NIEUWS berichten

Beleidskader Sociaal Domein unaniem aangenomen door de Raad

Op de agenda van de raadsvergadering van 21 februari stond het…

GBW pleit voor gebruik van de BuitenBeter app

Tijdens de raadsvergadering van 21 februari jl. verzocht GBW’er…

GBW vraagt aandacht voor de elektrische laadpalen

In de raadsvergadering van donderdag 21 februari 2019 vroeg Peter…


BLOG berichten

Huizen in Woudenberg vraaggericht bouwen, of juist niet?

  Deze vraag stond centraal bij de behandeling van de…

Uitslag 8-7

  Nee, we hebben het hier niet om een voetbal of korfbal…

Een beginnend raadslid.

Ja, je moet wat als je graag zitting wilt nemen in de gemeenteraad. Na…

FACEBOOK berichten

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergvrijdag 22 februari, 2019 16:50

Beleidskader Sociaal Domein unaniem aangenomen door de Raad

Op de agenda van de raadsvergadering van 21 februari stond het beleidskader Sociaal Domein 2019 – 2022. Namens GBW sprak Irene Houtsma in en complimenteerde het college over de compacte overzichtelijke nota, die...

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergvrijdag 22 februari, 2019 16:39

GBW pleit voor gebruik van de BuitenBeter app.

Tijdens de raadsvergadering van 21 februari jl. verzocht GBW’er Peter van Schaik het college via de zogenaamde “motie vreemd aan de orde van de dag” om te onderzoeken of het gebruik van de BuitenBeter...

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergvrijdag 22 februari, 2019 16:36

GBW vraagt aandacht voor de elektrische laadpalen.

In de raadsvergadering van donderdag 21 februari 2019 vroeg Peter van Schaik aandacht voor de elektrische laadpalen in Woudenberg.

Elektrisch rijden staat volop in de spotlight. De overheid heeft torenhoge ambities (in...

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders, zoals de toekomstvisie 2015.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.