NIEUWS berichten

Notitie 'Doorstromen & Scheefwonen': niet dwingen, maar ontzorg de huurder!

Op dinsdagavond 10 december heeft GBW de notitie 'Doorstromen…

Enquête woonbehoefte jongeren

De gemeente Woudenberg stelt nu een Woonvisie op. Wij, als Gemeentebelangen…

Ladies-Evening GBW

Woensdagavond 31 oktober werd de eerste GBW ladies-evening gehouden.…
Algemene beschouwingen Woudenberg Gemeente Belangen

Eerste termijn begrotingsbehandeling raad 18 oktober 2018

Donderdag 19 oktober is in de raad de eerste begroting van de…

FACEBOOK berichten

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergmaandag 10 december, 2018 23:49

Op maandagavond 10 december heeft GBW de notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’ aangeboden aan de heer Meulen, directeur-bestuurder van Vallei Wonen. Peter van Schaik, raadslid van GBW overhandigde tijdens een informatiebijeenkomst voor raadseleden de notitie.

Aanleiding voor de notitie waren de resultaten uit...

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergzaterdag 8 december, 2018 13:15

Wil jij in Woudenberg blijven wonen? Vul dan de enquête in op www.gbw-online.nl/woonbehoefte

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergvrijdag 30 november, 2018 11:05

VUL DE ENQUÊTE WOONBEHOEFTE JONGEREN IN op: https://gbw-online.nl/woonbehoefte

De gemeente Woudenberg stelt nu een Woonvisie op. Wij willen meer (actuele) informatie vanuit de jongeren voor deze Woonvisie. Wij willen de behoefte peilen, onder alle Woudenbergse jongeren, zodat wij dit kunnen...

GemeenteBelangen Woudenberg

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders, zoals de toekomstvisie 2015.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.