NIEUWS berichten

Noodkreet aan minister Ollongren

Om maximale druk te blijven zetten op minister K. Ollongren (Binnenlandse…

Afscheid Arno Vink, benoeming Karin Schipper namens GBW

Na middernacht, het was inmiddels 29 mei, werd er aan het einde…


BLOG berichten

Afvalkosten woudenberg afvalbakken rova 2

Is afval nog wel afval?

Bij alle inwoners van Woudenberg is in de afgelopen maand de…

Discussies, overwegingen en een besluit over feestverlichting in ons dorpscentrum

Een vaste drie-eenheid, in ieder geval in mijn hoofd als ik bezig…

Terugblik op mijn eerste jaar als raadslid

Het zomerreces zit er weer bijna op voor de gemeenteraad en het…

FACEBOOK berichten

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergzondag 5 juli, 2020 20:30

Om maximale druk te blijven zetten op minister K. Ollongren (Binnenlandse zaken) om voor elkaar te krijgen dat er meer rijksgelden gaan naar (kleinere) gemeenten hebben GBW’s fractievoorzitter Marco van de Hoef en bestuursvoorzitter Ronald de Snoo de onderstaande (brand)brief naar de minister gestuurd.

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergzondag 5 juli, 2020 20:02

Om maximale druk te blijven zetten op minister K. Ollongren (Binnenlandse zaken) om voor elkaar te krijgen dat er meer rijksgelden gaan naar (kleinere) gemeenten hebben GBW’s fractievoorzitter Marco van de Hoef en bestuursvoorzitter Ronald de Snoo de onderstaande (brand)brief naar de minister gestuurd.

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergvrijdag 3 juli, 2020 15:21

Donderdagavond was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Het groenbeleidsplan, extra kosten voor de jeugdzorg, de WOZ-belasting inning en de slechte financiële positie stonden op de agenda.

Lees er alles over op onze website. Eén ding is zeker: het beloofd een...

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders, zoals de toekomstvisie 2015.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.