Over zonnepanelen en windmolens in Woudenberg

Mijn droom is het dorp groener maken

Uit: De Woudenberger 21-12-2021, Tekst: Joke van der Heide

Op 16 maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De politieke partijen in Woudenberg presenteren in deze periode hun kandidatenlijst. De Woudenberger stelt Sylvia den Herder voor als nieuwkomer op plaats 3 van de kandidatenlijst van GBW. “Ik hoop dat het dorp haar cultuur behoudt als het de komende jaren verder groeit.”

Sylvia den Herderwoont sinds drie jaar in Woudenberg. Het doet haar denken aan Terschuur waar zij is opgegroeid. “Het is zo’n leuk dorp. Als je naar Bakkerij Schimmel of de Kaasknabbel gaat word je meteen herkend en maak je gezellig een praatje. Hoe de mensen hier met elkaar omgaan spreekt mij heel erg aan. Woudenbergers laten elkaar in hun waarde en kijken naar elkaar om. Ik hoop dat het dorp haar cultuur behoudt als het de komende jaren verder groeit.”

Buitengebied

Den Herder heeft hiervoor 25 jaar in Leusden gewoond. “Het is maar 3,5 km verderop, maar het is een totaal andere wereld. Het is iets progressiever en dat vond ik fijn toen ik verhuisde vanuit Terschuur, maar het is veel individualistischer dan Woudenberg.” Ze vertelt dat ze uit ‘armoede’ verhuisd is. “Dat is een grapje. Wij hebben hier meer ruimte voor minder geld dan in Leusden en daar ge nieten wij van”, geeft ze lachend aan. Wat ze heerlijk vindt in Woudenberg is het buitengebied, “Ik hou veel van de natuur en wandel vaak met mijn hond in de groene omgeving van Woudenberg. Mijn droom is om Woudenberg nog groener te maken.”

Zowel vanuit haar opleiding aan de Universiteit Utrecht als bestuurskundige, haar werk als griffier/adviseur medezeggenschapsraad bij de Hogeschool Utrecht en haar ervaring vanuit de gemeenteraad in Leusden is zij een meer dan geschikte kandidaat. Den Herder kwam op de radar van GBW toen zij op sociale media een kritische reactie gaf over de plannen voor het openbare groen. “Ik werd uitgenodigd voor een afspraak met wethouder Pieter de Kruif. Ik dacht dat ik op het matje werd geroepen, maar het werd een heel goed gesprek. Toen ik vervolgens opnieuw werd uitgenodigd voor een gesprek met zowel Pieter de Kruif als Marco van de Hoef, voorspelde mijn man dat ze mij gingen vragen voor de gemeenteraad. Dat was zo. Ik heb er wel goed over nagedacht. Ik werk 28 uur, heb vier kinderen, die allemaal in de omgeving wonen en ben oma van vier kleinkinderen. Toch heb ik ja gezegd. Los van dat ik trots was om opnieuw gevraagd te worden voor zo’n eervolle functie, besefte ik ook dat je als raadslid van betekenis kunt zijn voor je eigen gemeente.”

Leusdens raadslid

In Leusden is Sylvia via vrijwilligerswerk in de politiek verzeild geraakt. Zij was voorzitter van een vrouwencentrum en moest subsidie verdedigen via de politiek. “Na een paar jaar ben ik toen door D66 gevraagd om raadslid te worden. Ik heb eerst meegelopen in de schaduwfractie en heb daarna 8 jaar in de gemeenteraad van Leusden gezeten.” Zij omschrijft het werk als raadslid als spannend, je maakt impact en het stimuleert je intellectueel. “Ik vind het mooi om met een 13 team in de fractie samen te werken om je doelen te bereiken”, stelt zij bevlogen.

Op de vraag of GBW een goede keuze is als D66-politicus antwoordt Sylvia: “Je kunt in Woudenberg niet kiezen voor D66. Voordat ik het gesprek inging met Pieter en Marco heb ik de website met het programma van GBW doorgenomen. Politiek is emotie en hetis belangrijk wat je vindt als raadslid. Ik vind het GBW-programma vrij progressief. Het heeft een duidelijke sociale kant richting de samenleving. Tegelijkertijd is het plan wat rechtser als het gaat om ondernemers een kans te geven. Daar kan ik mij helemaal in vinden. Deze keuzes kan je als lokale partij maken, omdat je geen rekening hoeft te houden met landelijke partijprogramma’s. Dat vind ik eigenlijk heel lekker.”

De afgelopen paar maanden was Sylvia steevast aanwezig bij de raadscommissie- en raadsvergaderingen. Ook hier ziet zij een verschil met de gemeenteraad van Leusden. “In Woudenberg is de vergadering veel beweeglijker. Er wordt meer geschorst voor plaspauzes en voor overleg tussen de fracties of binnen het college. In Leusden is de sfeer veel formeler.”‘ In Leusden is zij sinds de start actief geweest op het dossier van het sociaal domein. “Ik geloofde er toen heel erg in. Nu vind ik wel dat je moet uitkijken dat je de menselijke maat niet mist. Dat zag je in de praktijk wel eens mis gaan. Een probleem is dat er te weinig geld naar kleine gemeenten gaat”.

Bestuurscultuur

Ze vindt het uitdagend om in de Woudenbergse raad andere dossiers op te gaan pakken. Zo wil zij zich graag sterk maken voor een meer open en transparante bestuurscultuur. “Op dat gebied is er nog wel wat te winnen. Er kunnen op rationele basis afspraken met elkaar worden gemaakt, waardoor het debat meer op ratio en minder op de persoon gevoerd wordt. Het debat in de gemeenteraad is een spel waarvoor duidelijke spelregels moeten worden afgesproke”, geeft ze aan. Daarbij stelt ze dat je het als raadslid goed wilt doen voor je dorp én dan wel voor iedereen in het dorp. Daardoor is zij van mening dat je heel veel ondenverpen samen kunt oppakken. ,,Iedere inwoner wil bijvoorbeeld hier fijn wonen.” Ze heeft er alle vertrouwen in dat dit goed komt. “We gaan aan de slag met een frisse ploeg binnen GBW, maar ook binnen het college. Er is een nieuwe burgemeester, een vlotte jonge vrouw, die zelf griffier is geweest en ook de gemeentesecretaris is nieuw.”

Duurzaamheid

Sylvia vindt het fijn dat GBW ambities heeft op het gebied van duurzaamheid.  Ze vindt de discussie over duurzaamheid wel ingewikkeld, omdat je dit in verbinding moet brengen met het vraagstuk van de groeiende mobiliteit, de grote opgave voor wonen en de klimaatdiscussie over C02-uitstoot. Hoe we dit gaan oplossen in samenhang met al die onderwerpen die langs komen, wordt een complexe vraag, stelt ze. Over de positie van de boeren geeft ze aan dat de boeren naast de voedselproductie ook zorgen voor het behoud van het landschap en de natuur.

Komende jaren is de grootste opdracht voor Woudenberg de klimaatwet die van grote invloed is op de duurzame opwekking van zonne- en windenergie en mobiliteit. In kader van de discussie over duurzaamheid is zij blij met bevlogen burgers die scherp zijn op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn. “Zij houden de gemeenteraad scherp.” Verder benadrukt zij dat Woudenberg wel moet nadenken over de problemen rondom mobiliteit. “Dat gaat gierend uit de hand lopen de komende jaren, gezien de grote woonopgave in de regio midden Nederland. Er moet iets gebeuren op dit gebied”‘, besluit ze.

Hoe was 2021?

‘Ik zou willen dat het dorp hechter wordt’

GemeenteBelangen Woudenberg feliciteert Magda Jansen als nieuwe burgemeester van Woudenberg

Iemand die houdt van verandering

Uit: De Woudenberger 16-11-2021, Tekst en foto: Joke van der Heide

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen in Woudenberg zijn bezig met het benaderen van mensen voor hun kandidatenlijst. De Woudenberger stelt Jaap Westenberg (63)  voor als de nummer vijf op de lijst van GBW.

Jaap is geboren en getogen in het westen van het land. Zijn ouders kwamen beiden uit Rotterdam. Aangezien er eind jaren vijftig eveneens sprake was van woningnood, zeker in een grote stad als Rotterdam, kwamen zijn ouders in Vlaardingen terecht, waar Jaap geboren is en tot zijn 35ste heeft gewoond.

Sint Maarten

Toen werd hij door zijn werkgever, de Rijksoverheid, uitgezonden naar Sint-Maarten. Samen met zijn vrouw heeft hij hier vier jaar met veel plezier gewoond en gewerkt. “Het is veel minder gejaagd. De mensen staan vrijer in het leven en genieten meer. Een mooie anekdote is dat iemand ook al is het druk zijn auto midden op de weg stopt om een praatje met een tegenligger te maken. Het maakt dan niets uit of dit zorgt voor een file. In Nederland zouden wij direct hard gaan toeteren”, vertelt hij glimlachend. Het bijzondere van Sint-Maarten vindt hij dat het eiland een Frans en Nederlands deel heeft. “Op zondagmorgen even een ontbijt met croissants eten in het Franse deel genoten wij.”

Na vier jaar ging hij samen met zijn vrouw weer terug naar Nederland. Dat is nu meer dan 23 jaar geleden. Hij kreeg een functie in het midden van het land en vond een huis in Woudenberg. “Het wonen in Woudenberg vonden wij meteen heel aangenaam en comfortabel. We leven hier in een prachtige omgeving. Onze dochter is 22 aar geleden in Woudenberg geboren. Grappig is dat Woudenberg qua oppervlakte zelfs groter is dan Sint-Maarten met 34 km2.” Mooi vindt hij dat Woudenberg een actief verenigingsleven heeft. Veel meer dan in een stad. Daarbij zou hij graag zien dat Woudenberg een zelfstandige gemeente blijft.

Tennisvereniging

Zijn maatschappelijke betrokkenheid is groot. Hij is dan ook jarenlang actief geweest voor de tennisvereniging TV ’t Schilt Woudenberg. Eerst vier jaar als jeugdvoorzitter, waardoor hij automatisch ook een functie binnen het bestuur had. Vrij snel daarna werd hij benaderd door een aantal leden om voorzitter te worden van de club, omdat de bestaande voorzitter was opgestapt. Ook deze functie heeft hij vier jaar bekleed. 

“Het was een lastige tijd. Vanwege de financiële crisis kwam er een terugval in het aantal leden. Daar is de club goed uitgekomen, zeker mede door de voorzitters na mij. Mijn opvolger was Karin Schipper, nu raadslid van GBW en zij is weer opgevolgd door de huidige voorzitter Eldert de Weijer. De club bloeit en groeit weer als vanouds. De padelbanen hebben alleen al voor een forse groei van het aantal leden gezorgd. Mede dankzij de gemeente zijn de 1e en 2e padelbaan aangelegd en recent is een 3e padelbaan beschikbaar gekomen.”

Dicht bij burgers

Daarna heeft hij een vrij lange periode zijn carrière voorrang gegeven. Op dit moment werkt hij als manager bij de Rijksoverheid en heeft hij besloten om opnieuw maatschappelijk actief te zijn als kandidaat voor GBW. Op de vraag waarom hij voor deze partij uitkomt, geeft hij aan dat hij al jaren op GBW stemt. “Het is een partij die dicht bij de burgers staat en wil dat Woudenberg van het dorp blijft. Daar hoort integere en transparante politiek bij en dat spreekt mij aan.” 

Vanuit zijn werk neemt hij politieke ervaring mee. “Op Sint Maarten heb ik dicht tegen de politiek aan gewerkt. Het eiland zat toen in een lastige financiële situatie en onder toezicht van het Rijk. Het was in het begin wennen, maar uiteindelijk had ik een goede samenwerking met de lokale politiek. Daar ben ik trots op. In mijn huidige functie heb ik ook contact met landelijke politici. Daarnaast heb ik ervaring met verandermanagement, ICT, ben ik gewend om stukken te lezen en ben ik een verbinder.”

Verandering

Afgelopen week is de verkiezingslijst en het verkiezingsprogramma 2022-2026 van GBW bekend gemaakt. De komende periode gaat Jaap samen met de andere kandidaten zich verdiepen in het verkiezingsprogramma. Dat vier van de vijf leden op de lijst, naast Pieter de Kruif en Peter van Schaik, nieuw zijn, maakt het volgens hem leuk. “Dat we samen starten in een relatief nieuwe omgeving schept een band. We kunnen wel terugvallen op de ervaring van Pieter de Kruif en Peter van Schaik. Ook Sylvia den Herder heeft als raadslid in Leusden de nodige ervaring op gedaan. Ik vind dat de lijst mooi en gelijkmatig is samengesteld.”

Het weet dat het de eerste periode veel lezen en wennen aan elkaar zal zijn. “Dat vind ik leuk. Ik ben iemand die houdt van verandering. In mijn werk verander ik ook iedere vier jaar van baan. Dat houdt je scherp en zo leer je van meerdere vakgebieden iets. Als fiscaal jurist heb ik ook een aantal jaar gewerkt op een ICT-functie.

Klimaat en woningnood

Hij heeft er zin in om zich de komende tijd in maatschappelijke vraagstukken die er voor Woudenberg zijn te verdiepen.” In dit kader noemt hij uitdagingen als de energietransitie. “Uit de klimaatconferentie in Glasgow blijkt de grote zorg van de totale samenleving voor het klimaat. Daar kunnen wij als Woudenberg ook een bijdrage aan leveren.” Hij wil nog niet inhoudelijk op dit en andere dossiers in gaan. Daarvoor wil hij zich eerst verdiepen. Zelf levert hij als inwoner een bijdrage aan het klimaat en duurzaamheid. “Vorig jaar heb ik zonnepanelen geplaatst. Maar het kan ook door kleine dingen zoals goed afval scheiden of je woning isoleren.”

Als andere uitdaging noemt hij de financiële situatie van de gemeente, die door onzekerheid over de uitkering van het Rijk mogelijk nog moeilijker zal worden. Verkeer en veiligheid in de dorpen en het dossier van de woningnood. Bij zijn dochter ziet hij hoe moeilijk het is om aan een huur of koopwoning te komen. “Dit is echt een dossier dat prioriteit heeft. Mooi dat er stappen gezet worden voor woningen voor starters aan de Vermeerlaan. Wat we op dit moment doen is echter nog niet genoeg.”

GemeenteBelangen Woudenberg stelt kieslijst en verkiezingsprogramma 2022-2026 vast

Column Peter van Schaik – een kijkje in de GBW-keuken

Spreekbuis voor jongeren

Uit: De Woudenberger 24-10-2021, Tekst en foto: Joke van der Heide

Op 16 maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De politieke partijen in Woudenberg zijn bezig met het benaderen van mensen voor hun kandidatenlijst. Vers van de pers stelt De Woudenberger Bjorn de Jong (32) voor als nieuwkomer op de kandidatenlijst van GBW.

Bjorn is geboren en getogen in Woudenberg. Het dorp waar zijn familie en vrienden wonen en waar hij vanaf zijn vijfde jaar sport bij de Voetbalvereniging Woudenberg. Samen met zijn vrouw Valerie en hun twee maanden oude zoontje woont hij met veel plezier in het dorp.

Als positieve punt noemt hij het mooie, grote buitengebied met veel mogelijkheden voor recreatie en sport. In coronatijd heeft hij dit ervaren doordat hij met vrienden van de voetbal is gaan mountainbiken. Ook het dorpse karakter noemt hij als charme van Woudenberg.

Bagage

Voor het raadswerk neemt Bjorn veel kennis en bagage mee. Na zijn Hbo-opleiding commerciële economie heeft hij een master Strategisch Management gedaan. Daarna heeft hij gewerkt bij Palmbier en Villatent Europe BV, een verhuurder in vakantiewoningen, gevestigd in Renswoude. Sinds vorig jaar werkt hij bij management en consultantbureau Arlande. Voor dit bedrijf heeft hij diverse IT-opdrachten gedaan voor het middelbare beroepsonderwijs en universitair onderwijs, waarbij een belangrijk aandachtspunt privacywetgeving was. Voor zijn komende opdracht werkt hij als projectmanager duurzame mobiliteit bij TNO. “Hier werk ik op het snijvlak van de overheid en het bedrijfsleven. Mijn kennis die ik bij TNO op doe kan ik goed inzetten bij lokale vraagstukken over duurzaamheid, een hot issue als de energierekening en de verkeersproblematiek op de N224.”

Niet aan de zijlijn

Als betrokken Woudenberger heeft hij al eerder laten zien dat hij niet aan de zijlijn wil staan, maar graag iets voor zijn dorp wil doen. Dat heeft hij gedaan toen hij het stokje oppakte om het Nieuwjaarsfeest te organiseren. “Er was een jaar geen feest geweest. Ik merkte het gemis hiervan om mij heen. Het is zo’n mooie traditie dat jong en oud bij elkaar komen om het nieuwe jaar te vieren, dat moest blijven bestaan, vond ik. Ik heb mij hier twee jaar met een fantastische ploeg sterk voor gemaakt. Door de organisatie van het feest kan je als dorp de jongeren iets bieden en het aantrekkelijk houden om in het dorp te wonen”, vertelt hij enthousiast.

Dit jaar ziet hij geen mogelijkheden om het feest te organiseren. “Al in een eerdere bezuinigingsronde heeft de gemeente aangegeven geen budget meer te hebben voor de subsidie. Dan wordt het lastig. De bescheiden entreeprijs moet dan echt omhoog. Daarbij is de onzekerheid of het door kan gaan in verband met corona nog steeds aanwezig en dat risico kan ik niet alleen dragen.”

Onafhankelijk

Als betrokken Woudenberger die niet graag aan de zijlijn staat, maar iets voor zijn dorp wil doen, heeft hij ja gezegd toen hij benaderd werd om op een verkiesbare plaats op de kieslijst van GBW te komen. “Ronald de Snoo, voorzitter van het bestuur van GBW, kwam bij mij op de lijn. Hij vertelde dat GBW graag wil verjongen om een goede mix te hebben van alle leeftijden en achtergronden in de fractie, zodat de kiezers zich goed kunnen identificeren met de lokale fractieleden.”

GBW was altijd al de partij waar Bjorn op stemde. “Het is een onafhankelijke partij met de focus op Woudenberg. Dat heeft mij altijd aangesproken. Ik heb ook persoonlijk een goede aansluiting met mensen die voor GBW actief zijn. ”Hij houdt de politiek landelijk wel bij, maar hij heeft geen passie om actief te worden in de landelijke politiek. Hij wil actief zijn voor zijn eigen dorp en de spreekbuis van de jongeren en jongvolwassenen worden. “Ik kan niet in mijn eentje heel Woudenberg veranderen, maar wel de stem van de jongeren laten horen”, is zijn statement.

Niet half doen 

Voordat hij ja zei, heeft hij eerst contact opgenomen met zijn werkgever. “Ik heb gevraagd of het mogelijk is om tijd vrij te maken voor mijn werk als raadslid. Dit bleek gelukkig mogelijk. Ik wil het raadswerk niet half doen. Ik wil er echt tijd voor vrij maken om het goed op te pakken en mij goed in te lezen. Dat lukt mij gelukkig altijd vrij snel. Ik ben dit gewend bij mijn werk.”

De komende twee weken gaat alles in een stroomversnelling. Bjorn gaat kennis maken met het partijbestuur, het verkiezingsprogramma wordt gepresenteerd aan de GBW-leden en de verkiezingslijst wordt vastgesteld. “Het voordeel van een grote partij als GBW is dat je je goed kunt focussen op een aantal portefeuilles. Ik heb er zin in en vind het een leuke uitdaging.”

Antwoorden op inhoudelijke vragen houdt hij nog even af. “Eerst goed inlezen”, zegt hij lachend. “Ik houd ervan om goed beslagen ten ijs te komen, met onderbouwde argumenten. ”Hij heeft er geen moeite mee om een hard debat te voeren. “Als het op basis van de inhoud is, kan wat mij betreft het debat op het scherpst van de snede worden gevoerd. Daar wordt niemand slechter van.”

Als inwoner en straks spreekbuis van de jongeren wil hij wel een paar punten noemen die wat hem betreft aandacht verdienen. “Ik mis een gezellig dorpsplein met een goed horeca-aanbod. Een plein waar alles samenkomt, waar leeftijdsgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Een horecagelegenheid zoals de Kromme Hoek in Scherpenzeel hebben wij niet in Woudenberg.”

Over dat zelfde dorpscentrum zegt hij dat hij moeite heeft met leegstand in het dorp, zoals bij het Poortplein. Op dit moment loopt het debat over de invulling van het centrum. Dit is wat hem betreft een goed moment om te kijken waar en hoe het dorpscentrum aantrekkelijker kan worden ingericht.

Het woonaanbod is ook een belangrijk punt voor hem, omdat hij als ambitie heeft dat jongeren in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. In zijn vriendenkring heeft de helft een koopwoning. De andere helft zou wel willen, maar op dit moment is het moeilijk om een betaalbare woning te kopen. Lastig is dat er veel mensen vanuit de stad naar Woudenberg komen om er een huis te kopen. “Zij zijn gewend aan de hoge prijzen in de stad en doen een hoger bod. Dat zag ik ook toen ik vorig jaar mijn huis in de verkoop deed. Ik kreeg tien biedingen, waarvan maar twee van mensen uit Woudenberg.”

Een rondje van GBW’ers door Woudenberg

Uit: Let Op Woudenberg 19-10-2021, Tekst en foto: Jaap Holstege

Woensdagmiddag heb ik een rondje door een gedeelte van het dorp gelopen met de top van het GBW. Diverse mensen die aan de wandel waren of in de tuin bezig waren, werden aangesproken door de raadsleden. Met de vraag “wat vinden jullie wat er beter kan en wat gaat er goed in Woudenberg” kwamen er leuke en leerzame reacties uit die door GBW worden meegenomen voor de verkiezingen volgend jaar.

Een veel gehoorde klacht is dat het onderhoud van de trottoirs niet oké is en daar meer aandacht voor moet komen. Ook de voor en tegens over de winkelopening op zondag kwamen voorbij. Een inwoonster met kinderen vond dat er wel een openbare school bij kon in de wijk Hoevelaar en dat een dierenweide/ kinderboerderij gewenst is. Sommige bewoners in de wijk Laanzicht vinden dat er best hoeken met groen die er niet mooi uitzien, opgeofferd mogen worden voor extra parkeerplaatsen. Het wordt steeds drukker met auto’s van gezinnen die meerdere auto’s hebben. Bewoners in een wijkje waren niet tevreden met het onderhoud van een wadi voor de woningen. In overleg met de gemeente hebben deze bewoners zelf een plan gemaakt voor de inrichting van de wadi en hebben de werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd. Volgend voorjaar zal er een bloemenzee verschijnen waar de bewoners tevreden mee zijn Een mooi voorbeeld hoe je mee kunt werken aan je eigen leefomgeving.

Bijna alle bewoners die wij hebben gesproken vinden het centrum saai, het ontbreken van winkels zoals een groentezaak, schoenenwinkel, luxe broodbakker erbij en een bruin café op het plein kunnen een aanwinst zijn voor het dorp. Net voor de regenbui werd bij de Barom op het Poortplein nog even geëvalueerd met een drankje en we vonden het een nuttig rondje. Er zijn diverse items waarover nagedacht gaat worden. Alle GWB’ers vonden het voor herhaling vatbaar.

Jaap Holstege