Leger des Heils bedankt inwoners Woudenberg

Het Leger des Heils bedankt alle inwoners van Woudenberg voor het inleveren van hun oude kleding en schoenen. Er werd in 2014 in totaal 42.405 kilo kleding ingezameld. Hiermee heeft het Leger des Heils weer veel mensen kunnen helpen. Van Nederlandse tienermoeders tot aan Syrische vluchtelingen. Ook zorgt de inzamelingsactie voor een zinvolle dagbesteding voor de bijna 300 mensen die helpen bij het inzamelen van de kleding.

Bedank advertentie_Woudenberg WEBHet Leger des Heils hoopt dat u ook in 2015 uw oude kleding weer inlevert. Hiermee helpt u mensen die het nodig hebben en bovendien draagt u bij aan het verminderen van afval- en milieuvervuiling. Oude kleding eerder inleveren? Kijk dan voor de dichtstbijzijnde container op www.legerdesheils.nl/reshare

Persbericht Gemeente Woudenberg

Regeling 65+ vervalt

WOUDENBERG – Vanaf 1 januari 2015 is de regeling 65+ vervallen. De regeling was bedoeld voor Woudenbergers van 65 jaar of ouder. Zij ontvingen een vast bedrag voor bijvoorbeeld de kosten voor een boodschappendienst of andere kosten die samenhangen met het ouder worden. De gemeente informeert inwoners die eerder gebruik maakten van deze regeling hierover op korte termijn. Lees meer

Agenda fractie GBW Februari 2015

Terminplaner

De komende maand komt de fractie van GemeenteBelangen Woudenberg weer volop in actie om de belangen van onze kiezer te behartigen.
Waar wij komende maand te vinden ziet in deze agenda:

09 februari: 20.00 uur Fractie overleg
10 februari: 20.00 uur Commissievergadering Gemeentehuis Woudenberg
12 februari: 20.00 uur Informatieavond Woudenberg Oost Gemeentehuis Woudenberg
16 februari: 19.30 uur Ondernemersavond Consumentenplein Partycentrum Schimmel
17 februari: 20.00 uur Fractie overleg
19 februari: 20.00 uur Raadsvergadering Gemeentehuis Woudenberg

De agenda voor de commissievergadering van 10 febrauri 2015 vindt u hier:
http://www.woudenberg.eu/politiek-organisatie/agendas-en-stukken_42603/item/vergadering-commissievergadering_457.html

Mocht u meer informatie willen over bovengenoemde avonden neem dan gerust contact op met één van onze fractieleden.

Tolerantie en Respect!

Tolerantie en Respect, of beter gezegd, het ontbreken ervan is in mijn optiek de belangrijkste dreiging op dit moment op onze wereld. Het is 5 februari 2015 als ik deze blog schrijf en we kunnen stellen dat we een intens verdrietige maand januari achter de de rug hebben. Natuurlijk, ik blog over politieke zaken in Woudenberg, maar ik kan er echt niet aan voorbij om iets te schrijven over die verschrikkelijke gebeurtenissen van de afgelopen weken.

Dat het al zo onwijs veel jaren ellende is in het midden oosten (en op vele andere plaatsen op de wereld) weten we allemaal, maar voor mijzelf, hoe verschrikkelijk ik het ook vind voor de ‘gewone’ mensen daar die er helemaal niets aan kunnen doen, was het altijd een beetje de ver van mijn bed show. Ik denk veel na over hoe dat verschrikkelijke conflict nou opgelost kan worden, maar ben er de laatste tijd van overtuigd geraakt dat het niet op te lossen is, tenminste niet met de huidige generatie. Er is zo’n intens diep gewortelde haat tussen mensen, zo’n enorm gemis aan tolerantie en respect, die ook nog eens wordt doorgegeven aan hun kinderen, dat ik bang ben dat het een conflict blijft, dat het eenvoudig weg niet op te lossen is. Hoe verschrikkelijk ik die conclusie ook vind.

Maar die met alle respect opgeschreven ‘ver van mijn bed show’ is in januari wel heel dichtbij gekomen met die verschrikkelijke aanslag in Parijs en de (gelukkig verijdelde) aanslag in Brussel.

Ik kan er maar niet bij dat er individuen zijn, die met hun ‘overtuiging’ hun ‘geloof’ hun ‘diep gewortelde haat’ en hun gebrek aan ’tolerantie en respect’ voor alle waarden die ‘wij’ in onze wereld hebben opgebouwd onze vrijheid ondersteboven schieten. De vrijheid van meningsuiting vermoorden. Ik kan daar met mijn verstand niet bij. Welk normaal rationeel denkend mens wel? Niemand toch?

Maar natuurlijk, Parijs en Brussel zijn Nederland niet, zijn Woudenberg niet, maar dat de dreiging steeds dichterbij komt is absoluut een feit. Niet voor niets leven we in Nederland al weer een tijdje met het terreurniveau “substantieel”. Juist vanwege de dichterbij komende terreurdreiging was het ingekomen stuk 2 van de raadvergadering van januari interessant. Een rapport van de ROB (Raad voor het Openbaar bestuur) over “Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid”, krijgt een andere lading als je je realiseert hoe dun het lijntje van ‘onze veiligheid’ momenteel eigenlijk is. De toelichting van onze burgemeester op mijn vraag hoe het college omgaat met dit soort rapporten in het licht van bovenstaande was helemaal duidelijk. Veiligheidsbeleid speelt een belangrijke rol, maar beheerst de dagelijkse werkelijkheid niet volledig. We zijn alert en waakzaam, signalen worden opgepakt en snel behandeld, en ik ben ervan overtuigd dat het overleg van de ‘driehoek’ een sterk inhoudelijk overleg is met als absolute focus de veiligheid van en in ons mooie dorp goed houden, niet onmiddellijk daar waar het de terreurdreiging betreft, maar vooral de alledaagse veiligheid. Het aanpakken van overlast in de breedste zin van het woord, van auto- en woninginbraken etc etc. Ik voel me nog steeds veilig in Woudenberg. Gelukkig!

Iets dichter bij huis wil ik stellen dat de tolerantie voor elkaar tijdens bepaalde raadsvoorstellen ook ver te zoeken is, op een volledig ander niveau uiteraard dan bovenstaande maar toch. De kern van tolerantie is in mijn optiek dat je een ander ook iets gunt ondanks dat je er zelf nooit gebruik van zou maken. Natuurlijk heb ik het over de behandeling van de APV tijdens de raadsvergadering in januari. Het mooie aan de voorgestelde APV is dat deze enorm is verminderd qua inhoud en regels.

Overbodige, niet handhaafbare artikelen zijn eruit gehaald. De APV is 44 artikelen lichter. Efficiency en doelmatigheid vieren hoogtij. Hulde. Het is in mijn optiek alleen zo jammer dat de discussie zich toespitste op de evenementen op zondagmiddag en de erotische evenementen. En daar komt dan de tolerantie om de hoek kijken. Zonder diep in de details te duiken begrijp ik maar moeilijk dat er raadsleden zijn in Woudenberg die niet de tolerantie kunnen opbrengen om anderen wat te gunnen. Om andere Woudenbergers te gunnen om op zondagmiddag, zonder vergunningaanvraag, en (buurt) evenement te organiseren, iets wat op alle andere dagen wel kan zonder vergunningaanvraag.

We leven nou eenmaal in een gemengd samengesteld dorp (pluriform zoals dat zo mooi heet), niet iedereen wil op zondag naar de kerk, er zijn ook Woudenbergers met andere wensen op de zondagmiddag, en dat moet kunnen. Zonder enige twijfel. Ik gun het iedereen die op zondag naar de kerk wil gaan volledig, wie ben ik om daar tegen te zijn, geen tolerantie te tonen, maar laat het dan andersom ook zo zijn. Gun een ander zijn eigen zondagse invulling. Wees tolerant!

En uiteraard geld hetzelfde ook voor het eventueel willen organiseren van een erotisch evenement. Het andere discussiepunt tijdens de behandeling van de APV. Laten we het heel simpel stellen. Als de openbare orde en veiligheid niet in het geding komt, en de enige regel die de APV hierover stelt, namelijk dat er geen minderjarige bij aanwezig mogen zijn wordt nageleefd en (eventueel) gehandhaafd, wat is dan het probleem? Niets toch?

Als je er niet naar toe wilt, als je er tegen bent, ga dan niet. Maar leg een ander die daar wel naar toe wil, geen beperking op. Leg een ander niet jouw overtuiging, jouw wil op. Wees tolerant. Alsjeblieft! Daar komen we een stuk verder mee.

Tolerantie, daarover hebben we in de Woudenbergse gemeenteraad nog wel eens een discussie en begrijp me niet verkeerd, daar is helemaal niets mis mee.

Respect voor elkaar hebben we altijd, ondanks verschillen van mening, verschillen van overtuiging en verschillen van inzicht. Respect viert hoogtij in de Woudenbergse gemeenteraad! En juist dat maakt mij een gelukkig mens!

Marco van de Hoef

Fractievoorzitter GBW

GemeentePraat

Foto: Joke van der Heide / de Woudenberger

Wikipedia: “Het vermogen om iets wat grappig, amusant of geestig is aan te voelen, te waarderen of tot uitdrukking te brengen”

Humor

Ik hoor jullie denken wat hebben humor en politiek met elkaar te maken. In eerste instantie is humor ook bij mij niet het woord waaraan ik denk als het om politiek gaat. Toch is het niet alleen maar kommer en kwel tijdens een commissie- of raadsvergadering.

Graag neem ik jullie mee naar donderdagavond 29 januari 2015. Plaats van handeling de raadszaal van het gemeentehuis in Woudenberg. Op de agenda de eerste raadsvergadering van 2015. Een vergadering met korte agenda waarin de vaststelling van de Algemeen Plaatselijke Verordening, kortweg de APV, het enige raadsvoorstel is wat aan de orde komt.

Lees meer