NIEUWS berichten

Nieuwe (partij)voorzitter voor GemeenteBelangen Woudenberg

Na ruim 8 jaar partijvoorzitter van GBW te zijn geweest, heeft…
Gemeente Woudenberg begroting 2020 GBW

Begroting 2020 unaniem door de gemeenteraad Woudenberg aangenomen

Op de laatste dag van oktober 2019 is de beleidsbegroting 2020…
Algemene beschouwingen Woudenberg Gemeente Belangen

Algemene Beschouwingen GemeenteBelangen Woudenberg 2020-2023

Begroting 2020 – 2023 van de gemeente Woudenberg “Krachtig,…


BLOG berichten

Discussies, overwegingen en een besluit over feestverlichting in ons dorpscentrum

Een vaste drie-eenheid, in ieder geval in mijn hoofd als ik bezig…

Terugblik op mijn eerste jaar als raadslid

Het zomerreces zit er weer bijna op voor de gemeenteraad en het…

Een kijkje in de “keuken” van een (beginnend) gemeenteraadslid

Als beginnend raadslid wil ik jullie graag een kijkje in de keuken…

FACEBOOK berichten

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergzaterdag 28 december, 2019 12:15

Vol afschuw hebben we bijgaand bericht gelezen. Wat een verschrikking voor de Stichting Burgerinitiatief Woudenberg en omstreken. Wat in jaren is opgebouwd is in een paar uur verdwenen. Afschuwelijk! Wij hopen dat snel duidelijk wordt wat er is gebeurd en dat het herstel snel kan...

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergdinsdag 24 december, 2019 9:35

Namens het bestuur en de fractie van GemeenteBelangen Woudenberg voor alle Woudenbergers: Hele fijne feestdagen en een fantastisch 2020 gewenst!

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergmaandag 16 december, 2019 8:06

Onze bode Errie van Bemmel is op zaterdag 14 december benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau omdat Errie 30 jaar vrijwilliger is geweest bij de brandweer van Woudenberg. Errie, namens bestuur en fractie van GBW van harte gefeliciteerd met deze ontzettend terechte onderscheiding....

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders, zoals de toekomstvisie 2015.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.