Artikelen door Erik ter Maaten

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp

  Op Facebook zien we dat gesproken wordt over de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp, welke op 1 januari van €5 euro naar €10 per uur gaat. We verduidelijken in dit bericht graag waarom en hoe hiervoor is gekozen. De afgelopen jaren is binnen de zorg een groot aantal extra taken vanuit het Rijk overgekomen […]

Agenda – Raadscommissievergadering 13 oktober 2015

Dinsdag 13 oktober om 20:00u staat er weer een Raadscommissievergadering op het programma! Met de overige fracties buigen we ons onder andere over de Beleidsbegroting van 2016 – 2019. Deze begroting legt een financieel fundament voor de komende vier jaar. Bekijk hieronder de volledige agenda en zet de vergadering vast in je agenda om eens een […]

Agenda – Raadsvergadering 9 juli 2015

Vanavond vindt de laatste Raadsvergadering voor het zomerreces (vakantie voor de gemeenteraad) plaats. Op de agenda staat onder andere de vaststelling van de Kadernota 2016-2019. Dit is een document waarin de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor de komende jaren worden aangegeven. Bekijk hieronder de volledige agenda.

Agenda – Commissievergadering 12 mei 2015

Dinsdag de 12e vindt de Raadscommissievergadering van mei plaats. Bekijk de volledige agenda om te zien welke punten we bespreken. Interessante zaken gezien? Zorg dat je morgen om 20:00u op de publieke tribune zit voor de vragen en opmerkingen van alle fracties. Uiteraard kun je ons ook input meegeven door je reacties achter te laten […]