Kadernota - Column van Peter van Schaik

Kadernota?

Komende week wordt binnen de gemeenteraad de Kadernota 2025-2028 gepresenteerd. Maar wat is dat eigenlijk en waarom is het belangrijk voor ons als inwoners? De Kadernota is een document waarin de gemeente haar beleidsvoornemens en financiële kaders voor de komende jaren vastlegt. Het is als het ware een blauwdruk voor het gemeentelijk beleid en de financiën.

In de Kadernota worden de prioriteiten en doelstellingen van de gemeente vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het verbeteren van de leefbaarheid in wijken, ontwikkelingen sociaal domein, sport, woningbouw, het bevorderen van duurzaamheid of het verhogen van de veiligheid. Door deze doelstellingen concreet te formuleren, krijgen wij als inwoners een goed beeld van wat de gemeente van plan is en waar zij haar focus op legt.

 

Ik zal een paar voorbeelden benoemen die nu in de Kadernota staan opgenomen en waar we dus over in gesprek gaan.

 • De Kadernota geeft een somber beeld voor de begrotingsjaren 2025-2028. Voor alle jaren wordt een tekort voorzien van variërend van €148.000 tot €1.300.000. Dit is zorgwekkend.
 • De subsidie aan de Kleine Schans lijkt verhoogd te moeten worden met ruim €200.000
 • Er staat een uitbreiding op stapel voor de Jan Ligthartschool; kosten ruim €800.000
 • De kosten van het leerlingenvervoer stijgen met €180.000
 • Uitvoeren van een onderzoek naar sporten in Woudenberg (€100.000).
 • Hoe gaan we het overschot van 2,2 miljoen euro op de Oekraïne gelden besteden?
 • Er zijn wensen om de gemeentelijke monumentenlijst actualiseren. Kosten €50.000
 • Een voorstel om af te stappen van het beleid om bij stijging van de WOZ-waarde de OZB tarieven evenredig te verlagen en bij daling WOZ waarde de OZB tarieven evenredig te laten stijgen. Wat gaat ons dat als belastingbetaler kosten?

 

Ook is het zo dat er voor ons als GBW onderwerpen ontbreken. Die onderwerpen gaan we proberen om toe te voegen.

Maar wat is de invloed van onze inwoners op de Kadernota? Het is goed om de nota eens door te nemen. Ik geef het toe, het is een lastige klus om hier kennis van te nemen. Maar je kunt dan wel als inwoner je mening geven en invloed uitoefenen op het beleid. Dit kan bijvoorbeeld door te komen inspreken tijdens de behandeling op 18 juni of deel je vragen en opmerkingen met een politieke partij van jouw voorkeur.

Kortom, de Kadernota is meer dan alleen een technisch document. Het is een belangrijk instrument voor de gemeente én voor de inwoners. Laten we er daarom goed gebruik van maken en zorgen dat ons gemeentelijk beleid en financiën op de juiste koers blijven.

Wilt u de kadernota een inzien? Klik dan op deze link: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2024/18-juni/19:30/Kadernota-2025-2028

Mooier en vooral eenvoudiger kan ik het niet maken.

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

2024 Peter van Schaik

Tekenen bij het kruisje? Column van Peter van Schaik

Tekenen bij het kruisje of toch per gemeenteraad een eigen afweging maken? Het wordt spannend in de regio…

Afgelopen week was ik aanwezig bij een bijeenkomst van de Regionale Energie Strategie (RES) Amersfoort. Binnen deze regio werken de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg met elkaar samen.

De regio heeft de opdracht om 0,5 TWh aan duurzame energie op te wekken. Het gaat dan om zon op land, zon op dak en wind op land.

De provincie heeft vorig jaar vastgesteld dat de regio onvoldoende vorderingen heeft gemaakt met het realiseren van de toegezegde 0,5 TWh. De provincie heeft daarna een plan opgesteld voor de regio waarin ze de mogelijkheden aangeven om het doel wel te bereiken. Alle 7 gemeenten moeten nu voor de zomer een reactie geven op deze voorzet van de provincie.

Regionaal aanbod

Binnen de regio hebben de wethouders meerdere gesprekken met elkaar gevoerd om te bespreken hoe we als regio op het plan van de provincie gaan reageren. De 7 wethouders hebben nu een regionaal aanbod opgesteld voor de provincie. Het is een plan/voorstel dat op onderdelen afwijkt van het plan van de provincie, maar wel dezelfde energieopbrengst genereert. Dit regionale aanbod is afgelopen woensdag aan ons gepresenteerd. De provincie heeft al aangegeven te kunnen instemmen met dit aanbod.

Zon op land voor Woudenberg

Wat betekent het aanbod voor Woudenberg? Woudenberg heeft aangeboden 10 ha ‘zon op land’ te realiseren. Dat bestaat uit 2 ha langs de A12 en 8 ha agrarische (rest)gronden. Als GBW kunnen we ons vinden in het bod van onze gemeente en de keuze voor zon op land (zonneweiden). En daarmee dus niet voor windmolens.

Wel willen we de zonneweiden goed ingepast zien worden in het landschap met zoveel mogelijk gemengd gebruik.

GBW is er voorstander van dat wanneer een grondeigenaar een verdienmodel ziet in het beschikbaar stellen van 8 ha grond, om hier dan gebruik van te maken. De realisatie van een zonneweide van 8 ha lijkt financieel beter haalbaar dan meerdere kleine zonneweiden.

Samen of helemaal niet

De grootste uitdaging voor het regionale bod is dat het een gezamenlijk bod is. Mocht één van de 7 gemeenteraden tegen dit bod stemmen, dan vervalt het gehele bod. Op dat moment krijgt de provincie de ruimte om “onvrijwillige” projectbesluiten te nemen, die liggen in de lijn van het voorstel die zij aan de gemeenten hebben gedaan. Het gevolg is dan dat er dan meer windmolens geplaatst gaan worden dan in het aanbod van de 7 gemeenten (nu 13/14 windmolens) is opgenomen.

Tekenen bij het kruisje?

Vooral het belang van het gezamenlijke bod gaf woensdagavond emotionele reacties bij een aantal van de aanwezige raadsleden. Dat voelt voor meerdere raadsleden als “tekenen bij het kruisje”, zonder eigen inbreng. Immers de colleges hebben het bod ingediend zonder dat de gemeenteraden zich hierover inhoudelijk konden uitspreken in de raadsvergadering. Het gaat spannend worden in de regio!

 

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

Wil je meer weten over de Regionale Energie Strategie? Kijk dan op de website van de RES: https://www.bureauregioamersfoort.nl/themas/energietransitie/regionale-energie-strategie/de-res

2024 Peter van Schaik

Kom je ook naar het GBW-café? – Column van Peter van Schaik

Vaak zie je kort voor de verkiezingen mensen van de politieke partijen op zaterdag in het centrum rondlopen. Folders uitdelen en in gesprek proberen te komen met de mensen op straat. Ook wij doen dat altijd. Ja, wij zien ook wel dat daar niet iedereen op zit te wachten en daar geen behoefte aan hebben. Ook dat begrijpen we. Met ons GBW cafe willen we daar iets aan doen.

Als GemeenteBelangen Woudenberg hebben we nagedacht hoe we dat anders kunnen doen. Om te beginnen hebben we besloten om ons niet alleen kort voor de verkiezingen te laten zien, maar in ieder geval 1 x per kwartaal op de zaterdagmorgen. Het is belangrijk om in verbinding te blijven met de inwoners en op deze wijze wensen, klachten of ideeën op te halen. Echt iedere keer halen we informatie op. En bovendien zijn de gesprekken meestal ook nog leuk.

GBW Café

GBW heeft nu een tweede mogelijkheid uitgewerkt om in contact te blijven met de inwoners. We willen de inwoners ontmoeten in een ontspannen sfeer. We willen nu regelmatig een GBW-café organiseren. Het 1e GBW-café wordt gehouden op zaterdag 16 maart in Proathuus Barom op het Poortplein. Een fijne centrale plek in het dorp. Alle raadsleden van GBW en een aantal bestuursleden zijn daar dan aanwezig tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

Ook van de jeugdtak van GBW, Jong GBW, die kort gelden is opgericht, zijn een aantal jongeren aanwezig. Dus de jongeren van Woudenberg zijn zeker welkom en ga in gesprek met Jong GBW.

Samen maken we Woudenberg mooier en beter

Waar loop jij als inwoner tegenaan of gaat het juist heel goed in jouw wijk? Wat kan er beter? Heb je een schitterend idee of wil je alleen een praatje komen maken, dan is dat ook prima. Bespreek dit allemaal met de aanwezige raadsleden en Jong GBW.  Voorzie ons van input. Daarmee maken we Woudenberg nog mooier en beter.

Wij lezen ook regelmatig klachten of onvrede van inwoners op Facebook (Woudenberg voor elkaar). Met die klachten doen we niets. Wij willen het complete verhaal horen. De berichtgeving op Facebook is vaak veel te eenzijdig en emotioneel. Kom die zaken met ons delen op de markt, waar we dus 1 x per kwartaal aanwezig zijn, of kom naar ons GBW-café.

Kom lekker een kopje koffie drinken

Wanneer het 1e GBW-café een succes wordt en ons veel informatie oplevert, gaan we dit vaker organiseren. Natuurlijk bieden we je een kop koffie aan of een drankje.

 

Tot ziens in Proathuus Barom!

 

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

GemeenteBelangen Woudenberg lanceert jeugdafdeling

Met trots kondigt Gemeentebelangen Woudenberg (GBW) de oprichting van haar nieuwe jeugdafdeling aan. Hiermee wil de partij de stem van jongeren in de lokale politiek versterken. Dit initiatief is het antwoord op de groeiende behoefte om jongeren actief bij de gemeentelijke
besluitvorming te betrekken en ervoor te zorgen dat hun belangen vertegenwoordigd worden.

De oprichting komt voort uit een duidelijke visie: de toekomst van Woudenberg ligt mede in de handen van de jeugd. Daarom is het essentieel dat zij meedenken over thema&’s als huisvesting, vrijetijdsbesteding en hun eigen rol binnen de gemeenschap.

Tijs Boom, enthousiast om aan de slag te gaan: “Het is ontzettend fijn dat ik me via de jongerentak van de GBW kan inzetten voor de thema’s die voor mij en andere jongeren belangrijk zijn”. Luuk de Kruif benadrukt het belang van een aantrekkelijk dorpscentrum: “Het dorpshart moet een aantrekkingskracht hebben op de inwoners van Woudenberg, met nadruk op de jeugd. Ondanks de vorderingen die worden gemaakt, zijn er nog vele stappen te zetten!”

En ook bestuursvoorzitter Ronald de Snoo is blij met deze stap: “De energie en frisse ideeën van onze jeugd zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van Woudenberg. De jeugd heeft tenslotte de toekomst.”

Met de lancering van de jeugdtak wil GBW verder bijdragen aan een inclusieve gemeenschap waarin iedereen, jong en oud, zich thuis voelt en actief kan deelnemen.

Voor meer informatie over de jeugdafdeling van Gemeentebelangen Woudenberg kunt u contact opnemen met Ronald de Snoo (0654376275).

Een dorpshart waar men heen wil

Een dorpshart met winkels voor de boodschappen, kleding en accessoires. Plekjes om te dineren, te snacken en te genieten van een ijsje. Kroegen waar jong en oud in het weekend welkom zijn om een biertje te nuttigen en de zorgen van de week achter zich te laten. Dit klinkt
als een normaal dorp, als Woudenberg. Toch staat het dorpshart van Woudenberg ter discussie, omdat dit niet genoeg te bieden zou hebben.

Hoe nu verder?

Als in dit dorp opgegroeide jongen weet ik maar al te goed hoe het voelt om Woudenberger te zijn. Dit is wonen in een dorp waar ik op de zaterdag naar de voetbal, snackbar en kroeg kan gaan, waar ik mij doordeweeks weer thuis voel als ik de bus uitstap, én waar in iedere straat een bekende woont en tevens een gevoel van anonimiteit heerst. Toch mis ik iets wat ons allen aangaat, een zichtbaar én gezellig dorpshart.

Het dorpshart is één van de belangrijke thema’s voor de GBW-jeugd. Wat wij missen is een dorpshart waar jong en oud naartoe kan en wil voor de gezelligheid, om mensen te ontmoeten én om te genieten van een hapje en drankje. Wat wij missen is een ontmoetingsplek in het dorpshart waar het Woudenbergse gevoel zichtbaar is.

Als ik kijk naar Scherpenzeel, de vijand vanuit voetbalperspectief, is dit toch anders. Daar bieden de terrasjes zo’n ontmoetingsplek waar wij naar smachten, waar het dorpsgevoel zich niet alleen in de sportkantines ontplooit. Toch lukt het ons maar niet om dit te realiseren.

Ondanks dat ik als nieuwkomer niet bekend ben met alle ins en outs van de Woudenbergse politiek, heb ik het gevoel dat het anders moet en kan. Met het juiste narratief en de juiste wil moet het Woudenbergs gevoel zichtbaar kunnen worden in het dorpshart, waar men heen wil, in plaats van waar men heen moet. Als Scherpenzeel het kan, kunnen wij het toch ook?

Luuk de Kruif

2024 Peter van Schaik

Wat gaat 2024 ons brengen? Column van Peter van Schaik

In je privé leven hoop je natuurlijk op een goede gezondheid voor jezelf en je omgeving. De invloed die je daarop hebt is maar beperkt. Fit blijven in 2024 door te sporten staat voor mij voorop. Afgelopen jaar bijna 10.000 kilometer afgelegd op de racefiets. Maar ik merk wel met het ouder worden, dat het lastiger wordt. De afstanden die ik fiets worden korter en de koffiepauzes onderweg worden langer. Nu is dat laatste natuurlijk wel gezellig, vooral als je met meerderen fietst.

In de gemeentepolitiek staat voor 2024 ook weer het nodige op de agenda.

Op dit moment ligt het bestemmingsplan ter inzage voor de nieuwbouw van de Albert Heijn. We zijn reuze benieuwd naar reacties die binnen komen op het plan. De reacties van de burgers zijn voor ons belangrijk om te weten. Hoe kijkt men tegen de plannen aan, wat voor problemen ziet men, wat wil men anders, etc. Zodra de ter inzage termijn is afgesloten,  gaat het college reageren op de ontvangen reacties en men kijkt of de plannen aangepast moeten worden n.a.v. de reacties. Zodra wij als gemeenteraad deze stukken hebben ontvangen, kunnen wij ons standpunt innemen over de nieuwbouwplannen en kan er een besluit worden genomen. We zijn reuze benieuwd.

Henschotermeer

Een soort gelijk onderwerp is het bestemmingsplan Henschotermeer. Het bestemmingsplan heeft al ter inzage gelegen. Op dit moment worden alle ontvangen reacties door het college verwerkt. Hiervoor geldt dezelfde procedure zoals net omschreven bij de Albert Heijn. Het is al bekend dat de behandeling in de raad in maart zal plaatsvinden. Ik verwacht veel belangstelling van de inwoners, veel insprekers en pers. Het Henschotermeer is al jaren een omstreden onderwerp. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2022 kreeg dit onderwerp al veel aandacht. De plannen van toen zijn weer aangepast. De spanning in het dorp neemt duidelijk toe.  Als fractie hebben we al een bezoek gepland aan het Henschotermeer om over de plannen te praten. In maart zal een besluit worden genomen.  Probleem is dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken. Er moeten keuzes gemaakt worden.

Windmolens

Onderwerp van een andere orde is de mogelijke komst van windmolens. De provincie Utrecht heeft 27 kansrijke windgebieden binnen de provincie aangewezen die het meest geschikt zijn voor het opwekken van windenergie. Op ons grondgebied is een locatie rond de Moorsterweg aangewezen. Het college is nu aan zet. De provincie heeft de gemeenten 6 maanden de tijd gegeven om na te denken over de plannen en te reageren naar de provincie.

Oh, ja; het bestuur van Haantjesdag heeft in 2024 dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. Iets voor u? We kunnen dit evenement niet missen.

Peter van Schaik
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Woudenberg

Kerntaken discussie gaat van start. Column van Peter van Schaik

Afgelopen week hebben we in de gemeenteraad de begroting 2024-2027 vastgesteld. Voor de jaren 2026 en 2027 zien de financiën er op dit moment niet goed uit. Door een verwachte lagere uitkering die onze gemeente vanaf 2026 zal ontvangen van de overheid (gemeentefonds) gaan er bij ongewijzigd beleid tekorten ontstaan. Er wordt veel druk uitgeoefend op “Den Haag” om die lagere uitkering ongedaan te maken. Of dat gaat lukken, kan niemand voorspellen. Dus, als die tekorten niet worden aangevuld door de overheid, moeten we zelf al gaan nadenken hoe we dit gaan oplossen. Is een kerntaken discussie hier een goed instrument voor?

Voornamelijk om dit vooruitzicht zijn gemeenten bezig met het praten over de kerntaken van de gemeente. Ook Woudenberg gaat dat doen.

Kerntakendiscussie

Kerntaken zijn de belangrijkste taken die een gemeente moet uitvoeren om ervoor te zorgen dat de inwoners een goede plek hebben om te leven, te wonen en te ontspannen. Dit omvat taken als het zorgen voor veiligheid, onderwijsvoorzieningen, sportvoorzieningen, een goede gezondheidszorg, zorgen voor voldoende woningen, voldoende bedrijventerreinen, milieutaken, culturele en recreatieve voorzieningen, economische ontwikkeling en niet te vergeten het verstrekken van diensten aan kwetsbare bevolkingsgroepen.

Maar, waarom is het belangrijk voor de gemeente om hierover te praten? Ten eerste: geld. Woudenberg heeft zoals aangegeven beperkte financiële middelen. We moeten dus nadenken waar we dat geld het beste aan kunnen besteden. Als we weten wat onze echte kerntaken zijn, kunnen we ervoor zorgen dat we juist die belangrijke taken kunnen blijven uitvoeren.

Wees open en transparant

Ten tweede: transparantie. Gemeenten moeten verantwoording afleggen aan haar inwoners. Door in de openbaarheid te praten over onze kerntaken, kunnen we laten zien waar we onze tijd en middelen aan besteden.

En tot slot: efficiëntie. Als de gemeente weet wat haar kerntaken zijn, kan ze zich beter richten op die taken en ervoor zorgen dat ze goed worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot een betere dienstverlening aan de inwoners.

Niet eenvoudig, zoveel is wel duidelijk

Maar de discussie over kerntaken is niet eenvoudig. Inwoners hebben vaak verschillende meningen over wat de belangrijkste taken van de gemeente moeten zijn. Sommigen vinden dat de nadruk moet liggen op het uitbreiden van sportvoorzieningen, terwijl anderen zich meer zorgen maken over het onderhouden van het groen en wegenonderhoud. Dit kan leiden tot levendige discussies en debatten in de gemeenteraad en onder de inwoners.

Een voorbeeld binnen onze gemeente; onlangs hebben wij als gemeenteraad besloten om mensen met een laag inkomen eerder in aanmerking te laten komen voor bepaalde minimaregelingen. De wettelijke norm is landelijk 110% van de bijstandsnorm, Woudenberg heeft dat opgetrokken tot 130%. Wij moeten er toch echt niet aan denken dat die norm weer moet worden aangepast. Om die reden is het belangrijk dat we meerdere goede afwegingen gaan maken.

Voor GBW is het belangrijk dat onze inwoners betrokken worden bij deze discussies. Wij gaan ons daar sterk voor maken. Wordt vervolgd.

Peter van Schaik
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Woudenberg

Dag van de Democratie

Vorige week las ik een bericht in de krant van een naburige gemeente, waarin men de inwoners opriep om samen op 15 september de Dag van de Democratie te vieren. Mijn eerste reactie was “waarom doen wij dat niet als gemeente? Ik zit dan wel in de gemeenteraad, maar heb daar zelf ook niet eerder bij stil gestaan. Een stukje zelfreflectie is hierbij wel op zijn plaats. We moeten deze dag vieren om mensen te laten beseffen dat ze in vrijheid hun stem kunnen laten horen.

De Dag van de Democratie is in 2007 in het leven geroepen door de Verenigde Naties.

Democratie vormt de ruggengraat van onze samenleving. Het stelt ons in staat om deel te nemen te in de besluitvorming, vrij te kunnen spreken en onze mening te uiten. Om dit belangrijke principe te vieren en te versterken, zou elke gemeente aandacht moeten geven aan de Dag van de Democratie. We moeten een breed publiek kennis laten maken met democratie, politiek en de rol van politici en politieke partijen.

Fundament

Democratie is een fundament waarop onze samenleving is gebouwd. Het biedt de mogelijkheid om als inwoners ons stemgeluid te laten horen, onze rechten en vrijheden te waarborgen en een actieve rol te spelen in het vormgeven van onze gemeente. Het is van groot belang dat we deze waarden koesteren en de kracht van de democratie omarmen. We zien in veel landen soms dat de democratie daar ver te zoeken is.

Tijdens deze speciale dag kunnen we onze inwoners nog meer bewust maken van het belang van de democratie en hun betrokkenheid verder vergroten. Het is een dag waarop we stilstaan bij onze rechten en vrijheden en waarop we de mogelijkheid hebben om te reflecteren op hoe we kunnen bijdragen aan een sterke democratische samenleving.

Activiteiten

Zoals ik in deze column al begon, zijn er gemeenten in het land die op deze dag verschillende activiteiten ontplooien om deze dag te vieren. Ik zal een aantal leuke voorbeelden noemen; een politiek café, een rondleiding door het gemeentehuis, vragenuurtje met de burgemeester, speeddaten met raadsleden, gast lessen over lokale democratie door raadsleden op de basisscholen, een fotowedstrijd voor scholieren met Democratie in beeld, etc.

Het zal duidelijk zijn dat we als GBW aandacht gaan vragen in de gemeenteraad voor een jaarlijkse viering van de Dag van de Democratie. Wellicht kunnen we vertegenwoordigers van de gemeente en inwoners van alle leeftijden, bij elkaar zetten om gezamenlijk een mooi programma te maken voor 2024. Beter laat dan nooit.

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

Kadernota - Peter van Schaik

Eén organisatiecomité?

In ons dorp bloeit de gemeenschap met een scala aan feestelijke evenementen en festiviteiten gedurende het jaar. Wat te denken van bijvoorbeeld Haantjesdag, Koningsdag, 5 mei, de zomermarkten, de kermis, Proef Woudenberg, het wielerevenement in september. Bijna elk evenement wordt momenteel georganiseerd door verschillende organisaties. We weten allemaal dat het vinden en behouden van vrijwilligers voor deze festiviteiten best wel een probleem is. Recent las ik dat binnen de organisatie van Haantjesdag een aantal bestuursleden plannen hebben om te stoppen. Dat zou toch echt jammer zijn.

Krachten bundelen?

Maar wat als we alle krachten bundelen en één gezamenlijke organisatie oprichten om deze festiviteiten te coördineren en te organiseren? Zou dat een optie zijn? In een aantal gemeenten werkt men al op deze manier. Dit heeft echt de nodige voordelen, maar ook uitdagingen, dat geef ik direct toe.

Wat te denken van een efficiënter gebruik van middelen? Door het samenvoegen van verschillende organisaties kan kennis, ervaring en materiaal gedeeld worden. Zo hoeft niet bij elk evenement opnieuw het wiel uitgevonden te worden. Het gezamenlijk gebruik van middelen leidt tot een betere planning en kosteneffectiviteit.

Met één centrale organisatie kunnen festiviteiten nog beter op elkaar worden afgestemd. Dit zal ervoor zorgen dat er altijd iets te beleven valt in ons dorp.

Veel organisaties kampen met een tekort aan vrijwilligers. Door samen te werken, kunnen we de inzet van vrijwilligers beter verdelen en ervoor zorgen dat de belasting niet te zwaar wordt voor een enkele groep. Dit is wat mij betreft wel het grootste voordeel.

Zorgen voor behoud van identiteit

Een probleem zou kunnen zijn een stuk identiteitsverlies bij de huidige organisaties.

Elke organisatie heeft zijn eigen unieke stijl en kenmerken. Het oprichten van één gezamenlijke organisatie kan leiden tot het verlies van individuele identiteiten en tradities. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat we nog steeds de unieke eigenschappen van elk evenement behouden.

Het toewijzen van taken en verantwoordelijkheden kan een uitdaging zijn binnen de gezamenlijke organisatie. Duidelijke afspraken en communicatie zijn essentieel om verwarring en conflicten te voorkomen. Het samenbrengen van verschillende organisaties vereist een goede samenwerking en coördinatie.

Conclusie, het oprichten van één gezamenlijke organisatie voor het organiseren van verschillende festiviteiten in ons dorp biedt veel voordelen, maar ook uitdagingen. Het uitgangspunt moet zijn dat het organiseren van festiviteiten in ons dorp leuk en dankbaar blijft.

Noodkreet

Een soortgelijke noodkreet: LONGA, onze gymnastiekvereniging in Woudenberg is op zoek naar nieuwe bestuursleden en trainers. Je moet er toch niet aan denken dat LONGA moet stoppen wegens onvoldoende vrijwilligers? Sporten is zo belangrijk!

Wie pakt de handschoen(en) op? GBW denkt graag mee.

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

Kadernota - Column van Peter van Schaik

GBW nieuwsbrief mei 2023 ‘uit de raadscommissie en gemeenteraad’

Als GemeenteBelangen Woudenberg willen wij graag in contact komen én blijven met de inwoners van Woudenberg. Contact komt het beste tot stand door het delen van actuele en relevante informatie. In de GBW-nieuwsbrief, die we maandelijks zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee bij de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken.

Mocht je willen reageren op deze nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van de maand mei 2023 zijn:

 • Onderzoek naar laadpaal infrastructuur.
 • Verstrekken geldlening aan Stichting Kindercentrum Woudenberg.
 • Onderzoek Verkeerssituatie N224 | Op losse schroeven?
 • Budget Participatiebeleid | Amendement GBW.

Hieronder leggen we meer uit over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Vanzelfsprekend is deze uitleg en toelichtingen opgeschreven vanuit het oogpunt van GBW.

 

Onderzoek naar laadpaal infrastructuur

In de gemeenteraad is uitgebreid gesproken over een onderzoek dat wordt uitgevoerd voor een nieuwe laadpalen infrastructuur. Er is krediet beschikbaar gesteld van € 15.000 voor het uitvoeren van dit onderzoek door een professionele externe partij. De ontwikkelingen op het gebied van laadinfrastructuur in Nederland, vooral het elektrisch rijden, zijn zeer dynamisch en daardoor volop in ontwikkeling. We moeten klaar zijn voor de toekomst. Ook in Woudenberg.

Een voorbeeld: In de gemeente Barneveld is vorig jaar een dergelijk onderzoek uitgevoerd. In Barneveld waren op dat moment 150 openbare laadpalen. Dat moet nu in 2025 zijn opgehoogd naar 650 laadpalen.

Voor Woudenberg wordt nu gedacht aan het opstellen van een plankaart waar in de toekomst alle laadpalen (zouden) moeten komen. Dit om zo een dekkend en toekomstbestendig netwerk te creëren.

Op dit moment wordt al gestart met een proef in Woudenberg met kabelgoottegels via het trottoir voor mensen die geen eigen oprit hebben. De kosten hiervoor zijn € 500 per aansluiting. De kosten worden op dit moment gedeeld door de gemeente en de bewoner. We hebben wel aangegeven hier mogelijk problemen te verwachten, omdat het risico bestaat dat de bewoner de parkeerplaats gaat opeisen. Dit omdat hij namelijk een deel van de kosten heeft betaald. Dat is natuurlijk zeker niet de bedoeling, maar laten we de pilot afwachten.

GBW heeft ook aandacht gevraagd om in het onderzoek de mogelijkheid te bekijken om je auto te kunnen opladen via een aansluiting op een lantaarnpaal.  Dit is een relatief goedkope oplossing omdat de infrastructuur er al ligt. In twee Utrechtse wijken is dit al ingevoerd.

Ook hebben we aandacht gevraagd voor enkele “snel-laad” mogelijkheden, bijv. bij het Esso-station langs de N224. Op dit moment is er geen mogelijkheid tot snel laden binnen Woudenberg. Wel is recent een vergunning afgegeven voor een snel laadpaal op het parkeerterrein bij de Jumbo.

 

Verstrekken geldlening aan Stichting Kindercentrum Woudenberg

 Het voorstel luidde om in te stemmen met een geldlening van € 450.000,- aan Stichting Kindercentrum Woudenberg voor de modernisering/uitbreiding van het Kindercentrum Woudenberg. Het gaat dan om de vestiging van Happy Kids aan De Bosrand.

Als GBW-fractie hebben we aangegeven blij te zijn dat er met deze uitbreiding meer kinderen kunnen worden opgevangen in Woudenberg in een tijd met forse wachtlijsten voor kinderopvang.

Wel hadden we vragen met betrekking tot de invloed op de buurt wanneer het kindercentrum zal uitbreiden. En dan vooral de toename van verkeersbewegingen. Hier hebben buurtbewoners tijdens een informatieavond ook hun zorgen over geuit. Hier hebben we vragen over gesteld en het college dringend verzocht om deze zorgen serieus te nemen en waar mogelijk mee te nemen in de verdere uitwerking van de plannen.

We hebben hierbij de toezegging gekregen dat er nog een 2e informatiesessie met buurtbewoners plaats zal vinden, waar de verdere uitwerking van de plannen zal worden besproken.

Onderzoek Verkeerssituatie N224 | Op losse schroeven?

Door de GBW-fractie zijn diverse keren vragen gesteld aan het college over het onderzoek naar de verkeerssituatie van de N224 richting Scherpenzeel.

Al langer zien we dat de verkeersafwikkeling tussen de Pothbrug en Hoevelaar problematisch verloopt. Door de ontwikkelplannen van Scherpenzeel (nieuw industriegebied e.d.) en ook Hoevelaar-2 en later -3 gaat de verkeersdruk alleen maar verder toenemen.

Het college kondigde eerder het onderzoek aan. Uit berichten van de gedeputeerde van de provincie Utrecht bleek dat hij, en zijn collega van Gelderland, hiermee onbekend was en het onderzoek als onhaalbaarheid en onrealistisch bestempelde.

Toen het college door ons aan de tand gevoeld werd, krabbelde de wethouder terug. Natuurlijk zijn er ambtelijke contacten, maar op politiek niveau zijn gesprekken niet gaande.

We blijven dit onderwerp volgen.

Budget Participatiebeleid | Amendement GBW unaniem aangenomen!

Het college vroeg, en kreeg, een extra budget van € 35.000 op basis van een startnotitie.  Het extra budget gaat nagenoeg geheel op aan de kosten voor het aantrekken van een projectleider.

De startnotitie beschrijft het proces om te komen tot het ontwikkelen en implementeren van een nieuw participatiebeleid.

Onze fractie steunde het voorstel omdat we zien dat de participatie kan worden versterkt. Dit om de afstand tussen burgers en overheid te verkleinen en de besluitvorming te verbeteren. De burger komt dan zelf meer centraal te staan.

Gemist werden de aanzetten vanuit het college zelf, omdat het coalitieakkoord en het collegewerkprogramma doorspekt is van het woord participatie.

In de Raad was een vrij lange schorsing op ons initiatief. Wij willen dat het college eerst terugkomt in de Raad om de opgehaalde ideeën te bespreken voordat de implementatie plaatsvindt.

Uiteindelijk is door de GBW-fractie een amendement ingediend dat unaniem is aangenomen door de raad, waarbij het college is opgedragen om eerst met het conceptbeleid in de Raad te komen alvorens te implementeren.

 

Tot zover de eerste nieuwsbrief ‘uit de raadscommissie en gemeenteraad’ namens de fractie van GBW. Heb je vragen, of is er iets niet duidelijk? Neem dan rustig contact met ons op. Dat kan via fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.