NIEUWS berichten

Wijk Hoevelaar in aanbouw

80 procent van de eerste woningen in Hoevelaar bestemd voor Woudenbergers

De raadsvergadering van februari 2020 was een veelzijdige avond.…

Supersnel mobiel internet via 5G in Woudenberg?

De informatie-avond wordt ivm het Corona-virus uitgesteld. In…

Nieuwe (partij)voorzitter voor GemeenteBelangen Woudenberg

Na ruim 8 jaar partijvoorzitter van GBW te zijn geweest, heeft…


BLOG berichten

Discussies, overwegingen en een besluit over feestverlichting in ons dorpscentrum

Een vaste drie-eenheid, in ieder geval in mijn hoofd als ik bezig…

Terugblik op mijn eerste jaar als raadslid

Het zomerreces zit er weer bijna op voor de gemeenteraad en het…

Een kijkje in de “keuken” van een (beginnend) gemeenteraadslid

Als beginnend raadslid wil ik jullie graag een kijkje in de keuken…

FACEBOOK berichten

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergdonderdag 26 maart, 2020 10:28

Bijzondere tijden vragen om bijzondere toepassingen van mogelijkheden. Goed dat er in brede kaders wordt nagedacht om eten en drinken waar de supermarkten ons van blijven voorzien, zo gespreid als mogelijk te laten aanschaffen door alle Woudenbergers. GBW kan zich goed vinden in de genomen,...

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergmaandag 23 maart, 2020 12:36

Belangrijk bericht vanuit het Woudenbergse gemeentehuis. Morgen staat er een brief aan alle Woudenbergers in ‘De Woudenberger’! Handel zo veilig mogelijk, houdt afstand en blijf binnen waar dat kan! Laten we gezamenlijk proberen zo snel als mogelijk dit virus onder controle te krijgen. Daar spelen...

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergmaandag 16 maart, 2020 8:47

Zeer verstandige en logische maatregelen van onze gemeente! Veel sterkte allemaal, en zorg goed voor elkaar!

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders, zoals de toekomstvisie 2015.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.