GBW-Café in de Barom te Woudenberg

Eerste GBW-Café succesvol!

Op 16 maart organiseerde GBW haar eerste GBW-Café in Proathuus Barom op het Poortplein. Doelstelling van de fractie van GBW: in contact komen en blijven met onze inwoners over alles wat er speelt in onze gemeente. Omdat het de eerste editie was, was vooraf niet goed in te schatten hoeveel Woudenbergers naar de bijeenkomst zouden komen. De fractie werd hierin positief verrast. In totaal hebben tussen de 15 en 20 ‘niet GBW’ leden het GBW-café bezocht. Bezoekers die allemaal enthousiast waren over het genomen initiatief van GemeenteBelangen Woudenberg.

 

Een scala aan verschillende onderwerpen zijn met de raadsleden van GBW besproken. Uiteraard kwam het Henschotermeer aan bod. Maar ook de Woudenbergse vlag, het cultuurhuis, woningbouw in Woudenberg, ons dorpscentrum, de brandweer en de uitbreiding van de biogascentrale waren onderwerpen van gesprek. Daarnaast waren er enige gerichte vragen die gingen over bestemmingsplannen die actueel zijn in ons dorp.

 

Peter van Schaik, fractievoorzitter van GBW: “ik ben echt enthousiast over de opkomst en de onderwerpen die zijn besproken tijdens ons eerste GBW-café. Stuk voor stuk betrokken inwoners van Woudenberg die ons hebben gevoed met informatie waarmee we in de fractie en de gemeenteraad verder kunnen. Daarnaast was het ook gewoon gezellig en ontspannen. Ons eerste GBW-café gaat zeker een vervolg krijgen. Hou onze socials maar goed in de gaten”.

Sylvia den Herder verlaat Gemeenteraad Woudenberg

Woudenberg – Sylvia den Herder, Gemeenteraadslid namens GemeenteBelangen Woudenberg, heeft besloten zich terug te trekken uit haar functie. Het besluit komt voort uit de uitdaging om het raadswerk met haar reguliere werk te combineren.  Sylvia blijft als actief lid nauw betrokken bij de partij.

Sylvia den Herder combineert haar eerste periode in de Woudenbergse Gemeenteraad met een uitdagende functie bij de Hogeschool Utrecht, als adviseur medezeggenschap/griffier voor de hogeschoolraad. “De combinatie van raadswerk en mijn werk aan de Hogeschool is niet langer vol te houden. Beide functies vragen om volledige inzet”, verduidelijkt den Herder.

Gedurende haar tijd als raadslid bracht zij haar ervaring met besluitvormingsprocessen en haar passie voor duurzaamheid in. GemeenteBelangen Woudenberg is haar erkentelijk voor haar bijdragen en waardeert haar inzet voor de partij en de gemeente.

De partij hoopt spoedig een vervanger voor Sylvia den Herder aan te wijzen om daarmee  de belangen van de Woudenberger in de gemeenteraad goed te kunnen blijven vertegenwoordigen. Tot die tijd zal de huidige fractie de taken van Sylvia in de gemeenteraad overnemen.

Motie vreemd aan de orde van de dag: Uitbreiding vlaggenprotocol gemeente Woudenberg

Op donderdag 23 februari is op initiatief van GBW het Woudenbergse vlaggenprotocol aangepast. Deze aanpassing betreft een verruiming van het aantal vlaggen dat in de vlaggenmasten voor ons gemeentehuis gehesen kan worden.

De belangrijkste aanpassing is het iedere dag hijsen van de Nederlandse driekleur, de Woudenbergse vlag en de Veteranenvlag op Veteranendag. Onderstaande motie, ingediend door fractievoorzitter Peter van Schaik namens de fractie van GBW werd unaniem aangenomen:

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Raadsvergadering van : 23-2-2023

Onderwerp : Uitbreiding vlaggenprotocol gemeente Woudenberg

Ondergetekende,

Stelt de raad de volgende motie voor:

De raad van de gemeente Woudenberg:

Overwegende dat;

 • –  de Algemene vlaginstructie van de Rijksoverheid de basis is voor het vlaggenprotocol;
 • –  de Nederlandse driekleur de Nederlandse waarden symboliseert;
 • –  dat de Nederlandse vlag op alle dagen van het jaar mag uithangen; –
 • –  de gemeenten de door de overheid opgestelde algemene vlaginstructie moet volgen;
 • –  de Nederlandse vlag op dit moment alleen wordt gehesen op speciale dagen volgens de algemene vlaginstructie;
 • –  dat het de gewoonte is om de Nederlandse vlag niet te laten hangen tussen zonsondergang en zonsopkomst;
 • –  de Nederlandse vlag wel s’ nachts mag blijven hangen wanneer deze verlicht is;

 

Voorts overwegende dat;

 • –  wij als gemeente een Woudenbergse vlag hebben;
 • –  deze vlag op 27 juni 1957 bij raadsbesluit door de gemeente is aangenomen;
 • –  de kleuren van de vlag gelijk zijn aan de gebruikte kleuren in het wapen van Woudenberg;
 • –  wij als gemeente trots zijn op deze vlag;
 • deze vlag te weinig zichtbaar is binnen onze gemeente en er ook geen vaste regels zijn wanneer de vlag gehesen wordt

 

Tot slot overwegende;

 • –  Nederland ieder jaar op een zaterdag rond 29 juni haar meer dan 100.000 veteranen bedankt op de Nederlandse  Veteranendag;
 • –  de Veteranenvlag in Woudenberg niet door de gemeente wordt gehesen;
 • –  onze veteranen grote verdiensten voor Nederland hebben geleverd;
 • –  de veteranenvlag sinds 2020 officiel door de overheid wordt erkend;
 • –  het hijsen van de veteranenvlag erkenning en waardering geeft aan de veteranen;

 

Als er meerdere vlaggen worden gebruikt dan heeft de Nederlanse vlag altijd een ereplaats, deze is vooraan links vanuit het publiek gezien;

Stelt voor:

 • –  De Nederlandse vlag 24 uur per dag te hangen in de eerste beschikbare vlaggenmast voor het gemeentehuis;
 • –  De Woudenbergse vlag 24 uur per dag te hangen in de tweede beschikbare vlaggenmast voor het gemeentehuis;
 • –  ;De Veteranenvlag jaarlijks op de Veteranendag te hijsen in de tweede vlaggenmast, zodat deze naast de Nederlandse vlag wappert.

Woudenberg, 23 februari 2023
De heer P. van Schaik, fractievoorzitter GBW

Voor meer informatie kijk op de website van de gemeente Woudenberg

 

Lokale partijen bundelen krachten voor het waterschap

Via Lokaal Waterbeheer (lijst 7) hebben bijna alle gemeentelijke lokale partijen in het gebied van het waterschap Vallei en Veluwe de krachten gebundeld. Op de kandidatenlijst voor de komende waterschap verkiezingen van 15 maart zijn de meeste gemeenten in het gebied van het waterschap vertegenwoordigd.

“De waterschappen zijn door allerlei fusies zo groot geworden dat lokale aspecten dreigen onder te sneeuwen” volgens Peter van Schaik, fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg en kandidaat voor het waterschap namens Lokaal Waterbeheer en afgevaardigde namens GBW.

“Neem alleen al de enorme verschillen in waterbeheer in de Gelderse Vallei en de Veluwe. De ontwikkelingen rond de Grebbedijk zullen in Wageningen, Veenendaal en Amersfoort anders gevolgd worden dan bijvoorbeeld in Apeldoorn. Op de Veluwe spelen weer heel andere zaken. Te denken valt dan aan de droogte of de extreme wateroverlast”.

Binnen die gebieden kijkt Lokaal Waterbeheer ook goed naar die verschillende behoeften. Een ander groot voordeel van de bundeling van de krachten is dat de kandidaten van Lokaal Waterbeheer niet door landelijke partijen worden aangestuurd. Alle kandidaten hebben maximaal oog voor de specifieke behoeften in het eigen lokale gebied en staan voor een praktische en onafhankelijke aanpak, dichtbij.

Communicatie

 De klimaatveranderingen maken het werk van een waterschap nog belangrijker: hoe houden we in droge tijden het water langer vast en hoe zorgen we ervoor dat bij heftige regenval het water toch snel wordt afgevoerd. Iedereen, boer en burger, heeft belang bij veilige dijken, droge voeten en schoon oppervlaktewater.

De partij Lokaal Waterbeheer staat daarvoor! Lokaal Waterbeheer wil ook geen belastingverhogingen behalve trendmatige en wil een betere voorlichting op lokaal niveau. Het waterschap moet nog meer naar buiten treden en frequent communiceren met inwoners van het waterschapsgebied. Ook moet het waterschap niet meer zelf grote en onbetaalbare projecten beginnen.

GemeenteBelangen Woudenberg en U26 Gemeenten zorgt voor verbinding met het provinciebestuur.

Eerder waren de provinciale verkiezingen voor GBW niet de spannendste. Als lokale politieke partij waren er niet heel veel connecties met én in het provinciebestuur. Vanaf vandaag is dat helemaal anders voor GemeenteBelangen Woudenberg. GBW heeft zich vol overtuiging aangesloten bij de provinciale partij U26 Gemeenten. Een partij die alleen maar bestaat uit vertegenwoordigers van lokale politieke partijen uit diverse gemeenten in onze provincie.

Positie van de lokale politiek op provinciaal niveau

Peter van Schaik, fractievoorzitter van GBW, heeft op de nieuwe lokale omroep XON een interview gehouden waarin hij uitlegt waarom GBW zich heeft aangesloten bij U26 gemeenten. Peter is helder en duidelijk in zijn uitleg en roept Woudenbergse GBW stemmers op om tijdens de provinciale verkiezingen te stemmen op U26 Gemeenten. Juist omdat U26 de positie van de lokale politiek op provinciaal niveau versterkt. Voor het interview met Peter op XON klik op deze link: https://youtu.be/b4qTqkLMiFY

U26 gemeenten

U26 is een provinciale partij die opgericht is in december 2018. De leden bestaan uit onafhankelijke lokale politieke partijen van gemeenten binnen de provincie Utrecht. Eigen identiteit van de lokale partijen staat voorop. Binnen het platform wordt grensoverschrijdend samengewerkt, ondersteuning gegeven en wordt er kennis met elkaar gedeeld. Er zijn uiteraard verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten.

Juist in de overeenkomsten ligt volgens Peter van Schaik de kracht van U26 Gemeenten. Lokale politiek naar de provincie brengen en op provinciaal niveau doorpakken. Wil je meer weten over U26 en de speerpunten voor de verkiezingen op 15 maart a.s.? Kijk dan op de website van U26 Gemeenten: https://u26gemeenten.nl/speerpunten-van-u26-gemeenten/