NIEUWS berichten

Supersnel mobiel internet via 5G in Woudenberg?

In 2020 gaat het 5G-netwerk uitgerold worden. Ook in Woudenberg.…

Nieuwe (partij)voorzitter voor GemeenteBelangen Woudenberg

Na ruim 8 jaar partijvoorzitter van GBW te zijn geweest, heeft…
Gemeente Woudenberg begroting 2020 GBW

Begroting 2020 unaniem door de gemeenteraad Woudenberg aangenomen

Op de laatste dag van oktober 2019 is de beleidsbegroting 2020…


BLOG berichten

Discussies, overwegingen en een besluit over feestverlichting in ons dorpscentrum

Een vaste drie-eenheid, in ieder geval in mijn hoofd als ik bezig…

Terugblik op mijn eerste jaar als raadslid

Het zomerreces zit er weer bijna op voor de gemeenteraad en het…

Een kijkje in de “keuken” van een (beginnend) gemeenteraadslid

Als beginnend raadslid wil ik jullie graag een kijkje in de keuken…

FACEBOOK berichten

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergzondag 23 februari, 2020 9:25

Op voordracht van Yvonne Kors-hermans zijn de GBW Valentijns bloemen door Irene Houtsma en Marco van de Hoef overhandigd aan Jeanine Schaling.

Jeanine zet zich al jaren op verschillende fronten in als buitengewoon betrokken Woudenbergse!

Jeanine, de...

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergvrijdag 21 februari, 2020 7:07

Buitengewoon waardevolle bijeenkomsten, in 7 sessies praten met inwoners over veiligheid in de eigen buurt. Resultaten (top 3) per buurt volgen snel. Wij zijn benieuwd naar die resultaten en naar de uitvoering van deze resultaten! Want waar je woont moet het veilig zijn!

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergdonderdag 20 februari, 2020 16:36

Zou er dan werkelijk iets gaan gebeuren? VNG Utrecht gaat zich er in ieder geval voor inzetten en als GBW vinden we dat een hele goede zaak. Niet voor niets hebben we er onlangs aandacht voor gevraagd in de raadsvergadering. Het wordt de hoogste tijd...

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders, zoals de toekomstvisie 2015.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.