Artikelen door Marco van de Hoef

Leden van GemeenteBelangen Woudenberg stellen kieslijst en verkiezingsprogramma vast

De kieslijst en het verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) werden vastgesteld tijdens de goedbezochte ledenvergadering van woensdag 22 november. Woensdag 21 maart 2018 zijn er in het hele land weer gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen maanden heeft GBW hard gewerkt aan het samenstellen van een mooie kieslijst en een goed verkiezingsprogramma, waarbij Woudenberg centraal staat. Tijdens de […]

Nieuwsbrief GemeenteBelangen mei 2017

Bestuurssamenstelling Wil Termaaten is na 9 jaar gestopt als bestuurslid van Gemeentebelangen Woudenberg. Wil blijft wel gewoon lid. Op de ledenvergadering van 22 maart 2017 heeft de voorzitter Annette van de Ham Wil bedankt haar jarenlange inzet vanaf 2008 als bestuurslid. Wil is kritisch meedenkend, en heeft een goed oog en oor in het dorp. […]

Media-framing of een misverstand..?

Het was niet te missen, de voorpagina van de Woudenberger van 28 maart liet er geen onduidelijkheid over bestaan: ‘College heeft raad misleid’ . Mijn eerste gedachten waren, dat kan niet waar zijn… Hoezo misleid, dat is namelijk nogal een bewering! Heb ik aan een andere vergadering deelgenomen was mijn volgende gedachte, maar nee, er […]

Vaststelling van het Bestemmingplan Griftdijk, en hoe het nu werkelijk zit!

Met verbazing en verbijstering lees ik “bestemmingsplan erdoor jassen” geschreven door Wils van der Steen geplaatst op 17-7 in het Lezersnieuws van De Woudenberger.nl (http://dewoudenberger.nl/deel-je-nieuws-artikel/bestemmingsplan-erdoor-jassen-142062) Hoe is het mogelijk dat Wils, die weet binnen welke mogelijkheden de gemeenteraad opereert zoiets opschrijft, en erger nog, het ook deelt via de Woudenberger Online? Voor het juiste beeld, […]

Algemene Beschouwingen 2016

Afgelopen dinsdag 21 juni hebben we in de raadscommissie de kadernota 2017-2020 behandeld. In de kadernota geven we de richting aan voor de begroting die we komend najaar behandelen. Zowel op financieel als op operationeel gebied. In de Algemene Beschouwingen die de fractie van GBW heeft geschreven gaan we verder in op voorstellen en beleid […]

Ledenvergadering GBW op 13 april 2016

Woensdag 13 april vindt de Algemene Ledenvergadering van GemeenteBelangen Woudenberg plaats. Heb jij ook interesse in de gemeentepolitiek en wil je kijken of GBW ook jouw partij is, of lijkt het je leuk om mee te praten over de nieuwste ontwikkelingen binnen ons dorp? Dan ben je van harte welkom om de ledenvergadering bij te […]

“Winkeliers zijn toch ook ondernemers”?

  Het is half juli 2015 als ik deze blog schrijf, het zomerreces is gestart, en ik kijk terug op het eerste half jaar politiek in Woudenberg. Een druk, maar wel een razend interessant eerste half jaar. De kadernota is als laatste stuk op de agenda voor de vakantie behandeld, en de algemene beschouwingen zijn […]

Algemene beschouwingen GBW naar aanleiding van de kadernota 2016-2019

Op dinsdag 23 juni 2015 is in de raadscommissie de kadernota 2016-2019 besproken. De kadernota is het financiële richtinggevend document voor de gemeenteraad vooruitlopend op te maken keuzes voor beleid en financiën bij de behandeling van de begroting in het najaar van 2015. Net als alle andere fracties in de gemeenteraad heeft de GBW fractie […]

Samen Woudenberg (Blog van Annette van der Ham, Voorzitter bestuur GBW)

“Samen Woudenberg” is een slogan die Gemeentebelangen Woudenberg in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen. Ook enkele andere partijen hadden iets van die strekking in hun partijprogramma. Een slogan die je op meerdere manieren kan uitleggen. Een daarvan is dat Woudenbergers veel samen doen. Dat is me de laatste weken weer enorm opgevallen. De avond vierdaagse, het […]