NIEUWS berichten

Algemene beschouwingen Woudenberg Gemeente Belangen

Algemene Beschouwingen begroting 2019-2022

Algemene Beschouwingen GemeenteBelangen Woudenberg bij de Begroting…

Raadsleden en portefeuilleverdeling Gemeentebelangen Woudenberg - Raadsperiode 2018-2022

In de raadsperiode 2018 – 2022 heeft de fractie van GBW 5 leden.…

Peter van Schaik nieuw raadslid voor GBW

Het nieuwe college van B&W is geïnstalleerd en al weer volop…

Wil GBW nu wel of geen winkelopening op zondag in Woudenberg?

Dat is misschien wel de belangrijkste vraag voor veel Woudenbergers…

FACEBOOK berichten

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergdinsdag 16 oktober, 2018 12:58

Op donderdag 18 oktober 2018 neemt de raad onder andere een besluit over:

- De vaststelling van de Beleidsbegroting 2019-2022 waarin een raming staat van opbrengsten en kosten, gespecificeerd naar de verschillende beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, veiligheid, onderwijs, enz.
- De...

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergzaterdag 6 oktober, 2018 20:55

Woudenberg is weer een (sport)accommodatie rijker! GBW feliciteert onze tennisvereniging ‘t Schilt met de opening van twee prachtige padeltennis courts! Wij hopen dat veel leden (inclusief de nieuwe) veel plezier beleven aan deze nieuwe sport!

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergdonderdag 4 oktober, 2018 21:41

‪Geweldige ontwikkeling voor Woudenberg! Eerst 36 middenhuur appartementen in het voormalige INBO gebouw en nu deze prachtige ontwikkeling bij de Nijverheidsweg. ‬Sociale en middenhuur woningen op een prachtige locatie in ons dorp!

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders, zoals de toekomstvisie 2015.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.