GemeenteBelangen Wandeling door Woudenberg

Met de gemeenteraad verkiezingen van woensdag 16 maart 2022 voor de boeg gaat de fractie van GBW graag in gesprek met Woudenbergers. 

Peter van Schaik, fractievoorzitter van GBW geeft aan: ‘Vaak zitten er hele goede ideeën bij inwoners die we graag willen horen en mee aan de slag willen als die ideeën haalbaar zijn. Samen met jullie, als betrokken Woudenbergers, om die ideeën op te halen, willen we gaan wandelen door ons mooie dorp.

We starten op het Poortplein en eindigen uiteindelijk bij De Camp voor een lekker kopje koffie. We gaan twee wandelingen organiseren. Eén op zaterdag 9 oktober en één op woensdag 13 oktober. Op beide dagen gaan we starten om 13.00 uur op het Poortplein. In ongeveer 1,5 uur wandelen we dan samen naar De Camp terwijl we ideeën met elkaar uitwisselen. GBW zal de bruikbare ideeën oppakken en opnemen in het GBW-verkiezingsprogramma’.

Wil je op één of wellicht beide dagen meewandelen, en meedenken, geef je dan op door een mailtje te sturen naar fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl. Je kunt uiteraard ook gewoon naar het Poortplein komen de 9e of de 13e oktober. GemeenteBelangen Woudenberg kijkt uit naar jouw deelname aan onze wandeltocht en de ideeën die je hebt. Heel graag tot 9 of 13 oktober, 13.00 uur op het Poortplein.

Statement coalitiepartijen GBW, CU en VVD: geen onderzoek naar zondagsopenstelling in 2021

De coalitiepartijen GBW, CU en VVD hebben besloten om af te zien van een onderzoek naar de zondag openstelling van winkels in Woudenberg dat we in deze raadsperiode zouden laten uitvoeren. Het onderzoek moest uitwijzen in hoeverre de wens, nut en noodzaak leeft bij Woudenbergse inwoners, ondernemers en andere betrokkenen naar winkelopenstelling op zondag in Woudenberg. 

Als coalitiepartijen vinden wij het niet goed uit te leggen aan de Woudenbergers om de gemeentelijke financiën op dit moment te belasten met de kosten voor een dergelijk onderzoek. Inwoners, verenigingen en stichtingen krijgen bij de lopende bezuinigingen al te maken met bezuinigingen, hogere kosten of minder voorzieningen. Uiteraard zouden de kosten voor een onderzoek weliswaar incidenteel van aard zijn, maar toch is het voor ons op dit moment niet uit te leggen aan de Woudenbergers.

De kosten van een representatief onderzoek, via een onafhankelijk onderzoeksbureau zouden ongeveer € 9.000 euro bedragen;

Daarbij komen nog de kosten van de externe krachten die de Gemeente Woudenberg moet inhuren om het proces te begeleiden. De ambtelijke druk laat het niet toe dit met de bestaande bezetting te doen; 

Er is nagedacht over een goedkoper en alleen online-onderzoek. Kosten hiervan ca. € 4.000. Echter, zo hebben wij van het onderzoeksbureau meegekregen, een onlineonderzoek met een open link wordt niet gezien als representatief en manipulatie van de resultaten is niet uitgesloten. Dit goedkopere onderzoek wordt derhalve ook ontraden door deze onderzoeks-deskundigen;

De coalitiepartijen stellen zich op het standpunt dat het aan de nieuw te vormen coalitie is om afspraken te maken over een mogelijke zondagsopenstelling.

 

Namens de coalitie

Peter van Schaik, fractievoorzitter GBW
Elli van Oosterom, fractievoorzitter CU
Jhony Stalman, fractievoorzitter VVD

Nieuwe fractievoorzitter GBW

Zoals bekend heeft Marco van de Hoef al eerder aangegeven om zich na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 niet meer verkiesbaar te stellen voor GBW als raadslid. Ik kan me dat heel goed voorstellen na 4 raadsperiodes van in totaal 16 jaar. Wat mij betreft een gegund afscheid van de Woudenbergse politiek en een verlies voor GBW en de fractie. Ik zit zelf pas in mijn 1e raadsperiode, maar ik heb al wel een goed beeld hoeveel tijd en energie het raadslidmaatschap kost en daarbij ook nog de rol van fractievoorzitter.

Binnen de fractie hebben we uiteraard het aanstaande vertrek van Marco besproken, maar ook het gegeven dat we dus op zoek moeten naar een nieuwe fractievoorzitter. Na de verkiezingen in maart 2022 is het de nieuwe fractie die dan een nieuwe fractievoorzitter kiest.

In juli j.l. heb ik bij Marco aangegeven wel belangstelling te hebben om zijn rol als fractievoorzitter in deze raadsperiode nog over te nemen. Ik ben als één van de weinige raadsleden al gepensioneerd, dus naast mijn andere hobby (racefiets) voldoende tijd om te besteden aan de gemeenteraad en deze nieuwe rol.

Na een aantal gesprekken met Marco en bespreking binnen de fractie, hebben we als fractie besloten dat ik per direct de taken als fractievoorzitter van Marco overneem. Het geeft mij de mogelijkheid om het fractievoorzitterschap te ervaren, te leren en te kijken of het mij en mijn omgeving bevalt. Ook voor de continuïteit in de fractie is dit belangrijk. Marco blijft voor mij als “sidekick” aanwezig en kan mij bij eventuele problemen voorzien van adviezen.

Na deze raadsperiode heb ik dan een goede indruk van het fractievoorzitterschap en kan ik bij de nieuwe fractie aangeven of ik verder zou willen als fractievoorzitter, of juist niet. De komende tijd zal het leren en de nieuwe fractie beslist uiteindelijk.

Ik heb in Marco natuurlijk een moeilijk te evenaren voorbeeld. Je zou zeggen, het kan alleen maar slechter óf beter. Uiteraard is mijn ambitie om het gelijkwaardig of beter te doen. Ik ga het in ieder geval op mijn eigen manier doen en we gaan meemaken hoe dat bij iedereen valt. Ik heb daarbij natuurlijk ook de steun nodig van de fractie. Maar dat gaat ongetwijfeld goed komen. Daar ben ik van overtuigd.

We zijn momenteel druk bezig met het schrijven met ons verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026. Daarover later meer. Rest mij om Marco te bedanken voor zijn inzet in de fractie de afgelopen bijna 16 jaar. Hebben jullie vragen of opmerkingen? Ik ben bereikbaar via het mailadres p.vanschaik@woudenberg.nl

Met politieke groet,

Peter van Schaik
Fractievoorzitter GBW