Bart Radstaake, vice-fractievoorzitter
Pim van Buren, voorzitter van de raadscommissie
Erik ter Maaten, raadslid
Marco van de Hoef, fractievoorzitter en raadslid
Wim Merkens, raadslid
Wim Merkens, raadslid
Marco van de Hoef, fractievoorzitter en raadslid
Erik ter Maaten, raadslid
Pim van Buren, voorzitter van de raadscommissie
Bart Radstaake, vice-fractievoorzitter


BLOG berichten

Media-framing of een misverstand..?

Het was niet te missen, de voorpagina van de Woudenberger van 28 maart liet er geen onduidelijkheid over bestaan: ‘College heeft raad misleid’ . Mijn eerste gedachten waren, dat kan niet waar zijn… Hoezo misleid, dat is namelijk nogal een bewering! Heb ik aan een andere vergadering deelgenomen was mijn volgende gedachte, maar nee, er […]

Samen Woudenberg – Woudenberg voor Elkaar

Als gemeenteraadslid probeer je op diverse manieren zoveel mogelijk informatie te krijgen om te weten wat er leeft in onze gemeente. Vanaf dit jaar is er een nieuwe informatiebron bij. Op Facebook heeft een aantal Woudenbergers een nieuwe pagina gestart met de pakkende naam Woudenberg voor Elkaar De doelstelling van deze pagina is er als Woudenbergers […]

Verwachtingen

Verwachtingen De afgelopen sportzomer hebben we weer mogen genieten van sportprestaties op een hoog niveau. De verwachtingen waren vooraf hoog. Tom Dumoulin zou in Frankrijk wel even een weekje in het geel rijden en een gouden plak halen op de tijdrit van de Olympische spelen. De dames hockeyers zouden voor zeker goud halen en ook […]


NIEUWS berichten

Nieuwsbrief GemeenteBelangen mei 2017

Bestuurssamenstelling Wil Termaaten is na 9 jaar gestopt…

FACEBOOK berichten

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergdonderdag 6 juli, 2017 21:36

Samen met CDA Woudenberg en PvdA Woudenberg een amendement ingediend om ook de verlichting voor het G-veld mogelijk te maken.
Samen met de verenigingen investeren in het beste resultaat.

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergzondag 18 juni, 2017 17:06

Met Team GBW gisteren genoten van Woudenberg Sportief. Bedankt voor de goede organisatie!

GemeenteBelangen Woudenberg

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders, zoals de toekomstvisie 2015.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.