NIEUWS berichten

Gemeente Woudenberg begroting 2020 GBW

Begroting 2020 unaniem door de gemeenteraad Woudenberg aangenomen

Op de laatste dag van oktober 2019 is de beleidsbegroting 2020…
Algemene beschouwingen Woudenberg Gemeente Belangen

Algemene Beschouwingen GemeenteBelangen Woudenberg 2020-2023

Begroting 2020 – 2023 van de gemeente Woudenberg “Krachtig,…


BLOG berichten

Terugblik op mijn eerste jaar als raadslid

Het zomerreces zit er weer bijna op voor de gemeenteraad en het…

Een kijkje in de “keuken” van een (beginnend) gemeenteraadslid

Als beginnend raadslid wil ik jullie graag een kijkje in de keuken…

Huizen in Woudenberg vraaggericht bouwen, of juist niet?

  Deze vraag stond centraal bij de behandeling van de…

FACEBOOK berichten

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergzondag 3 november, 2019 21:19

De meerjarenbegroting is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Er is helaas ook een schaduwkant aan deze begroting, er moet maar liefst 1 miljoen euro in de komende 4 jaar bezuinigd worden.

Waarom moet er bezuinigd worden? Hebben GBW en de Gemeenteraad de...

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergvrijdag 11 oktober, 2019 11:21

Als GBW hebben met volle overtuiging voor het voorstel gestemd zodat het mogelijk is om op nationale coming out-day ook in Woudenberg de regenboogvlag te hijsen. Januari 2019 hebben we samen met PvdA-GroenLinks Woudenberg, VVD-Woudenberg en CDA Woudenberg de vlag nog overhandigd aan onze burgemeester....

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergdonderdag 26 september, 2019 23:44

De vlag kan uit! Het initiatiefvoorstel van PvdA-GroenLinks Woudenberg hebben we samen met VVD-Woudenberg ondersteund en daarmee hangt de 🌈-vlag op 11 oktober ook in Woudenberg uit.

(fotobewerking: GBW)

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders, zoals de toekomstvisie 2015.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.