NIEUWS berichten

Eerste termijntekst Woonvisie 2019+ behandeling in de gemeenteraad vergadering van januari 2018

Op donderdag 24 januari 2019 stond de behandeling van de Woonvisie…

GBW biedt regenboogvlag aan

Vanmiddag heeft GBW, samen met de PvdA-GL, het CDA en de VVD…

Uitkomst jongeren enquête Wonen: kleine woningen voor jongeren nodig.

De GBW fractieleden Irene Houtsma en Peter van Schaik hebben…


BLOG berichten

Huizen in Woudenberg vraaggericht bouwen, of juist niet?

  Deze vraag stond centraal bij de behandeling van de…

Uitslag 8-7

  Nee, we hebben het hier niet om een voetbal of korfbal…

Een beginnend raadslid.

Ja, je moet wat als je graag zitting wilt nemen in de gemeenteraad. Na…

FACEBOOK berichten

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergvrijdag 8 februari, 2019 10:23

Huizen in Woudenberg Vraaggericht bouwen, of juist niet? Fractievoorzitter Marco Van de Hoef geeft in zijn blog aan hoe hij hierover denkt!
Via onderstaande link kom je bij deze blog:

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergvrijdag 1 februari, 2019 8:54

Om ook maar even de andere zijde van de woningvoorraad en de ambitie om te blijven bouwen in Woudenberg te belichten:

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergzaterdag 26 januari, 2019 18:31

Wat jammer is aan het bericht van het CDJA is dat de informatie die wordt verspreid niet volledig is, en dat is jammer zeker na de prima inspreekbijdrage van Daphne de Kruif namens het CDJA in de raadscommissie eerder deze maand. Aan alle jongeren in...

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders, zoals de toekomstvisie 2015.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.