GemeenteBelangen Woudenberg is een ANBI-instelling. Dat betekent dat de belastingdienst GemeenteBelangen Woudenberg erkent als een goed doel.

Hieronder volgt een overzicht van de gegevens die GemeenteBelangen Woudenberg als ANBI dient te publiceren op de website. Door op een hyperlink te klikken open je de betreffende pagina.


Naam:
GemeenteBelangen Woudenberg

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN):
009232412

Contactgegevens:
Zie Contact

Bestuursleden:
Zie Bestuur

Beleidsplan:
Partijprogramma 2018-2022

Beloningsbeleid:
De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. De partij heeft niemand in dienst.

Doelstelling:
De vereniging heeft ten doel als een plaatselijke politieke groepering er voor te ijveren, dat:

  1. Zoveel mogelijk burgers effectief deel hebben aan de politieke- en maatschappelijke besluitvorming;
  2. De besluitvorming plaatsvindt na onbevooroordeelde afweging van alle ter zake doende feiten en vooruitzichten;
  3. Bij de besluitvorming aan de gevolgen op lange termijn een groot gewicht wordt toegekend;
  4. Het maatschappelijk welzijn van alle inwoners van de gemeente Woudenberg te waarborgen en te bevorderen.

Uitgevoerde activiteiten:
Zie onze nieuwsberichten en social media zoals Facebook en Twitter.

Financiële verantwoording:

 

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017