Artikelen door Ronald de Snoo

Let op Woudenberg in gesprek met Ronald de Snoo

Tekst: Bart Radstaake / Foto: WeCapture WOUDENBERG: In de rubriek ‘In gesprek met de voorzitter van..’ vertellen voorzitters van Woudenbergse verenigingen en organisaties wat hen beweegt, wat ze willen bereiken en hoe ze in de Woudenbergse samenleving staan. In deze eerste aflevering spraken we met Ronald de Snoo, voorzitter van GemeenteBelangen Woudenberg, over de jeugd […]

Definitiewijziging sociale huurwoningen

Uit de raadsvergadering van 24 september 2020 De coalitie dient een motie in die oproept de definitie die de gemeente Woudenberg hanteert m.b.t. sociale huurwoningen aan te passen. Een aanpassing die ervoor zorgt dat deze weer overeenkomt met de landelijk gebruikelijke definitie voor sociale huurwoningen. Wethouder Treep geeft aan dat de huidige Woudenbergse definitie door […]

Maximale geluidsnormen warmtepompen

Uit de raadsvergadering van 24 september 2020 Het CDA en de VVD roepen het college op om maximale geluidsnormen op te nemen voor warmtepompen en bij nieuwbouw- en ombouwprojecten de geluidsproductie van warmtepompen mee te nemen in de besprekingen met projectontwikkelaars en bouwers. Irene Houtsma van GBW geeft aan blij te zijn met de motie […]

Extra bedrijventerrein Woudenberg

Uit de raadsvergadering van 24 september 2020 De oppositie geeft middels een motie opdracht aan het college om op een zo kort mogelijke termijn een concreet plan op te stellen over waar het het in Woudenberg mogelijk is een nieuw bedrijventerrein te realiseren. Om dit plan vervolgens mee te nemen bij de bespreking van de […]

Irene Houtsma als voorzitter van de Raadscommissievergadering

Uit de raadsvergadering van 24 september 2020 Irene Houtsma wordt voorgedragen als 1 van de voorzitters van de Raadscommissievergadering. Dit wordt unaniem geaccepteerd door de Gemeenteraad en ook de burgemeester spreekt haar dank uit voor dit positieve initiatief vanuit GBW. Irene zal hierdoor gaan meedraaien in de poule van voorzitters van de Raadscommissievergaderingen.

Mooie start van belangrijk traject; Regionale Energie Strategie

Nederland moet energie besparen. We moeten van het gas af en in plaats daarvan op een duurzame manier energie opwekken. Daarom wordt het steeds belangrijker om op een duurzame manier energie op te wekken. En in 2050 zelfs helemaal. Dit staat in het Klimaatakkoord van het Kabinet. Om dit te bereiken is Nederland verdeeld in […]

N224 nog steviger op de agenda bij provincie

Uit de raadsvergadering van 24 september 2020 Michel Hardeman dient namens het CDA en de andere oppositiepartijen een motie in aangaande de N224. Onlangs is de gedeputeerde van de provincie met de omwonenden van de N224, de randweg die van Scherpenzeel naar Zeist loopt, in gesprek geweest over de verkeersintensiteit. Het CDA verzoekt het college […]

Presentatie van nieuwe meldingenapp Fixi

Uit de raadsvergadering van 24 september 2020. Direct bij aanvang start een presentatie vanuit het gemeentepersoneel over een nieuwe app. Met Fixi kunnen inwoners met een paar eenvoudige stappen meldingen maken in de openbare ruimte. Melding voorzien van tekst en foto wordt in behandeling genomen, waarna de status overzichtelijk en snel wordt teruggekoppeld. De eerste […]