zilvervloot2
Bart Radstaake, vice-fractievoorzitter
Dorpstraat2
Pim van Buren, voorzitter van de raadscommissie
skatebaan3
Erik ter Maaten, raadslid
peuterspeelzaal
Marco van de Hoef, fractievoorzitter en raadslid
Gemeentehuis_Woudenberg_GemeenteBelangen
Wim Merkens, raadslid
amaliapark
Wim Merkens, raadslid
deSerre
Marco van de Hoef, fractievoorzitter en raadslid
Cultuurhuis
Erik ter Maaten, raadslid
NieuwePoort
Pim van Buren, voorzitter van de raadscommissie
GroenWoudenberg
Bart Radstaake, vice-fractievoorzitter


BLOG berichten

Samen Woudenberg – Woudenberg voor Elkaar

Als gemeenteraadslid probeer je op diverse manieren zoveel mogelijk informatie te krijgen om te weten wat er leeft in onze gemeente. Vanaf dit jaar is er een nieuwe informatiebron bij. Op Facebook heeft een aantal Woudenbergers een nieuwe pagina gestart met de pakkende naam Woudenberg voor Elkaar De doelstelling van deze pagina is er als Woudenbergers […]

Verwachtingen

Verwachtingen De afgelopen sportzomer hebben we weer mogen genieten van sportprestaties op een hoog niveau. De verwachtingen waren vooraf hoog. Tom Dumoulin zou in Frankrijk wel even een weekje in het geel rijden en een gouden plak halen op de tijdrit van de Olympische spelen. De dames hockeyers zouden voor zeker goud halen en ook […]

Vaststelling van het Bestemmingplan Griftdijk, en hoe het nu werkelijk zit!

Met verbazing en verbijstering lees ik “bestemmingsplan erdoor jassen” geschreven door Wils van der Steen geplaatst op 17-7 in het Lezersnieuws van De Woudenberger.nl (http://dewoudenberger.nl/deel-je-nieuws-artikel/bestemmingsplan-erdoor-jassen-142062) Hoe is het mogelijk dat Wils, die weet binnen welke mogelijkheden de gemeenteraad opereert zoiets opschrijft, en erger nog, het ook deelt via de Woudenberger Online? Voor het juiste beeld, […]


NIEUWS berichten

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp

  Op Facebook zien we dat gesproken wordt over de eigen…

FACEBOOK berichten

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergzondag 1 januari, 2017 1:01

GBW wenst alle inwoners van Woudenberg een fantastisch 2017!

Else Valk Idem dito!
Piet Mijderwijk Dank,dank,dank
Ed Kroonsberg Alle GBW'ers ook de beste wensen voor 2017.
GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergzaterdag 31 december, 2016 17:07

Commissievergadering 10 januari 2017

Op 10 januari 2017 staat de 1e raadscommissievergadering voor het nieuwe jaar gepland.
Om 20.00 uur zal voorzitter Pim van Buren de vergadering openen.
Naast de gebruikelijke punten, punt 1 t/m 7 van de agenda,...

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergmaandag 26 december, 2016 18:36
GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergmaandag 12 december, 2016 23:19

Op Facebook zien we dat gesproken wordt over de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp, welke op 1 januari van €5 euro naar €10 per uur gaat. We verduidelijken in dit bericht graag waarom en hoe hiervoor is gekozen.

We hopen dat...

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders, zoals de toekomstvisie 2015.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.