NIEUWS berichten

Raadsleden en portefeuilleverdeling Gemeentebelangen Woudenberg - Raadsperiode 2018-2022

In de raadsperiode 2018 – 2022 heeft de fractie van GBW 5 leden.…

Peter van Schaik nieuw raadslid voor GBW

Het nieuwe college van B&W is geïnstalleerd en al weer volop…

Wil GBW nu wel of geen winkelopening op zondag in Woudenberg?

Dat is misschien wel de belangrijkste vraag voor veel Woudenbergers…

Gemeentebelangen Woudenberg, ChristenUnie en VVD presenteren coalitieakkoord

“STERK WOUDENBERG = SAMEN DOEN”  is de titel van het Coalitieakkoord…

FACEBOOK berichten

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergzaterdag 1 september, 2018 15:23

En uiteraard worden de prachtig nieuwe velden van @sportpark de Grift officieel geopend door GBW wethouder Pieter de Kruif. Pieter: “ We hoeven niet alles te hebben in Woudenberg, maar wat we hebben moet goed zijn”. En dat is op ons sportpark weer...

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergzaterdag 1 september, 2018 14:17

Het kan bijna niet anders, het is fantastisch weer bij de fantastische opening van het nieuwe korfbalveld en het nieuwe voetbalveld op sportpark De Grift! Wat is er geweldig werk verricht door de verenigingen en alle vrijwilligers om beide velden op tijd voor het nieuwe...

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergdonderdag 23 augustus, 2018 19:42

BEREIKBAARHEID VAN WOUDENBERG VERBETERD! Goed nieuws vandaag aangaande de bereikbaarheid van Woudenberg in het algemeen en de campings, het Henschotermeer in het bijzonder!
Meerdere malen heeft GBW (recentelijk) verzocht om de buslijn die in het verleden al vanaf Woudenberg via Zeist naar Utrecht...

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders, zoals de toekomstvisie 2015.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.