Artikelen door GemeenteBelangen Woudenberg

‘Henschotermeer klaar voor de toekomst’, Fractie GBW blij met resultaat van jaren ‘touwtrekken.

Donderdag 21 maart 2024 was een belangrijke dag voor de toekomst van het Henschotermeer. Tijdens de eerder gehouden commissievergadering, maar zeker ook tijdens de raadsvergadering, bleek hoeveel mensen zich bekommeren om dit uniek stukje Woudenberg. En terecht. Zoals we hebben aangegeven tijdens de commissievergadering hechten wij als GBW-fractie veel waarde aan een betrouwbare overheid. Dit […]

GemeenteBelangen Woudenberg lanceert jeugdafdeling

Met trots kondigt Gemeentebelangen Woudenberg (GBW) de oprichting van haar nieuwe jeugdafdeling aan. Hiermee wil de partij de stem van jongeren in de lokale politiek versterken. Dit initiatief is het antwoord op de groeiende behoefte om jongeren actief bij de gemeentelijke besluitvorming te betrekken en ervoor te zorgen dat hun belangen vertegenwoordigd worden. De oprichting […]

Een dorpshart waar men heen wil

Een dorpshart met winkels voor de boodschappen, kleding en accessoires. Plekjes om te dineren, te snacken en te genieten van een ijsje. Kroegen waar jong en oud in het weekend welkom zijn om een biertje te nuttigen en de zorgen van de week achter zich te laten. Dit klinkt als een normaal dorp, als Woudenberg. […]

GemeenteBelangen Woudenberg eert haar leden

WOUDENBERG Woensdag 23 november 2022 was het voor twee leden van GemeenteBelangen Woudenberg een bijzondere avond. Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering stond als eerste punt het benoemen van twee leden tot ereleden van de vereniging. Na het vaststellen van de agenda was het voorzitter Ronald de Snoo die de vergadering voorstelde om Pieter […]

Ondernemers maken en houden Woudenberg vitaal.

De komende jaren is het oplossen van het tekort aan woningen en bedrijventerrein één van de hoofdthema’s in de provincie Utrecht. Ook in Woudenberg zijn dit een belangrijk thema’s. De afgelopen jaren zijn we hier al hard mee aan de slag gegaan. De komende periode moet wat mij betreft op deze thema’s echt de focus […]

Bereikt in 4 jaar, speerpunten komende 4 jaar

Dit zijn de speerpunten voor de komende 4 jaar: Behoud en realisatie van goede sportaccommodaties; Voldoende woningen voor iedereen (jong en oud); De openbare bibliotheek is een onmisbare schakel en hoort in Woudenberg; Een veilige leefomgeving met voldoende groen, biodiversiteit en speelvoorzieningen; Een gezellig en levendig compact dorpshart waar je wilt zijn; Veilige N224/N226 en […]

Stem 100% lokaal op 14, 15 en 16 maart

‘Waarom is een stem op de lokale politieke partij als GBW belangrijk? Redenen zijn er genoeg. Ik verwacht dat niet iedereen gelijk GBW gaat stemmen, maar lees, om wel overtuigd te worden, dan het onderzoek van EenVandaag naar het stemgedrag bij verkiezingen voor de gemeenteraad’.  Deze week publiceerde EenVandaag een onderzoek over gemeenteraadsverkiezingen. In totaal […]

GBW-kandidaat: Peter van Schaik

Ik ben Peter van Schaik, 67 jaar en woon samen met mijn vrouw nu 14 jaar in Woudenberg.   Ondanks dat ik al 4 jaar namens GBW in de raad gezeten heb, stel ik me graag (opnieuw) voor. Ik heb ruim 43 jaar gewerkt bij het ministerie van Financiën en sinds 2018 ben ik met […]

De plannen voor het Henschotermeer: Het standpunt van GBW.

De ontwikkelingsplannen voor het Henschotermeer zijn nog niet definitief ingediend. Toch vinden we het als GBW goed om ons standpunt over deze beoogde plannen nu al duidelijk uit te dragen. In gesprekken met Woudenbergers krijgen we hier namelijk regelmatig vragen over. Wat vindt GBW acceptabel in de conceptplannen en wat is volgens GBW juist niet […]