Discussies, overwegingen en een besluit over feestverlichting in ons dorpscentrum

Een vaste drie-eenheid, in ieder geval in mijn hoofd als ik bezig ben met voorliggende stukken van de Woudenbergse gemeenteraad. Discussies in de fractie zijn eigenlijk altijd interessant. Ieder fractielid bereidt de voorstellen op zijn óf haar eigen manier voor. Regelmatig zijn we er in de fractie redelijk snel uit, andere keren hebben we best een behoorlijke discussie. Waar we onlangs redelijk snel uitwaren in de fractie is dat het toch niet zo moeilijk moet zijn om ons dorpscentrum te voorzien van feestelijke verlichting. In de praktijk blijkt dat echter nog lastig genoeg.

Het is in deze decembermaand ongezellig donker in ons centrum, ondanks de aanwezigheid van de rode en groene grondspot verlichting, en dat is jammer. Als politiek werden we benaderd door de DES dat het toch een schande is dat ons college niet wil meebewegen met de verlichtingswensen van de DES. Wat ik geleerd heb is niet onmiddellijk te reageren maar eerst het ‘verhaal’ maar eens van twee kanten te beluisteren. En dan blijkt het ‘verhaal’ gelijk genuanceerder dan het in eerste instantie lijkt. Veiligheid speelt voor ons college een belangrijke rol, en niet onterecht. Ik zou als gemeenteraadslid ook niet willen horen dat er een vrachtwagen tegen een feestverlichting was aangereden met alle gevolgen van dien, of erger nog, dat iemand een stuk feestverlichting op zijn of haar hoofd heeft gekregen. Vanuit dat oogpunt snap ik ons college heel goed. Maar ik snap de DES ook, een aantrekkelijker dorp is een leuker dorp en in een leuker dorp wordt meer besteedt! Een typisch geval van een win-win situatie.

Wat moeten we op zo’n moment als fractie. Het gaat om uitvoering, uitvoering in de zin van vergunningverlening, daar gaat de raad niet over, dat is aan het college. En dan starten de overwegingen. Wat moeten we als fractie, en belangrijker nog, wat kunnen we vanuit de rol die we op dát moment hebben. Als fractie (en raad) gaan we niet over de uitvoering, gelukkig maar trouwens, we zouden er een dagtaak bij hebben.

Maar er moet wel iets gebeuren, die overtuiging was er al heel snel bij GBW, en trouwens ook bij alle andere fracties. DES en college leken de eigen overtuigingen zo verankerd te hebben dat er weinig bewegingsruimte meer was. DES wil verlichting aan de leibomen frames, het college niet. Ons college heeft geen problemen met verlichting aan de (winkel)panden en voldoende hoog hangend boven de winkelstraat zoals het altijd goed gefunctioneerd heeft in het verleden, maar de DES wil dit niet.

Denk breed, denk in mogelijkheden, denk in feestelijkheid en veiligheid.

En nu? Volgens de fractie van GBW is er maar één goede oplossing, en die oplossing kwam gelukkig overeen met wat alle fracties in de raad voor ogen hadden. Begin opnieuw: ga met een open mind en nieuwe mogelijkheden opnieuw met elkaar in gesprek en ga bekijken wat er mogelijk en wenselijk is, waarbij niet onmiddellijk wordt teruggegrepen op de ingenomen stellingen. Er zijn vast mogelijkheden in de markt van de feestverlichting waar dé oplossing beschikbaar is voor het ontstane probleem. Denk breed, denk in mogelijkheden, denk in feestelijkheid en veiligheid. Met die boodschap heeft de gemeenteraad DES en college gevraagd weer met elkaar in gesprek te gaan, omdat we allemaal volgend jaar willen genieten van een mooi en gezellig winkelcentrum. Zo zijn we als raad met elkaar, vanuit onze eigen rol gekomen tot een goed besluit. Het is nu aan onze DES en ons college. Kijk met elkaar wat er wel kan en maak er iets feestelijks van.

Fijne feestdagen allemaal!

Marco van de Hoef
Fractievoorzitter GBW

Nieuwe (partij)voorzitter voor GemeenteBelangen Woudenberg

Na ruim 8 jaar partijvoorzitter van GBW te zijn geweest, heeft Annette van der Ham, in de ledenvergadering van 4 december 2019 de bestuursvoorzittershamer overgedragen aan Ronald de Snoo (33).

Annette heeft in de afgelopen 8 jaar met enthousiasme leiding gegeven aan het bestuur van GBW. Annette is een GBW’er in hart en nieren. In de periode van 1999 tot 2002 heeft Annette namens GBW in de gemeenteraad gezeten, en na een tussenperiode waarin ze zich vooral concentreerde op haar 3 kinderen heeft Annette van 2011 tot vandaag het bestuur geleid. Voor de tomeloze inzet van Annette als bestuursvoorzitter van de grootste politieke partij van Woudenberg is onze partij haar ontzettend veel dank verschuldigd.

De kracht van onze partij ligt in de tomeloze inzet en betrokkenheid van onze fractieleden en wethouder en alle andere leden met het gevoel voor het “echte” Woudenberg, aldus Annette.

En dan onze nieuwe bestuursvoorzitter, en absoluut geen onbekende in de Woudenbergse politiek: Ronald de Snoo. Ronald (33) woont al sinds zijn 6e met veel plezier in Woudenberg. Hij is getrouwd met Lian en sinds een jaar vader van Vik. Hij studeerde communicatie in Arnhem en werkte daarna bij de KNVB, Rabobank en MKB Servicedesk. Vervolgens startte hij een ondernemersavontuur met het contentmarketingbureau Agency No9 en nadat dit bedrijf werd overgenomen door Van Spaendonck in Tilburg, is hij vanuit daar actief in de contentmarketing.

Als student rolde hij de politiek in Woudenberg in en was hij namens GBW 8 jaar lang Gemeenteraadslid. Verder verzorgde hij als bestuurslid van Industrievereniging Lage Weide in Utrecht, jarenlang de marketing van dit ondernemerscollectief en vervulde hij een rol in de Programmaraad van RTV Utrecht. In zijn vrije tijd loopt Ronald graag een rondje hard en steekt hij te pas en te onpas de BBQ aan.

De fractie en het bestuur van GBW zijn buitengewoon blij dat Ronald de komende jaren het bestuur van GBW zal voorzitten. Ronald is een bruggenbouwer en een verbinder, maar verliest daarbij nooit zijn eigen mening. Ronald is een doorzetter en beschikt over een enorme dosis energie.

Maar het belangrijkste is Ronald is een echte Woudenberger en een complete GBW’er, en daarnaast ook een buitengewoon aardig mens! Ronald, namens fractie, bestuur en wethouder van GemeenteBelangen Woudenberg ontzettend veel succes maar vooral veel plezier tijdens het bestuursvoorzitterschap van de grootste politieke partij van Woudenberg.

Marco van de Hoef
Fractievoorzitter GBW