Enquête woonbehoefte jongeren

De gemeente Woudenberg stelt nu een Woonvisie op. Wij, als Gemeentebelangen Woudenberg, willen meer (actuele) informatie vanuit de doelgroep jongeren voor deze Woonvisie. Wij willen de behoefte peilen, onder alle Woudenbergse jongeren, zodat wij dit kunnen inbrengen in de besprekingen met betrekking tot deze Woonvisie. De resultaten van deze enquête gaan we plaatsen op de website van GBW en aanbieden aan het college van Burgemeester en Wethouders

Je kon tot uiterlijk 10 december 2018 reageren. De inzendingen worden nu verwerkt. Binnenkort komen de resultaten beschikbaar.

Ladies-Evening GBW

Woensdagavond 31 oktober werd de eerste GBW ladies-evening gehouden. Irene vertelde over haar ervaringen als raadslid. Wat komt in de raad aan de orde, hoe werkt het in de fractie en wat doe je verder nog als raadslid.

Daarna werd verder gediscussieerd over een aantal onderwerpen. De hoofdlijn van de begroting werd besproken. Per jaar gaat er 35 miljoen in en uit. Maar de discussie kwam het meest op gang toen het ging over Wonen in Woudenberg, voor wie moeten we gaan bouwen, en wat voor woningen. Ook het onderwerp overlast door hangjongeren kwam aan bod, om wat voor overlast gaat het en op welke manier kan je daar wat aan doen. Verschillende ideeën kwamen naar voren.

Het was een nuttige, maar ook gezellige avond. Voor herhaling vatbaar!