NIEUWS berichten

GBW-kandidaat: Wilma Opstelten

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Met veel plezier…

GBW-Stelling: Startersleningen zijn voor Woudenbergse starters belangrijk

GemeenteBelangen Woudenberg is het daar van harte mee eens.…

GemeenteBelangen Woudenberg lanceert haar verkiezingsprogramma 2022-2026 ‘Woudenberg, dat zijn wij!’

‘Lokaal doen wat lokaal kan’ is waar we voor staan en…


BLOG berichten

Over zonnepanelen en windmolens in Woudenberg

Ook Woudenberg moet eraan geloven. Zoals u weet stijgt de…

Hoe was 2021?

December is altijd een mooie maand om terug te kijken op…

Column Peter van Schaik - een kijkje in de GBW-keuken

Wie had dat kunnen denken. Mijn eerste column als fractievoorzitter…

FACEBOOK

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergdonderdag 27 januari, 2022 11:12
Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Met veel plezier stellen we onze GBW-kandidaat raadsleden aan je voor.

Deze week nummer 6: Wilma Opstelten

Mijn naam is Wilma Opstelten. Inderdaad, in verre familie van oud-burgemeester van Rotterdam Ivo Opstelten.

Ik ben geboren in Utrecht 26 november 1957. Januari 1983 heb ik mij in Woudenberg gesetteld en heb de eerste 11 jaar als bedrijfsleidster gewerkt. Direct daarna, nu 30 jaar geleden ben ik als zelfstandige een eigen kapsalon begonnen.

Lees verder op:
GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergwoensdag 26 januari, 2022 10:50
GBW-STELLING: Startersleningen zijn voor Woudenbergse starters belangrijk. Lees onze mening op:

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergzaterdag 22 januari, 2022 10:45
Woudenberg
Verkiezingsprogramma GBW 2022-2026 ‘Woudenberg, dat zijn wij!’

‘Lokaal doen wat lokaal kan’ is waar we als GBW voor staan en waar we zoveel mogelijk invulling aan geven. Gezien de landelijke ontwikkelingen wordt dit ook steeds belangrijker’ volgens GBW-lijsttrekker Pieter de Kruif.

Het verkiezingsprogramma van GBW heeft 10 speerpunten voor de komende raadsperiode, lees er alles over op onze website: https://gbw-online.nl/nieuws/gemeentebelangen-woudenberg-lanceert-haar-verkiezingsprogramma-2022-2026-woudenberg-dat-zijn-wij/

#woudenberg #woudenbergersvoorwoudenbergers #woudenberg #verkiezingen #verkiezingsprogramma

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.

Skip to content