Artikelen door Marco van de Hoef

Terugblik 2022 – Blog van Peter van Schaik

Het jaar 2022 ligt weer bijna achter ons. Het is voor GBW een bewogen jaar geweest. Het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen was niet zoals we gehoopt hadden. Van vijf zetels terug naar vier, en daarmee niet de grootste partij van Woudenberg gebleven. Dit heeft er zoals bekend voor gezorgd dat we in de oppositie terecht […]

Fractie GemeenteBelangen Woudenberg ‘een dagje op de hei’

GBW is op 2 december 2022 weer een dagje “op de hei “geweest bij ons theehuis Eldorado. Lokaal doen wat lokaal kan, toch? We hebben als fractie weer een dagje kunnen sparren over het recente verleden, het heden maar vooral de toekomst van en voor Woudenberg. Dit alles onder leiding van bestuursvoorzitter Ronald de Snoo. […]

Afscheid wethouders Pieter, Marleen en Anita

Pieter de Kruif onderscheiden met de Gouden Speld. Op vrijdag 3 juni heeft Woudenberg afscheid genomen van wethouders Pieter de Kruif, Marleen Treep en Anita Vlam. Na 11, 4 en 4 jaar kregen Pieter, Marleen en Anita het afscheid dat ze verdienen. Marleen en Anita ontvingen uit handen van burgemeester Jansen de zilveren Woudenbergse speld. […]

Noodkreet aan minister Ollongren

Om maximale druk te blijven zetten op minister K. Ollongren (Binnenlandse zaken) om voor elkaar te krijgen dat er meer rijksgelden gaan naar (kleinere) gemeenten hebben GBW’s fractievoorzitter Marco van de Hoef en bestuursvoorzitter Ronald de Snoo de onderstaande (brand)brief naar de minister gestuurd. Wij hopen dat deze brief bijdraagt aan het uiteindelijke doel: herschikking […]

Nieuwe (partij)voorzitter voor GemeenteBelangen Woudenberg

Na ruim 8 jaar partijvoorzitter van GBW te zijn geweest, heeft Annette van der Ham, in de ledenvergadering van 4 december 2019 de bestuursvoorzittershamer overgedragen aan Ronald de Snoo (33). Annette heeft in de afgelopen 8 jaar met enthousiasme leiding gegeven aan het bestuur van GBW. Annette is een GBW’er in hart en nieren. In […]

Huizen in Woudenberg vraaggericht bouwen, of juist niet?

  Deze vraag stond centraal bij de behandeling van de Woonvisie 2019+ in januari 2019 in de gemeenteraad van Woudenberg.  Deze (aangenomen) woonvisie geeft een heldere kijk op welke type huizen we in Woudenberg de komende jaren gaan bouwen, voor welke doelgroep we gaan bouwen, huur- of koopwoningen, en wat mogen deze dan gaan kosten? […]

GBW stemt in met initiatiefvoorstel PvdA/GL inzake het hek rondom het Henschotermeer

Afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering is GBW bij monde van Wim Merkens akkoord gegaan met het initiatiefvoorstel van de PvdA/GL fractie inzake het eventueel kunnen verhogen van het geplaatste hek rondom het Henschotermeer. Door het aannemen van dit voorstel wordt voorkomen dat de exploitant van het Hens in afwachting op kaders in het Bestemmingsplan het […]