NIEUWS berichten

Wijk Hoevelaar in aanbouw

80 procent van de eerste woningen in Hoevelaar bestemd voor Woudenbergers

De raadsvergadering van februari 2020 was een veelzijdige avond.…

Supersnel mobiel internet via 5G in Woudenberg?

De informatie-avond wordt ivm het Corona-virus uitgesteld. In…

Nieuwe (partij)voorzitter voor GemeenteBelangen Woudenberg

Na ruim 8 jaar partijvoorzitter van GBW te zijn geweest, heeft…


BLOG berichten

Afvalkosten woudenberg afvalbakken rova 2

Is afval nog wel afval?

Bij alle inwoners van Woudenberg is in de afgelopen maand de…

Discussies, overwegingen en een besluit over feestverlichting in ons dorpscentrum

Een vaste drie-eenheid, in ieder geval in mijn hoofd als ik bezig…

Terugblik op mijn eerste jaar als raadslid

Het zomerreces zit er weer bijna op voor de gemeenteraad en het…

FACEBOOK berichten

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergmaandag 27 april, 2020 13:12

Vandaag is het Koningsdag en deze dag is zo anders dan anders. Het Oranjecomité zorgt er met een aangepaste programma voor dat we thuis toch Koningsdag kunnen vieren. Dus hijs de vlag, zing samen het Wilhelmus en vier Koningsdag in en om het huis. Met...

GemeenteBelangen Woudenberg
Gemeente Woudenberg
Vandaag is het Koningsdag en deze dag is zo anders dan anders. Het Oranjecomité zorgt er met een aangepaste programma voor dat we thuis toch Koningsdag kunnen vieren. Dus hijs de vlag, zing samen het Wilhelmus en vier Koningsdag in en om het huis. Met deze videoboodschap wensen de burgemeester en de wethouders u - ondanks de situatie - een fijne Koningsdag en roepen u op: houd vol! #trotsopwoudenberg #samensterk
GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergdonderdag 23 april, 2020 20:11

Op dinsdag 06-05-2020 vergadert de raadscommissie van de gemeente Woudenberg. In verband met de maatregelen die gelden vanwege het coronavirus vindt de vergadering digitaal plaats. U kunt de vergadering via onze website volgen. De vergadering begint om 19:30 uur. De agenda(-stukken) vindt u online op...

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergdinsdag 7 april, 2020 6:44

Bij alle inwoners van Woudenberg is in de afgelopen maand de aanslag gemeentelijke belastingen weer op de mat gevallen.

Afgelopen week ook nog de aanslag voor lediging van de grijze vuilcontainer. Helaas was het bedrag weer hoger dan de jaren hiervoor....

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders, zoals de toekomstvisie 2015.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.