NIEUWS berichten

Overschrijding voorziening Nijverheidsweg

Op de agenda van de raad van 22 april stond ook de 3e herziening…

Kredietvoorstel voor verkenningsfase Woudenberg Zuid-Oost

Het raadsvoorstel vraagt de raad in te stemmen om €115.000…

Ontwikkelingen met als doel een Vitaal dorpshart in Woudenberg van start

Beide besluitvormende agendapunten op de gemeenteraadsvergadering…


BLOG berichten

Woudenbergers scheiden hun afval goed

De gemeente Woudenberg houdt goed bij hoe we in Woudenberg ons…

Afwegingskader zon en wind in Woudenberg

De gemeente Woudenberg heeft een afwegingskader voor zon- en…

De ernstige gevolgen van de coronamaatregelen en -crisis

Een kleine 11 maanden geleden deed Mark Rutte voor het eerst…

FACEBOOK

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergvrijdag 30 april, 2021 11:08
Wethouder De Kruif overhandigt laatste sleutel – nieuwbouwproject Hoevelaar

Wethouder Pieter de Kruif heeft de laatste sleutel overgedragen aan de aanstaande bewoner van bouwnummer 40, meneer Berg. Hiermee is deze laatste woning, van de eerste 41 woningen in Hoevelaar, officieel opgeleverd.

“Woudenberg wil een gemeente zijn waar het levendig en prettig wonen is en het project Hoevelaar past perfect in dit plaatje. Alles met het oog voor een gezonde en duurzame leefomgeving. De woningen in Hoevelaar worden gasloos en energiezuinig gebouwd en groen en water krijgen een prominente plek. Ook de komende jaren blijft er veel vraag naar (koop)woningen in Woudenberg en met de oplevering van de eerste 41 woningen voorzien we in de woningbehoefte en daar ben ik trots op”, aldus wethouder De Kruif.

Het eerste deel van fase 1 bestaat uit 198 woningen. Hiervan zijn de eerste 41 woningen opgeleverd en zoals het ernaar uitziet volgen er dit jaar nog 25 sociale huurwoningen. In 2022 staan er 45 woningen gepland om op te leveren en naar verwachting wordt daarna ook gestart met de oplevering van een deel van de resterende 87 woningen. De planning is om in 2023 alle woningen van het eerste deel van fase 1 te hebben opgeleverd.

De komende jaren blijven we woningen bouwen in verschillende segmenten en inmiddels zijn we ook gestart met de voorbereidingen voor de bouw van de 2e fase. “Een mooie en ook unieke uitbreiding van ons dorp en prachtig dat we dit kunnen realiseren”, aldus De Kruif.
GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergvrijdag 30 april, 2021 9:01
In de raadsvergadering van vorige week is het kredietvoorstel voor de verkenningsfase Woudenberg Zuid-Oost aangenomen.

Het gevraagde krediet wordt betaald uit de algemene reserve grondbedrijf, en komt daarmee niet direct ten laste komt van de Woudenbergse begroting.

GBW is voorstander van de verdere groei van ons mooie dorp, ook nadat straks rond 2030 Hoevelaar klaar is. Het is dan ook logisch en verstandig nu al stappen te zetten.

Lees het hele artikel op onze website: https://gbw-online.nl/nieuws/kredietvoorstel-voor-verkenningsfase-woudenberg-zuid-oost/
GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergmaandag 26 april, 2021 7:05
Tegenvaller van €677.000 door onvoorziene grondsaneringskosten wijk Nijverheidsweg agv grotere vervuiling dan verwacht.

Het geheel van deze wijk heeft nog steeds een positief resultaat. Tevens heeft Woudenberg er weer een prachtig stukje dorp bijgekregen, waar velen met plezier kunnen en gaan wonen. Op schone grond!

Lees erover in ons nieuwsbericht:
https://gbw-online.nl/nieuws/overschrijding-voorziening-nijverheidsweg/

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders, zoals de toekomstvisie 2015.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.