NIEUWS berichten

GemeenteBelangen Woudenberg feliciteert Magda Jansen als nieuwe burgemeester van Woudenberg

Op 16 november 2021 heeft de gemeenteraad van Woudenberg, op…

GemeenteBelangen Woudenberg stelt kieslijst en verkiezingsprogramma 2022-2026 vast

Verkiezingen 2022 Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen…

Spreekbuis voor jongeren

Uit: De Woudenberger 24-10-2021, Tekst en foto: Joke van der…


BLOG berichten

Column Peter van Schaik - een kijkje in de GBW-keuken

Wie had dat kunnen denken. Mijn eerste column als fractievoorzitter…

Marco van de Hoef neemt in maart 2022 afscheid: ‘Trots op het Woudenberg van nu’

Tekst: de Woudenberger / Foto: Rodney Kersten Op 16 maart…

‘Verkeersveiligheid prioriteit’, maar bezuinigingen en handhaving zijn een probleem

Tekst: Joke van der Heide, de Woudenberger / Foto: Joke van…

FACEBOOK

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergmaandag 29 november, 2021 18:09
GemeenteBelangen Woudenberg maakt kieslijst bekend.

16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. GemeenteBelangen Woudenberg heeft de kieslijst voor deze verkiezingen helemaal klaar. De leden van GBW hebben kortgeleden in de algemene ledenvergadering deze kieslijst goedgekeurd. Pieter de Kruif, de huidige lijsttrekker en wethouder van GBW voert ook in maart 2022 de lijst weer aan, gevolgd door de huidige fractievoorzitter Peter van Schaik.

De nummers 3 tot en met 6 zijn nieuwe gezichten op de lijst van GBW. Op nummer drie staat Sylvia den Herder. Op 4 Björn de Jong, op 5 Jaap Westenberg en op nummer 6 Wilma Opstelten. De ervaring van Pieter en Peter aangevuld met de nieuwe energie van Sylvia, Björn, Jaap en Wilma maakt dat er een kieslijst is ontstaan waar de partij zeer trots op is.

In de komende weken stelt GBW de nieuwe gezichten met plezier aan iedereen voor. Hou onze socials maar in de gaten. Wil je de hele kieslijst van GBW bekijken, klik dan hier: https://gbw-online.nl/kieslijst-verkiezingen-2022/
GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergvrijdag 26 november, 2021 13:43
Tijdens de raadsvergadering van november 2021 is Sara Scholte geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester van Woudenberg.

In een indrukwekkend en vlammend betoog liet ze de raadsleden weten waarvoor ze zich gaat inzetten het komende jaar. 1 van haar initiatieven is het opruimen van zwerfafval in ons dorp. Daarvoor heeft ze afvalgrijpers nodig, bij voorkeur af te halen in het Cultuurhuis.

Sara, zet em op met al jouw plannen en ideeën. De steun van GBW kun je 100% op rekenen!
GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergwoensdag 17 november, 2021 21:57
Fractie en bestuur van GemeenteBelangen Woudenberg feliciteert Magda Jansen van harte met haar burgemeesterschap van Woudenberg en wenst haar een fantastische tijd toe in ons dorp.

Lees verder op: https://gbw-online.nl/nieuws/gemeentebelangen-woudenberg-feliciteert-magda-jansen-als-nieuwe-burgemeester-van-woudenberg/

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders, zoals de toekomstvisie 2015.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.

Skip to content