Raadsleden en portefeuilleverdeling Gemeentebelangen Woudenberg – Raadsperiode 2018-2022

In de raadsperiode 2018 – 2022 heeft de fractie van GBW 5 leden. Marco van de Hoef is net als de laatste twee periodes fractievoorzitter van GBW. De fractie kent verder een mooie verdeling tussen ervaring en nieuwe energie. Naast Marco is ook Wim Merkens een politicus met ervaring.

De vorige twee periodes zat Wim ook in de GBW fractie. Nieuw in de fractie zijn Irene Houtsma, Arno Vink en Peter van Schaik. Irene heeft naast haar inhoudelijke portefeuille ook de rol van vice fractievoorzitter. Uiteraard zijn alle leden van de GBW fractie bereikbaar voor vragen, opmerkingen , ideeën en verdere feedback vanuit de Woudenbergse bevolking.

Onderstaand vind je een overzicht van de portefeuilleverdeling in deze raadsperiode. Heeft u een vraag, of wilt u zaken overleggen? Neem dan gerust contact op met één van onderstaande raadsleden van GBW. We zijn er voor alle Woudenbergers, dus ook voor jou!

Marco van de hoef (Fractievoorzitter)
Bereikbaar op 06-29510982 of via m.vandehoef@woudenberg.nl

 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Burgerzaken en communicatie
 • Personeel en organisatie
 • Informatievoorziening en automatisering
 • Financiën
 • Begroting/kadernota
 • Algemene beschouwingen
 • Centrumplan – dorpsmarketier

Irene Houtsma (vice Fractievoorzitter)
Bereikbaar op 06-19645230 of via i.houtsma@woudenberg.nl

 • Jeugdbeleid en Jeugdzorg
 • Zorg, welzijn en Volksgezondheid
 • Participatiewet
 • WMO
 • Minimabeleid, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening
 • Inkomensvoorzieningen
 • Sociale werkvoorziening
 • Duurzaamheid en Milieu (samen met Peter van Schaik)
 • Coöperatie De Kleine Schans
 • Economische zaken betreffende de werkgelegenheid

Wim Merkens
Bereikbaar op 06-51559203 of via w.merkens@woudenberg.nl

 • Ruimtelijke ordening / Bestemmingsplannen
 • Omgevingswet
 • Financiën/begroting + economische zaken
 • Henschotermeer
 • Agrarische zaken en buitengebied
 • Projecten Groenewoud, Hoevelaar, Amalialaan en Nijverheidsweg (+ alle grex-en)
 • Bedrijventerrein

Arno Vink
Bereikbaar op 06-51256559 of via a.vink@woudenberg.nl

 • Sport en cultuur(huis)
 • Speelvoorzieningen
 • Recreatie en toerisme
 • Verenigen(beleid) en subsidies
 • Monumentenbeleid
 • Begraafplaats
 • Stichting ABC en Griftpark

 

Peter van Schaik
Bereikbaar op 06-40631139 of via p.vanschaik@woudenberg.nl

 • Duurzaamheid en milieu (samen met Irene Houtsma)
 • Rioleringen
 • Onderwijs en educatie
 • Woon en leefomgeving (back-up door Wim)
 • Groenvoorziening en openbare werken
 • Verkeer, verkeersveiligheid, vervoer en fietspaden
 • VRU

Peter van Schaik nieuw raadslid voor GBW

Het nieuwe college van B&W is geïnstalleerd en al weer volop aan het werk. Pieter de Kruif heeft zijn (tijdelijke) raadslidmaatschap weer ingeruild voor zijn functie als wethouder namens GBW.

Om de raadsfractie weer compleet te maken, was Bart Radstaake de eerstvolgende op de kieslijst om de plaats van Pieter de Kruif in te nemen. Bart heeft echter na bijna 8 jaar als raadslid, door privéomstandigheden, besloten om geen gebruik te maken van deze mogelijkheid. Bart heeft zich in de gemeenteraad de afgelopen 8 jaar ontzettend hard ingezet voor GBW én daarmee voor alle Woudenbergers. We zijn Bart daar zeer erkentelijk voor, en uiteraard respecteren wij hierin zijn keuze.

Peter van Schaik, nieuw raadslid voor GBW.

Als volgende op de GBW kieslijst is Peter van Schaik bereid gevonden om zitting te nemen in de gemeenteraad namens GBW. Peter is in het verleden al politiek actief geweest. Het politieke werk is Peter dus niet vreemd. Vanaf september 2017 heeft Peter alle fractie-, commissie- en raadsvergaderingen bijgewoond. Door deze betrokkenheid is Peter al goed ingelezen en ingewerkt binnen de verschillende portefeuilles.

We hebben er alle vertrouwen in dat Peter het raadslidmaatschap op een uitstekende en betrokken wijze zal gaan invullen. Heeft u vragen aan Peter? Hij is per mail bereikbaar via p.vanschaik@woudenberg.nl

Ik wens Peter veel succes maar vooral heel veel plezier!

Marco van de Hoef
Fractievoorzitter GBW

Wil GBW nu wel of geen winkelopening op zondag in Woudenberg?

Dat is misschien wel de belangrijkste vraag voor veel Woudenbergers nu het nieuwe coalitieakkoord STERK WOUDENBERG = SAMEN DOEN besproken is in de raadsvergadering van 31 mei jl. Het is ook een goede vraag, waar een wat ingewikkelder antwoord bij hoort.

Voor de verkiezingen van 21 maart 2018 heeft GBW steeds aangegeven dat de winkels op zondag in Woudenberg open zouden moeten kunnen. Geen dwang dat de winkels open moeten, maar wel die mogelijkheid creëren voor winkels die wel open willen. Die mening is bij GBW niet veranderd. Wij vonden, en vinden dat dat nog steeds moet kunnen. Echter wij hebben het niet alleen voor het zeggen in Woudenberg.

Als je het goed bekijkt zijn er 3 politieke partijen in Woudenberg die voor opening zijn van de winkels op zondag: GBW, VVD en PvdA/GL en tevens zijn er ook 3 partijen tegen: SGP, CDA en CU

Na de verkiezingen mocht GBW aan de slag om een nieuw college te vormen, en daarvoor zijn meerdere partijen nodig. We moeten op 8 zetels uitkomen om een meerderheid te creëren. Om een goed programma te kunnen maken hebben we partner gezocht waarmee dat, in onze ogen goed zou kunnen lukken. Nadat het CDA had afgehaakt, zijn we aan de slag gegaan met CU en de VVD.

We wisten vooraf dat winkelopenstelling op zondag met de CU als coalitiepartner lastig zou worden. We denken daar nou eenmaal verschillend over. Maar zo was onze redenering, de zondagsopenstelling is absoluut niet het enige, en ook niet het belangrijkste punt van alle uitdagingen die we voor ons hebben liggen. Daar komt bij dat de PvdA (ook voorstander van opening op zondag) op de achtergrond bezig was met een mogelijke coalitievorming met CDA en SGP mocht onze onderhandeling met CU en VVD mislukken. Met die flirt naar SGP en CDA heeft de PvdA ook direct de zondagsopenstelling weggegeven. De SGP is nou eenmaal de scherpste tegenstander van de zondagsopenstelling van onze winkels. Die combinatie zou dus ook geen winkelopenstelling op zondag tot gevolg hebben.

Net als met vele andere (speer)punten geldt, je moet er in onderhandelingen samen uitkomen. En wel op alle punten die je in een coalitieakkoord wilt opnemen. Is de zondagsopenstelling dan helemaal van de baan? Nee zeker niet. We gaan er wel aandacht aan besteden in de komende periode, maar dan in de vorm van een goed georganiseerd onderzoek waarbij we alle inwoners en alle winkeliers gaan betrekken.

Iedereen mag zijn mening geven, graag zelfs. Dit onderzoek zal dan als input gebruikt gaan worden bij de volgende verkiezingscampagne voor de gemeenteraad. Dat duurt nog vier jaar zal gezegd worden, en dat klopt. Dat duurt inderdaad nog vier jaar, maar tegen die tijd ligt er wel een gedegen onderzoek met heldere en duidelijke conclusies waar alle politieke partijen hun argumenten uit zullen halen.

Er dus zal er in 2022 een nieuwe discussie gaan plaatsvinden, en zo hoort het ook in een democratie. En ook dan is de uitkomst niet te voorspellen. En tot die tijd, doe ik gewoon mijn boodschappen bij Woudenbergse winkels, op zaterdag of doordeweeks.

Marco van de Hoef
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Woudenberg