NIEUWS berichten

Een bezuinigingsdialoog met de samenleving

Het tekort in de begroting van de gemeente Woudenberg in 2021…

Begroting met forse bezuinigingsopdracht door raad vastgesteld

Op donderdagavond 29 oktober vond de gemeenteraadsvergadering…


BLOG berichten

Afvalkosten woudenberg afvalbakken rova 2

Is afval nog wel afval?

Bij alle inwoners van Woudenberg is in de afgelopen maand de…

Discussies, overwegingen en een besluit over feestverlichting in ons dorpscentrum

Een vaste drie-eenheid, in ieder geval in mijn hoofd als ik bezig…

Terugblik op mijn eerste jaar als raadslid

Het zomerreces zit er weer bijna op voor de gemeenteraad en het…

FACEBOOK berichten

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergvrijdag 4 december, 2020 8:42

Verkeersveiligheid, vuurwerkverbod en de ‘oplegger’ bij de woonvisie. De raadsvergadering van 26 november met onderwerpen waar het over moet gaan in de gemeente.

Lees het verslag: https://gbw-online.nl/nieuws/verkeersveiligheid-vuurwerkverbod-en-de-oplegger-bij-de-woonvisie-een-raadsvergadering-die-gaat-waar-het-over-moet-gaan-in-de-gemeente/

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergvrijdag 30 oktober, 2020 14:20

Begroting met forse bezuinigingsopdracht door raad vastgesteld.

Op donderdagavond 29 oktober vond de gemeenteraadsvergadering plaats waarin de begroting 2021 en de meerjaren begroting 2022-2024 werd behandeld.

Lees het volledige artikel op onze website: https://gbw-online.nl/nieuws/begroting-met-forse-bezuinigingsopdracht-door-raad-vastgesteld/

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergvrijdag 9 oktober, 2020 15:27

Irene Houtsma is unaniem door de gemeenteraad geaccepteerd om mee te gaan draaien in de poule van voorzitters van de Raadscommissievergaderingen. Ook de burgemeester sprak haar dank uit voor dit positieve initiatief vanuit GBW.

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders, zoals de toekomstvisie 2015.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.