Artikelen door Peter van Schaik

Pieter, bedankt!

 De verkiezingen van maart 2022 liggen alweer even achter ons. GBW is niet meer de grootste partij. Wij kregen niet meer het initiatief om een nieuwe coalitie en college te vormen. De uitkomst is nu bekend. Er is een coalitie gevormd door de SGP, CDA en PvdAGL. Zij leveren dan ook de wethouders. Wat zijn […]

Hoe was 2021?

December is altijd een mooie maand om terug te kijken op 2021. Voor ons als GBW fractie belangrijk om te kijken welke resultaten we hebben behaald. 2021 stond o.a. in het teken van het verscherpte financiële toezicht van de provincie. De financiële situatie van Woudenberg heeft erg te lijden gehad onder taken die werden overgeheveld van […]

Column Peter van Schaik – een kijkje in de GBW-keuken

Wie had dat kunnen denken. Mijn eerste column als fractievoorzitter van GBW. Een aantal jaar geleden nog druk aan het werk binnen de overheid. Sinds mijn vervroegde pensionering in de gemeenteraad terecht gekomen en dan nu sinds medio september als fractievoorzitter. Niet verwacht dat ik zoveel energie zou krijgen van het politieke werk. Ik weet, […]

Nieuwe fractievoorzitter GBW

Zoals bekend heeft Marco van de Hoef al eerder aangegeven om zich na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 niet meer verkiesbaar te stellen voor GBW als raadslid. Ik kan me dat heel goed voorstellen na 4 raadsperiodes van in totaal 16 jaar. Wat mij betreft een gegund afscheid van de Woudenbergse politiek en een verlies […]

Afscheid Arno Vink, benoeming Karin Schipper namens GBW

Na middernacht, het was inmiddels 29 mei, werd er aan het einde van de heftige raadsvergadering afscheid genomen van een aantal raadsleden, waaronder GBW raadslid Arno Vink. Arno had de gelegenheid van de vele schorsingen gebruikt om een afscheidswoordje voor te bereiden. Hij vertelde dat hij de afgelopen 2 jaar als raadslid veel geleerd heeft. […]

GBW vraagt extra aandacht voor biodiversiteit

In de raadsvergadering van 28 mei 2020 werd een notitie besproken om het huidige duurzaamheidsbeleid van de gemeente Woudenberg te actualiseren. Dit beleid wordt gevoerd langs een drietal thema’s namelijk Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie. Irene Houtsma van GBW pleitte er bevlogen voor om het onderwerp Biodiversiteit als apart thema op te nemen en niet […]

Is afval nog wel afval?

Bij alle inwoners van Woudenberg is in de afgelopen maand de aanslag gemeentelijke belastingen weer op de mat gevallen. Afgelopen week ook nog de aanslag voor lediging van de grijze vuilcontainer. Helaas was het bedrag weer hoger dan de jaren hiervoor. Hoe komt dat nou? Het is vooral de afvalstoffenheffing die de kosten zo laat […]

Terugblik op mijn eerste jaar als raadslid

Het zomerreces zit er weer bijna op voor de gemeenteraad en het college. Mooi moment om eens terug te blikken op mijn eerste jaar als raadslid voor GemeenteBelangen Woudenberg. Mijn bijdragen Om te beginnen eens terugblikken op mijn bijdragen. Waar ben ik het eerste jaar druk mee geweest en welke initiatieven heb ik genomen? Dit […]

Een kijkje in de “keuken” van een (beginnend) gemeenteraadslid

Als beginnend raadslid wil ik jullie graag een kijkje in de keuken geven van wat er komt kijken voor de maandelijkse vergader cycli van de gemeenteraad en de voorbereidingen hierop. Ieder jaar in november ontvangen we als fracties een kalender-jaaroverzicht vanuit de gemeente met alle vastgestelde data voor de commissie vergaderingen, raadsvergaderingen in informatie- avonden*. […]