zilvervloot2
Bart Radstaake, vice-fractievoorzitter
Dorpstraat2
Pim van Buren, voorzitter van de raadscommissie
skatebaan3
Erik ter Maaten, raadslid
peuterspeelzaal
Marco van de Hoef, fractievoorzitter en raadslid
Gemeentehuis_Woudenberg_GemeenteBelangen
Wim Merkens, raadslid
amaliapark
Wim Merkens, raadslid
deSerre
Marco van de Hoef, fractievoorzitter en raadslid
Cultuurhuis
Erik ter Maaten, raadslid
NieuwePoort
Pim van Buren, voorzitter van de raadscommissie
GroenWoudenberg
Bart Radstaake, vice-fractievoorzitter


BLOG berichten

Verwachtingen

Verwachtingen De afgelopen sportzomer hebben we weer mogen genieten van sportprestaties op een hoog niveau. De verwachtingen waren vooraf hoog. Tom Dumoulin zou in Frankrijk wel even een weekje in het geel rijden en een gouden plak halen op de tijdrit van de Olympische spelen. De dames hockeyers zouden voor zeker goud halen en ook […]

Vaststelling van het Bestemmingplan Griftdijk, en hoe het nu werkelijk zit!

Met verbazing en verbijstering lees ik “bestemmingsplan erdoor jassen” geschreven door Wils van der Steen geplaatst op 17-7 in het Lezersnieuws van De Woudenberger.nl (http://dewoudenberger.nl/deel-je-nieuws-artikel/bestemmingsplan-erdoor-jassen-142062) Hoe is het mogelijk dat Wils, die weet binnen welke mogelijkheden de gemeenteraad opereert zoiets opschrijft, en erger nog, het ook deelt via de Woudenberger Online? Voor het juiste beeld, […]

Achteraf

De vakantieperiode nadert haar einde en dat betekent dat wij raadsleden ons weer bezig mogen houden met het wel en wee van de Woudenbergse samenleving. Door het college van B&W zullen voorstellen worden gedaan waarover wij ons mogen buigen, onze bemerkingen op mogen maken en uiteindelijk het voorstel aannemen of afwijzen. Als getogen Woudenberg, ik […]


NIEUWS berichten

Algemene Beschouwingen 2016

Afgelopen dinsdag 21 juni hebben we in de raadscommissie de kadernota…

Ledenvergadering GBW op 13 april 2016

Woensdag 13 april vindt de Algemene Ledenvergadering van GemeenteBelangen…

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Woudenberg

Graag maken wij jullie attent op de nieuwjaarsreceptie van de…

FACEBOOK berichten

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergdinsdag 29 november, 2016 11:35

Makkelijke beslissingen waren er in dit dossier niet meer! Verstandige wel. Door een goede discussie in de fractie van GBW heeft de meerderheid van onze fractie voorgestemd! Hiermee komt een einde aan een langlopend dossier en kunnen we allemaal weer vooruit denken!

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergmaandag 31 oktober, 2016 22:06

GemeenteBelangen Woudenberg hecht veel waarde aan de mening van haar inwoners. Wij nodigen jullie daarom van harte uit om mee te praten over het nieuwe bestemmingsplan Woudenberg Dorp.
Voor meer informatie verwijzen wij jullie graag naar onderstaand bericht van de gemeente.

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergdonderdag 22 september, 2016 22:00

Vandaag viert GBW haar 70-jarig bestaan met de ambtenaren en de gemeenteraad van de Gemeente Woudenberg. Een lekkere traktatie hoort daarbij! 🍰

GemeenteBelangen Woudenberg
GemeenteBelangen Woudenbergdonderdag 22 september, 2016 21:20

Gemeentebelangen Woudenberg bestaat 70 jaar en dat wordt met veel GBW-ers gevierd tijdens de raadsvergadering!

Onze kernwaarden

Betrokken

GBW is een lokale partij –zonder binding met een landelijke partij– die is opgericht in 1946.
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich breed oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid is kennis van zaken, enthousiasme en een democratische en praktische instelling belangrijk.

Open

Goede communicatie met betrokkenen is belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen dienen samen met u tot stand te komen.

U bent hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel overleg met maatschappelijke groeperingen waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. Een goede collegiale samenwerking binnen het college is essentieel, evenals wederzijds vertrouwen en respect van de fracties in de raad.

Herkenbaar

In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. In de afweging van belangen worden soms ook besluiten genomen die niet door iedereen positief worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden aan breed gedragen beleidskaders, zoals de toekomstvisie 2015.

Deze kaders moeten met enige regelmaat in een interactief proces met belanghebbenden worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk handelen volgens GBW voorspelbaar en herkenbaar.