Persbericht: GBW begint 2015 met de lancering van haar nieuwe website!

Op 1 januari 2015 is de nieuwe website van GBW online gegaan. Communicatie over Woudenberg, GBW en de gemeente, maar vooral communicatie met Woudenbergers wordt steeds belangrijker.

Interactiviteit en informatievoorziening zijn de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe site, daarnaast is de volledige lay-out vernieuwd en gemoderniseerd. Het enige dat niet veranderd is is de URL. GemeenteBelangen Woudenberg is nog altijd te vinden op www.gbw-online.nl

De nieuwe website is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de PR en Communicatiecommissie van GBW. Deze (interne) commissie is enige maanden na de verkiezingen van maart 2014 aan de slag gegaan om de volledige communicatie van GBW, zowel extern als intern gericht verder te beteren. Diverse communicatie stromen richting verschillende doelgroepen is verder ontwikkeld.

Immers met inwoners van Woudenberg wordt op een andere manier gecommuniceerd dan met bedrijven of met de gemeentelijke organisatie.

Op de nieuwe site vindt u een scala aan algemene informatie over GBW en tevens informatie over de wethouder en de gemeenteraadsleden. Ook vind u informatie over het GBW bestuur. Nieuw aan deze site zijn de “kopjes” Nieuws en Blogs. Middels deze functies wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van politieke feiten en ontwikkelingen. Ook zal fractievoorzitter Marco van de Hoef u maandelijks via zijn blog op de hoogte houden en zijn mening geven over de politieke vergaderingen en beslissingen. Tevens zal Bart Radstaake regelmatig met zijn blog ‘Gemeentepraat’ zijn visie geven op de politieke actualiteiten.

Het spreekt voor zich dat de nieuwe site ook mogelijkheden geeft om reacties en meningen naar GBW te sturen. Alle reacties zullen uiteraard worden behandeld en krijgen de aandacht die ze verdienen. GBW is er ten slotte voor alle Woudenbergers. En de nieuwe website is daar een mooie nieuwe ondersteuning voor.

GemeentePraat

Allereerst wil ik alle inwoners van Woudenberg een gezond en gelukkig 2015 wensen. Een jaar waarin op politiek gebied een heleboel zal wijzigen.

Maar voordat ik in wil gaan op komend jaar ontkom ik er niet aan om ook even een korte terugblik te geven over afgelopen jaar. Een jaar dat voor GemeenteBelangen Woudenberg als meest succesvolle jaar de boeken in gaat als het gaat om de uitslag bij gemeenteraadsverkiezingen. Met een resultaat van 6 raadszetels hebben de inwoners van Woudenberg duidelijk aangegeven vertrouwen in ons te hebben. Aan de nieuwe fractie en onze wethouder Pieter de Kruif de taak de komende 4 jaar dit vertrouwen niet te beschamen.

Met de verkiezingen van maart 2014  is de samenstelling van de gemeenteraad ook gewijzigd. In de Woudenberger van afgelopen dinsdag omschreef SGP schaduwfractielid Frans Hazeleger dat het debat naar de verkiezingen levendiger is geworden. Daarin heeft hij gelijk maar of dit ook tot betere oplossingen leidt vraag ik mij af. Daar waar in een vorige periode vaak begrip voor elkaars standpunten was, lijkt nu het maken van punten belangrijker dan het uiteindelijke resultaat waarmee alle Woudenbergers gediend zijn.

Ik ervaar de afgelopen periode dan ook als lastig. Het valt soms niet mee om keer op keer een discussie te moeten voeren waar vooraf de standpunten en het resultaat al bekend zijn, maar omwille het maken van het standpunt deze toch nogmaals gevoerd moet worden.

Gelukkig zijn we begonnen aan een nieuw jaar en kunnen we na een korte break de belangen van alle Woudenbergers weer gaan behartigen. Een nieuw jaar met nieuw kansen.

2015 is het jaar van de decentralisaties, ons in de schoot geworden door “Den Haag”.  De zorg dicht bij huis brengen om zodoende geld te kunnen besparen. Of zouden ze daar in Den Haag echt gedacht hebben dat gemeentes dit beter kunnen.

De afgelopen periode is er veel gezegd en geschreven over het proces er naar toe en de kansen en de valkuilen die er aan deze decentralisaties kleven.

Gelukkig heeft het college ons als raad en alle inwoners en betrokkenen meegenomen in dit proces. Ik was dan ook blij dat in de laatste raadsvergadering de voorzitter van de WMO-raad het college de complimenten gaf over hoe zij dit proces tot op heden hebben geleidt.

Vanaf komend jaar vinden er keukentafelgesprekken plaats met hen die voor zorg in aanmerking komen. Met deze gesprekken, in een voor de mensen veilige en vertrouwde omgeving, kunnen stappen worden gezet om de reeds bestaande zorg voor deze mensen zoveel mogelijk te waarborgen en waar mogelijk zelfs te verbeteren. Ik wens alle betrokkenen hierbij veel wijsheid toe.

Tijdens de eerste commissievergadering van het jaar staat de APV op de agenda. De APV zal, bij goedkeuring door de gemeenteraad, op een aantal punten worden aangepast. Maar voordat het zover is zal daar waarschijnlijk nog wel enige discussie aan vooraf gaan. Mijn wens daarbij is dat we een inhoudelijk goede discussie mogen voeren en dat we overeenkomst vinden zonder dat we het regionale en landelijke nieuws halen.

Tot slot wil ik mijn eerste blog op de nieuwe site afsluiten met een tekst welke ik afgelopen week tegenkwam.

“Geef complimenten in plaats van kritiek, zodat je vergroot wat mooi is in plaats wat lelijk is”

Met deze stelling wil ik het nieuwe jaar ingaan. Ik wens iedereen een bijzonder mooi, gelukkig en gezond jaar toe.

 

2015 start voor GBW met de lancering van haar nieuwe website!

(Blog Marco van de Hoef, fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg)

We schrijven 1 januari 2015, er ligt weer een volledig nieuw jaar voor ons, met meer dan voldoende uitdagingen en kansen voor ons allemaal.

Laat ik beginnen met u allen een heel mooi, gezond, uitdagend, maar vooral sprankelend nieuw jaar toe te wensen. Uiteraard mede namens mijn volledige fractie en het bestuur van GBW. Laten we proberen er gezamenlijk een prachtjaar van te maken.

2014 was voor GBW een geweldig jaar, we hebben veel kunnen bereiken na onze verkiezingswinst in maart. GBW ging van 5 naar 6 zetels in de gemeenteraad. Na diverse goede en constructieve overleggen met alle andere raadsfracties en terugkoppeling aan en met het bestuur heeft de fractie van GBW ervoor gekozen om de coalitie met het CDA voort te zetten. In een meer dan prima harmonie is er in het college en in de coalitie samengewerkt.

In de laatste maanden van 2014 is er gewerkt aan de totstandkoming van deze nieuwe site. Een overduidelijke verbetering waar we als fractie en bestuur heel tevreden over zijn.

Een duidelijke structuur, overzichtelijk en fraai met foto’s van ons mooie Woudenberg vormgegeven site. Tegelijkertijd zijn we binnen de nieuwe PR commissie aan de slag gegaan om de communicatie met onze inwoners, onze bedrijven en winkeliers, de gemeente en de communicatie binnen GBW te stroomlijnen en verder te verbeteren.

Via onze nieuwe site gaan we u met regelmaat op de hoogte houden van de politieke actualiteiten, nieuwsberichten en blogs. Uiteraard zien we uw feedback graag tegemoet. Reageert u gerust en veelvuldig, wij zijn er voor u. Wij zijn en maken “Samen Woudenberg”.

Sebastiaan, onwijs bedankt voor het bouwen en opleveren van onze prachtige nieuwe site. De communicatie van GBW maakt een doorstart, en daar heb jij een belangrijk deel aan bijgedragen!

Marco van de Hoef

Fractievoorzitter GBW