NIEUWS berichten

Meer goedkope koopwoningen in de nieuwe woonwijk Hoevelaar door inspanningen van GBW en de ChristenUnie

Op de agenda van de raadsvergadering van april stond o.a. de…

GBW ondersteunt van harte de nieuwe Kadernota Integrale veiligheid

De gemeenteraad heeft de Kadernota Integrale Veiligheid vastgesteld.…

Windmolens bij het Henschotermeer?

Oké, deze kop is gewaagd, maar werd wel door ons raadslid Peter…


BLOG berichten

Een kijkje in de “keuken” van een (beginnend) gemeenteraadslid

Als beginnend raadslid wil ik jullie graag een kijkje in de keuken…

Huizen in Woudenberg vraaggericht bouwen, of juist niet?

  Deze vraag stond centraal bij de behandeling van de…

Uitslag 8-7

  Nee, we hebben het hier niet om een voetbal of korfbal…

FACEBOOK berichten

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergvrijdag 12 april, 2019 16:52

Door GBW en de CU meer goedkope woningen in de nieuwe wijk Hoevelaar!

Wij zijn uitermate blij dat dit belangrijke voorstel is aangenomen, waardoor er meer goedkope nieuwbouwwoningen (tot €200.000) voor onze jongeren en starters beschikbaar komen in deze nieuwe wijk!

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergvrijdag 12 april, 2019 16:48

Woudenberg is de afgelopen jaren dan wel veiliger geworden als je kijkt naar het aantal misdrijven, woninginbraken en autodiefstallen. Maar dat wil uiteraard niet zeggen dat het college klaar is op dit terrein.

In de nieuwe nota zijn speerpunten opgenomen waar...

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergdinsdag 9 april, 2019 20:23

Uitermate trots op Peter van Schaik. Binnen een jaar GBW’er in hart en nieren. Betrokken, initiatiefrijk en bijzonder enthousiast lid van onze fractie. Peter, het is een genoegen om met jou samen te mogen werken. Voor Woudenberg en al haar inwoners! Marco van de Hoef...

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders, zoals de toekomstvisie 2015.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.