Uit de raad: 10 november 2015, Crisis noodopvang

Voorzitter,

Toen wij als raad een aantal maanden geleden het college opdracht gaven ruimhartig om te gaan met eventuele vragen vanuit Den Haag voor de opvang van vluchtelingen konden wij niet bevroeden wat deze vraag voor de organisatie op het gemeentehuis zou inhouden.

Vandaag is de laatste dag van de opvang van 135 tijdelijke bewoners van ons dorp. Terugkijkend naar het proces van voorbereiding en opvang kunnen wij niet anders dan onze waardering en bewondering uitspreken voor het College en hoe zijn met het verzoek van ons als raad is omgegaan.

In een korte tijd is aangetoond dat wij als gemeente tot heel veel in staat zijn.
Vanaf het moment dat wij aan het COA onze crisis noodopvang hebben aangeboden zijn partijen aan het werk gegaan om onze tijdelijke inwoners een zo’n goed mogelijke opvang te bieden.

Ik heb zelf mogen meemaken hoe de informatie naar de buurtbewoners was georganiseerd. Natuurlijk werden er door hen zorgen geuit en was er angst voor de eventuele nadelige gevolgen die de opvang met zich mee zouden kunnen brengen. Iedereen was die avond vrij deze zorgen uit te spreken. Goed te zien dat hiervoor ook aandacht was.

Vorige week dinsdag aan het eind van de middag werden wij als raden van Leusden en Woudenberg geïnformeerd over de laatste stand van zaken. De Camp was bijna helemaal, de bedden ontbraken nog, gereed voor de ontvangst van 135 mensen die op zoek zijn naar een toekomst waar zijn in vrede kunnen leven.
Op dat moment realiseerde ik mij misschien nog wel meer dat daarvoor dat het voor mensen een hele stap moet zijn om huis en haard te verlaten voor een onzekere toekomst.

Vluchteling worden is geen keuze. Je wordt niet als vluchteling geboren maar de situatie maakt dat je deze keuze moet maken.

De afgelopen week hebben wij kunnen zien waar een relatief kleine gemeenschap als de onze groot in is. Alle lagen van de bevolking maakten het mogelijk dat de opvang goed is verlopen. We mogen er met z’n allen trots op zijn dat we dit hebben kunnen en mogen doen.

Graag wil ik nog benadrukken dat, ondanks dat de opvang een enorme heeft gelegd op alle medewerkers binnen onze gemeente, zij er ook nog voor gezorgd hebben dat de bijeenkomst van de VNG in onze gemeente gewoon doorgang kon vinden en dat ook de lunch voor de mantelzorgers vandaag gewoon heeft plaatsgevonden.

Het is daarom dat wij als Gemeente Belangen Woudenberg op deze plaats onze dank willen uitbrengen aan alle mensen die het mogelijk hebben gemaakt deze 135 mensen op te vangen.
Medewerkers van de gemeenten Woudenberg en Leusden, hulpverleners, medewerkers van de Camp, alle vrijwilligers in Woudenberg en Leusden jullie inzet is onbetaalbaar geweest.