NIEUWS berichten

Peter van Schaik gekozen tot fractievoorzitter van GemeenteBelangen Woudenberg.

De nieuwe fractie van GemeenteBelangen Woudenberg heeft voor…

Ondernemers maken en houden Woudenberg vitaal.

De komende jaren is het oplossen van het tekort aan woningen…

Bereikt in 4 jaar, speerpunten komende 4 jaar

Dit zijn de speerpunten voor de komende 4 jaar: Behoud en…


BLOG berichten

Over zonnepanelen en windmolens in Woudenberg

Ook Woudenberg moet eraan geloven. Zoals u weet stijgt de…

Hoe was 2021?

December is altijd een mooie maand om terug te kijken op…

Column Peter van Schaik - een kijkje in de GBW-keuken

Wie had dat kunnen denken. Mijn eerste column als fractievoorzitter…

FACEBOOK

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergvrijdag 20 mei, 2022 14:08
𝗡𝗮 𝟮𝟮 𝗷𝗮𝗮𝗿 𝗻𝗲𝗲𝗺𝘁 𝗣𝗶𝗲𝘁𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝗞𝗿𝘂𝗶𝗳 𝗮𝗳𝘀𝗰𝗵𝗲𝗶𝗱 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗪𝗼𝘂𝗱𝗲𝗻𝗯𝗲𝗿𝗴𝘀𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗲𝗸.

11 jaar raadslid en 11 jaar wethouder namens GemeenteBelangen Woudenberg. Aan 22 jaar inzet van een enthousiaste en betrokken GBW'er kwam gisteravond een einde. Wethouder Pieter De Kruif heeft op 19 mei 2022 afscheid genomen van de Woudenbergse politiek.

Drie periodes is Pieter wethouder geweest. Tijdens deze drie periodes heeft hij zich op verschillende beleidsterreinen ingezet voor ons dorp. Van het social domein tot ruimtelijke ordening. Pieter heeft veel kennis en ervaring opgebouwd en deze ingezet voor ons dorp.

De laatste raadsperiode heeft Pieter zich bezig gehouden met klimaatadaptatie, afval en recycling, groenbeheer, biodiversiteit, omgevingswet, transitievisie warmte en de Regionale Energie Strategie (RES).

Omdat GBW geen deel uitmaakt van het nieuwe college van B&W moest Pieter zijn wethouderschap opgeven. Gelukkig is hij niet bij de pakken neer gaan zitten en start hij binnenkort in zijn nieuwe baan als Manager Verduurzamer bij INNAX in Veenendaal.

𝗣𝗶𝗲𝘁𝗲𝗿, 𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘀 𝗯𝗲𝘀𝘁𝘂𝘂𝗿 𝗲𝗻 𝗳𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗲 𝘃𝗮𝗻 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗲𝗻𝘁𝗲𝗕𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗪𝗼𝘂𝗱𝗲𝗻𝗯𝗲𝗿𝗴, 𝗼𝗻𝘁𝘇𝗲𝘁𝘁𝗲𝗻𝗱 𝗯𝗲𝗱𝗮𝗻𝗸𝘁 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗮𝗹𝗹𝗲𝘀 𝘄𝗮𝘁 𝗷𝗲 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗚𝗕𝗪 𝗲𝗻 𝗪𝗼𝘂𝗱𝗲𝗻𝗯𝗲𝗿𝗴 𝗯𝗲𝘁𝗲𝗸𝗲𝗻𝗱 𝗵𝗲𝗯𝘁. 𝗚𝗕𝗪 𝗶𝘀 𝗷𝗼𝘂, 𝗷𝗼𝘂𝘄 𝗲𝗻𝘁𝗵𝗼𝘂𝘀𝗶𝗮𝘀𝗺𝗲, 𝗷𝗲 𝗶𝗻𝘇𝗲𝘁, 𝗱𝗼𝗼𝗿𝘇𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴𝘀𝘃𝗲𝗿𝗺𝗼𝗴𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝗯𝗲𝘁𝗿𝗼𝗸𝗸𝗲𝗻𝗵𝗲𝗶𝗱 𝘃𝗲𝗲𝗹 𝗱𝗮𝗻𝗸 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝘂𝗹𝗱𝗶𝗴𝗱. 𝗚𝗕𝗪 𝗱𝗮𝘁 𝘇𝗶𝗷𝗻 𝗲𝗻 𝗯𝗹𝗶𝗷𝘃𝗲𝗻 𝘄𝗶𝗷, 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻, 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗼𝗻𝘀 𝗺𝗼𝗼𝗶𝗲 𝗪𝗼𝘂𝗱𝗲𝗻𝗯𝗲𝗿𝗴.
GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergdonderdag 19 mei, 2022 18:16
Vanavond is tijdens de raadsvergadering Jaap Westenberg namens GBW beëdigd als vierde raadslid.

Met de beëdiging van Jaap is de fractie van GBW weer compleet. Vol energie, kritisch maar constructief zal door GBW vanuit de oppositie verder worden gewerkt aan ons mooie dorp!
GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergdonderdag 19 mei, 2022 11:19
𝐏𝐢𝐦 𝐯𝐚𝐧 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐧 𝐧𝐞𝐞𝐦𝐭 𝐚𝐟𝐬𝐜𝐡𝐞𝐢𝐝 𝐚𝐥𝐬 𝐛𝐞𝐬𝐭𝐮𝐮𝐫𝐬𝐥𝐢𝐝 𝐯𝐚𝐧 𝐆𝐁𝐖.

Op woensdag 18 mei heeft Pim van Buren afscheid genomen van het bestuur van GBW. Pim, oud raadslid voor GBW heeft 4 jaar de functie van secretaris op een meer dan uitstekende manier vervuld.

𝙋𝙞𝙢, 𝙣𝙖𝙢𝙚𝙣𝙨 𝙖𝙡𝙡𝙚 𝙡𝙚𝙙𝙚𝙣, 𝙙𝙚 𝙛𝙧𝙖𝙘𝙩𝙞𝙚 𝙚𝙣 𝙝𝙚𝙩 𝙗𝙚𝙨𝙩𝙪𝙪𝙧 𝙫𝙖𝙣 𝙙é 𝙡𝙤𝙠𝙖𝙡𝙚 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙟 𝙫𝙖𝙣 𝙒𝙤𝙪𝙙𝙚𝙣𝙗𝙚𝙧𝙜: 𝘿𝙖𝙣𝙠 𝙟𝙚 𝙬𝙚𝙡 𝙫𝙤𝙤𝙧 𝙖𝙡 𝙟𝙤𝙪𝙬 𝙞𝙣𝙨𝙥𝙖𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜𝙚𝙣!

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.

Skip to content