Artikelen door Annette van der Ham

Overschrijding voorziening Nijverheidsweg

Op de agenda van de raad van 22 april stond ook de 3e herziening van de grondexploitatie (GREX) van de Nijverheidsweg. Er is helaas sprake van een forse tegenvaller van €677.000 door onder andere onvoorziene saneringskosten van vervuilde grond.  In het vertrouwelijke deel van de commissie van 6 april heeft GBW de nodige vragen gesteld […]

Kredietvoorstel voor verkenningsfase Woudenberg Zuid-Oost

Het raadsvoorstel vraagt de raad in te stemmen om €115.000 krediet als dekking voor de verkenningsfase Woudenberg Zuid Oost te verstrekken. Waarbij het gevraagde krediet gedekt wordt uit de algemene reserve grondbedrijf, en daarmee dus niet direct ten laste komt van de begroting. Fractievoorzitter Marco van de Hoef geeft aan in eerste termijn: “GBW is […]

Centrumplan, drukte verkeer N224 en woninginbraken: de raadsvergadering van 28 januari

De digitale raadsvergadering van 28 februari 2021 werd een kortere vergadering dan verwacht. Burgermeester Cnossen kon nog zelfs voor de ingang van de avondklok binnen zijn, zoals ze zelf aangaf bij de sluiting van de vergadering. Raadvoorstellen inzake gebied Kostverloren uitgesteld Reden hiervan was dat de raadsvoorstellen ‘inspiratiegids gebied Kostverloren’ en het ‘voorstel voor de […]

Een bezuinigingsdialoog met de samenleving

Het tekort in de begroting van de gemeente Woudenberg in 2021 wordt grotendeels veroorzaakt door de uitgaven in het Sociaal Domein en daar moet ook de grootste bezuiniging gevonden worden. De dialoog hierover kan helpen de inrichting te verbeteren en het transformatieproces af te ronden. Naast het sociaal domein valt ook sport, cultuur en ons […]

Begroting met forse bezuinigingsopdracht door raad vastgesteld

Op donderdagavond 29 oktober vond de gemeenteraadsvergadering plaats waarin de begroting 2021 en de meerjaren begroting 2022-2024 werd behandeld. Er werd voorafgaand aan deze besluitvormende vergadering al twee avonden gedebatteerd over deze begroting en dan vooral over de bezuinigingsvoorstellen. Hierdoor spitste deze laatste avond zich vooral toe op een beperkt aantal onderwerpen. Namelijk het onderwerp […]

Beleidskader Sociaal Domein unaniem aangenomen door de Raad

Op de agenda van de raadsvergadering van 21 februari stond het beleidskader Sociaal Domein 2019 – 2022. Namens GBW sprak Irene Houtsma in en complimenteerde het college over de compacte overzichtelijke nota, die meerdere gemeentelijke beleidsdocumenten vervangt en waarin een integrale visie op het sociaal domein wordt gegeven. Positieve gezondheid De rode draad in de […]

GBW pleit voor gebruik van de BuitenBeter app

Tijdens de raadsvergadering van 21 februari jl. verzocht GBW’er Peter van Schaik het college via de zogenaamde “motie vreemd aan de orde van de dag” om te onderzoeken of het gebruik van de BuitenBeter app een aanvulling kan zijn op de gemeentelijke dienstverlening. Met de zeer gebruikersvriendelijke BuitenBeter app kunnen problemen snel en gemakkelijk bij […]

GBW vraagt aandacht voor de elektrische laadpalen

In de raadsvergadering van donderdag 21 februari 2019 vroeg Peter van Schaik aandacht voor de elektrische laadpalen in Woudenberg. Elektrisch rijden staat volop in de spotlight. De overheid heeft torenhoge ambities (in 2030 alleen nog maar elektrische auto nieuw in de verkoop) en als je de media volgt, zou je zo maar tot de conclusie […]

Ladies-Evening GBW

Woensdagavond 31 oktober werd de eerste GBW ladies-evening gehouden. Irene vertelde over haar ervaringen als raadslid. Wat komt in de raad aan de orde, hoe werkt het in de fractie en wat doe je verder nog als raadslid. Daarna werd verder gediscussieerd over een aantal onderwerpen. De hoofdlijn van de begroting werd besproken. Per jaar […]