NIEUWS berichten

schade gemeentehuis Woudenberg na brandpolitie.nl

Statement inzake brand gemeentehuis raadsvergadering mei 2019

Onderstaand statement heeft Marco van de Hoef, fractievoorzitter…

Meer goedkope koopwoningen in de nieuwe woonwijk Hoevelaar door inspanningen van GBW en de ChristenUnie

Op de agenda van de raadsvergadering van april stond o.a. de…


BLOG berichten

Terugblik op mijn eerste jaar als raadslid

Het zomerreces zit er weer bijna op voor de gemeenteraad en het…

Een kijkje in de “keuken” van een (beginnend) gemeenteraadslid

Als beginnend raadslid wil ik jullie graag een kijkje in de keuken…

Huizen in Woudenberg vraaggericht bouwen, of juist niet?

  Deze vraag stond centraal bij de behandeling van de…

FACEBOOK berichten

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergvrijdag 13 september, 2019 10:13

Duidelijke stellingname van GBW raadslid Wim Merkens inzake de toekomstplannen van ons Henschotermeer! Wim doet een duidelijke oproep aan alle partijen om met elkaar in gesprek te blijven om te voorkomen dat toekomstige besluitvorming vertraging oploopt!

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergdonderdag 29 augustus, 2019 18:16

In de blog van Peter van Schaik: 'Mijn eerste jaar als raadslid' heeft Peter het oa over zijn bewondering voor Henk Jan Molenaar van SGP Woudenberg en Ellie van Oosterom (ChristenUnie Woudenberg), geeft hij een tip hoe je de bode van de Gemeente Woudenberg blij...

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergmaandag 19 augustus, 2019 23:37

In de afgelopen dagen heeft Yvonne van der Meer (winnaar Woudenberg Sportief 2019) de sterren van de hemel gesprongen tijdens het WK Schoonspringen in Zuid Korea.

Met een scheepslading aan medailles komt Yvonne binnenkort weer naar huis.

...

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders, zoals de toekomstvisie 2015.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.