Artikelen door Peter van Schaik

Afscheid Arno Vink, benoeming Karin Schipper namens GBW

Na middernacht, het was inmiddels 29 mei, werd er aan het einde van de heftige raadsvergadering afscheid genomen van een aantal raadsleden, waaronder GBW raadslid Arno Vink. Arno had de gelegenheid van de vele schorsingen gebruikt om een afscheidswoordje voor te bereiden. Hij vertelde dat hij de afgelopen 2 jaar als raadslid veel geleerd heeft. […]

GBW vraagt extra aandacht voor biodiversiteit

In de raadsvergadering van 28 mei 2020 werd een notitie besproken om het huidige duurzaamheidsbeleid van de gemeente Woudenberg te actualiseren. Dit beleid wordt gevoerd langs een drietal thema’s namelijk Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie. Irene Houtsma van GBW pleitte er bevlogen voor om het onderwerp Biodiversiteit als apart thema op te nemen en niet […]

Is afval nog wel afval?

Bij alle inwoners van Woudenberg is in de afgelopen maand de aanslag gemeentelijke belastingen weer op de mat gevallen. Afgelopen week ook nog de aanslag voor lediging van de grijze vuilcontainer. Helaas was het bedrag weer hoger dan de jaren hiervoor. Hoe komt dat nou? Het is vooral de afvalstoffenheffing die de kosten zo laat […]

Terugblik op mijn eerste jaar als raadslid

Het zomerreces zit er weer bijna op voor de gemeenteraad en het college. Mooi moment om eens terug te blikken op mijn eerste jaar als raadslid voor GemeenteBelangen Woudenberg. Mijn bijdragen Om te beginnen eens terugblikken op mijn bijdragen. Waar ben ik het eerste jaar druk mee geweest en welke initiatieven heb ik genomen? Dit […]

Een kijkje in de “keuken” van een (beginnend) gemeenteraadslid

Als beginnend raadslid wil ik jullie graag een kijkje in de keuken geven van wat er komt kijken voor de maandelijkse vergader cycli van de gemeenteraad en de voorbereidingen hierop. Ieder jaar in november ontvangen we als fracties een kalender-jaaroverzicht vanuit de gemeente met alle vastgestelde data voor de commissie vergaderingen, raadsvergaderingen in informatie- avonden*. […]

Uitslag 8-7

  Nee, we hebben het hier niet om een voetbal of korfbal uitslag. Het gaat hier over de stemverhouding bij het vaststellen van de Woonvisie 2019+ in de gemeenteraad van 24 januari jl. Deze uitslag komt wel vaker voor in de Woudenbergse gemeenteraad bij de behandeling van, voor onze mooie gemeente,  belangrijke dossiers. In dit […]

Een beginnend raadslid.

Ja, je moet wat als je graag zitting wilt nemen in de gemeenteraad. Na mijn kandidaatstelling voor de gemeenteraad, ben ik het laatste half jaar voor de verkiezingen alle fractievergaderingen, commissievergaderingen en de raadsvergaderingen gaan bezoeken. Kennis opsnuiven heet dat. Ook heb ik diverse workshops en voorlichtingsavonden bezocht. Deze werden georganiseerd door de griffiers binnen de […]