Bart Radstaake, vice-fractievoorzitter
Pim van Buren, voorzitter van de raadscommissie
Erik ter Maaten, raadslid
Marco van de Hoef, fractievoorzitter en raadslid
Wim Merkens, raadslid
Wim Merkens, raadslid
Marco van de Hoef, fractievoorzitter en raadslid
Erik ter Maaten, raadslid
Pim van Buren, voorzitter van de raadscommissie
Bart Radstaake, vice-fractievoorzitter


BLOG berichten

Stoppen of doorgaan

Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in het vooruitzicht dringt zich ook de vraag op: ga ik door of zal ik stoppen met het raadswerk. Of eigenlijk moet ik zeggen: stel ik me weer beschikbaar of niet. Wie mij deze vraag aan het begin van dit jaar zou hebben gesteld zou een volmondig “Ja, ik […]

Media-framing of een misverstand..?

Het was niet te missen, de voorpagina van de Woudenberger van 28 maart liet er geen onduidelijkheid over bestaan: ‘College heeft raad misleid’ . Mijn eerste gedachten waren, dat kan niet waar zijn… Hoezo misleid, dat is namelijk nogal een bewering! Heb ik aan een andere vergadering deelgenomen was mijn volgende gedachte, maar nee, er […]

Samen Woudenberg – Woudenberg voor Elkaar

Als gemeenteraadslid probeer je op diverse manieren zoveel mogelijk informatie te krijgen om te weten wat er leeft in onze gemeente. Vanaf dit jaar is er een nieuwe informatiebron bij. Op Facebook heeft een aantal Woudenbergers een nieuwe pagina gestart met de pakkende naam Woudenberg voor Elkaar De doelstelling van deze pagina is er als Woudenbergers […]


NIEUWS berichten

Leden van GemeenteBelangen Woudenberg stellen kieslijst en verkiezingsprogramma vast

De kieslijst en het verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen…

Nieuwsbrief GemeenteBelangen mei 2017

Bestuurssamenstelling Wil Termaaten is na 9 jaar gestopt…

FACEBOOK berichten

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergwoensdag 22 november, 2017 22:34

Een mooi moment. Met een aantal goede aanvullingen hebben de leden van GBW zojuist het Partijprogramma GBW 2018-2022 goedgekeurd.
‘Woudenberg, dat zijn wij’ is het programma waarmee GBW de verkiezingen in gaat! Logisch, want Woudenberg dát zijn wij, en Woudenberg, dat bén jij!

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergwoensdag 22 november, 2017 21:23

We zijn van start gegaan. De ledenvergadering van GBW waarin we de kieslijst en het verkiezingsprogramma gaan vaststellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Een geweldige opkomst van vele prachtige betrokken leden van onze partij!

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders, zoals de toekomstvisie 2015.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.