Algemene beschouwingen Woudenberg Gemeente Belangen

Eerste termijn begrotingsbehandeling raad 18 oktober 2018

Donderdag 19 oktober is in de raad de eerste begroting van de nieuwe coalitie van GBW, CU en VVD aangenomen. Helaas alleen door steun van deze coalitiepartijen. De volledige oppositie stemde tegen, ondanks dat werd aangegeven dat er op hoofdlijnen tevredenheid is over vele voorgestelde maatregelen en beleid.

De feiten van deze begroting: 4 jaar (2019-2022) een positief resultaat:

2019:  €65.000
2020: €159.000
2021: €192.000
2022: €221.000.

Cumulatief €637.000. Deze gegevens zijn terug te vinden in onze begroting op pagina 3. De stijgende kosten in het sociaal domein zijn financieel gedekt. Dit door een deel van onze reserves in te zetten en deels door maatregelen die ervoor zorgen dat we niet aan de kwaliteit van zorg hoeven te komen.

Onze reserves zijn verder zeer onder controle, de ozb stijgt niet meer dan het inflatiecorrectie niveau en er is tevens ruimte voor nieuw beleid: We gaan meerdere infrastructurele problemen (voor auto en fiets) oppakken en oplossen. Kortom een begroting waar we als GBW trots op zijn. Het gaat goed in Woudenberg en aan het behoud daarvan werken we iedere dag keihard.

Samenwerken met de oppositie: graag, maar wel met verbetering(en) als uitgangspunt. Om die reden hebben we een voorstel van PvdA/GL gesteund voor een onderzoek naar een stimuleringsfonds volkshuisvesting. Samenwerking ja graag, maar dat geldt dan wel twee kanten op wat mij betreft.

Een hele begroting afstemmen omdat (tegen)voorstellen niet worden aangenomen op inhoud getuigd niet van veel visie en de wil om Woudenberg mooier en sterker te maken. Woudenberg gaat veel uitdagingen krijgen in de toekomst waarvoor het nodig is om de financiën op orde te hebben en te houden. Dat is voor ons altijd het uitgangspunt. We zitten namelijk niet voor onszelf in de gemeenteraad maar voor ons dorp en haar inwoners!

Klik op deze link om de eerste termijn tekst van de fractievoorzitter van GBW van de raad van 18 oktober te lezen:

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de begroting en de keuzes die GBW daarover heeft gemaakt, neem dan gerust contact met mij op.

Marco van de Hoef
Fractievoorzitter GBW