NIEUWS berichten

Raadsvergadering 1 juli 2021

Uit de raadsvergadering van 1 juli 2021. Beschikbare…

Bericht m.b.t. het overlijden van Henk van den Berg

Vandaag bereikte onze het verdrietige bericht dat Henk van den…

Overschrijding voorziening Nijverheidsweg

Op de agenda van de raad van 22 april stond ook de 3e herziening…


BLOG berichten

Let op Woudenberg in gesprek met Ronald de Snoo

Tekst: Bart Radstaake / Foto: WeCapture WOUDENBERG: In…

Woudenbergers scheiden hun afval goed

De gemeente Woudenberg houdt goed bij hoe we in Woudenberg ons…

Afwegingskader zon en wind in Woudenberg

De gemeente Woudenberg heeft een afwegingskader voor zon- en…

FACEBOOK

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergmaandag 5 juli, 2021 20:48
Hierbij een verslag van de raadsvergadering van donderdag 1 juli met oa de Regionale Energie Strategie, coronasubsidie voor verenigingen en stichtingen, samen op weg naar een structureel herstel en de N244.

https://gbw-online.nl/nieuws/raadsvergadering-1-juli-2021/

#woudenberg
GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergvrijdag 2 juli, 2021 5:56
We zoeken #jeugdbestuurders!

Heb jij een mening over klimaat en water en ben jij geïnteresseerd in politiek? Steek jij je mening niet onder stoelen of banken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Inspireer, debatteer, motiveer, wees creatief en innovatief. En dit alles op thema’s die hélemaal van deze tijd zijn, zoals klimaat, wateroverlast, watertekort en hittestress.

Je proeft aan een bestuurlijke toekomst én je duikt in de wereld van het waterschap. Je vormt samen met andere jeugdbestuurders hét jeugdbestuur van Waterschap Vallei en Veluwe.

👉Meer weten? Kijk op: https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/nieuwsberichten/2021/juni/waterschap-vallei
GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergwoensdag 30 juni, 2021 19:58
Vandaag bereikte ons het verdrietige bericht dat Henk van den Berg plotseling is overleden. Henk was naast erelid van GemeenteBelangen Woudenberg ook oud fractielid en fractievoorzitter. Henk werd gekenmerkt door zijn grote betrokkenheid, commitment en nauwkeurigheid waarmee hij zijn rol in de fractie van GBW vervulde. GBW is Henk veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor de partij heeft gedaan. We gaan Henk ontzettend missen.

Namens bestuur en fractie van GBW wensen wij Gitty, zijn kinderen en kleinkinderen alle kracht en sterkte toe om dit grote verlies te verwerken. In het hart van GemeenteBelangen Woudenberg heeft Henk voor altijd een vaste plek!

Namens bestuur en fractie van GemeenteBelangen Woudenberg,

Ronald de Snoo (voorzitter bestuur)
Pieter de Kruif (wethouder)
Marco van de Hoef (fractievoorzitter)

https://gbw-online.nl/nieuws/bericht-m-b-t-het-overlijden-van-henk-van-den-berg/

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders, zoals de toekomstvisie 2015.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.