Achteraf

791

De vakantieperiode nadert haar einde en dat betekent dat wij raadsleden ons weer bezig mogen houden met het wel en wee van de Woudenbergse samenleving.

Door het college van B&W zullen voorstellen worden gedaan waarover wij ons mogen buigen, onze bemerkingen op mogen maken en uiteindelijk het voorstel aannemen of afwijzen.

Als getogen Woudenberg, ik ben er niet geboren maar voel me wel op en top Woudenberger, probeer ik bij mijn afwegingen altijd het belang van alle Woudenbergers voorop te stellen. Soms knelt dat omdat er begrip is voor die paar Woudenbergers die het meer aangaat dan de gehele Woudenbergse bevolking. Bij de afwegingen die ik dan voor mijzelf maak stel ik mij dan de vraag is het individuele belang zodanig zwaarwegend dat deze het algemene belang overstijgt.

Of de gemaakte afweging juist is kun je pas later beoordelen. Maar op het moment dat ik de afweging maak is die voor mij op dat moment de juiste.

De afgelopen maanden werden er discussies gevoerd waarbij vaak beslissingen uit het verleden werden aangehaald om standpunten kracht bij te zetten. Als we toen dit of als we toen dat hadden gedaan dan hadden we nu niet.
We moeten ons denk ik wel realiseren dat wij als raad beslissingen nemen over de toekomst van Woudenberg en niet over het verleden. Met vuistdikke rapporten zwaaien dat er in het verleden verkeerde beslissingen zijn genomen heeft geen zin. Immers wij kunnen nu zaken niet meer veranderen van beslissingen die in het verleden, met instemming van de meerderheid van de raad, zijn genomen.

Dat we kunnen leren van het verleden staat buiten kijf en dit verleden zal bij de beslissingen die we nu nemen zeker meespelen. In de huidige economische tijd is besloten dat de gemeente niet meer als grondspeculant zal handelen terwijl dat in het verleden wel gebeurde.

Was deze beslissing uit het verleden verkeerd? Ik denk van niet. Want de grondaankopen uit het verleden hebben voor een hoog voorzieningenniveau in Woudenberg gezorgd. Als je op een zaterdag over het voetbalveld loopt, in de Camp komt of de begraafplaats bezoekt dan hoor je vaak van buitenstaanders hoe goed wij het in Woudenberg voor elkaar hebben.

Wat ik de laatste tijd wel constateer is dat er partijen zijn die bij de discussie over raadsvoorstellen hun afwegingen onderbouwen met een hoop mitsen en maren. Het lijkt erop dat zijn deze misten en maren gebruiken om in de toekomst te kunnen zeggen weet je nog wij hadden toen bedenkingen tegen het voorstel.

Politiek zal dit juist zijn maar persoonlijk heb ik er moeite mee. Je weegt namelijk af of je voor of tegen een plan bent, argumenteert met elkaar en uiteindelijk geeft de raadsmeerderheid de doorslag. Om dan maanden en soms jaren later terug te komen met de opmerking zie je wel wij hadden gelijk geeft mij geen goed gevoel. Immers op het moment van beslissen was dat voor de raadsmeerderheid de juiste beslissing.

Vaak wordt gezegd met de kennis van nu hadden wij toen andere beslissingen genomen. De kennis van nu hebben wij, de beslissingen uit het verleden zijn al genomen. Dus laten we het doen met de kennis van nu en laten we daarop onze beslissingen nemen. Want een koe in de kont kijken heeft niemand wat aan en is bovendien niet zo fris.

Bart Radstaake