GemeenteBelangen Woudenberg feliciteert Magda Jansen als nieuwe burgemeester van Woudenberg

GemeenteBelangen Woudenberg stelt kieslijst en verkiezingsprogramma 2022-2026 vast

Spreekbuis voor jongeren

Uit: De Woudenberger 24-10-2021, Tekst en foto: Joke van der Heide

Op 16 maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De politieke partijen in Woudenberg zijn bezig met het benaderen van mensen voor hun kandidatenlijst. Vers van de pers stelt De Woudenberger Bjorn de Jong (32) voor als nieuwkomer op de kandidatenlijst van GBW.

Bjorn is geboren en getogen in Woudenberg. Het dorp waar zijn familie en vrienden wonen en waar hij vanaf zijn vijfde jaar sport bij de Voetbalvereniging Woudenberg. Samen met zijn vrouw Valerie en hun twee maanden oude zoontje woont hij met veel plezier in het dorp.

Als positieve punt noemt hij het mooie, grote buitengebied met veel mogelijkheden voor recreatie en sport. In coronatijd heeft hij dit ervaren doordat hij met vrienden van de voetbal is gaan mountainbiken. Ook het dorpse karakter noemt hij als charme van Woudenberg.

Bagage

Voor het raadswerk neemt Bjorn veel kennis en bagage mee. Na zijn Hbo-opleiding commerciële economie heeft hij een master Strategisch Management gedaan. Daarna heeft hij gewerkt bij Palmbier en Villatent Europe BV, een verhuurder in vakantiewoningen, gevestigd in Renswoude. Sinds vorig jaar werkt hij bij management en consultantbureau Arlande. Voor dit bedrijf heeft hij diverse IT-opdrachten gedaan voor het middelbare beroepsonderwijs en universitair onderwijs, waarbij een belangrijk aandachtspunt privacywetgeving was. Voor zijn komende opdracht werkt hij als projectmanager duurzame mobiliteit bij TNO. ,,Hier werk ik op het snijvlak van de overheid en het bedrijfsleven. Mijn kennis die ik bij TNO op doe kan ik goed inzetten bij lokale vraagstukken over duurzaamheid, een hot issue als de energierekening en de verkeersproblematiek op de N224.”

Niet aan de zijlijn

Als betrokken Woudenberger heeft hij al eerder laten zien dat hij niet aan de zijlijn wil staan, maar graag iets voor zijn dorp wil doen. Dat heeft hij gedaan toen hij het stokje oppakte om het Nieuwjaarsfeest te organiseren. ,,Er was een jaar geen feest geweest. Ik merkte het gemis hiervan om mij heen. Het is zo’n mooie traditie dat jong en oud bij elkaar komen om het nieuwe jaar te vieren, dat moest blijven bestaan, vond ik. Ik heb mij hier twee jaar met een fantastische ploeg sterk voor gemaakt. Door de organisatie van het feest kan je als dorp de jongeren iets bieden en het aantrekkelijk houden om in het dorp te wonen”, vertelt hij enthousiast.

Dit jaar ziet hij geen mogelijkheden om het feest te organiseren. ,,Al in een eerdere bezuinigingsronde heeft de gemeente aangegeven geen budget meer te hebben voor de subsidie. Dan wordt het lastig. De bescheiden entreeprijs moet dan echt omhoog. Daarbij is de onzekerheid of het door kan gaan in verband met corona nog steeds aanwezig en dat risico kan ik niet alleen dragen.”

Onafhankelijk

Als betrokken Woudenberger die niet graag aan de zijlijn staat, maar iets voor zijn dorp wil doen, heeft hij ja gezegd toen hij benaderd werd om op een verkiesbare plaats op de kieslijst van GBW te komen. ,,Ronald de Snoo, voorzitter van het bestuur van GBW, kwam bij mij op de lijn. Hij vertelde dat GBW graag wil verjongen om een goede mix te hebben van alle leeftijden en achtergronden in de fractie, zodat de kiezers zich goed kunnen identificeren met de lokale fractieleden.”

GBW was altijd al de partij waar Bjorn op stemde. ,,Het is een onafhankelijke partij met de focus op Woudenberg. Dat heeft mij altijd aangesproken. Ik heb ook persoonlijk een goede aansluiting met mensen die voor GBW actief zijn.” Hij houdt de politiek landelijk wel bij, maar hij heeft geen passie om actief te worden in de landelijke politiek. Hij wil actief zijn voor zijn eigen dorp en de spreekbuis van de jongeren en jongvolwassenen worden. ,,Ik kan niet in mijn eentje heel Woudenberg veranderen, maar wel de stem van de jongeren laten horen”, is zijn statement.

Niet half doen 

Voordat hij ja zei, heeft hij eerst contact opgenomen met zijn werkgever. ,,Ik heb gevraagd of het mogelijk is om tijd vrij te maken voor mijn werk als raadslid. Dit bleek gelukkig mogelijk. Ik wil het raadswerk niet half doen. Ik wil er echt tijd voor vrij maken om het goed op te pakken en mij goed in te lezen. Dat lukt mij gelukkig altijd vrij snel. Ik ben dit gewend bij mijn werk.”

De komende twee weken gaat alles in een stroomversnelling. Bjorn gaat kennis maken met het partijbestuur, het verkiezingsprogramma wordt gepresenteerd aan de GBW-leden en de verkiezingslijst wordt vastgesteld. ,,Het voordeel van een grote partij als GBW is dat je je goed kunt focussen op een aantal portefeuilles. Ik heb er zin in en vind het een leuke uitdaging.”

Antwoorden op inhoudelijke vragen houdt hij nog even af. ,,Eerst goed inlezen”, zegt hij lachend. ,,Ik houd ervan om goed beslagen ten ijs te komen, met onderbouwde argumenten.” Hij heeft er geen moeite mee om een hard debat te voeren. ,,Als het op basis van de inhoud is, kan wat mij betreft het debat op het scherpst van de snede worden gevoerd. Daar wordt niemand slechter van.”

Als inwoner en straks spreekbuis van de jongeren wil hij wel een paar punten noemen die wat hem betreft aandacht verdienen. ,,Ik mis een gezellig dorpsplein met een goed horeca-aanbod. Een plein waar alles samenkomt, waar leeftijdsgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Een horecagelegenheid zoals de Kromme Hoek in Scherpenzeel hebben wij niet in Woudenberg.”

Over dat zelfde dorpscentrum zegt hij dat hij moeite heeft met leegstand in het dorp, zoals bij het Poortplein. Op dit moment loopt het debat over de invulling van het centrum. Dit is wat hem betreft een goed moment om te kijken waar en hoe het dorpscentrum aantrekkelijker kan worden ingericht.

Het woonaanbod is ook een belangrijk punt voor hem, omdat hij als ambitie heeft dat jongeren in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. In zijn vriendenkring heeft de helft een koopwoning. De andere helft zou wel willen, maar op dit moment is het moeilijk om een betaalbare woning te kopen. Lastig is dat er veel mensen vanuit de stad naar Woudenberg komen om er een huis te kopen. ,,Zij zijn gewend aan de hoge prijzen in de stad en doen een hoger bod. Dat zag ik ook toen ik vorig jaar mijn huis in de verkoop deed. Ik kreeg tien biedingen, waarvan maar twee van mensen uit Woudenberg.”

Een rondje van GBW’ers door Woudenberg

Uit: Let Op Woudenberg 19-10-2021, Tekst en foto: Jaap Holstege

Woensdagmiddag heb ik een rondje door een gedeelte van het dorp gelopen met de top van het GBW. Diverse mensen die aan de wandel waren of in de tuin bezig waren, werden aangesproken door de raadsleden. Met de vraag “wat vinden jullie wat er beter kan en wat gaat er goed in Woudenberg” kwamen er leuke en leerzame reacties uit die door GBW worden meegenomen voor de verkiezingen volgend jaar.

Een veel gehoorde klacht is dat het onderhoud van de trottoirs niet oké is en daar meer aandacht voor moet komen. Ook de voor en tegens over de winkelopening op zondag kwamen voorbij. Een inwoonster met kinderen vond dat er wel een openbare school bij kon in de wijk Hoevelaar en dat een dierenweide/ kinderboerderij gewenst is. Sommige bewoners in de wijk Laanzicht vinden dat er best hoeken met groen die er niet mooi uitzien, opgeofferd mogen worden voor extra parkeerplaatsen. Het wordt steeds drukker met auto’s van gezinnen die meerdere auto’s hebben. Bewoners in een wijkje waren niet tevreden met het onderhoud van een wadi voor de woningen. In overleg met de gemeente hebben deze bewoners zelf een plan gemaakt voor de inrichting van de wadi en hebben de werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd. Volgend voorjaar zal er een bloemenzee verschijnen waar de bewoners tevreden mee zijn Een mooi voorbeeld hoe je mee kunt werken aan je eigen leefomgeving.

Bijna alle bewoners die wij hebben gesproken vinden het centrum saai, het ontbreken van winkels zoals een groentezaak, schoenenwinkel, luxe broodbakker erbij en een bruin café op het plein kunnen een aanwinst zijn voor het dorp. Net voor de regenbui werd bij de Barom op het Poortplein nog even geëvalueerd met een drankje en we vonden het een nuttig rondje. Er zijn diverse items waarover nagedacht gaat worden. Alle GWB’ers vonden het voor herhaling vatbaar.

Jaap Holstege

Wandelen met GBW door het dorp

Uit: de Woudenberger van 12-10-2021

Zaterdag 9 oktober was de eerste (van twee) wandelingen van GBW door het dorp van Woudenberg. GBW wilde zo tijdens het wandelen bruikbare tips en input ophalen bij de inwoners die zij mee kunnen in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Die tips en input haalden de GBW’ers zaterdag zeker op. Echter meer bij de inwoners die met het mooie weer rondom huis op de route bezig waren dan bij de medewandelaars, waarvan de opkomst wat tegen viel. Vanuit GBW liepen Irene Houtsma, Peter van Schaik en Wim Merkens mee. 

De route ging langs allerlei onderwerpen die binnen de gemeenteraad aan de orde zijn gekomen en soms tot debatten hebben geleid. Als verslaggever van de Woudenberger vond ik het leuk om mee te wandelen en in de praktijk te zien waar in de raadzaal over wordt gediscussieerd. 

De wandeling startte bij het Poortplein. Het plein dat het dorpshart had moeten worden van Woudenberg. Meerdere winkelpanden staan al lang leeg. De gemeente is een voorstander van dag-horeca op het plein, maar daar is geen interesse voor. Als tip werd genoemd om de leegstaande winkelpanden om te bouwen tot woningen. 

Wandelend naar parkeerterrein Kostverloren werd stil gestaan bij het al heel lang leegstaande pand hoek Dorpsstraat en Kostverloren van projectontwikkelaar Bert van Manen. Deze ontwikkelaar heeft wel plannen, maar is in discussie met de gemeente over een parkeervoorziening. Wim Merkens vertelde dat voor dit probleem een oplossing komt in de retailvisie.

De heer de Jong, nu nog woonachtig in de prins Clausstraat, liep enige tijd mee. Hij vindt dat de gemeente geen goede wegbewijzering heeft voor bezoekers die lang willen parkeren. Hij heeft hier al meerdere keren met de gemeente over gesproken. Ook heeft hij moeite met de plaats waar borden worden neergezet. “Als je terwijl je de straat al inrijdt pas een bord ziet dat deze straat doodlopend is, dan is het te laat voor je. Ik ben blij dat de gemeente nu al eerder, voordat je af kunt slaan naar de Prins Clausstraat, een verkeersbord heeft geplaatst. ”Zijn tip is om de communicatie via verkeersborden duidelijker te regelen.

Discussie was er onder de wandelaars of je als gemeente woningbouw boven de nieuwe AH- supermarkt op Kostverloren kan verplichten. Hoewel er veel behoefte is aan woningen, zeker midden  in het dorp, vonden de wandelaars dit te ver gaan.

Even verder op hadden de GBW-leden een positief gesprek met Egbert Bos, die de dichtstbijzijnde buurman is van het nieuw te bouwen appartementencomplex aan het Koningin Julianaplein. Hij is tevreden over hoe de bouw loopt en heeft goede contacten met de projectontwikkelaar Bert van Maanen. ,,De buurt had volgens hem al veel eerder toen de eerste plannen bekend gemaakt werden in 2014 tegengas moeten geven. Verder vind ik dat de mensen te veel klagen.” 

Hij stelde wel dat Bert van Maanen niet anders is dan andere projectontwikkelaars. “Ze gaan allemaal tot het randje en kijken wat er mogelijk is.” Bert van Maanen luisterde volgens hem wel goed naar zijn wensen. “Toen ik zei dat ik zijn buurman ben en een hekel heb aan ramen aan de zijde van mijn tuin, was zijn antwoord dat dit in zijn hoofd zat. ”Ook noemde Egbert Bos de prachtige speeltuin achter zijn huis, die ieder jaar een nieuwe groep jongeren aantrekt. “Zodra ik wat hoor ga ik even kijken, erbij zitten en spreek ik de jongeren aan.” Hij is het niet eens met een tip van een andere omwonende om de speelplaats beter te verlichten om problemen te voorkomen. Hij vraagt zich af of de ouders weten waar hun kinderen rondlopen en wat ze doen. Zijn tip is om meer verantwoordelijkheid te vragen van de ouders. 

De wandelaars vinden dat bij de Nijverheidsweg, hoek Lupinestraat op een mooie manier het bedrijfspand van aannemer Lambalgen verbouwd is tot negen appartementen. De huurappartementen worden vooral door jongeren en gescheiden mensen gehuurd. De heer Lambalgen woont naast het oude bedrijfspand. Zijn bedrijf is verhuisd om de nieuwbouwwijk mogelijk te maken. Hoewel hij in de oude situatie mooier woonde en uit keek op een weilandje, vindt hij dat het een mooie wijk is geworden. Hij heeft echter één probleem en dat is het lawaai van de warmtepompen die ’s avonds en ’s nachts hard beginnen te loeien. Zijn input is dat de gemeente hiernaar zou moeten kijken.

Verder wandelend is iedereen enthousiast over de ruim opgezette wijk Groenewoude. Achter de Wartburgschool is de volgende stopplaats bij de nieuw te bouwen kerk. Aan omwonenden vroeg Peter van Schaik of zij wisten wat hier kwam. Zij hadden geen idee. Een tip is om hier meer over te communiceren met de buurt. Onder de kerk komen faciliteiten voor huisartsen en fysiotherapie. Irene Houtsma geeft aan dat bij alle plannen de gemeente rekening moet houden met uitbreiding van de gezondheidszorg, omdat Woudenberg veel meer inwoners krijgt.

Op de Zegheweg moet een vrouw met haar moeder in rolstoel de straat op, omdat op het voetpad allemaal paaltjes staan waardoor het voetpad te smal is voor invaliden in rolstoel. Haar tip is om het voetpad toegankelijk te maken voor invaliden. Een ander bijzonder punt is de boom midden op het fietspad dat uitkomt op de Zegheweg. Irene Houtsma vindt het authentiek. Nieuwe bewoners geven wel aan dat ze hopen dat ze in donker niet tegen de boom aanrijden. De wandeling voert verder langs de Zegheweg 8A en de Nico Bergsteijnweg, waar elders in deze krant artikelen over staan.

Tot slot kwam medewandelaar Hans Broekhuizen met een paar tips. Hij woont sinds een jaar in Woudenberg aan het Schanspark. Hij heeft als tip aan de gemeente om nieuwe inwoners welkom te heten. ,,In andere gemeenten krijg je een welkomstpakket en informatie over welke verenigingen er zijn. Dat heb ik hier niet gehad.” Wim Merkens laat weten dat dit voor corona wel gebeurde met een avond in het Cultuurhuis. Een tweede tip is om op het Schanspark, waar veel kinderen uit de buurt spelen, speeltoestellen neer te zetten.

Verder geeft hij aan dat Woudenbergers die klachten hebben over de WOZ-waarde ontmoedigd worden door onvoldoende bereikbaarheid. Zij worden doorverwezen naar het loket in Veenendaal, dat alleen geopend is in de ochtend, waar de taxateur ook dan vaak niet aanwezig is.

De tweede wandeling is op woensdag 13 oktober, start 13.00 uur op het Poortplein.

GemeenteBelangen Wandeling door Woudenberg

Met de gemeenteraad verkiezingen van woensdag 16 maart 2022 voor de boeg gaat de fractie van GBW graag in gesprek met Woudenbergers. 

Peter van Schaik, fractievoorzitter van GBW geeft aan: ‘Vaak zitten er hele goede ideeën bij inwoners die we graag willen horen en mee aan de slag willen als die ideeën haalbaar zijn. Samen met jullie, als betrokken Woudenbergers, om die ideeën op te halen, willen we gaan wandelen door ons mooie dorp.

We starten op het Poortplein en eindigen uiteindelijk bij De Camp voor een lekker kopje koffie. We gaan twee wandelingen organiseren. Eén op zaterdag 9 oktober en één op woensdag 13 oktober. Op beide dagen gaan we starten om 13.00 uur op het Poortplein. In ongeveer 1,5 uur wandelen we dan samen naar De Camp terwijl we ideeën met elkaar uitwisselen. GBW zal de bruikbare ideeën oppakken en opnemen in het GBW-verkiezingsprogramma’.

Wil je op één of wellicht beide dagen meewandelen, en meedenken, geef je dan op door een mailtje te sturen naar fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl. Je kunt uiteraard ook gewoon naar het Poortplein komen de 9e of de 13e oktober. GemeenteBelangen Woudenberg kijkt uit naar jouw deelname aan onze wandeltocht en de ideeën die je hebt. Heel graag tot 9 of 13 oktober, 13.00 uur op het Poortplein.

Statement coalitiepartijen GBW, CU en VVD: geen onderzoek naar zondagsopenstelling in 2021

De coalitiepartijen GBW, CU en VVD hebben besloten om af te zien van een onderzoek naar de zondag openstelling van winkels in Woudenberg dat we in deze raadsperiode zouden laten uitvoeren. Het onderzoek moest uitwijzen in hoeverre de wens, nut en noodzaak leeft bij Woudenbergse inwoners, ondernemers en andere betrokkenen naar winkelopenstelling op zondag in Woudenberg. 

Als coalitiepartijen vinden wij het niet goed uit te leggen aan de Woudenbergers om de gemeentelijke financiën op dit moment te belasten met de kosten voor een dergelijk onderzoek. Inwoners, verenigingen en stichtingen krijgen bij de lopende bezuinigingen al te maken met bezuinigingen, hogere kosten of minder voorzieningen. Uiteraard zouden de kosten voor een onderzoek weliswaar incidenteel van aard zijn, maar toch is het voor ons op dit moment niet uit te leggen aan de Woudenbergers.

De kosten van een representatief onderzoek, via een onafhankelijk onderzoeksbureau zouden ongeveer € 9.000 euro bedragen;

Daarbij komen nog de kosten van de externe krachten die de Gemeente Woudenberg moet inhuren om het proces te begeleiden. De ambtelijke druk laat het niet toe dit met de bestaande bezetting te doen; 

Er is nagedacht over een goedkoper en alleen online-onderzoek. Kosten hiervan ca. € 4.000. Echter, zo hebben wij van het onderzoeksbureau meegekregen, een onlineonderzoek met een open link wordt niet gezien als representatief en manipulatie van de resultaten is niet uitgesloten. Dit goedkopere onderzoek wordt derhalve ook ontraden door deze onderzoeks-deskundigen;

De coalitiepartijen stellen zich op het standpunt dat het aan de nieuw te vormen coalitie is om afspraken te maken over een mogelijke zondagsopenstelling.

 

Namens de coalitie

Peter van Schaik, fractievoorzitter GBW
Elli van Oosterom, fractievoorzitter CU
Jhony Stalman, fractievoorzitter VVD

Nieuwe fractievoorzitter GBW

Zoals bekend heeft Marco van de Hoef al eerder aangegeven om zich na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 niet meer verkiesbaar te stellen voor GBW als raadslid. Ik kan me dat heel goed voorstellen na 4 raadsperiodes van in totaal 16 jaar. Wat mij betreft een gegund afscheid van de Woudenbergse politiek en een verlies voor GBW en de fractie. Ik zit zelf pas in mijn 1e raadsperiode, maar ik heb al wel een goed beeld hoeveel tijd en energie het raadslidmaatschap kost en daarbij ook nog de rol van fractievoorzitter.

Binnen de fractie hebben we uiteraard het aanstaande vertrek van Marco besproken, maar ook het gegeven dat we dus op zoek moeten naar een nieuwe fractievoorzitter. Na de verkiezingen in maart 2022 is het de nieuwe fractie die dan een nieuwe fractievoorzitter kiest.

In juli j.l. heb ik bij Marco aangegeven wel belangstelling te hebben om zijn rol als fractievoorzitter in deze raadsperiode nog over te nemen. Ik ben als één van de weinige raadsleden al gepensioneerd, dus naast mijn andere hobby (racefiets) voldoende tijd om te besteden aan de gemeenteraad en deze nieuwe rol.

Na een aantal gesprekken met Marco en bespreking binnen de fractie, hebben we als fractie besloten dat ik per direct de taken als fractievoorzitter van Marco overneem. Het geeft mij de mogelijkheid om het fractievoorzitterschap te ervaren, te leren en te kijken of het mij en mijn omgeving bevalt. Ook voor de continuïteit in de fractie is dit belangrijk. Marco blijft voor mij als “sidekick” aanwezig en kan mij bij eventuele problemen voorzien van adviezen.

Na deze raadsperiode heb ik dan een goede indruk van het fractievoorzitterschap en kan ik bij de nieuwe fractie aangeven of ik verder zou willen als fractievoorzitter, of juist niet. De komende tijd zal het leren en de nieuwe fractie beslist uiteindelijk.

Ik heb in Marco natuurlijk een moeilijk te evenaren voorbeeld. Je zou zeggen, het kan alleen maar slechter óf beter. Uiteraard is mijn ambitie om het gelijkwaardig of beter te doen. Ik ga het in ieder geval op mijn eigen manier doen en we gaan meemaken hoe dat bij iedereen valt. Ik heb daarbij natuurlijk ook de steun nodig van de fractie. Maar dat gaat ongetwijfeld goed komen. Daar ben ik van overtuigd.

We zijn momenteel druk bezig met het schrijven met ons verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026. Daarover later meer. Rest mij om Marco te bedanken voor zijn inzet in de fractie de afgelopen bijna 16 jaar. Hebben jullie vragen of opmerkingen? Ik ben bereikbaar via het mailadres p.vanschaik@woudenberg.nl

Met politieke groet,

Peter van Schaik
Fractievoorzitter GBW

Raadsvergadering 1 juli 2021

Uit de raadsvergadering van 1 juli 2021.


Beschikbare coronagelden en steunmaatregelen beperkt gebruikt

GBW-raadslid Irene Houtsma vraagt het college naar het gebruik van de resterende door het Rijk verschafte coronagelden die door sportverenigingen of andere verenigingen aangevraagd kunnen worden. Daarnaast wil ze graag weten in hoeverre ondernemers van de beschikbare steunmaatregelen gebruik hebben gemaakt.

Wethouder Treep geeft aan dat ondanks dat over deze regelingen goed is gecommuniceerd, er tot op heden beperkt gebruik gemaakt van is gemaakt. GBW roept verenigingen en bedrijven op dit alsnog te doen.


Niets doen is voor ons geen optie!

Vaststelling Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort

Nederland moet energie besparen. We moeten van het gas af en in plaats daarvan op een duurzame manier energie opwekken. Daarom wordt het steeds belangrijker om op een duurzame manier energie op te wekken. En in 2050 zelfs helemaal. Dit staat in het Klimaatakkoord van het Kabinet. Om dit te bereiken is Nederland verdeeld in een aantal regio’s die allemaal nadenken over de vraag hoe en waar we in 2030 grootschalig zon- en windenergie opwekken. Het antwoord op deze vraag is uitgewerkt in een Regionale Energiestrategie (RES). Vandaag vraagt het college de Raad in te stemmen met deze RES zodat het college deze als definitief in kan dienen bij het Rijk.

GBW-raadslid en woordvoerder duurzaamheid en energie Irene Houtsma neemt de aanwezigen mee in twee actualiteiten. Een waargenomen temperatuur van 49.5 graden in Canada en extreme stormen in de gemeente Leersum. Beiden een gevolg van de wereldwijd stijgende temperaturen. Ze roept dan ook op om als Woudenberg de verantwoordelijkheid te nemen: “Met als doel opwarming van de aarde te verminderen zijn er op wereldschaal, binnen Europa en landelijk afspraken gemaakt om de CO2 uitstoot terug te dringen. Naast het beperken van energiegebruik is een belangrijke actie om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie: zon en wind. Daar staan wij als GBW volledig achter. Als GBW vinden we dat wij als regio ons steentje moeten bijdragen. Daarom staan wij ook achter de ambitie van de RES om 0,5 TW op te wekken in onze regio. Het klopt dat het realiseren van zon- en windenergie ons landschap gaat veranderen en overlast kan veroorzaken, maar een uitspraak als `ik ben voor zon- en windenergie, maar dan wel bij de buurman’, past niet bij GBW.”

Houtsma geeft vervolgens aan welke drie zaken ze vanuit GBW wil toevoegen aan de discussie. Ten eerste de mogelijke geluidshinder en gezondheidsrisico; “Wij willen dat er specifiek gekeken wordt naar de kaders van de hinder van windmolens ten opzichte van woningen. Hierbij aansluiten bij landelijke kaders of aanvullende regionale kaders creëren.” Daarnaast geeft Houtsma aan dat GBW zeer positief is over het door het CDA geïntroduceerde zonnelint met zonnepanelen. Tenslotte geeft ze aan dat GBW voorstander is van het naar beneden bijstellen van de totale regionale doelstellingen als blijkt dat de duurzame energie-opwekking op zee hier de ruimte voor zou bieden.

Ze sluit haar termijn af met de introductie van een motie: “Wij zijn ambitieus voor het duurzaam opwekken van energie in onze regio. Niets doen is voor ons geen optie. Maar er is nog wel veel uitzoekwerk nodig voordat we tot duurzame energie over kunnen gaan. Die liggen wat GBW betreft bij het beter in beeld brengen van de effecten van windenergie op bewoners. Op onder andere geluidsnormen die op onderzoek gebaseerd zijn.”

Ze dient dan ook een motie in met CU die het college oproept om een overzicht te geven van:

  • De meest recente landelijke inzichten over de relatie tussen windmolens en geluidsoverlast en gezondheidsrisico’s;
  • De huidige normen ten aanzien van windenergie;
  • Het beleid van andere regio’s of gemeenten ten aanzien van windmolens en woningen,

met als doel binnen de regio gelijke kaders ten aanzien van windenergie vast te stellen.

Wethouder Pieter de Kruif geeft in zijn beantwoording aan de partijen aan van alle fracties gehoord te hebben dat het belang van de RES gedeeld wordt. “We zijn het erover eens dat we aan de slag moeten.” Aldus wethouder De Kruif. Hij geeft aan dat de zorgen over gezondheid een steeds grotere rol spelen en de betrokken partijen daarom uitvoerig met elkaar in gesprek zijn gegaan. De aanwezige onduidelijkheden omtrent de risico’s moeten volgens hem worden weggenomen. De Kruif geeft aan dat op basis van deze informatie onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden in het vervolgtraject.

Na stemming wordt het totale voorstel RES 1.0 aangenomen met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen. De door GBW ingebrachte motie wordt aangenomen met 9 stemmen voor en 6 tegen.

Weten wat er in de RES 1.0 staat? Bekijk dan dit filmpje.of dit document.


Samen werken we naar duurzaam en structureel herstel

Kaderbrief 2022-2025

Vanwege een niet structureel sluitende begroting heeft de provincie als toezichthouder aan de gemeenteraad gevraagd om via een herstelplan aanvullende maatregelen te nemen om de begroting structureel sluitend te krijgen. De gemeente is vrij om zelf te bepalen welke aanvullende maatregelen er worden genomen om de begroting structureel sluitend te krijgen. Na beoordeling van het herstelplan neemt de toezichthouder een besluit of de gemeente Woudenberg wel of niet langer onder het huidige preventieve toezicht blijft staan. 

 Met het voorliggende witboek als opbrengst van de bezuinigingsdialoog en de kaderbrief en daarmee een Eerste Herstelplan, geeft het college een zo compleet en onderbouwd mogelijk beeld van alle inhoudelijke en financiële ontwikkelingen die van belang zijn voor het financieel meerjarenperspectief van onze gemeente. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de kaderbrief.

Henry van Veldhuizen van de SGP neemt als woordvoerder namens de hele raad het woord om een gezamenlijk geformuleerd statement te maken: “Als fracties in de gemeenteraad hebben we de afgelopen weken samen hard gewerkt met één doel voor ogen, namelijk: Woudenberg structureel en duurzaam financieel weer gezond krijgen én houden. Met de als belangrijkste uitgangspunt: Verder bouwen aan Woudenberg en wie we als Woudenberg willen zijn. Hierbij hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de input van de deelnemers van de bezuinigingsdialoog, de insprekers, de ambtelijke organisatie en het college.

De financiële uitdagingen voor de nabije en verdere toekomst van Woudenberg zijn zo groot dat een brede samenwerking van alle betrokkenen in ons dorp de enige en daardoor beste oplossing is om deze uitdagingen aan te kunnen. We zijn blij dat we elkaar met dit gezamenlijke inzicht en visie als de 6 politieke partijen in de Woudenbergse gemeenteraad hebben vastgehouden.

De Woudenbergse politiek is verenigd in de besluitvorming van vanavond met betrekking tot de kaderbrief 2022-2025 omdat wij allemaal glashelder hebben dat bouwen aan Woudenberg en wie we als Woudenberg willen zijn de enige en daarmee de beste oplossing is. Als gemeenteraad van Woudenberg geven we dit signaal af, in de hoop, de verwachting en het volste vertrouwen dat iedereen die betrokken is in ons mooie dorp ons initiatief zal volgen.”

Fractievoorzitter en woordvoerder financiën Marco van de Hoef van GBW onderstreept het statement in zijn eerste termijn: “Het zojuist namens de gehele raad uitgesproken statement zet ook voor de GBW-fractie een dikke streep onder en een vet uitroepteken achter de opgave die voor ons ligt en de eensluidende aanpak die we als raad hebben gekozen. Met ontzettend veel respect voor het werk en de opbrengst van de deelnemers van de bezuinigingsdialoog, onze ambtenaren die betrokken zijn en ons college heeft de raad haar verantwoordelijkheid opgepakt en heeft samen doorgepakt. Een unieke samenwerking die kracht en waarde uitstraalt. Samen pakken we de grote financiële uitdagingen op, en samen, zo spreken wij de verwachting uit werken we naar duurzaam en structureel herstel.” Van de Hoef geeft aan blij te zijn dat deze eensgezindheid een serieuze stapel moties en amendementen voorkomt. Toch geeft hij aan vanuit GBW nog wel een motie toe te willen voegen aan de vergadering. Dit betreft een motie die te maken heeft met de mogelijke overschotten op de jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen waar Woudenberg aan deelneemt. Omdat mogelijke tekorten binnen de gemeenschappelijke regelingen voor rekening komen voor de aangesloten gemeenten, is het voor GBW niet meer dan logisch dat overschotten ook terugvloeien naar de deelnemers. GBW verzoekt het college middels een motie dan ook om in gesprek te gaan met het bestuur van de gemeenschappelijke regelingen om dit zo gezamenlijk vast te leggen.

In tweede termijn roept Van de Hoef het college op om de eensgezindheid van de raad, de gemeente en alle betrokken burgers goed neer te leggen bij de gedeputeerde. Daarnaast zoomt hij in op het belang van de ook voor GBW belangrijke thema’s sport, cultuur en jeugd.

Wethouder Vlam benadrukt in reactie dat de unanimiteit van de Woudenbergse raad met betrekking tot het aanpakken van de bezuiniging, nadrukkelijk is gedeeld met de gedeputeerden.

Zonder stemming wordt uiteindelijk een klap gegeven op het witboek en de kaderbrief, zodat de partijen hiermee nogmaals de unanimiteit wil benadrukken. De door GBW ingediende motie voor het laten terugvloeien van overschotten van de gemeenschappelijke regelingen naar de schatkost van de gemeente wordt bij een gebrek aan steun helaas verworpen. Van de Hoef: “Dat is jammer, als de gemeenschappelijke regelingen geld tekortkomen mogen we als deelnemende gemeenten bijpassen, dus voor ons is het logisch dat overschotten dan terugvloeien. Helaas staan we hier als GBW alleen in”.


Motie Vreemd aan de orde | N224

Jan Bessembinders introduceert een motie Vreemd aan de orde, waarbij hij aangeeft negatief verrast te zijn door berichtgeving in de lokale media vanuit de gedeputeerde over de situatie rondom de N224. Woordvoeder verkeer Wim Merkens van GBW onderstreept deze introductie in zijn inbreng en geeft aan geschrokken te zijn van de uitspraken van de gedeputeerde. In de motie wordt het college opgeroepen om in gesprek te gaan met de gedeputeerde en de in de media geschetste zaken te bespreken. 

Wethouder Vlam geeft aan dit gesprek al gevoerd te hebben, direct naar aanleiding van het verschenen artikel. Ze geeft hiermee aan dat de motie wat dat betreft overbodig is en dat het gesprek met de gedeputeerde vervolgd wordt. De motie wordt toch in stemming gebracht om het college hiermee de nodige munitie te geven richting de gedeputeerde en wordt unaniem aangenomen.

 

 

Bericht m.b.t. het overlijden van Henk van den Berg

Vandaag bereikte onze het verdrietige bericht dat Henk van den Berg plotseling is overleden. Henk was naast erelid van GemeenteBelangen Woudenberg ook oud fractielid en fractievoorzitter. Henk werd gekenmerkt door zijn grote betrokkenheid, commitment en nauwkeurigheid waarmee hij zijn rol in de fractie van GBW vervulde. GBW is Henk veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor de partij heeft gedaan. We gaan Henk ontzettend missen.

Namens bestuur en fractie van GBW wensen wij Gitty, zijn kinderen en kleinkinderen alle kracht en sterkte toe om dit grote verlies te verwerken. In het hart van GemeenteBelangen Woudenberg heeft Henk voor altijd een vaste plek!

Namens bestuur en fractie van GemeenteBelangen Woudenberg,

Ronald de Snoo (voorzitter bestuur)
Pieter de Kruif (wethouder)
Marco van de Hoef (fractievoorzitter)