NIEUWS berichten

Windmolens bij het Henschotermeer?

Oké, deze kop is gewaagd, maar werd wel door ons raadslid Peter…

GBW vraagt de gemeente om haast te maken met het aanbieden van startersleningen

De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid…


BLOG berichten

Een kijkje in de “keuken” van een (beginnend) gemeenteraadslid

Als beginnend raadslid wil ik jullie graag een kijkje in de keuken…

Huizen in Woudenberg vraaggericht bouwen, of juist niet?

  Deze vraag stond centraal bij de behandeling van de…

Uitslag 8-7

  Nee, we hebben het hier niet om een voetbal of korfbal…

FACEBOOK berichten

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergvrijdag 22 maart, 2019 14:39

Komen er windmolens bij het Henschotermeer?

Dat is een van de vragen die GBW stelde in de raadsvergadering van 21 maart. Het ging hier over de Regionale Energie Strategie waar Woudenberg samen met 8 andere gemeenten in de regio Amersfoort mee...

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergvrijdag 22 maart, 2019 14:32

Startersleningen komen in de zomer beschikbaar voor Woudenbergse starters die bestaande of nieuwbouw woningen willen kopen!

https://gbw-online.nl/nieuws/gbw-vraagt-de-gemeente-om-haast-te-maken-met-het-aanbieden-van-startersleningen/

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergvrijdag 22 maart, 2019 14:26

Wat een rustige raadsvergadering leek te worden, bleek toch weer dat de Woudenbergse politiek nooit saai is!

De teveel berekende OZB was een belangrijk gesprekspunt van de avond waar GBW de partijen verbond en samenbracht.

https://gbw-online.nl/uncategorized/gbw-verbindt-oppositie-en-coalitie-en-steunt-aangepaste-motie-van-cda-en-sgp-mbt-compensatie-van-teveel-berekende-ozb/

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders, zoals de toekomstvisie 2015.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.