Wandelen met GBW door het dorp

Uit: de Woudenberger van 12-10-2021

Zaterdag 9 oktober was de eerste (van twee) wandelingen van GBW door het dorp van Woudenberg. GBW wilde zo tijdens het wandelen bruikbare tips en input ophalen bij de inwoners die zij mee kunnen in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Die tips en input haalden de GBW’ers zaterdag zeker op. Echter meer bij de inwoners die met het mooie weer rondom huis op de route bezig waren dan bij de medewandelaars, waarvan de opkomst wat tegen viel. Vanuit GBW liepen Irene Houtsma, Peter van Schaik en Wim Merkens mee. 

De route ging langs allerlei onderwerpen die binnen de gemeenteraad aan de orde zijn gekomen en soms tot debatten hebben geleid. Als verslaggever van de Woudenberger vond ik het leuk om mee te wandelen en in de praktijk te zien waar in de raadzaal over wordt gediscussieerd. 

De wandeling startte bij het Poortplein. Het plein dat het dorpshart had moeten worden van Woudenberg. Meerdere winkelpanden staan al lang leeg. De gemeente is een voorstander van dag-horeca op het plein, maar daar is geen interesse voor. Als tip werd genoemd om de leegstaande winkelpanden om te bouwen tot woningen. 

Wandelend naar parkeerterrein Kostverloren werd stil gestaan bij het al heel lang leegstaande pand hoek Dorpsstraat en Kostverloren van projectontwikkelaar Bert van Manen. Deze ontwikkelaar heeft wel plannen, maar is in discussie met de gemeente over een parkeervoorziening. Wim Merkens vertelde dat voor dit probleem een oplossing komt in de retailvisie.

De heer de Jong, nu nog woonachtig in de prins Clausstraat, liep enige tijd mee. Hij vindt dat de gemeente geen goede wegbewijzering heeft voor bezoekers die lang willen parkeren. Hij heeft hier al meerdere keren met de gemeente over gesproken. Ook heeft hij moeite met de plaats waar borden worden neergezet. “Als je terwijl je de straat al inrijdt pas een bord ziet dat deze straat doodlopend is, dan is het te laat voor je. Ik ben blij dat de gemeente nu al eerder, voordat je af kunt slaan naar de Prins Clausstraat, een verkeersbord heeft geplaatst. ”Zijn tip is om de communicatie via verkeersborden duidelijker te regelen.

Discussie was er onder de wandelaars of je als gemeente woningbouw boven de nieuwe AH- supermarkt op Kostverloren kan verplichten. Hoewel er veel behoefte is aan woningen, zeker midden  in het dorp, vonden de wandelaars dit te ver gaan.

Even verder op hadden de GBW-leden een positief gesprek met Egbert Bos, die de dichtstbijzijnde buurman is van het nieuw te bouwen appartementencomplex aan het Koningin Julianaplein. Hij is tevreden over hoe de bouw loopt en heeft goede contacten met de projectontwikkelaar Bert van Maanen. ,,De buurt had volgens hem al veel eerder toen de eerste plannen bekend gemaakt werden in 2014 tegengas moeten geven. Verder vind ik dat de mensen te veel klagen.” 

Hij stelde wel dat Bert van Maanen niet anders is dan andere projectontwikkelaars. “Ze gaan allemaal tot het randje en kijken wat er mogelijk is.” Bert van Maanen luisterde volgens hem wel goed naar zijn wensen. “Toen ik zei dat ik zijn buurman ben en een hekel heb aan ramen aan de zijde van mijn tuin, was zijn antwoord dat dit in zijn hoofd zat. ”Ook noemde Egbert Bos de prachtige speeltuin achter zijn huis, die ieder jaar een nieuwe groep jongeren aantrekt. “Zodra ik wat hoor ga ik even kijken, erbij zitten en spreek ik de jongeren aan.” Hij is het niet eens met een tip van een andere omwonende om de speelplaats beter te verlichten om problemen te voorkomen. Hij vraagt zich af of de ouders weten waar hun kinderen rondlopen en wat ze doen. Zijn tip is om meer verantwoordelijkheid te vragen van de ouders. 

De wandelaars vinden dat bij de Nijverheidsweg, hoek Lupinestraat op een mooie manier het bedrijfspand van aannemer Lambalgen verbouwd is tot negen appartementen. De huurappartementen worden vooral door jongeren en gescheiden mensen gehuurd. De heer Lambalgen woont naast het oude bedrijfspand. Zijn bedrijf is verhuisd om de nieuwbouwwijk mogelijk te maken. Hoewel hij in de oude situatie mooier woonde en uit keek op een weilandje, vindt hij dat het een mooie wijk is geworden. Hij heeft echter één probleem en dat is het lawaai van de warmtepompen die ’s avonds en ’s nachts hard beginnen te loeien. Zijn input is dat de gemeente hiernaar zou moeten kijken.

Verder wandelend is iedereen enthousiast over de ruim opgezette wijk Groenewoude. Achter de Wartburgschool is de volgende stopplaats bij de nieuw te bouwen kerk. Aan omwonenden vroeg Peter van Schaik of zij wisten wat hier kwam. Zij hadden geen idee. Een tip is om hier meer over te communiceren met de buurt. Onder de kerk komen faciliteiten voor huisartsen en fysiotherapie. Irene Houtsma geeft aan dat bij alle plannen de gemeente rekening moet houden met uitbreiding van de gezondheidszorg, omdat Woudenberg veel meer inwoners krijgt.

Op de Zegheweg moet een vrouw met haar moeder in rolstoel de straat op, omdat op het voetpad allemaal paaltjes staan waardoor het voetpad te smal is voor invaliden in rolstoel. Haar tip is om het voetpad toegankelijk te maken voor invaliden. Een ander bijzonder punt is de boom midden op het fietspad dat uitkomt op de Zegheweg. Irene Houtsma vindt het authentiek. Nieuwe bewoners geven wel aan dat ze hopen dat ze in donker niet tegen de boom aanrijden. De wandeling voert verder langs de Zegheweg 8A en de Nico Bergsteijnweg, waar elders in deze krant artikelen over staan.

Tot slot kwam medewandelaar Hans Broekhuizen met een paar tips. Hij woont sinds een jaar in Woudenberg aan het Schanspark. Hij heeft als tip aan de gemeente om nieuwe inwoners welkom te heten. ,,In andere gemeenten krijg je een welkomstpakket en informatie over welke verenigingen er zijn. Dat heb ik hier niet gehad.” Wim Merkens laat weten dat dit voor corona wel gebeurde met een avond in het Cultuurhuis. Een tweede tip is om op het Schanspark, waar veel kinderen uit de buurt spelen, speeltoestellen neer te zetten.

Verder geeft hij aan dat Woudenbergers die klachten hebben over de WOZ-waarde ontmoedigd worden door onvoldoende bereikbaarheid. Zij worden doorverwezen naar het loket in Veenendaal, dat alleen geopend is in de ochtend, waar de taxateur ook dan vaak niet aanwezig is.

De tweede wandeling is op woensdag 13 oktober, start 13.00 uur op het Poortplein.

GemeenteBelangen Wandeling door Woudenberg

Met de gemeenteraad verkiezingen van woensdag 16 maart 2022 voor de boeg gaat de fractie van GBW graag in gesprek met Woudenbergers. 

Peter van Schaik, fractievoorzitter van GBW geeft aan: ‘Vaak zitten er hele goede ideeën bij inwoners die we graag willen horen en mee aan de slag willen als die ideeën haalbaar zijn. Samen met jullie, als betrokken Woudenbergers, om die ideeën op te halen, willen we gaan wandelen door ons mooie dorp.

We starten op het Poortplein en eindigen uiteindelijk bij De Camp voor een lekker kopje koffie. We gaan twee wandelingen organiseren. Eén op zaterdag 9 oktober en één op woensdag 13 oktober. Op beide dagen gaan we starten om 13.00 uur op het Poortplein. In ongeveer 1,5 uur wandelen we dan samen naar De Camp terwijl we ideeën met elkaar uitwisselen. GBW zal de bruikbare ideeën oppakken en opnemen in het GBW-verkiezingsprogramma’.

Wil je op één of wellicht beide dagen meewandelen, en meedenken, geef je dan op door een mailtje te sturen naar fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl. Je kunt uiteraard ook gewoon naar het Poortplein komen de 9e of de 13e oktober. GemeenteBelangen Woudenberg kijkt uit naar jouw deelname aan onze wandeltocht en de ideeën die je hebt. Heel graag tot 9 of 13 oktober, 13.00 uur op het Poortplein.

Statement coalitiepartijen GBW, CU en VVD: geen onderzoek naar zondagsopenstelling in 2021

De coalitiepartijen GBW, CU en VVD hebben besloten om af te zien van een onderzoek naar de zondag openstelling van winkels in Woudenberg dat we in deze raadsperiode zouden laten uitvoeren. Het onderzoek moest uitwijzen in hoeverre de wens, nut en noodzaak leeft bij Woudenbergse inwoners, ondernemers en andere betrokkenen naar winkelopenstelling op zondag in Woudenberg. 

Als coalitiepartijen vinden wij het niet goed uit te leggen aan de Woudenbergers om de gemeentelijke financiën op dit moment te belasten met de kosten voor een dergelijk onderzoek. Inwoners, verenigingen en stichtingen krijgen bij de lopende bezuinigingen al te maken met bezuinigingen, hogere kosten of minder voorzieningen. Uiteraard zouden de kosten voor een onderzoek weliswaar incidenteel van aard zijn, maar toch is het voor ons op dit moment niet uit te leggen aan de Woudenbergers.

De kosten van een representatief onderzoek, via een onafhankelijk onderzoeksbureau zouden ongeveer € 9.000 euro bedragen;

Daarbij komen nog de kosten van de externe krachten die de Gemeente Woudenberg moet inhuren om het proces te begeleiden. De ambtelijke druk laat het niet toe dit met de bestaande bezetting te doen; 

Er is nagedacht over een goedkoper en alleen online-onderzoek. Kosten hiervan ca. € 4.000. Echter, zo hebben wij van het onderzoeksbureau meegekregen, een onlineonderzoek met een open link wordt niet gezien als representatief en manipulatie van de resultaten is niet uitgesloten. Dit goedkopere onderzoek wordt derhalve ook ontraden door deze onderzoeks-deskundigen;

De coalitiepartijen stellen zich op het standpunt dat het aan de nieuw te vormen coalitie is om afspraken te maken over een mogelijke zondagsopenstelling.

 

Namens de coalitie

Peter van Schaik, fractievoorzitter GBW
Elli van Oosterom, fractievoorzitter CU
Jhony Stalman, fractievoorzitter VVD

Nieuwe fractievoorzitter GBW

Zoals bekend heeft Marco van de Hoef al eerder aangegeven om zich na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 niet meer verkiesbaar te stellen voor GBW als raadslid. Ik kan me dat heel goed voorstellen na 4 raadsperiodes van in totaal 16 jaar. Wat mij betreft een gegund afscheid van de Woudenbergse politiek en een verlies voor GBW en de fractie. Ik zit zelf pas in mijn 1e raadsperiode, maar ik heb al wel een goed beeld hoeveel tijd en energie het raadslidmaatschap kost en daarbij ook nog de rol van fractievoorzitter.

Binnen de fractie hebben we uiteraard het aanstaande vertrek van Marco besproken, maar ook het gegeven dat we dus op zoek moeten naar een nieuwe fractievoorzitter. Na de verkiezingen in maart 2022 is het de nieuwe fractie die dan een nieuwe fractievoorzitter kiest.

In juli j.l. heb ik bij Marco aangegeven wel belangstelling te hebben om zijn rol als fractievoorzitter in deze raadsperiode nog over te nemen. Ik ben als één van de weinige raadsleden al gepensioneerd, dus naast mijn andere hobby (racefiets) voldoende tijd om te besteden aan de gemeenteraad en deze nieuwe rol.

Na een aantal gesprekken met Marco en bespreking binnen de fractie, hebben we als fractie besloten dat ik per direct de taken als fractievoorzitter van Marco overneem. Het geeft mij de mogelijkheid om het fractievoorzitterschap te ervaren, te leren en te kijken of het mij en mijn omgeving bevalt. Ook voor de continuïteit in de fractie is dit belangrijk. Marco blijft voor mij als “sidekick” aanwezig en kan mij bij eventuele problemen voorzien van adviezen.

Na deze raadsperiode heb ik dan een goede indruk van het fractievoorzitterschap en kan ik bij de nieuwe fractie aangeven of ik verder zou willen als fractievoorzitter, of juist niet. De komende tijd zal het leren en de nieuwe fractie beslist uiteindelijk.

Ik heb in Marco natuurlijk een moeilijk te evenaren voorbeeld. Je zou zeggen, het kan alleen maar slechter óf beter. Uiteraard is mijn ambitie om het gelijkwaardig of beter te doen. Ik ga het in ieder geval op mijn eigen manier doen en we gaan meemaken hoe dat bij iedereen valt. Ik heb daarbij natuurlijk ook de steun nodig van de fractie. Maar dat gaat ongetwijfeld goed komen. Daar ben ik van overtuigd.

We zijn momenteel druk bezig met het schrijven met ons verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026. Daarover later meer. Rest mij om Marco te bedanken voor zijn inzet in de fractie de afgelopen bijna 16 jaar. Hebben jullie vragen of opmerkingen? Ik ben bereikbaar via het mailadres p.vanschaik@woudenberg.nl

Met politieke groet,

Peter van Schaik
Fractievoorzitter GBW

Raadsvergadering 1 juli 2021

Uit de raadsvergadering van 1 juli 2021.


Beschikbare coronagelden en steunmaatregelen beperkt gebruikt

GBW-raadslid Irene Houtsma vraagt het college naar het gebruik van de resterende door het Rijk verschafte coronagelden die door sportverenigingen of andere verenigingen aangevraagd kunnen worden. Daarnaast wil ze graag weten in hoeverre ondernemers van de beschikbare steunmaatregelen gebruik hebben gemaakt.

Wethouder Treep geeft aan dat ondanks dat over deze regelingen goed is gecommuniceerd, er tot op heden beperkt gebruik gemaakt van is gemaakt. GBW roept verenigingen en bedrijven op dit alsnog te doen.


Niets doen is voor ons geen optie!

Vaststelling Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort

Nederland moet energie besparen. We moeten van het gas af en in plaats daarvan op een duurzame manier energie opwekken. Daarom wordt het steeds belangrijker om op een duurzame manier energie op te wekken. En in 2050 zelfs helemaal. Dit staat in het Klimaatakkoord van het Kabinet. Om dit te bereiken is Nederland verdeeld in een aantal regio’s die allemaal nadenken over de vraag hoe en waar we in 2030 grootschalig zon- en windenergie opwekken. Het antwoord op deze vraag is uitgewerkt in een Regionale Energiestrategie (RES). Vandaag vraagt het college de Raad in te stemmen met deze RES zodat het college deze als definitief in kan dienen bij het Rijk.

GBW-raadslid en woordvoerder duurzaamheid en energie Irene Houtsma neemt de aanwezigen mee in twee actualiteiten. Een waargenomen temperatuur van 49.5 graden in Canada en extreme stormen in de gemeente Leersum. Beiden een gevolg van de wereldwijd stijgende temperaturen. Ze roept dan ook op om als Woudenberg de verantwoordelijkheid te nemen: “Met als doel opwarming van de aarde te verminderen zijn er op wereldschaal, binnen Europa en landelijk afspraken gemaakt om de CO2 uitstoot terug te dringen. Naast het beperken van energiegebruik is een belangrijke actie om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie: zon en wind. Daar staan wij als GBW volledig achter. Als GBW vinden we dat wij als regio ons steentje moeten bijdragen. Daarom staan wij ook achter de ambitie van de RES om 0,5 TW op te wekken in onze regio. Het klopt dat het realiseren van zon- en windenergie ons landschap gaat veranderen en overlast kan veroorzaken, maar een uitspraak als `ik ben voor zon- en windenergie, maar dan wel bij de buurman’, past niet bij GBW.”

Houtsma geeft vervolgens aan welke drie zaken ze vanuit GBW wil toevoegen aan de discussie. Ten eerste de mogelijke geluidshinder en gezondheidsrisico; “Wij willen dat er specifiek gekeken wordt naar de kaders van de hinder van windmolens ten opzichte van woningen. Hierbij aansluiten bij landelijke kaders of aanvullende regionale kaders creëren.” Daarnaast geeft Houtsma aan dat GBW zeer positief is over het door het CDA geïntroduceerde zonnelint met zonnepanelen. Tenslotte geeft ze aan dat GBW voorstander is van het naar beneden bijstellen van de totale regionale doelstellingen als blijkt dat de duurzame energie-opwekking op zee hier de ruimte voor zou bieden.

Ze sluit haar termijn af met de introductie van een motie: “Wij zijn ambitieus voor het duurzaam opwekken van energie in onze regio. Niets doen is voor ons geen optie. Maar er is nog wel veel uitzoekwerk nodig voordat we tot duurzame energie over kunnen gaan. Die liggen wat GBW betreft bij het beter in beeld brengen van de effecten van windenergie op bewoners. Op onder andere geluidsnormen die op onderzoek gebaseerd zijn.”

Ze dient dan ook een motie in met CU die het college oproept om een overzicht te geven van:

  • De meest recente landelijke inzichten over de relatie tussen windmolens en geluidsoverlast en gezondheidsrisico’s;
  • De huidige normen ten aanzien van windenergie;
  • Het beleid van andere regio’s of gemeenten ten aanzien van windmolens en woningen,

met als doel binnen de regio gelijke kaders ten aanzien van windenergie vast te stellen.

Wethouder Pieter de Kruif geeft in zijn beantwoording aan de partijen aan van alle fracties gehoord te hebben dat het belang van de RES gedeeld wordt. “We zijn het erover eens dat we aan de slag moeten.” Aldus wethouder De Kruif. Hij geeft aan dat de zorgen over gezondheid een steeds grotere rol spelen en de betrokken partijen daarom uitvoerig met elkaar in gesprek zijn gegaan. De aanwezige onduidelijkheden omtrent de risico’s moeten volgens hem worden weggenomen. De Kruif geeft aan dat op basis van deze informatie onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden in het vervolgtraject.

Na stemming wordt het totale voorstel RES 1.0 aangenomen met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen. De door GBW ingebrachte motie wordt aangenomen met 9 stemmen voor en 6 tegen.

Weten wat er in de RES 1.0 staat? Bekijk dan dit filmpje.of dit document.


Samen werken we naar duurzaam en structureel herstel

Kaderbrief 2022-2025

Vanwege een niet structureel sluitende begroting heeft de provincie als toezichthouder aan de gemeenteraad gevraagd om via een herstelplan aanvullende maatregelen te nemen om de begroting structureel sluitend te krijgen. De gemeente is vrij om zelf te bepalen welke aanvullende maatregelen er worden genomen om de begroting structureel sluitend te krijgen. Na beoordeling van het herstelplan neemt de toezichthouder een besluit of de gemeente Woudenberg wel of niet langer onder het huidige preventieve toezicht blijft staan. 

 Met het voorliggende witboek als opbrengst van de bezuinigingsdialoog en de kaderbrief en daarmee een Eerste Herstelplan, geeft het college een zo compleet en onderbouwd mogelijk beeld van alle inhoudelijke en financiële ontwikkelingen die van belang zijn voor het financieel meerjarenperspectief van onze gemeente. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de kaderbrief.

Henry van Veldhuizen van de SGP neemt als woordvoerder namens de hele raad het woord om een gezamenlijk geformuleerd statement te maken: “Als fracties in de gemeenteraad hebben we de afgelopen weken samen hard gewerkt met één doel voor ogen, namelijk: Woudenberg structureel en duurzaam financieel weer gezond krijgen én houden. Met de als belangrijkste uitgangspunt: Verder bouwen aan Woudenberg en wie we als Woudenberg willen zijn. Hierbij hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de input van de deelnemers van de bezuinigingsdialoog, de insprekers, de ambtelijke organisatie en het college.

De financiële uitdagingen voor de nabije en verdere toekomst van Woudenberg zijn zo groot dat een brede samenwerking van alle betrokkenen in ons dorp de enige en daardoor beste oplossing is om deze uitdagingen aan te kunnen. We zijn blij dat we elkaar met dit gezamenlijke inzicht en visie als de 6 politieke partijen in de Woudenbergse gemeenteraad hebben vastgehouden.

De Woudenbergse politiek is verenigd in de besluitvorming van vanavond met betrekking tot de kaderbrief 2022-2025 omdat wij allemaal glashelder hebben dat bouwen aan Woudenberg en wie we als Woudenberg willen zijn de enige en daarmee de beste oplossing is. Als gemeenteraad van Woudenberg geven we dit signaal af, in de hoop, de verwachting en het volste vertrouwen dat iedereen die betrokken is in ons mooie dorp ons initiatief zal volgen.”

Fractievoorzitter en woordvoerder financiën Marco van de Hoef van GBW onderstreept het statement in zijn eerste termijn: “Het zojuist namens de gehele raad uitgesproken statement zet ook voor de GBW-fractie een dikke streep onder en een vet uitroepteken achter de opgave die voor ons ligt en de eensluidende aanpak die we als raad hebben gekozen. Met ontzettend veel respect voor het werk en de opbrengst van de deelnemers van de bezuinigingsdialoog, onze ambtenaren die betrokken zijn en ons college heeft de raad haar verantwoordelijkheid opgepakt en heeft samen doorgepakt. Een unieke samenwerking die kracht en waarde uitstraalt. Samen pakken we de grote financiële uitdagingen op, en samen, zo spreken wij de verwachting uit werken we naar duurzaam en structureel herstel.” Van de Hoef geeft aan blij te zijn dat deze eensgezindheid een serieuze stapel moties en amendementen voorkomt. Toch geeft hij aan vanuit GBW nog wel een motie toe te willen voegen aan de vergadering. Dit betreft een motie die te maken heeft met de mogelijke overschotten op de jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen waar Woudenberg aan deelneemt. Omdat mogelijke tekorten binnen de gemeenschappelijke regelingen voor rekening komen voor de aangesloten gemeenten, is het voor GBW niet meer dan logisch dat overschotten ook terugvloeien naar de deelnemers. GBW verzoekt het college middels een motie dan ook om in gesprek te gaan met het bestuur van de gemeenschappelijke regelingen om dit zo gezamenlijk vast te leggen.

In tweede termijn roept Van de Hoef het college op om de eensgezindheid van de raad, de gemeente en alle betrokken burgers goed neer te leggen bij de gedeputeerde. Daarnaast zoomt hij in op het belang van de ook voor GBW belangrijke thema’s sport, cultuur en jeugd.

Wethouder Vlam benadrukt in reactie dat de unanimiteit van de Woudenbergse raad met betrekking tot het aanpakken van de bezuiniging, nadrukkelijk is gedeeld met de gedeputeerden.

Zonder stemming wordt uiteindelijk een klap gegeven op het witboek en de kaderbrief, zodat de partijen hiermee nogmaals de unanimiteit wil benadrukken. De door GBW ingediende motie voor het laten terugvloeien van overschotten van de gemeenschappelijke regelingen naar de schatkost van de gemeente wordt bij een gebrek aan steun helaas verworpen. Van de Hoef: “Dat is jammer, als de gemeenschappelijke regelingen geld tekortkomen mogen we als deelnemende gemeenten bijpassen, dus voor ons is het logisch dat overschotten dan terugvloeien. Helaas staan we hier als GBW alleen in”.


Motie Vreemd aan de orde | N224

Jan Bessembinders introduceert een motie Vreemd aan de orde, waarbij hij aangeeft negatief verrast te zijn door berichtgeving in de lokale media vanuit de gedeputeerde over de situatie rondom de N224. Woordvoeder verkeer Wim Merkens van GBW onderstreept deze introductie in zijn inbreng en geeft aan geschrokken te zijn van de uitspraken van de gedeputeerde. In de motie wordt het college opgeroepen om in gesprek te gaan met de gedeputeerde en de in de media geschetste zaken te bespreken. 

Wethouder Vlam geeft aan dit gesprek al gevoerd te hebben, direct naar aanleiding van het verschenen artikel. Ze geeft hiermee aan dat de motie wat dat betreft overbodig is en dat het gesprek met de gedeputeerde vervolgd wordt. De motie wordt toch in stemming gebracht om het college hiermee de nodige munitie te geven richting de gedeputeerde en wordt unaniem aangenomen.

 

 

Bericht m.b.t. het overlijden van Henk van den Berg

Vandaag bereikte onze het verdrietige bericht dat Henk van den Berg plotseling is overleden. Henk was naast erelid van GemeenteBelangen Woudenberg ook oud fractielid en fractievoorzitter. Henk werd gekenmerkt door zijn grote betrokkenheid, commitment en nauwkeurigheid waarmee hij zijn rol in de fractie van GBW vervulde. GBW is Henk veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor de partij heeft gedaan. We gaan Henk ontzettend missen.

Namens bestuur en fractie van GBW wensen wij Gitty, zijn kinderen en kleinkinderen alle kracht en sterkte toe om dit grote verlies te verwerken. In het hart van GemeenteBelangen Woudenberg heeft Henk voor altijd een vaste plek!

Namens bestuur en fractie van GemeenteBelangen Woudenberg,

Ronald de Snoo (voorzitter bestuur)
Pieter de Kruif (wethouder)
Marco van de Hoef (fractievoorzitter)

Overschrijding voorziening Nijverheidsweg

Op de agenda van de raad van 22 april stond ook de 3e herziening van de grondexploitatie (GREX) van de Nijverheidsweg. Er is helaas sprake van een forse tegenvaller van €677.000 door onder andere onvoorziene saneringskosten van vervuilde grond. 

In het vertrouwelijke deel van de commissie van 6 april heeft GBW de nodige vragen gesteld aan het College. Woordvoerder Wim Merkens geeft aan: “Goed om te weten is dat er geen fouten zijn gemaakt die hadden kunnen worden voorkomen bij de ontwikkeling van de Nijverheidsweg.  Alle grondonderzoeken, zowel bij aankoop van de grond door de gemeente, als tijdens het bouwrijp maken zijn volgens de regels uitgevoerd”. Toch is enkele malen gebleken dat er meer verontreiniging in de grond zat dan volgens de rapporten te verwachten.  Wim Merkens vervolgd in zijn eerste termijn aan: “Voor de Nijverheidsweg zullen we moeten instemmen met een forse tegenvaller. We hebben daarvoor wel een wijk gecreëerd die gezien kan worden als het sluitstuk van het Groene Woud, een prachtige wijk in Woudenberg.  En last but not least, het geheel van deze wijk laat nog steeds een fors positief resultaat van ruim 1.7 miljoen zien. Dus ondanks deze laatste tegenvaller zijn er alleen maar pluspunten te benoemen in deze GREX.”

Wethouder de Kruif (GBW) legde na de eerste termijn uit wat het tijdspad is geweest en wanneer hij op de hoogte werd gesteld van de tegenvallers. Hij trok daarbij het ‘boetekleed’ aan en gaf aan dat hij wellicht iets eerder, eind februari i.p.v. de raadsinformatiebijeenkomst van maart, de raad had kunnen informeren. Om voortaan nog proactiever te handelen naast de vaste planning voor de Grexen en naast de kwartaalrapportages stelde hij voor voortaan bij toekomstige projecten, vooral bij inbreidingslocaties en bedrijventerreinen, ook de financiën per kwartaal te rapporteren, al was de afspraak nu eens per jaar. 

In het tweede spreektermijn gaven de partijen aan blij te zijn dat de wethouder zijn verantwoordelijkheid hierin neemt en verbeterpunten formuleert en aangeeft.  Het besluit op het raadsvoorstel werd unaniem genomen. En belangrijker nog, Woudenberg heeft er weer een prachtig stukje dorp bijgekregen waar velen met plezier kunnen en gaan wonen. Op schone grond! Voor GBW een groot goed.

Foto: www.nieuwbouwwoudenberg.nl/nijverheyd-fase2/

Kredietvoorstel voor verkenningsfase Woudenberg Zuid-Oost

Het raadsvoorstel vraagt de raad in te stemmen om €115.000 krediet als dekking voor de verkenningsfase Woudenberg Zuid Oost te verstrekken. Waarbij het gevraagde krediet gedekt wordt uit de algemene reserve grondbedrijf, en daarmee dus niet direct ten laste komt van de begroting.

Fractievoorzitter Marco van de Hoef geeft aan in eerste termijn: “GBW is voorstander van de verdere groei van ons mooie dorp, ook nadat straks rond 2030 Hoevelaar klaar is. Het is dan ook logisch en verstandig nu al stappen te zetten in de prille voorbereidingen van die groei. Woudenberg Zuid-Oost is daarvoor als locatie op de kaart gezet, en dus is het nodig om verkennend onderzoek te gaan doen naar de haalbaarheid van deze locatie. En dan haalbaarheid in de meest brede zin van het woord. Dus lokaal haalbaar, regionaal haalbaar en provinciaal haalbaar. Alle stukjes van de mogelijke Woudenberg Zuid Oost puzzel moeten nog worden gelegd”.

Tijdens de bespreking in de raad ging het met name om het onderdeel van de verkenningen rondom mobiliteit. De verkeersveiligheid en een onderzoek naar de beste ontsluiting van het verkeer, om de druk op de N224 te verlichten.  Want één ding is duidelijk, voor de mogelijke nieuwe wijk van Woudenberg na 2030 moeten mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting gevonden gaan worden!

Het CDA en PVDA/GL wilde alleen maar een nieuwe rondweg als voorwaarde verbinden via een amendement. Maar de overige partijen vonden die voorbarige conclusie te ver gaan en wilde een breder onderzoek naar de verschillende mogelijkheden. Dit onderzoek was ook al in januari 2020 door een eerdere motie toegezegd. Notabene destijds op initiatief van het CDA en met steun van GBW. Buitengewoon vreemd dus dat het CDA afwijkt van de inhoud van hun eigen motie. GBW was als mede-indiener (samen met SGP, CU en VVD) consistenter, en hield vast aan de inhoud van die motie.

Kortom, er volgde een lange discussie met felle bewoordingen van het CDA. Als toehoorder van deze vergadering kon ik me niet aan de indruk onttrekken dat de verkiezingsstrijd van het CDA begonnen is.  Wethouder Vlam (VVD) reageerde met de opmerking dat we uiteindelijk toch allemaal hetzelfde willen, en laten we niet stoeien over de woorden. Laten we het beste doen voor deze mogelijk toekomstige nieuwe wijk van ons mooie dorp. 

Marco van de Hoef zocht in tweede termijn heel duidelijk de verbinding en vroeg het CDA en PVDA/GL de armen ineen te slaan om een start van Woudenberg Zuid Oost unaniem mogelijk te maken. Helaas was zijn inspanning tevergeefs. CDA en PvdA/GL konden niet meer over de eigen schaduw heenstappen, en hielden de hakken helaas in het zand.

Uiteindelijk bleek bij de stemming dat het CDA en PVDA/GL zowel tegen het amendement van de SGP/ GBW/ CU/ VVD voor het onderzoek naar verkeersoplossing, als tegen het raadsvoorstel stemde. Met een uitslag van 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen is het kredietvoorstel wel aangenomen. GBW, SGP, CU en VVD willen verder na 2030, dat geldt dus niet voor CDA en PvdA/GL. “Een gemiste kans” aldus Marco van de Hoef.

Ontwikkelingen met als doel een Vitaal dorpshart in Woudenberg van start

Beide besluitvormende agendapunten op de gemeenteraadsvergadering van februari 2021 hadden betrekking op het ontwikkelen en vernieuwen van het centrum van Woudenberg. Het eerste agendapunt ging met name over of de inspiratiegids, gemaakt door de Van Tweel groep (Albert Heijn Woudenberg). De vraag was of deze nu wel of niet deel zou uitmaken van het proces om tot een ontwikkelingsplan te komen voor het gebied Kostverloren/Dorpsstraat. Deze inspiratiegids is een model hoe het plein Kostverloren eruit zo kunnen komen te zien. Het is een idee, ter inspiratie, omdat een beeld meer zegt dan 1000 woorden.

Alle partijen, m.u.v. het CDA, waren het erover eens dat het Inspiratiedocument een prima onderdeel is die meegenomen kan worden bij de gesprekken tussen alle stakeholders van het plan. Onder de stakeholders worden alle belanghebbenden bedoeld: de DES, gemeente, vastgoedeigenaren en ook belanghebbende winkeleigenaren die niet bij de DES zijn aangesloten.

Wim Merkens van GBW benoemde het belang om bij de planvorming in ieder geval ook rekening te houden om woningen boven de winkels in het nieuwe gebied te realiseren. “De behoefte bij jongeren en senioren aan geschikte en betaalbare woningen is immers groot”, aldus Wim Merkens.

Een door CU, SGP, PVDA/GL en GBW ingediend amendement werd unaniem aangenomen. Het amendement bestond uit het kennisnemen van de inspiratiegids als document om deel uit te maken van het proces. Op deze manier verdwijnt de gids niet uit beeld, en kan blijven dienen als inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen. Waarbij er door alle partijen gehamerd werd op een zo breed mogelijke betrokkenheid van alle stakeholders. Waarbij de kosten nog niet voor rekening van de gemeente komen en waarbij het door de gemeente voorgestelde exploitatiegebied (wat alleen het gebied Kostverloren omvat) nog niet als definitief vastgesteld werd.

Het CDA wekte verbazing bij college en aanwezige fracties, aangezien zij het amendement toch steunden, waarmee het gehele besluit werd aangepast, terwijl zij eerder een agendaverzoek hadden ingediend om het agendapunt m.b.t. de inspiratiegids volledig van de agenda af te halen. Waarbij ze uiteindelijk aangaven dat ze voor het amendement stemden, maar tegen het onderliggende raadsbesluit waren. Een vreemde beslissing, maar gelukkig is de gids verder aangenomen door alle andere fracties, waaronder uiteraard GBW.

Het tweede agendapunt ging ook over de toekomst van Woudenbergs Vitaal Dorpshart. En hier lag de nadruk met name op het vrijmaken en toekennen van het benodigde krediet om aan te slag te kunnen gaan. ” In de raadcommissie van januari 2021 heb ik aangegeven dat nu het momentum er lijkt te zijn om door te pakken. De neuzen staan zeer grotendeels dezelfde kant op. Dat momentum moeten we dus niet kwijtraken, maar aanpakken”, aldus Marco van de Hoef van GBW Deze volgordelijkheid heeft te maken met de verschillende onderzoeken die opgestart moeten worden, waarbij de ‘visie op retail’ het uitgangspunt moet zijn: “hoeveel vierkante meters winkelruimte heeft Woudenberg behoefte aan, aan welke winkels of type winkels heeft Woudenberg behoefte. Kort samengevat, waaraan is behoefte zodat we daarop door kunnen pakken. Niet in de laatste plaats ook stedenbouwkundig. Een belangrijk onderdeel die, daar gaan wij vanuit in ieder geval, opgepakt zal worden bij de uitvoering van de visie, en wellicht ook al een onderdeel kan zijn van die visie”.

De DES speelt hier ook een belangrijke rol in. Marco van de Hoef “wij roepen dan ook alle belanghebbenden op om er samen een succes van te maken”. Alle andere partijen hadden dezelfde boodschap. Met het vrijgeven van het budget kan er na jaren van plannen maken nu echt begonnen worden met de start van het ontwikkelen van een Woudenbergs Vitaal Dorpshart.

Woudenberg op de tweede plaats in regio Amersfoort en Gelderse Vallei met de bouw van nieuwbouwwoningen

De coalitie in Woudenberg, bestaande uit GemeenteBelangen Woudenberg, de ChristenUnie en de VVD, is verheugd over de nieuwste cijfers m.b.t. de nieuwbouw van woningen. Ondanks veel commentaar van collega politieke partijen, vaak gepaard gaand met gemopper dat er in Woudenberg zo weinig gebeurt op het gebied van woningbouw, is nu aangetoond wat de coalitiepartijen al langer roepen: dat Woudenberg goed scoort in de regio Amersfoort en Gelderse Vallei waar het gaat om het bouwen van nieuwe woningen in ons dorp.

Verhoudingsgewijs werd, binnen de beide regio’s, vorig jaar het meest gebouwd in Woudenberg en Eemnes (Cijfers van het CBS).

Woudenberg realiseerde met 97 nieuwe woningen een groei van 1,9 procent. In 2019 en 2018 presteerde Woudenberg hetzelfde; een duidelijke bevestiging dat het beleid van de coalitie zijn vruchten afwerpt. De gerealiseerde nieuwbouw vergroot ook de mogelijkheden om de doorstroming goed op gang te krijgen. In Eemnes betrokken 79 bewoners een nieuw opgeleverd huis. Het woningaanbod in het dorp steeg er met 2 procent.

De meeste nieuwe huizen werden logischerwijs gerealiseerd in Amersfoort. De stad kreeg er vorig jaar 874 nieuwbouwwoningen bij, een groei van het woningtotaal van 1,3 procent en een verdubbeling van de bouwproductie in 2019. De gewezen groeigemeente Leusden bouwde in het afgelopen jaar 147 nieuwe woningen (1,1 procent groei), Bunschoten 107 (1,3 procent) en Scherpenzeel 58 (1,4). Barneveld deed het als de snelst uitbreidende gemeente iets rustiger met een nieuwbouwproductie van 337 (1,5 procent). In 2019 werden 543 nieuwe huizen opgeleverd.

De coalitiepartijen zijn blij met deze objectieve cijfers van het CBS, maar nog blijer met het daadwerkelijk realiseren van nieuwbouwwoningen voor (toekomstige) Woudenbergers. Met alle ontwikkelingen in Hoevelaar blijft Woudenberg de komende jaren bouwen én groeien. In cijfers kun je niet wonen maar in woningen wel, en gelukkig doet Woudenberg het goed, qua cijfers maar belangrijker nog: in de bouw van nieuwe woningen.

Wilt u het gehele artikel lezen met de cijfers als onderligger, klik dan op deze link: https://nos.nl/regio/utrecht/artikel/91212-hoeveel-nieuwbouwwoningen-kwamen-er-in-jouw-gemeente-bij

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met Peter van Schaik (woordvoeder Wonen GBW via mail p.vanschaik@woudenberg.nl) of Marco van de Hoef (Fractievoorzitter GBW via mail m.vandehoef@woudenberg.nl)