpunt vormen over de biologische varkensstal, het tentfeest met Oud en Nieuw en andere onderwerpen. Als het even mogelijk is, dan moeten we er alles aan doen om met de volgende jaarwisseling weer een mooi feest te organiseren, waar jong en oud elkaar bij elkaar kunnen komen. Ook activiteiten zoals Haantjesdag moeten we koesteren.

Woudenberg is een fijne plek om te wonen. Daarom vind ik het ook niet gek dat steeds meer mensen van buitenaf hier een huis zoeken. Waar je woont moet het goed zijn en goed blijven. Laten we zorgen dat Woudenberg zijn eigen identiteit houdt door beleid voor en door Woudenbergers vorm te geven.

GBW wil betaalbare (sociale) woningbouw stimuleren om er voor te kunnen zorgen dat ouderen in hun eigen dorp kunnen blijven, maar ook om ervoor te zorgen dat onze kinderen Woudenberger kunnen blijven. Voor het zover is dat kinderen uit huis gaan, moeten ze veel meer mogelijkheden krijgen om te spelen. Wij zetten ons in voor goede speelvoorzieningen. Ook moeten we inzetten op voorzieningen voor de oudere jeugd, zodat deze niet op straat hoeft te hangen.  Laten we hen faciliteiten aanbieden waar ze wat mee kunnen! Om dit te bereiken blijft communicatie met deze doelgroep essentieel. Met een dochter van 16 krijg ik het nodige mee van wat er speelt onder de jeugd en kunnen we de conversatie opzoeken!

Ik sta voor een Woudenberg dat door Woudenbergers vorm krijgt en waarin we lokaal doen wat we lokaal kunnen. Woudenberg voor en door Woudenberg! GBW, want Woudenberg …dat zijn wij.

Met vriendelijke groet,
Arno Vink


Wist je dat je nu ook kunt WhatsAppen met GBW? 
Heb je een vraag, tip of gewoon een bijzondere foto van ons mooie Woudenberg?
WhatsApp dan naar: 06-114 88 66 7


 

Bart Radstaake stelt zich voor. De nummer 6 van Lijst 1.

In 1973 ben ik, Bart Radstaake, samen met mijn ouders en broers in Woudenberg komen wonen. Geen  geboren, maar zeker wel getogen Woudenberger.

In het dagelijks leven ben ik als projectleider werkzaam bij een landelijk opererend ingenieursbureau. Als ingenieursbureau helpen wij onze klanten in de Chemie, Food, en Pharma om het beste uit hun producten en mensen te halen.

Het beste uit elkaar halen is waar ik ook als kandidaat raadslid voor GemeenteBelangen Woudenberg voor sta. Samen krijg je immers nog altijd veel meer voor elkaar dan alleen.

Naast mijn werk als projectleider en als raadslid voor GBW ben ik ook al vanaf mijn komst in Woudenberg lid van en vrijwilliger bij Voetbalvereniging Woudenberg. Vele jaren ben ik actief geweest in de jeugdcommissie, als leider en scheidsrechter. Momenteel ben ik regelmatig op zaterdag te vinden in de bestuurskamer om de tegenstanders te verwelkomen. En tijdens de gesprekken met deze bezoekende teams hoor ik steeds weer hoe goed wij het in Woudenberg voor elkaar hebben. Mooi dat wij als GemeenteBelangen Woudenberg hier een belangrijke bijdrage aan hebben kunnen leveren.

Naast de inzet voor de voetbalvereniging ben ik actief betrokken geweest bij de Dol Dwaze Kinder Kunst Dagen. Een mooi project waarbij de jeugd van Woudenberg op een eenvoudige wijze bij Kunst betrokken kan worden. En mooi ook dat hiervoor een ideale plek in Woudenberg is, het Cultuurhuis. Als GBW zijn wij er voorstander van om ons Cultuurhuis zoveel mogelijk als openbare ontmoetingsplaats voor alle Woudenbergers open te stellen, zowel voor ouderen als jongeren. En niet alleen op doordeweekse dagen, maar -als er behoefte aan is- ook zaterdag en zondag.

Als vader van twee kinderen zal ik mij ook sterk (blijven) maken voor voldoende mogelijkheden voor jongeren en ouderen om in hun eigen dorp te (blijven) wonen. Met het tweejaarlijks woningbehoefte-onderzoek krijgen we goed inzicht welke woningen gebouwd moeten worden om aan de vraag van alle Woudenbergers te blijven voldoen.

Mocht ik ook voor de komende periode als raadslid in de gemeenteraad gekozen worden dan wil ik graag de ambities van de Expeditie Duurzaamheid verder voor het voetlicht en waar mogelijk  ten uitvoering brengen.

De eerste stappen zijn in het dorp als zichtbaar met de komst van laadpalen voor elektrische auto’s en de invoering van Diftar voor het gescheiden ophalen van huisvuil. De volgende stappen die wij als GBW graag gerealiseerd zie oplaadvoorzieningen voor elektrische fietsen en een meer ecologische invulling van het openbaar groen met meer dan normale aandacht voor biodiversiteit.

Als GBW hebben wij de afgelopen jaren veel weten te bereiken. Dit hebben wij kunnen doen met dank aan jullie stemmen tijdens de verkiezingen. Ook deze keer hoop ik ook weer op jullie steun zodat we met z’n allen kunnen blijven zeggen. “Woudenberg …dat zijn wij

Met vriendelijke groet,
Bart Radstaake


Wist je dat je nu ook kunt WhatsAppen met GBW? 
Heb je een vraag, tip of gewoon een bijzondere foto van ons mooie Woudenberg?
WhatsApp dan naar: 06-114 88 66 7


 

Peter van Schaik stelt zich voor. De nummer 7 van Lijst 1.

Mijn naam is Peter van Schaik, 63 jaar. Ik ben geboren in Scherpenzeel, maar woon nu alweer 11 jaar met veel plezier in het mooie Woudenberg.

Ik wil me actief gaan inzetten voor de bewoners van de gemeente Woudenberg als kandidaat voor GemeenteBelangen Woudenberg. Aan de benodigde tijd hiervoor zal het me niet ontbreken gezien mijn aanstaande pensionering. Ik wil graag een luisterend oor zijn voor de Woudenbergers. Wat houdt de mensen bezig, wat zijn hun wensen, waar zit eventuele onvrede en hoe kan ik daarin een positieve bijdrage leveren voor de bewoners namens GemeenteBelangen Woudenberg?  Dat is mijn drijfveer in de gemeentepolitiek.

Ik werk nu nog bij de Belastingdienst als projectleider ICT. Per 1 juli 2018 hoop ik gebruik te kunnen maken van vervroegde uittreding, waardoor ik kan genieten van mijn pensioen. Ik ga mezelf zeker vermaken met mijn grootste hobby: veel weg op de racefiets. Ik heb samen met een paar medefietsers in 2016 een wielerclubje opgericht, met fietsers uit Woudenberg en Scherpenzeel. Ons verzamelpunt is de bekende Pothbrug. Ook wil ik mijn oude hobby vissen weer oppakken. En ik wil me dus weer inzetten voor de gemeentepolitiek.

Hierin ben ik al eerder actief geweest.  Ik was ruim 15 jaar schaduwfractie- en bestuurlid. Daarnaast ben ik voorzitter geweest van het stichtingsbestuur van de Heijhorst (nu de Breehoek) in Scherpenzeel en van de stichting Triatlon Scherpenzeel. Van 2008 tot 2017 was ik ook bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren van de Weteringsehof.

Ik wil graag een luisterend oor zijn voor de Woudenbergers.

Ik ben binnen de politiek breed geïnteresseerd, maar mijn belangstelling gaat vooral uit naar de taken binnen het Sociaal Domein en Onderwijs. Binnen onze gemeente is het belangrijk dat we een kwalitatief goed basisonderwijs kunnen waarborgen met een goede huisvesting. Voor de kinderen die zijn aangewezen op het bijzonder onderwijs buiten Woudenberg, moeten we goede en passende vervoersvoorzieningen kunnen garanderen. En dit zijn slechts twee speerpunten uit ons verkiezingsprogramma. Stem GBW,zodat wij ons verkiezingsprogramma voor u kunnen realiseren. Woudenberg, dat zijn wij!

Met vriendelijke groet,
Peter van Schaik
Schanspark 12
3931 KV Woudenberg.


Wist je dat je nu ook kunt WhatsAppen met GBW? 
Heb je een vraag, tip of gewoon een bijzondere foto van ons mooie Woudenberg?
WhatsApp dan naar: 06-114 88 66 7


 

GBW nu ook bereikbaar via WhatsApp

GemeenteBelangen Woudenberg is nu ook bereikbaar via WhatsApp. WhatsApp is een veel gebruikt communicatiemiddel en daarmee maken we het nog makkelijker om aan GemeenteBelangen Woudenberg een vraag, tip of bv die mooie foto te sturen die je in Woudenberg hebt gemaakt.

Ook kan je je aanmelden om 1x per twee weken een nieuwsupdate via WhatsApp te krijgen. Voeg hiervoor het WhatsApp nummer toe aan je contacten en stuur het bericht ‘NIEUWS AAN’. Dan krijg je automatisch 1x per twee weken een WhatsApp bericht met nieuws van GBW.

Wie een vraag stelt, krijgt zo snel mogelijk antwoord, dit kan maximaal 24u duren.

Het WhatsApp nummer van GemeenteBelangen Woudenberg is: 06-114 88 66 7.

Partijprogramma 2018-2022

GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) is een onafhankelijke lokale politieke partij, die als sinds 1946 onder deze naam bestaat. GBW is niet gebonden aan een landelijke partij. Hierdoor kunnen we bij elke stellingname kijken wat het beste is voor Woudenberg, zonder daarbij landelijke partijprogramma’s in het achterhoofd te houden.

GBW zet zich altijd betrokken, open en herkenbaar in voor de gemeente Woudenberg, in de gemeenteraad en in de verschillende colleges van burgemeesters en wethouders. Binnen de partij heerst een grote betrokkenheid bij wat er leeft in Woudenberg, is veel kennis van zaken en is een democratische en praktische instelling belangrijk. Binnen GBW werken mensen samen die landelijk op verschillende partijen stemmen. Wij zijn er voor alle Woudenbergers, wat je landelijk ook stemt.

GBW vindt het belangrijk dat alle inwoners van Woudenberg zich kunnen herkennen in het beleid van de gemeente. Hiervoor moeten gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich open en aanspreekbaar opstellen. Ook vinden we dat de Woudenbergse bevolking op tijd betrokken moet worden bij de totstandkoming van beleid. Hiervoor vraagt GBW om raad. Onder andere met behulp van social media, maar ook door middel van inloopavonden en dialoogsessies met maatschappelijke organisaties. “Woudenberg, dat zijn wij!” is de slogan voor deze periode. Samen met, voor en door de Woudenbergse inwoners maken we Woudenberg nog mooier en beter.

‘Lokaal doen wat lokaal kan’ is waar we voor staan en we zoveel mogelijk invulling aan geven. Daarnaast vinden we het belangrijk om goed samen te werken met andere politieke partijen en organisaties. We respecteren de uitgangspunten van onze partners, mits ze niet discriminerend of kwetsend voor bevolkingsgroepen of individuen uit onze samenleving.

In dit programma benoemen we de uitgangspunten en doelstellingen van ons beleid voor de komende raadsperiode. Het programma is ook kort samengevat in speerpunten. Deze samenvatting is als bijlage bij dit programma opgenomen.

Wij gaan ervoor onze doelstellingen volledig te laten terugkomen in de raad- en collegeprogramma’s.

Het verkiezingsprogramma is opgedeeld in zes programma’s:
1. Samenleving
2. Werk, inkomen en zorg
3. Veiligheid
4. Leefomgeving
5. Ontwikkeling
6. Bestuur en dienstverlening

Leden van GemeenteBelangen Woudenberg stellen kieslijst en verkiezingsprogramma vast

De kieslijst en het verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) werden vastgesteld tijdens de goedbezochte ledenvergadering van woensdag 22 november.

Woensdag 21 maart 2018 zijn er in het hele land weer gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen maanden heeft GBW hard gewerkt aan het samenstellen van een mooie kieslijst en een goed verkiezingsprogramma, waarbij Woudenberg centraal staat. Tijdens de goed bezochte ledenvergadering op woensdag 22 november in De Camp werd enthousiast zowel de kieslijst als het verkiezingsprogramma vastgesteld.

Bekijk hier de kieslijst (website)
Download hier de kieslijst (pdf)

Bekende mensen en nieuwe gezichten

De kieslijst van GemeenteBelangen Woudenberg is een mooie lijst van Woudenbergers, waarin veel variatie te zien is. Het is een mix van frisse nieuwe kandidaten en met ervaring van zittende raadsleden, aangevoerd door lijsttrekker Pieter de Kruif. GBW is blij met Irene Houtsma op plek 3. De afgelopen jaren bestond de fractie van deze partij namelijk alleen uit betrokken en enthousiaste mannen. De lokaal erg actieve partij is blij dat hier nu een vrouw aan toegevoegd kan worden. Ook Arno Vink, Peter van Schaik en Karin Schipper zijn nieuwe kandidaten die hoog op de kieslijst prijken.

Woudenberg, dat zijn wij’

GemeenteBelangen Woudenberg vindt het belangrijk dat de kieslijst zoveel mogelijk een afspiegeling is van de Woudenbergse bevolking. Maar liefst 30 enthousiaste Woudenbergers zijn te vinden op de lijst van GBW. Een mooi gezelschap van mannen en vrouwen uit alle leeftijdscategorieën. De partij is trots op allemaal, maar een beetje extra op de lijstduwer. Met zijn 89 jaar is Arie Wolswinkel het oudste lid, zonder enthousiasme te verliezen.

In het GBW verkiezingsprogramma “Woudenberg, dat zijn wij” zijn de wensen van GemeenteBelangen Woudenberg voor de komende vier jaar en de jaren daarna uitgewerkt op papier. Onderwerpen en wensen die voor deze lokale partij belangrijk zijn, zijn de afgelopen jaren in gang gezet en soms zelfs al afgerond. Andere onderwerpen en wensen van GBW worden verder uitgewerkt of verbeterd. Ook staan er meerdere nieuwe onderwerpen en wensen in het programma. De georganiseerde inloop- en informatieavonden die GBW heeft gehouden de afgelopen maanden hebben hiervoor gezorgd. Wilt u het verkiezingsprogramma van GBW lezen? U vindt deze op de website www.gbw-online.nl. Wilt u een exemplaar op papier ontvangen, vul dan het contactformulier in op onze website of bel met Irene Houtsma op 06 – 19 64 52 30 en we zorgen dat u een exemplaar ontvangt.

GemeenteBelangen Woudenberg organiseert inloopavonden

Nieuwsbrief GemeenteBelangen mei 2017

Bestuurssamenstelling

Wil Termaaten is na 9 jaar gestopt als bestuurslid van Gemeentebelangen Woudenberg. Wil blijft wel gewoon lid. Op de ledenvergadering van 22 maart 2017 heeft de voorzitter Annette van de Ham Wil bedankt haar jarenlange inzet vanaf 2008 als bestuurslid. Wil is kritisch meedenkend, en heeft een goed oog en oor in het dorp.

Laura van Lambalgen is in de ledenvergadering gekozen als nieuw bestuurslid. Laura wil als bestuurslid van GemeenteBelangen een steentje bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp. Welkom en succes!

Er is nog een vacature in het bestuur. Dus wie het bestuur nog wil komen versterken kan zich aanmelden bij een van de bestuursleden. Uiteraard geldt voor (nog) niet leden van GBW dat u eerst lid moet worden van onze partij. Gelukkig is iedereen van harte welkom bij GBW, u bent dus van harte welkom bij de grootste politieke partij van Woudenberg.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Het bestuur, fractie en wethouder zijn begonnen met de voorbereidingen voor de verkiezingen. Vorig keer was er bij de gemeentelijke verkiezingen een goede opkomst van 73%, en dat heeft goed uitgepakt voor Gemeentebelangen. Toen kreeg Gemeentebelangen er onverwachts een extra zetel bij. Er is een draaiboek voor de verkiezingen opgesteld en conform dat draaiboek wordt het komende jaar gewerkt. Onder andere worden door de PR commissie doelgroepgerichte inloopavonden georganiseerd. Het doel van deze inloopavonden is aan de mensen te vragen wat zij belangrijk vinden. De avonden zullen laagdrempelig zijn, en iedereen is er welkom. Uitnodigingen voor deze inloopavonden zullen op papier en via onze website en social media worden verspreid. Deze inloopavonden zullen input opleveren voor ons verkiezingsprogramma. Het eerste concept van het verkiezingsprogramma is in september gereed. In het najaar stelt het bestuur een lijst met verkiesbare leden op. In het najaar wordt een ledenvergadering georganiseerd over het verkiezingsprogramma en wordt de kieslijst vastgesteld. Heeft u interesse in een rol in de actieve politiek in Woudenberg bij de leukste politieke partij? Meld u a.u.b. aan, u bent van harte welkom.

GemeenteBelangen en social media

Het afgelopen jaar krijgt GemeenteBelangen en de fractieleden van GemeenteBelangen flinke kritiek op social media, bijvoorbeeld bij de invoering van Diftar. GemeenteBelangen is een partij die zich op social media beweegt. Wij vinden het belangrijk om zichtbaar en benaderbaar te zijn. Andere Woudenbergse politieke partijen zijn hier bijna niet te vinden. In de fractie en in het bestuur is aan de orde gekomen hoe lang moet je blijven reageren op facebookberichten, aangezien discussies daar nog wel eens uit de hand lopen en erg negatief van toon worden. Positiviteit is te allen tijden het uitgangspunt van GBW. Positief en constructief. Als de toon al te negatief wordt zullen wij stoppen met reageren. Er komt een moment dat argumenten voldoende uitgewisseld zijn. De meerwaarde in de discussie is dan zoek waarop wij discussies niet verder zullen voeren.

Terugblik bijzondere projecten en lopende projecten van het afgelopen jaar

Diftar: het project gescheiden afvalinzameling voor huishoudens is ingevoerd. Sinds januari 2017 wordt gewerkt met de nieuwe gescheiden afvalinzameling en komen weinig knelpunten naar voren.

Versneld bouwen sociale huurwoningen: De raad heeft een besluit genomen om 20 sociale huurwoningen versneld te bouwen naar aanleiding van de huisvesting van statushouders. De nieuwe woningen zijn gepland in het Groene Woud en er is krediet vastgesteld voor de aankoop van bestaande woningen voor alleengaanden. Als er niet versneld wordt gebouwd dan komen de andere woningzoekenden in de knel. De nieuwe woningen zijn niet alleen bedoeld voor de vergunninghouders. De statushouders worden verspreid gehuisvest.

Huisvesting scholen. Het plan voor de huisvesting van de scholen is in 2014 vastgesteld. Het is nu volledig uitgevoerd en in Woudenberg zijn we van 7 naar 5 scholen gegaan. De verbouwingen zijn goed afgerond. Op de locatie van de Willem van Oranjeschool komen woningen. De naam van het project is Koningsplein ( http://www.koningspleinwoudenberg.nl) Op de Jan Ligthartschool komen 6 sociale huurwoningen en woningen voor Reijnaarde. Reijnaarde zit nu nog versnipperd gehuisvest in Woudenberg, en een groot aantal van deze mensen gaan samen wonen op de Jan Ligthart locatie. De locatie van Reijnaarde op het Slotlaantje verdwijnt dan.

Nieuw project `Postcode zonne-energie’: Bij voldoende belangstelling wordt het project Postcode Zonne-energie bij Wilbrink Vastgoed gerealiseerd. Het gaat om 1.000 zonnepanelen worden op het dak van het bedrijf Wilbrink Vastgoed. Je kan 1 paneel kopen/leasen voor 265 euro per stuk. Het voordeel is een lager energieverbruik en je betaalt geen energiebelasting. Je koopt/leased ze voor 15 jaar.

Henschotermeer. Het is nog niet bekend wie de nieuwe beheerder van het Henschotermeer wordt per 1-1-2018. De eigenaar is het landgoed Den Treek-Henschoten. De nieuwe beheerder moet een sluitend exploitatiemodel ontwikkelen. Voor GBW is en blijft het belangrijk dat het Henschotermeer openbaar toegankelijk is en blijft.

Voor Gemeentebelangen is belangrijk dat het recreatiegebied openbaar toegankelijk blijft ook op zondagen en dat het veilig is. De gemeente is straks financieel niet meer betrokken bij het beheer van het recreatiegebied. De gemeente is wel partij in de vergunningverlening voor activiteiten.

Centrumplan: De uitvoering van het centrumplan is in volle gang. Het deel van de Dorpsstraat is bijna geheel afgerond. De bedoeling is om het totale project voor Haantjesdag gerealiseerd te hebben. Het Poortplein zou in eerste instantie niet aangepakt worden. In de eerste financiële rapportage over het project zitten meevallers. Nu kan ook het Poortplein direct aangepakt worden.

Loket de Kleine Schans. Het Sociaal Team wordt in het loket de Kleine Schans geïntegreerd. In de nieuwe wet mag je geen mensen hiervoor inhuren van andere organisaties. Daarom wordt De Kleine Schans nu als coöperatie ingericht waarin gemeente samen met Ukée en Stichting MEE samenwerken. Ook andere organisaties kunnen lid worden van deze coöperatie. Als de coöperatie is ingericht zijn we de hiermee de eerste in Nederland.

Met vriendelijke groet,

Annette van der Ham, bestuursvoorzitter GBW

Marco van de Hoef, fractievoorzitter GBW

GBW doet mee?