Samen Woudenberg – Woudenberg voor Elkaar

Als gemeenteraadslid probeer je op diverse manieren zoveel mogelijk informatie te krijgen om te weten wat er leeft in onze gemeente.
Vanaf dit jaar is er een nieuwe informatiebron bij. Op Facebook heeft een aantal Woudenbergers een nieuwe pagina gestart met de pakkende naam

Woudenberg voor Elkaar

De doelstelling van deze pagina is er als Woudenbergers voor elkaar te zijn. Dit idee past prima in de doelstellingen van GemeenteBelangen Woudenberg. Immers ons motto voor deze raadsperiode is “Samen Woudenberg”.

Hoewel beide thema’s misschien dezelfde intentie weergeven blijkt de praktijk helaas anders. Lees meer

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp

 

Op Facebook zien we dat gesproken wordt over de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp, welke op 1 januari van €5 euro naar €10 per uur gaat. We verduidelijken in dit bericht graag waarom en hoe hiervoor is gekozen.

De afgelopen jaren is binnen de zorg een groot aantal extra taken vanuit het Rijk overgekomen naar de Gemeente. Hiervoor is ook extra geld naar de Gemeente gekomen, maar dit is lang niet altijd toereikend. Daarom is afgelopen jaar flink bezuinigd in vrijwel alle gemeenten in Nederland, onder andere op de Huishoudelijke Hulp. Zo zijn er gemeenten die inmiddels helemaal niets meer aan Huishoudelijke Hulp uitgeven en de client alles dus zelf moet betalen. Wij hebben er als gemeente voor gekozen om de bijdrage voor Huishoudelijke Hulp vanuit de gemeente, zoals in veel andere gemeenten dus wel het geval is, niet volledig te schrappen, maar per uur €12 van de €22 te blijven betalen. De client betaalt dan zelf dus €10 per uur, maar alleen als hij/zij dit ook kan betalen. De Gemeenteraad heeft dit voorstel vastgesteld en ervoor gekozen een overgangsregeling van 1 juli t/m december op te nemen waarin de cliënt geen €10 maar €5 als eigen bijdrage bijdraagt.

Uiteraard begrijpen wij hoe vervelend dit is, maar we moeten als Gemeente keuzes maken om ervoor te zorgen dat we alle zorg in Woudenberg zo goed mogelijk en zo betaalbaar mogelijk houden, ondanks dat hier van bovenaf flink op bezuinigd wordt.

Ook bestaat het beeld dat er veel geld vanuit de zorg overblijft. Dit is vanuit de budgetten 2015 deels waar, maar de begroting voor de komende jaren laat zien dat de rijksbijdrage dermate afneemt dat we deze budgetten nodig hebben om ook in de toekomst goede en betaalbare zorg te kunnen leveren.

We hopen dat dit voor meer helderheid zorgt.