GemeenteBelangen Woudenberg sluit zich aan bij U26 Gemeenten

Lokale politiek verankert in de provinciale staten van Utrecht.

 GBW sluit zich aan bij U26 Gemeenten. Deze provinciale partij bestaat uit onafhankelijke lokale politieke partijen van gemeenten binnen de provincie Utrecht. GBW heeft zo directe toegang tot de provinciale politiek en invloed op de toekomst van onze mooie provincie. Het platform neemt besluiten vanuit regiopolitiek en legt de besluitvorming hiermee bij de laagste bestuurslaag, dichtbij de inwoners.

Binnen het platform wordt grensoverschrijdend samengewerkt en kennis met elkaar gedeeld. Er zijn uiteraard verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten. De eigen identiteit van de lokale partijen staat voorop.

Peter van Schaik, fractievoorzitter van GBW, is blij met de samenwerking: “Op lokaal niveau spelen veel zaken waarbij de provincie een grote rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan de problemen met de N224 en N226, de uitdagingen op de (Woudenbergse) woningmarkt, de energiestrategie (RES) en de bereikbaarheid van onze gemeente. We versterken met de Woudenbergse deelname aan U26 onze positie richting de provincie.”

 U26 verwacht na de verkiezingen met 2 of 3 zetels plaats te nemen in de Provincie. De kieslijst bestaat uit diverse betrokken vertegenwoordigers die op zowel lokaal als provinciaal niveau weten wat er speelt in de regio.

“Twee GBW-leden, Björn de Jong (15) en Peter van Schaik (8), staan ook op de kieslijst van U26. We roepen iedereen dan ook op om op 15 maart tijdens de Provinciale Staten verkiezingen je stem uit te brengen op U26. Op deze manier brengen we de lokale politiek naar de provincie” Aldus Peter van Schaik.

U26 is op haar beurt aangesloten bij Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL). Dit zorgt voor een directe ingang op landelijk niveau.

Andere deelnemende lokale partijen in U26 zijn:

  • Dorpsbelang Eemnes
  • Nu
  • Lokaal de Bilt
  • BHV Lokaal (Utrechtse Heuvelrug)
  • PRO Veenendaal
  • Lijst van der Does
  • Nieuw Democratisch Zeist
  • Rhenens Belang

Voor meer informatie over U26, de speerpunten en visie van deze lokale provinciale partij kijk op de website: https://u26gemeenten.nl/ of neem contact op met Peter van Schaik, fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg.

Wat goed is, is goed!

Column van Peter van Schaik, fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

De jaarwisseling in Woudenberg is gelukkig goed verlopen. Blij met de inzet van alle betrokkenen om dit te bereiken! Ik durf de conclusie wel aan dat vooral het tentfeest ervoor heeft gezorgd dat oud en nieuw niet uit de hand gelopen is. Hulde!

2022 is voor GBW een bewogen jaar geweest. Het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen was niet zoals we gehoopt hadden. Dit heeft ertoe geleid dat we in de oppositie zijn terecht gekomen.

We zijn na de verkiezingen gestart met, op mijzelf na, een nieuwe fractie (Jaap Westenberg, Sylvia den Herder en Björn de Jong). Allemaal vol ambitie en energie.

Toch was het best even wennen! Nieuwe fractieleden en een andere (oppositie)rol dan ik gewend was de afgelopen 4 jaar.

Het is fijn om de nieuwe fractieleden op weg te mogen helpen in alle vergaderregels en gewoontes die er zijn. Dat zijn er niet weinig en is best lastig. Een paar voorbeelden; een interruptie mag alleen een korte vraag zijn en geen opmerking. Altijd spreken via de voorzitter en niet onderling in gesprek gaan. Tijdens de vergadering mag je geen technische vragen stellen, want deze moeten eerder schriftelijk ingediend worden.

Door deze regels komt het in de raad vaak niet tot een echt debat. Het is alleen een uitwisseling van standpunten. Je moet dus echt goed je best doen om anderen van je standpunt te overtuigen.

De samenwerking met de andere fracties in de raad gaat gelukkig goed. Ook bij andere fracties zijn enkele nieuwe gezichten. Er ontstaan alweer samenwerkingsverbanden op onderdelen, zowel met de andere oppositiepartijen, maar ook met coalitiepartijen. Het motto voor GBW is “wat goed is, is goed”.

Tijdens onze laatste heisessie in december met de fractie hebben we afspraken gemaakt over de doelen die we gesteld hebben tot het zomerreces. We zoeken daarbij naar onderscheiding. We willen ons niet laten leiden door de agenda van het college, maar we komen zelf met “initiatiefvoorstellen” die dan op de agenda geplaatst moeten worden.

Ons eerste initiatiefvoorstel, in februari, zal gaan over uitbreiding van het gemeentelijke vlaggenprotocol. Wij willen o.a. dat de Woudenbergse vlag voor het gemeentehuis wordt gehesen, maar ook de Veteranenvlag op Veteranendag. We gaan het zien of we hiervoor voldoende steun krijgen.

Ik heb net mijn agenda voor 2023 weer gevuld met de nu bekende vergaderdata. Dat zijn er tot nu toe 70. We gaan ons dus niet vervelen. Ik krijg er nog steeds energie van en dat houdt een mens jong.

Afsluitend wens ik iedereen nog het allerbeste voor 2023. Maak er een mooi jaar van.

 

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg.

(de hele column van Peter is ook te lezen op de website van Let Op Woudenberg.