Motie vreemd aan de orde van de dag: Uitbreiding vlaggenprotocol gemeente Woudenberg

Op donderdag 23 februari is op initiatief van GBW het Woudenbergse vlaggenprotocol aangepast. Deze aanpassing betreft een verruiming van het aantal vlaggen dat in de vlaggenmasten voor ons gemeentehuis gehesen kan worden.

De belangrijkste aanpassing is het iedere dag hijsen van de Nederlandse driekleur, de Woudenbergse vlag en de Veteranenvlag op Veteranendag. Onderstaande motie, ingediend door fractievoorzitter Peter van Schaik namens de fractie van GBW werd unaniem aangenomen:

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Raadsvergadering van : 23-2-2023

Onderwerp : Uitbreiding vlaggenprotocol gemeente Woudenberg

Ondergetekende,

Stelt de raad de volgende motie voor:

De raad van de gemeente Woudenberg:

Overwegende dat;

 • –  de Algemene vlaginstructie van de Rijksoverheid de basis is voor het vlaggenprotocol;
 • –  de Nederlandse driekleur de Nederlandse waarden symboliseert;
 • –  dat de Nederlandse vlag op alle dagen van het jaar mag uithangen; –
 • –  de gemeenten de door de overheid opgestelde algemene vlaginstructie moet volgen;
 • –  de Nederlandse vlag op dit moment alleen wordt gehesen op speciale dagen volgens de algemene vlaginstructie;
 • –  dat het de gewoonte is om de Nederlandse vlag niet te laten hangen tussen zonsondergang en zonsopkomst;
 • –  de Nederlandse vlag wel s’ nachts mag blijven hangen wanneer deze verlicht is;

 

Voorts overwegende dat;

 • –  wij als gemeente een Woudenbergse vlag hebben;
 • –  deze vlag op 27 juni 1957 bij raadsbesluit door de gemeente is aangenomen;
 • –  de kleuren van de vlag gelijk zijn aan de gebruikte kleuren in het wapen van Woudenberg;
 • –  wij als gemeente trots zijn op deze vlag;
 • deze vlag te weinig zichtbaar is binnen onze gemeente en er ook geen vaste regels zijn wanneer de vlag gehesen wordt

 

Tot slot overwegende;

 • –  Nederland ieder jaar op een zaterdag rond 29 juni haar meer dan 100.000 veteranen bedankt op de Nederlandse  Veteranendag;
 • –  de Veteranenvlag in Woudenberg niet door de gemeente wordt gehesen;
 • –  onze veteranen grote verdiensten voor Nederland hebben geleverd;
 • –  de veteranenvlag sinds 2020 officiel door de overheid wordt erkend;
 • –  het hijsen van de veteranenvlag erkenning en waardering geeft aan de veteranen;

 

Als er meerdere vlaggen worden gebruikt dan heeft de Nederlanse vlag altijd een ereplaats, deze is vooraan links vanuit het publiek gezien;

Stelt voor:

 • –  De Nederlandse vlag 24 uur per dag te hangen in de eerste beschikbare vlaggenmast voor het gemeentehuis;
 • –  De Woudenbergse vlag 24 uur per dag te hangen in de tweede beschikbare vlaggenmast voor het gemeentehuis;
 • –  ;De Veteranenvlag jaarlijks op de Veteranendag te hijsen in de tweede vlaggenmast, zodat deze naast de Nederlandse vlag wappert.

Woudenberg, 23 februari 2023
De heer P. van Schaik, fractievoorzitter GBW

Voor meer informatie kijk op de website van de gemeente Woudenberg

 

Vliegroute boven Woudenberg?

Column van Peter van Schaik, fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een vierde (aan)vliegroute voor passagiers- en vrachttoestellen over Gelderland en Utrecht richting Schiphol aan gaan wijzen.

Het ministerie meent dat vanwege het drukke luchtruim boven Nederland het nodig is om een nieuwe indeling te maken. De oefengebieden voor Defensie worden gecentreerd in het Noorden, en het idee is om passagiers en vrachtvliegtuigen minder om te laten vliegen. Dat zou de uitstoot van schadelijke stoffen moeten verminderen en brandstof moeten besparen.

Over de exacte vliegroute blijft het ministerie nog vaag. De verwachting is dat in 2025/2026 de nieuwe route gepubliceerd zal worden.

Er is een actiegroep die een kaartje heeft gemaakt van een mogelijke route. Zij gaan uit van een denkbeeldig punt in de lucht ergens rond Rhenen of Scherpenzeel, om vervolgens over de Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg via Zeist, of Bilthoven, naar Schiphol te vliegen. Of het klopt om een rechte liniaal over de plattegrond van Nederland als uitgangspunt te nemen is nog maar de vraag, want er zijn ook speculaties over een knik in de vliegroute.

Het zou dus kunnen dat er een “snelweg”  boven de provincie Utrecht komt, waar naar verwachting 120 vliegtuigen per dag over komen vliegen. Elke 7-8 minuten een vliegtuig. De vlieghoogte zal circa 2100-2300 meter bedragen.

Bewoners op en naast de vliegroute zullen last krijgen van deze extra vliegtuigen. Aan ieder naderingspunt is een ovaalvormig wachtgebied verbonden. Hier zal rondjes worden gevlogen als Schiphol te druk is,  of als er problemen zijn.

We lopen het risico dat we méér hinder krijgen, qua geluid en qua uitstoot van kankerverwekkende stoffen, CO2, stikstofverbindingen en andere broeikasgassen. Ook voor de kwetsbare natuur in onze omgeving, waar de vliegtuigen over zullen vliegen, is dit schadelijk.

Het is de bedoeling dat het ontwerp van de vliegroute dit jaar start. Er gaat nog beperkte participatie in deelprojecten plaatsvinden.. Onduidelijk is,  waar het stijgende verkeer gaat vliegen. Ook hier wil men gaan werken met vaste routes.

Er zijn al een aantal actiegroepen opgericht die druk doende zijn om dit onder de aandacht te brengen.

 Volgens RTV-Utrecht is de provincie Utrecht fel tegen de vierde aanvliegroute. In maart 2021 diende de provincie samen met de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, De Ronde Venen, Eemnes, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden en Woudenberg een zienswijze in. Daarbij pleiten ze voor een vlieghoogte van 3000 meter, en het in acht nemen van kwetsbare natuurgebieden.

Zie voor meer informatie onder andere de website van RTV Utrecht: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3544204/ruim-14000-handtekeningen-ingezameld-tegen-vliegroute-over-provincie

Als GBW blijven wij alert op de ontwikkelingen.  We houden Woudenberg op de “ hoogte” .

 

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

Lokale partijen bundelen krachten voor het waterschap

Via Lokaal Waterbeheer (lijst 7) hebben bijna alle gemeentelijke lokale partijen in het gebied van het waterschap Vallei en Veluwe de krachten gebundeld. Op de kandidatenlijst voor de komende waterschap verkiezingen van 15 maart zijn de meeste gemeenten in het gebied van het waterschap vertegenwoordigd.

“De waterschappen zijn door allerlei fusies zo groot geworden dat lokale aspecten dreigen onder te sneeuwen” volgens Peter van Schaik, fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg en kandidaat voor het waterschap namens Lokaal Waterbeheer en afgevaardigde namens GBW.

“Neem alleen al de enorme verschillen in waterbeheer in de Gelderse Vallei en de Veluwe. De ontwikkelingen rond de Grebbedijk zullen in Wageningen, Veenendaal en Amersfoort anders gevolgd worden dan bijvoorbeeld in Apeldoorn. Op de Veluwe spelen weer heel andere zaken. Te denken valt dan aan de droogte of de extreme wateroverlast”.

Binnen die gebieden kijkt Lokaal Waterbeheer ook goed naar die verschillende behoeften. Een ander groot voordeel van de bundeling van de krachten is dat de kandidaten van Lokaal Waterbeheer niet door landelijke partijen worden aangestuurd. Alle kandidaten hebben maximaal oog voor de specifieke behoeften in het eigen lokale gebied en staan voor een praktische en onafhankelijke aanpak, dichtbij.

Communicatie

 De klimaatveranderingen maken het werk van een waterschap nog belangrijker: hoe houden we in droge tijden het water langer vast en hoe zorgen we ervoor dat bij heftige regenval het water toch snel wordt afgevoerd. Iedereen, boer en burger, heeft belang bij veilige dijken, droge voeten en schoon oppervlaktewater.

De partij Lokaal Waterbeheer staat daarvoor! Lokaal Waterbeheer wil ook geen belastingverhogingen behalve trendmatige en wil een betere voorlichting op lokaal niveau. Het waterschap moet nog meer naar buiten treden en frequent communiceren met inwoners van het waterschapsgebied. Ook moet het waterschap niet meer zelf grote en onbetaalbare projecten beginnen.

GemeenteBelangen Woudenberg en U26 Gemeenten zorgt voor verbinding met het provinciebestuur.

Eerder waren de provinciale verkiezingen voor GBW niet de spannendste. Als lokale politieke partij waren er niet heel veel connecties met én in het provinciebestuur. Vanaf vandaag is dat helemaal anders voor GemeenteBelangen Woudenberg. GBW heeft zich vol overtuiging aangesloten bij de provinciale partij U26 Gemeenten. Een partij die alleen maar bestaat uit vertegenwoordigers van lokale politieke partijen uit diverse gemeenten in onze provincie.

Positie van de lokale politiek op provinciaal niveau

Peter van Schaik, fractievoorzitter van GBW, heeft op de nieuwe lokale omroep XON een interview gehouden waarin hij uitlegt waarom GBW zich heeft aangesloten bij U26 gemeenten. Peter is helder en duidelijk in zijn uitleg en roept Woudenbergse GBW stemmers op om tijdens de provinciale verkiezingen te stemmen op U26 Gemeenten. Juist omdat U26 de positie van de lokale politiek op provinciaal niveau versterkt. Voor het interview met Peter op XON klik op deze link: https://youtu.be/b4qTqkLMiFY

U26 gemeenten

U26 is een provinciale partij die opgericht is in december 2018. De leden bestaan uit onafhankelijke lokale politieke partijen van gemeenten binnen de provincie Utrecht. Eigen identiteit van de lokale partijen staat voorop. Binnen het platform wordt grensoverschrijdend samengewerkt, ondersteuning gegeven en wordt er kennis met elkaar gedeeld. Er zijn uiteraard verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten.

Juist in de overeenkomsten ligt volgens Peter van Schaik de kracht van U26 Gemeenten. Lokale politiek naar de provincie brengen en op provinciaal niveau doorpakken. Wil je meer weten over U26 en de speerpunten voor de verkiezingen op 15 maart a.s.? Kijk dan op de website van U26 Gemeenten: https://u26gemeenten.nl/speerpunten-van-u26-gemeenten/