Samen Woudenberg (Blog van Annette van der Ham, Voorzitter bestuur GBW)

“Samen Woudenberg” is een slogan die Gemeentebelangen Woudenberg in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen. Ook enkele andere partijen hadden iets van die strekking in hun partijprogramma. Een slogan die je op meerdere manieren kan uitleggen.

Een daarvan is dat Woudenbergers veel samen doen. Dat is me de laatste weken weer enorm opgevallen. De avond vierdaagse, het vieren van de promotie van het eerste team van de voetbal, het kampioenschap bij de korfbal, haantjesdag en een beachkorfbal event op het Henschotermeer. Dat zijn dan een aantal activiteiten waar ik zelf bij aanwezig was. En zo zijn er nog veel meer evenementen of activiteiten geweest in dit mooie dorp. Allemaal georganiseerd voor en door Woudenbergers. Super leuk, maar het maakt dat deze tijd van het jaar er een is van veel drukte.

Nu wil ik even stil staan bij de gemeenteraadsleden, die vele uren, vele avonden in de Woudenbergse politiek steken. Ik heb ontzettend veel respect en bewondering voor deze groep mensen. Vanuit dit blog wil ik dan ook “onze” fractieleden van GBW ontzettend bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en tijd die zij in de politiek van Woudenberg steken en hebben gestoken. Erik, Ronald, Wim, Pim, Bart en Marco ontzettend bedankt! Jullie zijn een super team. Ik wens jullie alvast een heel fijn ontspannen zomerreces toe, met veel tijd voor bezinning en vooral ook voor jullie naasten!

Maar eerst nog even die Algemene Beschouwingen hè

Annette van der Ham

Voorzitter GBW

 images

Tolerantie en Respect!

Tolerantie en Respect, of beter gezegd, het ontbreken ervan is in mijn optiek de belangrijkste dreiging op dit moment op onze wereld. Het is 5 februari 2015 als ik deze blog schrijf en we kunnen stellen dat we een intens verdrietige maand januari achter de de rug hebben. Natuurlijk, ik blog over politieke zaken in Woudenberg, maar ik kan er echt niet aan voorbij om iets te schrijven over die verschrikkelijke gebeurtenissen van de afgelopen weken.

Dat het al zo onwijs veel jaren ellende is in het midden oosten (en op vele andere plaatsen op de wereld) weten we allemaal, maar voor mijzelf, hoe verschrikkelijk ik het ook vind voor de ‘gewone’ mensen daar die er helemaal niets aan kunnen doen, was het altijd een beetje de ver van mijn bed show. Ik denk veel na over hoe dat verschrikkelijke conflict nou opgelost kan worden, maar ben er de laatste tijd van overtuigd geraakt dat het niet op te lossen is, tenminste niet met de huidige generatie. Er is zo’n intens diep gewortelde haat tussen mensen, zo’n enorm gemis aan tolerantie en respect, die ook nog eens wordt doorgegeven aan hun kinderen, dat ik bang ben dat het een conflict blijft, dat het eenvoudig weg niet op te lossen is. Hoe verschrikkelijk ik die conclusie ook vind.

Maar die met alle respect opgeschreven ‘ver van mijn bed show’ is in januari wel heel dichtbij gekomen met die verschrikkelijke aanslag in Parijs en de (gelukkig verijdelde) aanslag in Brussel.

Ik kan er maar niet bij dat er individuen zijn, die met hun ‘overtuiging’ hun ‘geloof’ hun ‘diep gewortelde haat’ en hun gebrek aan ‘tolerantie en respect’ voor alle waarden die ‘wij’ in onze wereld hebben opgebouwd onze vrijheid ondersteboven schieten. De vrijheid van meningsuiting vermoorden. Ik kan daar met mijn verstand niet bij. Welk normaal rationeel denkend mens wel? Niemand toch?

Maar natuurlijk, Parijs en Brussel zijn Nederland niet, zijn Woudenberg niet, maar dat de dreiging steeds dichterbij komt is absoluut een feit. Niet voor niets leven we in Nederland al weer een tijdje met het terreurniveau “substantieel”. Juist vanwege de dichterbij komende terreurdreiging was het ingekomen stuk 2 van de raadvergadering van januari interessant. Een rapport van de ROB (Raad voor het Openbaar bestuur) over “Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid”, krijgt een andere lading als je je realiseert hoe dun het lijntje van ‘onze veiligheid’ momenteel eigenlijk is. De toelichting van onze burgemeester op mijn vraag hoe het college omgaat met dit soort rapporten in het licht van bovenstaande was helemaal duidelijk. Veiligheidsbeleid speelt een belangrijke rol, maar beheerst de dagelijkse werkelijkheid niet volledig. We zijn alert en waakzaam, signalen worden opgepakt en snel behandeld, en ik ben ervan overtuigd dat het overleg van de ‘driehoek’ een sterk inhoudelijk overleg is met als absolute focus de veiligheid van en in ons mooie dorp goed houden, niet onmiddellijk daar waar het de terreurdreiging betreft, maar vooral de alledaagse veiligheid. Het aanpakken van overlast in de breedste zin van het woord, van auto- en woninginbraken etc etc. Ik voel me nog steeds veilig in Woudenberg. Gelukkig!

Iets dichter bij huis wil ik stellen dat de tolerantie voor elkaar tijdens bepaalde raadsvoorstellen ook ver te zoeken is, op een volledig ander niveau uiteraard dan bovenstaande maar toch. De kern van tolerantie is in mijn optiek dat je een ander ook iets gunt ondanks dat je er zelf nooit gebruik van zou maken. Natuurlijk heb ik het over de behandeling van de APV tijdens de raadsvergadering in januari. Het mooie aan de voorgestelde APV is dat deze enorm is verminderd qua inhoud en regels.

Overbodige, niet handhaafbare artikelen zijn eruit gehaald. De APV is 44 artikelen lichter. Efficiency en doelmatigheid vieren hoogtij. Hulde. Het is in mijn optiek alleen zo jammer dat de discussie zich toespitste op de evenementen op zondagmiddag en de erotische evenementen. En daar komt dan de tolerantie om de hoek kijken. Zonder diep in de details te duiken begrijp ik maar moeilijk dat er raadsleden zijn in Woudenberg die niet de tolerantie kunnen opbrengen om anderen wat te gunnen. Om andere Woudenbergers te gunnen om op zondagmiddag, zonder vergunningaanvraag, en (buurt) evenement te organiseren, iets wat op alle andere dagen wel kan zonder vergunningaanvraag.

We leven nou eenmaal in een gemengd samengesteld dorp (pluriform zoals dat zo mooi heet), niet iedereen wil op zondag naar de kerk, er zijn ook Woudenbergers met andere wensen op de zondagmiddag, en dat moet kunnen. Zonder enige twijfel. Ik gun het iedereen die op zondag naar de kerk wil gaan volledig, wie ben ik om daar tegen te zijn, geen tolerantie te tonen, maar laat het dan andersom ook zo zijn. Gun een ander zijn eigen zondagse invulling. Wees tolerant!

En uiteraard geld hetzelfde ook voor het eventueel willen organiseren van een erotisch evenement. Het andere discussiepunt tijdens de behandeling van de APV. Laten we het heel simpel stellen. Als de openbare orde en veiligheid niet in het geding komt, en de enige regel die de APV hierover stelt, namelijk dat er geen minderjarige bij aanwezig mogen zijn wordt nageleefd en (eventueel) gehandhaafd, wat is dan het probleem? Niets toch?

Als je er niet naar toe wilt, als je er tegen bent, ga dan niet. Maar leg een ander die daar wel naar toe wil, geen beperking op. Leg een ander niet jouw overtuiging, jouw wil op. Wees tolerant. Alsjeblieft! Daar komen we een stuk verder mee.

Tolerantie, daarover hebben we in de Woudenbergse gemeenteraad nog wel eens een discussie en begrijp me niet verkeerd, daar is helemaal niets mis mee.

Respect voor elkaar hebben we altijd, ondanks verschillen van mening, verschillen van overtuiging en verschillen van inzicht. Respect viert hoogtij in de Woudenbergse gemeenteraad! En juist dat maakt mij een gelukkig mens!

Marco van de Hoef

Fractievoorzitter GBW

GemeentePraat

Foto: Joke van der Heide / de Woudenberger

Wikipedia: “Het vermogen om iets wat grappig, amusant of geestig is aan te voelen, te waarderen of tot uitdrukking te brengen”

Humor

Ik hoor jullie denken wat hebben humor en politiek met elkaar te maken. In eerste instantie is humor ook bij mij niet het woord waaraan ik denk als het om politiek gaat. Toch is het niet alleen maar kommer en kwel tijdens een commissie- of raadsvergadering.

Graag neem ik jullie mee naar donderdagavond 29 januari 2015. Plaats van handeling de raadszaal van het gemeentehuis in Woudenberg. Op de agenda de eerste raadsvergadering van 2015. Een vergadering met korte agenda waarin de vaststelling van de Algemeen Plaatselijke Verordening, kortweg de APV, het enige raadsvoorstel is wat aan de orde komt.

Lees meer

GemeentePraat

Allereerst wil ik alle inwoners van Woudenberg een gezond en gelukkig 2015 wensen. Een jaar waarin op politiek gebied een heleboel zal wijzigen.

Maar voordat ik in wil gaan op komend jaar ontkom ik er niet aan om ook even een korte terugblik te geven over afgelopen jaar. Een jaar dat voor GemeenteBelangen Woudenberg als meest succesvolle jaar de boeken in gaat als het gaat om de uitslag bij gemeenteraadsverkiezingen. Met een resultaat van 6 raadszetels hebben de inwoners van Woudenberg duidelijk aangegeven vertrouwen in ons te hebben. Aan de nieuwe fractie en onze wethouder Pieter de Kruif de taak de komende 4 jaar dit vertrouwen niet te beschamen.

Met de verkiezingen van maart 2014  is de samenstelling van de gemeenteraad ook gewijzigd. In de Woudenberger van afgelopen dinsdag omschreef SGP schaduwfractielid Frans Hazeleger dat het debat naar de verkiezingen levendiger is geworden. Daarin heeft hij gelijk maar of dit ook tot betere oplossingen leidt vraag ik mij af. Daar waar in een vorige periode vaak begrip voor elkaars standpunten was, lijkt nu het maken van punten belangrijker dan het uiteindelijke resultaat waarmee alle Woudenbergers gediend zijn.

Ik ervaar de afgelopen periode dan ook als lastig. Het valt soms niet mee om keer op keer een discussie te moeten voeren waar vooraf de standpunten en het resultaat al bekend zijn, maar omwille het maken van het standpunt deze toch nogmaals gevoerd moet worden.

Gelukkig zijn we begonnen aan een nieuw jaar en kunnen we na een korte break de belangen van alle Woudenbergers weer gaan behartigen. Een nieuw jaar met nieuw kansen.

2015 is het jaar van de decentralisaties, ons in de schoot geworden door “Den Haag”.  De zorg dicht bij huis brengen om zodoende geld te kunnen besparen. Of zouden ze daar in Den Haag echt gedacht hebben dat gemeentes dit beter kunnen.

De afgelopen periode is er veel gezegd en geschreven over het proces er naar toe en de kansen en de valkuilen die er aan deze decentralisaties kleven.

Gelukkig heeft het college ons als raad en alle inwoners en betrokkenen meegenomen in dit proces. Ik was dan ook blij dat in de laatste raadsvergadering de voorzitter van de WMO-raad het college de complimenten gaf over hoe zij dit proces tot op heden hebben geleidt.

Vanaf komend jaar vinden er keukentafelgesprekken plaats met hen die voor zorg in aanmerking komen. Met deze gesprekken, in een voor de mensen veilige en vertrouwde omgeving, kunnen stappen worden gezet om de reeds bestaande zorg voor deze mensen zoveel mogelijk te waarborgen en waar mogelijk zelfs te verbeteren. Ik wens alle betrokkenen hierbij veel wijsheid toe.

Tijdens de eerste commissievergadering van het jaar staat de APV op de agenda. De APV zal, bij goedkeuring door de gemeenteraad, op een aantal punten worden aangepast. Maar voordat het zover is zal daar waarschijnlijk nog wel enige discussie aan vooraf gaan. Mijn wens daarbij is dat we een inhoudelijk goede discussie mogen voeren en dat we overeenkomst vinden zonder dat we het regionale en landelijke nieuws halen.

Tot slot wil ik mijn eerste blog op de nieuwe site afsluiten met een tekst welke ik afgelopen week tegenkwam.

“Geef complimenten in plaats van kritiek, zodat je vergroot wat mooi is in plaats wat lelijk is”

Met deze stelling wil ik het nieuwe jaar ingaan. Ik wens iedereen een bijzonder mooi, gelukkig en gezond jaar toe.

 

2015 start voor GBW met de lancering van haar nieuwe website!

(Blog Marco van de Hoef, fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg)

We schrijven 1 januari 2015, er ligt weer een volledig nieuw jaar voor ons, met meer dan voldoende uitdagingen en kansen voor ons allemaal.

Laat ik beginnen met u allen een heel mooi, gezond, uitdagend, maar vooral sprankelend nieuw jaar toe te wensen. Uiteraard mede namens mijn volledige fractie en het bestuur van GBW. Laten we proberen er gezamenlijk een prachtjaar van te maken.

2014 was voor GBW een geweldig jaar, we hebben veel kunnen bereiken na onze verkiezingswinst in maart. GBW ging van 5 naar 6 zetels in de gemeenteraad. Na diverse goede en constructieve overleggen met alle andere raadsfracties en terugkoppeling aan en met het bestuur heeft de fractie van GBW ervoor gekozen om de coalitie met het CDA voort te zetten. In een meer dan prima harmonie is er in het college en in de coalitie samengewerkt.

In de laatste maanden van 2014 is er, samen met Sebastiaan Beterams, gewerkt aan de totstandkoming van deze nieuwe site. Een overduidelijke verbetering waar we als fractie en bestuur heel tevreden over zijn.

Een duidelijke structuur, overzichtelijk en fraai met foto’s van ons mooie Woudenberg vormgegeven site. Tegelijkertijd zijn we binnen de nieuwe PR commissie aan de slag gegaan om de communicatie met onze inwoners, onze bedrijven en winkeliers, de gemeente en de communicatie binnen GBW te stroomlijnen en verder te verbeteren.

Via onze nieuwe site gaan we u met regelmaat op de hoogte houden van de politieke actualiteiten, nieuwsberichten en blogs. Uiteraard zien we uw feedback graag tegemoet. Reageert u gerust en veelvuldig, wij zijn er voor u. Wij zijn en maken “Samen Woudenberg”.

Sebastiaan, onwijs bedankt voor het bouwen en opleveren van onze prachtige nieuwe site. De communicatie van GBW maakt een doorstart, en daar heb jij een belangrijk deel aan bijgedragen!

Marco van de Hoef

Fractievoorzitter GBW

Gemeentebelangen wenst iedereen een